News

1 ตุลาคม พระยามโนปกรณ์นิติธาดา ถึงแก่อนิจกรรม

1 ต.ค. 2491 พระยมโนปกรณ์ นิตธาดา นายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทย เสียชีวิตในมาเลเซีย

พระยมโนปกรณ์ นิตทา

ปรมาจารย์พระยมโนปกรณ์นิตดา เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทย เดิมชื่อ กรณ์ หุตะสิงห์ เกิดเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2427 ที่จังหวัดพระนคร เขาเป็นบุตรชายของนายฮวดและนางแก้ว หุตะสิงห์ เสียชีวิตที่ปีนัง สหพันธ์มาเลย์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2491 อายุ 64 ปี

บทบาททางการเมือง

พระยามโนปกรณ์นิตดา ผู้ที่ได้รับปริญญานิติศาสตร์จากทนายความอังกฤษ เป็นผู้พิพากษาที่เรียกว่ามือสะอาด ไม่เคยมีปัญหาใดๆในชีวิตราชการ เมื่อคำตัดสินเปลี่ยนแปลง ท่านได้รับเลือกจากสภาผู้แทนราษฎรโดยนายปรีดี พนมยงค์ ให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 70 คนแรก โดยแต่งตั้งและได้รับเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศ โดยหวังว่าจะเป็นสื่อกลางในการประสานงานระหว่าง ความเข้าใจระหว่างผู้เฒ่าผู้แก่กับผู้ที่เปลี่ยนระบอบการปกครองของพระยมโนปกรณ์ นิธิตาดา ได้รับการติดต่อจากวันแรกของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง แต่ก็ยังไม่ตอบทันที ขอเวลาหนึ่งคืนในการตัดสินใจและให้คำตอบในเช้าวันรุ่งขึ้น

หลังคดี “สมุดเหลือง” สรุปเศรษฐกิจที่นายปรีดีร่าง เสนอต่อคำพิพากษาของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งพระองค์ไม่ทรงเห็นชอบให้เกิดความแตกแยกระหว่างสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ข้าราชการ ขุนนาง และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพระยาปกรณ์เองไม่เห็นด้วยกับแผนเศรษฐกิจนี้พร้อมทั้งสนับสนุน ของสมาชิกพรรคประชาชนกลุ่มทหารนำโดยพระยาส่งสุรเดชจึงใช้อำนาจนายกรัฐมนตรีปิดสภา นอกจากนี้ยังละเว้นจากรัฐธรรมนูญบางฉบับ รวมถึงการเนรเทศปรีดี พนมยงค์ เดินทางกลับฝรั่งเศส และการตราพระราชบัญญัติป้องกันการกระทำของคอมมิวนิสต์เป็นครั้งแรก เรียกว่า “รัฐประหารด้วยปากกาเดียว” ท่ามกลางความไม่พอใจที่เพิ่มขึ้น พรรคประชาธิปัตย์สนับสนุนปรีดี พนมยงค์

เหตุการณ์ความขัดแย้งเหล่านี้ทวีความรุนแรงขึ้นจนนำไปสู่การรัฐประหารในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2476 ซึ่งพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา หัวหน้าพรรคประชาชนได้ทำรัฐประหารในรัฐบาลของเขา และเนรเทศเขาไปปีนังโดยรถไฟ และเรียกนายปรีดีกลับจากฝรั่งเศส ซึ่งพระยามาโนปกรณ์ นิตธาดา ไปอยู่ปีนังครั้งสุดท้ายจนสิ้นพระชนม์

พระยามโนปกรณ์นิตดาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีคุณวุฒิสูง แต่คนที่พูดตรงไปตรงมาเหมือนขวาน ชีวิตส่วนตัวชอบเดินป่าและล่าสัตว์


ข้อมูลมากกว่านี้

1 ตุลาคม พระยามโนปกรณ์นิติธาดา ถึงแก่อนิจกรรม

1 ต.ค. 2491 พระยมโนปกรณ์ นิตธาดา นายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทย ถึงแก่กรรมที่มาเลเซีย
พระยมโนปกรณ์ นิตตาดา
ปรมาจารย์พระยมโนปกรณ์นิตธาดา เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทย เดิมชื่อ กรณ์ หุตะสิงห์ เกิดเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2427 ที่จังหวัดพระนคร เขาเป็นบุตรชายของนายฮวดและนางแก้วหุตะสิงห์ มรณภาพ ณ ปีนัง สหพันธ์มลายู เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2491 อายุ 64 ปี
บทบาททางการเมือง
พระยามาโนปกรณ์นิตธาดา ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญานิติศาสตร์ระดับทนายความจากอังกฤษ เป็นตุลาการที่เรียกว่ามือสะอาด ไม่เคยมีปัญหาใด ๆ เลยในชีวิตราชการ เมื่อคำพิพากษาเปลี่ยนแปลง เขาได้รับเลือกจากสภาผู้แทนราษฎรโดยนายปรีดี พนมยงค์ ให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 70 คนแรกโดยแต่งตั้ง และได้รับเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศด้วยความหวังว่าจะเป็นสื่อกลางในการประสานความเข้าใจระหว่างกลุ่มผู้ปกครองเก่ากับกลุ่มคนที่เปลี่ยนระบอบการปกครองของพระยามาโนปกรณ์นิติธาดาได้รับการติดต่อจากวันแรกของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง แต่ก็ยังไม่ตอบทันที ขอเวลาตัดสินใจคืนเดียว และให้คำตอบในเช้าวันรุ่งขึ้น
หลังมีคดีแล้ว “สมุดเหลือง” สรุปเศรษฐกิจที่นายปรีดีร่าง เสนอต่อคำพิพากษาของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งพระองค์ไม่ทรงเห็นชอบให้เกิดความแตกแยกระหว่างสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ข้าราชการ ขุนนาง และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยพระยานพกรณ์เองไม่เห็นด้วยกับโครงร่างเศรษฐกิจนี้พร้อมกับการสนับสนุน ของสมาชิกพรรคประชาชนกลุ่มทหารนำโดยพระยาทรงสุรเดชจึงใช้อำนาจนายกรัฐมนตรีปิดสภา พร้อมทั้งละเว้นการใช้รัฐธรรมนูญบางส่วนรวมถึงการเนรเทศนายปรีดี พนมยงค์ กลับฝรั่งเศส และออกพระราชบัญญัติป้องกันการกระทำของคอมมิวนิสต์เป็นครั้งแรกที่เรียกว่ารัฐประหารโดยใช้ “ปากกาเดียว” ท่ามกลางความไม่พอใจของ พรรคประชาชนสนับสนุนนายปรีดี พนมยงค์
เหตุการณ์ที่ขัดแย้งกันเหล่านี้ ทวีความรุนแรงจนนำไปสู่การรัฐประหารในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2476 ซึ่งพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา หัวหน้าพรรคประชาชนได้ทำรัฐประหารในรัฐบาลของท่าน และเนรเทศเขาไปปีนังโดยรถไฟ พร้อมทั้งเรียกนายปรีดีกลับจากฝรั่งเศส ซึ่งพระยามโนปกรณ์นิตธาดาใช้ชีวิตครั้งสุดท้ายที่ปีนังจนสิ้นพระชนม์
พระยามาโนปกรณ์นิทธาดาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติสูง แต่เป็นคนมีบุคลิกที่พูดตรงไปตรงมาเหมือนขวาน ชีวิตส่วนตัวชอบเดินป่าและล่าสัตว์

#ตลาคม #พระยามโนปกรณนตธาดา #ถงแกอนจกรรม

1 ต.ค. 2491 พระยมโนปกรณ์ นิตธาดา นายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทย ถึงแก่กรรมที่มาเลเซีย
พระยมโนปกรณ์ นิตตาดา
ปรมาจารย์พระยมโนปกรณ์นิตธาดา เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทย เดิมชื่อ กรณ์ หุตะสิงห์ เกิดเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2427 ที่จังหวัดพระนคร เขาเป็นบุตรชายของนายฮวดและนางแก้วหุตะสิงห์ มรณภาพ ณ ปีนัง สหพันธ์มลายู เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2491 อายุ 64 ปี
บทบาททางการเมือง
พระยามาโนปกรณ์นิตธาดา ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญานิติศาสตร์ระดับทนายความจากอังกฤษ เป็นตุลาการที่เรียกว่ามือสะอาด ไม่เคยมีปัญหาใด ๆ เลยในชีวิตราชการ เมื่อคำพิพากษาเปลี่ยนแปลง เขาได้รับเลือกจากสภาผู้แทนราษฎรโดยนายปรีดี พนมยงค์ ให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 70 คนแรกโดยแต่งตั้ง และได้รับเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศด้วยความหวังว่าจะเป็นสื่อกลางในการประสานความเข้าใจระหว่างกลุ่มผู้ปกครองเก่ากับกลุ่มคนที่เปลี่ยนระบอบการปกครองของพระยามาโนปกรณ์นิติธาดาได้รับการติดต่อจากวันแรกของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง แต่ก็ยังไม่ตอบทันที ขอเวลาตัดสินใจคืนเดียว และให้คำตอบในเช้าวันรุ่งขึ้น
หลังมีคดีแล้ว “สมุดเหลือง” สรุปเศรษฐกิจที่นายปรีดีร่าง เสนอต่อคำพิพากษาของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งพระองค์ไม่ทรงเห็นชอบให้เกิดความแตกแยกระหว่างสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ข้าราชการ ขุนนาง และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยพระยานพกรณ์เองไม่เห็นด้วยกับโครงร่างเศรษฐกิจนี้พร้อมกับการสนับสนุน ของสมาชิกพรรคประชาชนกลุ่มทหารนำโดยพระยาทรงสุรเดชจึงใช้อำนาจนายกรัฐมนตรีปิดสภา พร้อมทั้งละเว้นการใช้รัฐธรรมนูญบางส่วนรวมถึงการเนรเทศนายปรีดี พนมยงค์ กลับฝรั่งเศส และออกพระราชบัญญัติป้องกันการกระทำของคอมมิวนิสต์เป็นครั้งแรกที่เรียกว่ารัฐประหารโดยใช้ “ปากกาเดียว” ท่ามกลางความไม่พอใจของ พรรคประชาชนสนับสนุนนายปรีดี พนมยงค์
เหตุการณ์ที่ขัดแย้งกันเหล่านี้ ทวีความรุนแรงจนนำไปสู่การรัฐประหารในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2476 ซึ่งพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา หัวหน้าพรรคประชาชนได้ทำรัฐประหารในรัฐบาลของท่าน และเนรเทศเขาไปปีนังโดยรถไฟ พร้อมทั้งเรียกนายปรีดีกลับจากฝรั่งเศส ซึ่งพระยามโนปกรณ์นิตธาดาใช้ชีวิตครั้งสุดท้ายที่ปีนังจนสิ้นพระชนม์
พระยามาโนปกรณ์นิทธาดาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติสูง แต่เป็นคนมีบุคลิกที่พูดตรงไปตรงมาเหมือนขวาน ชีวิตส่วนตัวชอบเดินป่าและล่าสัตว์

#ตลาคม #พระยามโนปกรณนตธาดา #ถงแกอนจกรรม


#ตลาคม #พระยามโนปกรณนตธาดา #ถงแกอนจกรรม

Tổng hợp: Vik News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button