News

11 สิงหาคม พระธาตุพนม ล้มพังทลายลงมา เนื่องจากฝนตกหนัก

11 ส.ค. 2518 พระธาตุพนมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทรุดตัวลง เนื่องจากฝนตกหนักติดต่อกันประมาณหนึ่งสัปดาห์

พระธาตุพนม

วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก แบบวรมหาวิหาร ปัจจุบันพระเทพวรมหาวิหารเป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน ประดิษฐานอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง ถนนชยางกูร บ้านธาตุพนม ตำบลธาตุพนม อำเภอพนม จังหวัดนครพนม เป็นเจดีย์สี่เหลี่ยมทำด้วยอิฐ ด้านละ 12.33 เมตร สูง 53.6 เมตร มีกำแพงสี่ชั้นล้อมรอบพระบรมสารีริกธาตุ (เนินดินสูงจากพื้นปกติประมาณ 3 เมตร) ภายในพื้นที่มีบึงขนาดใหญ่เรียกว่าธาตุพนมบุ่ง ในวันเพ็ญเดือน 3 ถึง 1 ของทุกปีจะมีการจัดงานประจำปีเพื่อบูชาพระธาตุพนม

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2518 เวลา 19:38 น. เนื่องจากฝนตกหนัก พายุรุนแรงเป็นเวลาหลายวัน และพระบรมธาตุพระธาตุพนมถล่ม ประชาชนทั่วประเทศบริจาคเงินและรัฐบาลได้สร้างพระพุทธองค์ใหม่ในลักษณะเดียวกัน การก่อสร้างนี้แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2522 นอกจากบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ในพระบรมสารีริกธาตุแล้ว ยังมีสิ่งของล้ำค่านับหมื่นที่บรรจุและประดับประดาด้วยพระบรมสารีริกธาตุอีกด้วย โดยเฉพาะชั้นทองบนพระธาตุซึ่งมีน้ำหนักมากถึง 110 กก.


ข้อมูลมากกว่านี้

11 สิงหาคม พระธาตุพนม ล้มพังทลายลงมา เนื่องจากฝนตกหนัก

11 ส.ค. 2518 พระธาตุพนมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ถล่ม เนื่องจากฝนตกหนักติดต่อกันประมาณหนึ่งสัปดาห์
พระธาตุพนม
วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ปัจจุบันมีพระเทพวรมหาวิหารเป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน ประดิษฐานอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง ถนนชยางกูร บ้านธาตุพนม ต.ธาตุพนม จ. อ.พนม จ.นครพนม. มีลักษณะเป็นเจดีย์สี่เหลี่ยมก่อด้วยอิฐ ด้านละ 12.33 เมตร สูง 53.6 เมตร มีกำแพง 4 ชั้นล้อมรอบพระบรมสารีริกธาตุ (เนินดินสูงจากพื้นปกติประมาณ 3 เมตร) ภายในพื้นที่มีบึงขนาดใหญ่เรียกว่าธาตุพนมบุ่ง ในวันเพ็ญเดือน 3 ถึง 1 ค่ำเดือน 3 ของทุกปีจะมีการจัดงานประจำปีเพื่อบูชาพระธาตุพนม
วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2518 เวลา 19:38 น. เนื่องจากฝนตกหนัก พายุรุนแรงหลายวัน และพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุพนมพังทลายลงมา ประชาชนทั่วประเทศร่วมบริจาคเงินและรัฐบาลได้สร้างพระพุทธองค์ใหม่ในลักษณะเดียวกัน ก่อสร้างนี้แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2522 นอกจากบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ในพระบรมสารีริกธาตุแล้ว ยังมีสิ่งของล้ำค่านับหมื่นที่บรรจุและประดับประดาด้วยพระบรมสารีริกธาตุอีกด้วย โดยเฉพาะชั้นทองบนพระธาตุซึ่งมีน้ำหนักมากถึง 110 กก.

#สงหาคม #พระธาตพนม #ลมพงทลายลงมา #เนองจากฝนตกหนก

11 ส.ค. 2518 พระธาตุพนมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ถล่ม เนื่องจากฝนตกหนักติดต่อกันประมาณหนึ่งสัปดาห์
พระธาตุพนม
วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ปัจจุบันมีพระเทพวรมหาวิหารเป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน ประดิษฐานอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง ถนนชยางกูร บ้านธาตุพนม ต.ธาตุพนม จ. อ.พนม จ.นครพนม. มีลักษณะเป็นเจดีย์สี่เหลี่ยมก่อด้วยอิฐ ด้านละ 12.33 เมตร สูง 53.6 เมตร มีกำแพง 4 ชั้นล้อมรอบพระบรมสารีริกธาตุ (เนินดินสูงจากพื้นปกติประมาณ 3 เมตร) ภายในพื้นที่มีบึงขนาดใหญ่เรียกว่าธาตุพนมบุ่ง ในวันเพ็ญเดือน 3 ถึง 1 ค่ำเดือน 3 ของทุกปีจะมีการจัดงานประจำปีเพื่อบูชาพระธาตุพนม
วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2518 เวลา 19:38 น. เนื่องจากฝนตกหนัก พายุรุนแรงหลายวัน และพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุพนมพังทลายลงมา ประชาชนทั่วประเทศร่วมบริจาคเงินและรัฐบาลได้สร้างพระพุทธองค์ใหม่ในลักษณะเดียวกัน ก่อสร้างนี้แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2522 นอกจากบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ในพระบรมสารีริกธาตุแล้ว ยังมีสิ่งของล้ำค่านับหมื่นที่บรรจุและประดับประดาด้วยพระบรมสารีริกธาตุอีกด้วย โดยเฉพาะชั้นทองบนพระธาตุซึ่งมีน้ำหนักมากถึง 110 กก.

#สงหาคม #พระธาตพนม #ลมพงทลายลงมา #เนองจากฝนตกหนก


#สงหาคม #พระธาตพนม #ลมพงทลายลงมา #เนองจากฝนตกหนก

Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Vietnam เชี่ยวชาญในการแบ่งปันความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการแต่งงาน - ครอบครัว ความงาม ประสบการณ์การเป็นแม่ การดูแลโภชนาการระหว่างตั้งครรภ์ ก่อนและหลังคลอด ลิปสติก นมผึ้ง บ้าน และเฟอร์นิเจอร์ (ประตูไม้ โคมไฟระย้าตกแต่ง โต๊ะอาหาร ตู้ครัว.. )……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button