Trending

POV คืออะไร? เรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อ และความคิดถึงตัวเอง

POV หมายถึง Point of View (มุมมอง) ในการเล่าเรื่องหรือสารพิพัทธ์ โดยมุมมองนี้สามารถเป็นจุดมุ่งหมายของผู้เล่าเรื่อง หรือประชาชนที่ได้มีส่วนร่วมในเรื่องนั้นๆ ถ้าไม่มี POV การเล่าเรื่องจะไม่มีความหมายหรือไม่สามารถเข้าใจได้ด้วยความเต็มที่

การใช้ POV ในการเล่าเรื่องจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก และส่งผลต่อรูปแบบและลักษณะของเรื่อง ยกตัวอย่างเช่นถ้าผู้เล่าเรื่องใช้ POV แบบ First Person (มุมมองคนที่หนึ่ง) จะเห็นได้ว่าเรื่องจะต้องมีผู้เล่นหลักคนนั้นๆไปพร้อมกับการพัฒนาตัวละครเข้าสู่เรื่อง นั่นเพราะ POV แบบนี้จะทำให้ผู้ผ่านดูนำเรื่องไปด้วยกับผู้เล่าเรื่อง และเข้าใจความคิดถึงตัวเองของผู้เล่าเรื่องมากขึ้น

อย่างไรก็ตามการใช้ POV นั้นไม่ได้ใช้เพียงแค่การเล่าเรื่องเท่านั้น ในหลายๆกรณีสามารถสื่อความคิดถึงตัวเองของผู้เล่าเรื่องตามมาได้ด้วยเช่นกัน อาทิเช่น เมื่อผู้เล่าเรื่องพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อ มุมมองในการเล่าเรื่องย่อมทำให้เห็นได้ว่าความเชื่อเป็นอย่างไร กับคนคิดเห็นยังไง

ความเชื่อของผู้เล่าเรื่องจึงมีอิทธิพลต่อสิ่งต่างๆในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นศิลปะ วรรณคดี วิทยาศาสตร์ ฯลฯ ชีวิตประจำวัน เพราะความเชื่อของคนไม่เพียงแต่เป็นแรงขับเคลื่อนให้ผู้เล่าเรื่องเท่านั้น แต่ยังเป็นการสะท้อนอารมณ์ ความรู้สึก และความคิด ที่อยู่ในใจผู้เล่าเรื่องด้วย

ยกตัวอย่างเช่นในหนังสือ Harry Potter ของ นักเขียน J.K. Rowling ถ้าเราลองดูภาพรวมของเรื่อง จะเห็นได้ว่ามีการใช้ POV อย่างชัดเจน โดยโดยส่วนใหญ่จะเป็น POV แบบ Third Person Limited (มุมมองคนที่สามชั้นนำ) แต่อย่างไรก็ตามถ้าพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อของเจ้าของบ้าน Gryffindor (อย่าง Harry) จะเห็นได้ว่ามีการใช้ POV แบบ First Person เข้ามาสัมผัสคนดู ความคิด และความรู้สึกของ Harry หน้าแรก ซึ่งมีผลต่อการเข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องราว

นอกจากนี้การใช้ POV ยังสามารถสื่อได้ถึงคำถามและคำตอบเกี่ยวกับตัวเรื่อง อย่างเช่น ในหนังสือและละครที่มีกระแส ผู้ผลิตก็มักจะใช้ POV แบบ Mystic POV เข้ามามีส่วนร่วมในการลองเปิดเผยรายละเอียดชิ้นส่วนของเรื่องราว เช่นการคิด การจัดการ และการพัฒนาตัวละคร เพื่อเพิ่มเติมความน่าสนใจให้กับผู้ชมหรือผู้อ่าน

วันนี้เราได้เข้าใจถึงความสำคัญของ POV ในการเล่าเรื่องและสารพิพัทธ์ ว่ามีผลต่อลักษณะของเรื่องราวอย่างไร รวมถึงการสื่อความคิดถึงตัวเองของผู้เล่าเรื่อง และยังเป็นอินทรีชีพของชีวิตประจำวัน เพราะคนพบกับความชอบที่แตกต่างกันเพียงแต่มุมมองเดียวกันของเหตุการณ์ใดๆ ดังนั้นการนำ POV เข้ามาสร้างสรรค์เรื่องราว จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้เขียนต้องให้ความสำคัญตลอดเวลา

Vik News

Viknews Vietnam เชี่ยวชาญในการแบ่งปันความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการแต่งงาน - ครอบครัว ความงาม ประสบการณ์การเป็นแม่ การดูแลโภชนาการระหว่างตั้งครรภ์ ก่อนและหลังคลอด ลิปสติก นมผึ้ง บ้าน และเฟอร์นิเจอร์ (ประตูไม้ โคมไฟระย้าตกแต่ง โต๊ะอาหาร ตู้ครัว.. )……
Back to top button