Wiki

วันสุนทรภู่วันที่เท่าไหร่ ความสำคัญและประวัติศาสตร์ของวันสำคัญนี้

วันสุนทรภู่เป็นวันสำคัญทางศาสนาที่มีความสำคัญอย่างมากในประเทศไทย วันสุนทรภู่นั้นเป็นวันที่พวกเราจะมาภาวนาและแสดงความเคารพต่อสุนทรภู่ ซึ่งเป็นจักรพรรดิแห่งดวงดาวซึ่งมีอำนาจควบคุมและคุ้มครองเราเสมอในทุกๆช่วงของชีวิต

วันสุนทรภู่วันที่เท่าไหร่

วันสุนทรภู่เป็นวันเฉลิมพระเกียรติในประเทศไทยและมีการจัดงานแสดงความเคารพ การบูชาและการสรงน้ำพระบาทในวันสุนทรภู่อาจจะจัดขึ้นทั่วประเทศไทย ซึ่งวันสุนทรภู่มีวันเฉลิมพระเกียรติวันเดียวกันกับวันเกิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 52 และวันที่ 28 กรกฎาคมของทุกปี

ประวัติศาสตร์ของวันสุนทรภู่

ซึ่งวันสุนทรภู่มีความสำคัญในศาสนาฮินดูเช่นเดียวกับอีกหลายศาสนาทั่วโลก แต่สำหรับประเทศไทยจะมีประเพณีเฉพาะเจาะจงตลอดกาล ตั้งแต่ยุคแรกที่มีการปกครองราชวงศ์สุโขทัย หรือในยุคประวัติศาสตร์ไทยโบราณ นั้นก็ได้มีการปฏิบัติในวันสุนทรภู่ของพวกเรา

โดยในวันสุนทรภู่นั้น เราได้ทำผ้าล้างมือให้กับผู้ใหญ่พ่อแม่ โดยการทำผ้าล้างมือนั้น เราต้องใช้ฝนที่ตกในสุนทรภู่เป็นต้นเหตุ โดยในช่วงก่อนปี 2482 ที่มีการจัดงานในวันสุนทรภู่ที่วัดหนองหาร ใกล้เคียงกับแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งมาถึงปัจจุบันนั้น ถือเป็นประเพณีที่เจริญก้าวหน้ามากขึ้น ซึ่งปัจจุบันนั้นการจัดงานในวันสุนทรภู่มีการเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น เราสามารถพบการจัดงานได้ทั่วประเทศซึ่งมีการเฉลิมพระเกียรติ จัดงานกินเที่ยงคืนพบกันตามวัด ที่อุโบสถ หรือตามชุมชนต่างๆหรือแม้กระทั่งห้างสรรพสินค้าใหญ่ ที่คนมากมายจะมาร่วมนับถือ และสรงน้ำพระบาทในวันสุนทรภู่

ความสำคัญของวันสุนทรภู่

วันสุนทรภู่ซึ่งประดิษฐ์และเพิ่มเติมเป็นประเพณีกันมากมายทั่วประเทศไทย แต่การล้างมือและการสรงน้ำพระบาทเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ผู้คนสามารถมองเห็นความสำคัญและความน่าเคารพของศาสนาฮินดู ซึ่งผู้คนนำเอาประเพณีในวันสุนทรภู่นี้สำหรับใช้ในการสื่อสารกับพระเจ้าลึกซึ้ง

ในบางวัฒนธรรม การทำธุดงค์ด้วยผ้าพันคอ ซึ่งเป็นการณ์สืบสานมาตั้งแต่ยุคที่ผ่านมาเป็นเครื่องดังของประเพณีในวันสุนทรภู่ ผ้าพันคอตัวนี้เป็นบทสวดบทลงมือที่สำคัญหลักหนึ่งของประเพณีสุนทรภู่ เพราะเป็นแบบการกระทำการทำบุญที่ทำให้ผู้ที่ได้รับผ้าดังกล่าว ได้รับการถวายปรนนิบัติอย่างเต็มใจ

นอกจากนี้ การบูชาวันสุนทรภู่ยังเป็นการนับถือ และเจริญก้าวหน้าสู่ความเป็นมิตรก็ได้ เพราะทุกๆคนต่างช่วยกันในการทำธุดงค์ซึ่งเป็นการตัดสินใจเชิงมิตรในการมุ่งสู่สันติภาพ

สรุป

ทั้งนี้ วันสุนทรภู่เป็นวันสำคัญที่สำคัญมากในการประกอบพิธีศาสนาในประเทศไทย ซึ่งเป็นวันที่มีประเพณีและสัญลักษณ์ที่สำคัญเป็นพิเศษเช่นกัน ซึ่งในปัจจุบันวันสุนทรภู่มีการจัดงานในหลากหลายสถานที่ทั่วประเทศไทย ซึ่งหลายๆคนก็ได้มาร่วมประชุมหรือทำบุญด้วยการสรงน้ำพระบาท และบางคนยังมีการบูชาตามศาสนาของตนเอง ดังนั้นวันสุนทรภู่ถือเป็นวันที่มีความเฉลียวฉลาดและมีความสำคัญสูงสุดสำหรับศาสนาฮินดู นอกจากนี้ การเคารพสุนทรภู่ยังเป็นการนำไปสู่ความมิตรกันได้อย่างดี ถึงแม้ว่าหลายคนจะเคยเห็นประเพณีในวันสุนทรภู่แต่ละปีในหลายๆพื้นที่ การจัดงานฉลองในวันสุนทรภู่นนั้นยังมีความสำคัญสูงขึ้นเรื่อยๆอยู่ และอาจยังมีอยู่ต่อไปในอนาคตอีกนาน.

Vik News

Viknews Vietnam เชี่ยวชาญในการแบ่งปันความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการแต่งงาน - ครอบครัว ความงาม ประสบการณ์การเป็นแม่ การดูแลโภชนาการระหว่างตั้งครรภ์ ก่อนและหลังคลอด ลิปสติก นมผึ้ง บ้าน และเฟอร์นิเจอร์ (ประตูไม้ โคมไฟระย้าตกแต่ง โต๊ะอาหาร ตู้ครัว.. )……
Back to top button