Trending

FWB คืออะไร? ความสัมพันธ์ที่ไม่มีความผูกพัน

FWB คืออะไร? ความสัมพันธ์ที่ไม่มีความผูกพัน

FWB หรือ Friends with Benefits หมายถึงความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างเพื่อนที่เล่นสนุกกันโดยที่ไม่มีความผูกพันกันในระดับความสัมพันธ์ที่รักและเป็นสามีภรรยา หรือความสัมพันธ์ที่มีสัมพันธ์กันแต่ไม่ได้ตั้งใจจะเป็นเรื่องราวในระยะยาว แทนที่จะเน้นความสัมพันธ์ทางกายภาพและความสนุกสนานกัน

FWB เป็นความสัมพันธ์ที่ก่อตั้งขึ้นจากความต้องการของผู้คนที่อยากจะมีเพื่อนรักซึ่งเป็นผู้เป็นกันเองและมีความสนุกสนานในการกันเอง ถึงแม้ว่าผู้คนจะไม่ต้องการเกี่ยวข้องทางอารมณ์ การมี FWB ก็ยังสามารถสร้างความสนุกสนานและรวมทัพในการเพลิดเพลินได้เหมือนกัน

แต่พวกชายหรือหญิงที่มีความสัมพันธ์แบบ FWB นั้นไม่ควรเป็นคนที่มีอารมณ์ขันหรือมีความผูกพันแต่อย่างใด ผู้ที่สนใจใน FWB นั้นควรเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเอง มีความคิดรับความคิดของผู้อื่นได้ และมีความเป็นมืออาชีพในการจัดการระหว่างแต่งงานของตนเองและความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต

FWB เป็นความสัมพันธ์ที่มีข้อดีและข้อเสียเหมือนกับความสัมพันธ์ทุกชนิด ผู้ที่มี FWB นั้นจะได้รับความสนุกสนานและความสัมพันธ์ทางกายภาพที่หลากหลายกับแต่ละคน แต่ก็ยังคงไม่มีความผูกพันเกี่ยวกับความรับผิดชอบและความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต

อย่างไรก็ตาม มีข้อเสียใน FWB อยู่บ้าง การมีความสัมพันธ์ทางกายภาพแบบ FWB นั้นต้องใช้ความระมัดระวังในการดูแลรักษาความสัมพันธ์นี้ไม่ให้เกิดความแตกต่างกัน การมี FWB โดยไม่สนใจรายละเอียดใหญ่ๆ อาจทำให้เกิดความเสียหายกับความสัมพันธ์ทางอารมณ์ และการสละสิทธิ์ในความสัมพันธ์ที่มีความสิ้นเปลืองเพื่อสร้างไปที่ FWB ทำให้ผู้ที่มี FWB นั้นไม่มีโอกาสสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นระยะยาวกันได้

การตัดสินใจว่าจะมี FWB หรือไม่ นั้นเป็นเรื่องยากในหมู่คนหน้าเมื่อได้พบกับแต่ละสถานการณ์ แต่ในขณะเดียวกัน ใครหรือไม่ก็ตามที่เลือกเป็น FWB นั้นควรจะให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์แบบนี้ ให้มีการปรับปรุงเรื่องราวและรูปแบบที่กำลังมีอยู่และมั่นใจว่าสิ่งที่ต้องการคือใช่ความสนุกสนานทางกายภาพแต่ไม่ต้องการตัวเต็มที่ และทุกคนควรจะเห็นความสำคัญสำหรับคำถาม “FWB คืออะไร? ความสัมพันธ์ที่ไม่มีความผูกพัน” ก่อนจะตัดสินใจรับหรือไม่รับความสัมพันธ์แบบนี้.

Vik News

Viknews Vietnam เชี่ยวชาญในการแบ่งปันความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการแต่งงาน - ครอบครัว ความงาม ประสบการณ์การเป็นแม่ การดูแลโภชนาการระหว่างตั้งครรภ์ ก่อนและหลังคลอด ลิปสติก นมผึ้ง บ้าน และเฟอร์นิเจอร์ (ประตูไม้ โคมไฟระย้าตกแต่ง โต๊ะอาหาร ตู้ครัว.. )……
Back to top button