Wiki

วัน อังคาร สี อะไร? คำตอบเพื่อเปิดเผยความหมาย

วันอังคารเป็นวันที่ผู้คนได้รับความสำคัญในหลายประเทศทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น ญี่ปุ่น, อินเดีย, ฟินแลนด์, สเปน และอื่นๆ ซึ่งเนื่องจากวันนี้เป็นวันของดวงดาวมาร์ส ดังนั้น วันอังคารจึงทำให้เกิดความสำคัญกับสีแดง ซึ่งเป็นสีของดวงดาวมาร์ส แต่ว่าจริงๆแล้ววันอังคารไม่ได้เป็นวันเฉพาะของดวงดาวมาร์สเพียงอย่างเดียว มีการผูกข้อความทางการเมือง, ศาสนา และวัฒนธรรมอื่นๆ กับวันอังคารอย่างกว้างขวาง ซึ่งทำให้เข้าใจได้ว่าทำไมคนแต่ละวงการพูดถึงวันอังคารกันมากมาย

ส่วนสีของวันอังคาร จะเห็นได้ว่าสีแดงเป็นสีที่ถูกต้องที่สุดในวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวสไตล์จักรวาล การประดับตัวเป็นผู้วิ่งวันแรกของวิทยาศาสตร์, การแล่นเรือยอดนักเล่นน้ำที่หรูหรา หรือแม้กระทั่งการสร้างสิ่งประดิษฐ์ไม่ว่าประเทศไหนๆทั่วโลกก็มักให้ความสำคัญกับสีแดงในวันนี้ สีแดงถือว่ามีความสำคัญมากเนื่องจากสีนี้สามารถส่งต่อความหมายได้หลากหลาย ถ้าหากดูจากสัญลักษณ์ทางทิศทาง สีแดงคือสีของทิศตะวันออก แต่ว่าตามประวัติศาสตร์จีนและไทย สีแดงยังมีความหมายเชื่อมโยงไปยังเรื่องของเงินล้าน ๆ ในการประกอบพิธีประกาศผู้ถือครองหรือ เพื่อเรียกเงินเจ้าพระยาโอสถ ในสมัยอดีตของไทย

นอกจากสีแดงซึ่งเป็นสีหลักอย่างน้อย ยังมีสีอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับวันอังคาร ตัวอย่างเช่น สีน้ำเงิน สีเงินและสีเขียว ต่างมีความสัมพันธ์กับดวงดาวมาร์สอย่างตรงไปตรงมา ยกตัวอย่างเช่น สีน้ำเงินเป็นสีของดวงดาวอังคารที่มีอยู่บนควอนซาร์ ในขณะที่สีเงินจะมาจากกาแฟเดินทางที่ถูกส่งขึ้นไปยังดวงดาว สีเขียวนั้นมาจากกำแพงประตูอันยิ่งใหญ่ที่กล่าวไว้ในตำนานที่สร้างขึ้นเพื่อป้องกันการบุกรุกไม่ได้ ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นสีใดก็ตาม ก็สามารถสื่อถึงความหมายได้อย่างน่าสนใจในวันอังคารกันได้แบบเต็มๆ

โดยสรุปความหมายของวันอังคารและสีที่สัมพันธ์กับวันนี้นั้น จึงเป็นเรื่องที่ท้าทายและน่าสนใจ ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีผลต่อวัฒนธรรมและสังคมของแต่ละตำแหน่งทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์, ศาสนา, ประเพณี หรือการแต่งตัว การสร้างสิ่งประดิษฐ์ เป็นต้น หากให้กล่าวถึงวันอังคารจะเห็นได้ว่านอกจากความสำคัญในด้านดวงดาวแล้ว ยังมีความหมายเชื่อมโยงไปยังเรื่องต่างๆ ในวัฒนธรรมของผู้คนทั่วโลก ดังนั้นแล้วผู้คนสามารถดูรูปแบบต่างๆของการใช้สีและความหมายของวันนี้ในแต่ละสถานการณ์ได้ในทุกๆประเด็น อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ได้จากการศึกษาในเรื่องพึงมีประโยชน์อยู่มากมายเพื่อเข้าใจความหมายของแต่ละสีที่สัมพันธ์กับวันอังคารในแต่ละวัด และบริเวณอื่นๆทั่วโลกจะทำให้เราเข้าใจและรู้สึกประทับใจกับวันอังคารนั้นให้มากยิ่งขึ้น

Vik News

Viknews Vietnam เชี่ยวชาญในการแบ่งปันความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการแต่งงาน - ครอบครัว ความงาม ประสบการณ์การเป็นแม่ การดูแลโภชนาการระหว่างตั้งครรภ์ ก่อนและหลังคลอด ลิปสติก นมผึ้ง บ้าน และเฟอร์นิเจอร์ (ประตูไม้ โคมไฟระย้าตกแต่ง โต๊ะอาหาร ตู้ครัว.. )……
Back to top button