Wiki

สี ของ ประ จํา เดือน บอก อะไร: คำตอบที่ทุกสตรีควรรู้

สี ของ ประ จํา เดือน บอก อะไร: คำตอบที่ทุกสตรีควรรู้

ประจำเดือนหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างรอบเดือนของผู้หญิง เมื่อรังสีจากดวงจันทร์ที่ลงอยู่ในราศีต่างๆ เปลี่ยนแปลง ฮอร์โมนที่ควบคุมการเจริญเติบโตของอวัยวะทางเพศในผู้หญิงด้วยเปลี่ยนแปลงไปด้วย ส่งผลให้คุณสมบัติทางเพศเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน ขึ้นอยู่กับฮอร์โมนที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา ยกตัวอย่างเช่น ความดันโลหิต อุณหภูมิ ระดับน้ำตาลในเลือด เป็นต้น

ในช่วงเวลาของรอบเดือน ส่วนมากจะมีสีของน้ำมือถือผู้หญิงเปลี่ยนไป ซึ่งมีต้นกำเนิดที่ฮอร์โมนต่างๆ ที่ควบคุมการสร้างกรดไขมันในร่างกาย ฮอร์โมนเหล่านี้ส่งผลต่อน้ำหนักของผู้หญิงในช่วงเวลาของรอบเดือน ลดระดับของมวลตัวและยังเร่งความเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อที่เกี่ยวข้องกับการผลิตน้ำเลือด

อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้หญิงมีรอบเดือน มักจะมีความปกติในไม่กี่วันแรกของเวลา ซึ่งมีพฤติกรรมและความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ที่ผู้หญิงสามารถนับได้ อย่างไรก็ตาม แต่บางครั้งสีของน้ำมือถืออาจเป็นไปได้ว่าไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตน้ำเลือด เพราะมักจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผู้หญิงได้รับเช่น การใช้ยารักษาโรค อาหาร การออกกำลังกาย และสิ่งอื่นๆ ซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมและความสัมพันธ์ของน้ำมือถือคนนั้น

นอกจากนี้ยังมีการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสีของน้ำมือถือในช่วงเวลาของรอบเดือนในผู้หญิงจากประเทศอื่นๆ อาทิ สหรัฐอเมริกา ยุโรป และชาวเอเชีย ซึ่งสรุปได้ว่าสีของน้ำมือถือในช่วงเวลาของรอบเดือนนั้นไม่มีความเชื่อมโยงกับแต่ละสายพันธุ์ แต่อย่างไรก็ตาม มีความสัมพันธ์มากกับฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงในร่างกายของผู้หญิงเมื่อมีรอบเดือนส่วนใหญ่ ในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกัน เช่นรอบที่ 1-3 หรือ รอบที่ 14-16 ในการศึกษาที่เคยทำไว้

สีของน้ำมือถือในช่วงเวลาของรอบเดือนเปลี่ยนแปลงไปตามระดับฮอร์โมนที่ต่างกัน รวมทั้งสิ่งที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อที่เกี่ยวข้องกับการผลิตน้ำเลือด โดยมีองค์ประกอบหลัก 2 อย่าง คือ การสร้างโปรเจสเทอร์อนและการสร้างออสโตรเจนซึ่งทำให้น้ำมือถือผู้หญิงเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา

โปรเจสเทอร์อน (Progesterone)

โปรเจสเทอร์อนเป็นฮอร์โมนที่มีปฏิกิริยากับโครงสร้างของมะเร็งในผู้หญิง ก่อให้เกิดต่อมน้ำเหลืองในเต้านมและเยื่อหุ้มเยื้อง ช่วยหยุดหัวใจและหน้าอกไม่ให้บวม ลดระดับเจ้าชู้ที่กำลังจะปล่อยมากขึ้นในช่วงเวลาของรอบเดือน ทำให้เนื้ององมีเเคร่งคร่อมกันและหยุดการเจริญเติบโต ส่งผลให้น้ำมือถือผู้หญิงแน่นเเตกเป็นเฉพาะช่วงก่อนมีการสุกสมรส ถ้าไม่มีการสุกสมรสน้ำมือถืออาจจะผันแปรได้ไวขึ้น

ออสโตรเจน (Estrogen)

ออสโตรเจนหรือไหลย้อนกลับนับถอยหลังเป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจมากขึ้นในรอบไม่กี่ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคิดค้นสารสร้างสรรค์กรดไขมันในร่างกาย ส่งผลงานต่อกระบวนการเจริญเติบโตและการกำหนดการผลิตน้ำเลือด ส่วนใหญ่ออสโตรเจนจะเริ่มเพิ่มมากขึ้นในช่วงแรกของรอบเดือนจนถึงเวลาของการสุกสมรส แต่ถ้าหากมีปัจจัยที่ส่งผลต่อการแบ่งปันของออสโตรเจนน้อยลง เช่น อาหารที่มีปริมาณไขมันสูง น้ำหนักของร่างกายที่มากกว่าเดิม การใช้ยาต้านการติดเชื้อ เป็นต้น จะทำให้น้ำมือถือผู้หญิงเปลี่ยนแปลงเเละผันแปรได้อย่างรวดเร็ว

สรุป

สรุปคือ สีของน้ำมือถือในช่วงเวลาของรอบเดือนเปลี่ยนแปลงไปตามระดับฮอร์โมนที่ต่างกัน โดยส่วนแรกคือโปรเจสเทอร์อนที่ทำให้น้ำมือถือแน่นเเตกเป็นเฉพาะช่วงก่อนมีการสุกสมรส ส่วนส่วนที่สองคือออสโตรเจนที่เปลี่ยนแปลงเเละผันแปรได้อย่างรวดเร็วถ้ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อการแบ่งปันของออสโตรเจนน้อยลง เช่น อาหารที่มีปริมาณไขมันสูง น้ำหนักของร่างกายที่มากกว่าเดิม การใช้ยาต้านการติดเชื้อ

ทั้งนี้อยากให้ผู้หญิงทุกคนระมัดระวังสุขภาพและพฤติกรรมในช่วงเวลาของรอบเดือน เพราะมีผลต่อการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อที่เกี่ยวข้องกับการผลิตน้ำเลือดและสาเหตุของโรคอื่นๆ บางชนิดหากไม่ได้ดูแลหรือระมัดระวังอาจส่งผลต่อสุขภาพร่างกายรวมทั้งสุขภาพจิตใจได้ ดังนั้นการรักษาสุขภาพตนเองเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้หญิงในทุกไตรมาสของชีวิต

Vik News

Viknews Vietnam เชี่ยวชาญในการแบ่งปันความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการแต่งงาน - ครอบครัว ความงาม ประสบการณ์การเป็นแม่ การดูแลโภชนาการระหว่างตั้งครรภ์ ก่อนและหลังคลอด ลิปสติก นมผึ้ง บ้าน และเฟอร์นิเจอร์ (ประตูไม้ โคมไฟระย้าตกแต่ง โต๊ะอาหาร ตู้ครัว.. )……
Back to top button