Anime

คุณชาย ป วร รุจ ตอน ที่ 9: การแก้ไขปัญหาสื่อสารในทีมงาน

“คุณชาย ป.วร.รุจ” เป็นหนังสือชุดอีกเล่มหนึ่งที่เขียนโดยหมอภิรัชต์ หวังอธิบดี ซึ่งสองครั้งก่อนได้มีโอกาสรีวิวเรื่อง “ตอนที่ 3: การบริหารจัดการปัญหาในทีมงาน” และ “ตอนที่ 7: การพัฒนาทักษะในการเป็นผู้นำ” ที่เสนอแนวคิดและวิธีการจัดการต่างๆ ในการบริหารจัดการทีมงาน นอกจากนี้ “คุณชาย ป.วร.รุจ” ยังได้ถ่ายทอดประสบการณ์การเป็นผู้นำจริงๆ ในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กร ในตอนที่ 9 จะเป็นการแสดงถึงวิธีการแก้ไขปัญหาสื่อสารในทีมงาน

การสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรทำงานได้ดีและประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลต่างๆ จะช่วยให้ทีมงานสามารถมองเห็นปัญหาและกำหนดแนวทางการแก้ไขได้อย่างตรงประเด็น อย่างไรก็ตาม ในการบริหารทีมงานขนาดใหญ่ การสื่อสารจึงมีความซับซ้อน และมักเป็นปัญหาที่ถูกพูดถึงอย่างบ่อยครั้ง ดังนั้นการแก้ไขปัญหาด้านสื่อสารจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในการบริหารทีมงาน

ในตอนที่ 9 ของ “คุณชาย ป.วร.รุจ” หมอภิรัชต์ หวังอธิบดีได้นำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาสื่อสารในทีมงาน ซึ่งมีดังนี้

1. ต้องเข้าใจภาพรวมของสถานการณ์

การแก้ไขปัญหาสื่อสารประสบปัญหาอยู่ในหลายกรณี เช่น ความคาดหวังที่ไม่เหมือนกัน ข้อผิดพลาดในการสื่อสารที่เกิดจากการไม่เข้าใจภาษา หรือการเกิดความขัดแย้งและข่อยใจ การแก้ไขปัญหาสื่อสารสำหรับทีมงานจึงต้องเริ่มต้นด้วยการเข้าใจภาพรวมของสถานการณ์ โดยการตรวจสอบถึงแต่รายละเอียดเล็กๆ เช่น ปริมาณของข้อมูลที่ต้องการสื่อสารอย่างไร และโดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นและวิธีการแก้ไขกรณีนี้

2. รันโจมตีการสื่อสารข้อคิด

การทำการสื่อสารกันแบบหูหนวกของทุกคนไม่เท่ากัน จึงทำให้การขับเคลื่อนสื่อสารภายในทีมงานไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ตัวแทนของทีมผู้นำจำเป็นต้องรันโจมตีกระบวนการสื่อสารเพื่อปรับปรุงต่อไป โดยการรณยุกต์การทำแบบอนุญาตให้คนพูดและคนฟังในการสื่อสารของกันเอง โดยการใช้โปรแกรมจำลองชีวิตจริงของกลุ่มงาน

3. ให้เวลาเพียงพอในการแก้ไขปัญหา

การแก้ไขปัญหาสื่อสารภายในทีมงานไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในเวลาที่ต้องการ จึงจำเป็นต้องมีการแก้ไขปัญหาแบบเป็นขั้นเรียกระดับสูง เช่น ใช้วิธีการอย่าง FWI (Fast Warm Increase) เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างไว้วางใจ โดยการรักษาคณะผู้บริหารมีความสามารถช่วยในการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการเหล่านี้ได้ดี

4. อธิบายการสื่อสารที่ไม่เข้าใจ

การสื่อสารที่ไม่เข้าใจอาจเป็นสาเหตุที่สำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นภายในทีมงาน ทีมผู้นำที่ให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่ชัดเจนจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพราะทุกคนในทีมจะมองเห็นความคิดของแต่ละคนและสามารถเข้าใจกันได้ หากไม่สามารถสื่อสารแบบชัดเจนได้ หลายหน้าที่จะทำงานไม่ได้ตามรอบเเละเหลือเช่นสะอาด

5. สร้างมิติสถานการณ์การสื่อสาร

การสร้างมิติสถานการณ์การสื่อสารจะช่วยให้ทีมงานเข้าใจและมีเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน โดยการสร้างแผนผังและไดอะกราม ช่วยให้ทุกคนเข้าใจภาพรวมของการสื่อสาร

ในสรุป การแก้ไขปัญหาสื่อสารภายในทีมงานเป็นเรื่องที่สำคัญจนแทบหายไปไม่มีการอย่างน้อยในองค์กร การแก้ไขปัญหาสื่อสารในทีมงานมีเจตคติจริงจังต่อการทำงานร่วมกันในทีม และสร้างการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจขององค์กรอย่างยั่งยืน การนำเสนอยุประเด็นข้างต้นใน “คุณชาย ป.วร.รุจ: การแก้ไขปัญหาสื่อสารในทีมงาน” ช่วยเป็นไอเดียที่ดีสำหรับผู้จัดการที่ต้องการแก้ไขปัญหาสื่อสารที่อุปสรรคในทีมของเขา อย่างไรก็ตามควรจะลองปรับปรุงและดัดแปลงเพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของทีมงานแต่ละทีมในองค์กรอย่างเทศบาลเขตธนบุรีทั้งก่อนและในขณะนี้

Vik News

Viknews Vietnam เชี่ยวชาญในการแบ่งปันความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการแต่งงาน - ครอบครัว ความงาม ประสบการณ์การเป็นแม่ การดูแลโภชนาการระหว่างตั้งครรภ์ ก่อนและหลังคลอด ลิปสติก นมผึ้ง บ้าน และเฟอร์นิเจอร์ (ประตูไม้ โคมไฟระย้าตกแต่ง โต๊ะอาหาร ตู้ครัว.. )……
Back to top button