Wiki

อสูร กิน พืช ใคร? ตอบได้เฉพาะคนที่รู้ว่าข้าคือวายร้ายในภาคไทย

ข้าคืออสูร ซึ่งเป็นตำนานไทยที่ผู้คนในสังคมไทยมักจะพูดถึงกันอย่างแพร่หลาย อสูรถือเป็นสัตว์เทพที่มีความเป็นศักดิ์สิทธิ์และได้รับเกียรติยศระดับสูงในสังคมไทย ซึ่งในตำนานมักเล่าว่า อสูรจะเป็นสัตว์ที่ชอบกินเนื้อคน แต่ในภาคไทยนี้ ปรากฏว่าอสูรกินพืชอย่างไร? และสำหรับคนที่รู้ว่าข้าคือวายร้ายในภาคไทยจะต้องเป็นคำตอบเท่านั้นที่จะหาได้

อสูรถือเป็นสัตว์เทพที่มีความเป็นอินทรีย์สูง มีฤทธิ์ในการรักษาชีวิตและค้นหาอาหารได้อย่างอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม ในตำนานที่เล่ากันต่อมา อสูรถูกเล่าว่าชอบกินเนื้อคนที่มีจิตใจเหมือนกับมัน ซึ่งในบางเรื่องนั้นก็อธิบายไว้ว่า อสูรจะกินเนื้อคนเพียงคนเดียวที่มีจิตใจที่สุกุลมากกว่ามัน หรือเคยเป็นมนุษย์ที่ดีก่อน

แต่เมื่อพูดถึงความเป็นจริงแล้ว อสูรไม่ได้กินเนื้อคน เพราะในธรรมชาติแล้ว สัตว์เหล่านี้จะอาศัยอยู่แค่ในป่าและไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่ของมนุษย์ได้ นอกจากนี้อีกด้วย อสูรเป็นสัตว์เทพที่มีความสมดุลในธรรมชาติ มีฤทธิ์ที่จะช่วยให้ความสมดุลของสังคมได้อย่างสมบูรณ์ กล่าวได้ว่าหากอสูรเป็นสัตว์ที่กินเนื้อคน จะทำให้สังคมและชีวิตมนุษย์ไม่สมดุลเป็นอย่างมาก

ในสังคมไทย เรื่องของอสูรกินพืชสามารถเห็นได้จากศิลปกรรมและตำนานต่างๆ ที่เป็นที่รู้จักกันอย่างดี หลายศิลปินไทยจึงเข้ามาผสมผสานภาพของอสูรกับพืชต่างๆ เพื่อสร้างชิ้นงานศิลปะที่เป็นความเชื่อและองค์ประกอบของวัฒนธรรมไทย ได้แก่ ภาพวาด ผ้าป่า ฝีมือเก่า ฯลฯ ทั้งนี้ เป็นการแสดงความเชื่อของคนไทยว่า อสูรเป็นสัตว์เทพที่มีฤทธิ์ดีและไม่ได้กินเนื้อคนอย่างที่ถูกเล่าไว้ในตำนาน

ในปัจจุบันเรื่องของอสูรและการกินพืช ยังคงมีการนำมาใช้ในการสร้างความเชื่อของบางกลุ่มคน ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อพิพาทและความขัดแย้งในสังคมได้ ดังนั้น ควรจัดระเบียบการใช้ความเชื่อที่เป็นของชาวไทยอย่างมีศักยภาพ และต้องเข้าใจในบทบาทและฤทธิ์ของอสูรในตำนานและวัฒนธรรมไทยในความเป็นจริง เพื่อป้องกันการใช้ตำนานอย่างผิดพลาดและไม่อยู่ในเชิงที่ถูกต้อง

อสูรเป็นสัตว์เทพที่มีความสำคัญอย่างมากในวัฒนธรรมไทย แต่ในชีวิตจริงแล้ว สัตว์เหล่านี้จะฟังก์ชั่นเพื่อมีความสมดุลและช่วยให้บัณฑิตสำหรับแต่ละสังคมเกิดขึ้นเพื่อนำไปสู่ความพัฒนาทางสังคม ดังนั้นถ้าเราอยากให้สังคมในประเทศไทยมีความสมดุล จึงควรให้ความเชื่อให้กับอสูรในเชิงที่ถูกต้อง และหยุดการใช้ความเชื่อไม่ถูกต้องเพื่อป้องกันการวิวัฒนาการสังคมที่ไม่ดี ด้วยความรู้และความเชื่อที่ถูกต้องเหล่านี้ ทำให้เราสามารถให้ชีวิตของเรามีความสมดุลและเป็นประสิทธิภาพสูงขึ้นได้ในทุกๆ ด้านของชีวิต ไม่ว่าจะเป็น การทำงาน, การเรียนรู้, การแสวงหาความสุข, ฯลฯ

Vik News

Viknews Vietnam เชี่ยวชาญในการแบ่งปันความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการแต่งงาน - ครอบครัว ความงาม ประสบการณ์การเป็นแม่ การดูแลโภชนาการระหว่างตั้งครรภ์ ก่อนและหลังคลอด ลิปสติก นมผึ้ง บ้าน และเฟอร์นิเจอร์ (ประตูไม้ โคมไฟระย้าตกแต่ง โต๊ะอาหาร ตู้ครัว.. )……
Back to top button