News

18 มิถุนายน อียิปต์ยกเลิกการปกครองระบอบกษัตริย์

18 มิถุนายน พ.ศ. 2496 อียิปต์ประกาศตนเป็นสาธารณรัฐและยกเลิกระบอบราชาธิปไตย โดย พล.อ.นาจิบ ก้าวขึ้นเป็นประธานาธิบดีของประเทศ

อียิปต์

อียิปต์ (สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์) ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข การเลือกตั้งประธานาธิบดีจะดำเนินการโดยการลงประชามติ และต้องได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกสภาประชาชนอย่างน้อยสองในสาม มีวาระการดำรงตำแหน่ง 6 ปี ปัจจุบัน นายโมฮัมเหม็ด ฮอสนี มูบารัค เป็นประธาน

ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีคนที่ 4 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2542 สภาประชาชนอียิปต์

สมาชิกทั้งหมด 454 คนโหวต (445 โหวต) เพื่อสนับสนุนประธานาธิบดี Hosni Mubarak ซึ่งดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่ปี 2524 เป็นครั้งที่สี่ (วาระ 6 ปี)

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2542 หลังจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีของอาหมัด นาซิฟ นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน ได้รับแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีในปี 2547 อียิปต์มีพรรคการเมืองสำคัญ 13 พรรค รวมถึงพรรคประชาธิปไตยแห่งชาติ (NDP) พรรครัฐบาลที่มีประธานาธิบดีมูบารัคเป็นประธาน พรรคนิววาฟก พรรคเสรีนิยม ( Ahrar), Tabammu (พรรคก้าวหน้าสหภาพแรงงาน) และพรรค Nasserite ประชาธิปไตยพรรค NDP ที่จัดตั้งขึ้นในปี 2521 ระหว่างประธานาธิบดี Sadat และได้รับเลือกให้ปกครองประเทศจนถึงวันที่ 11 ของตำแหน่ง กุมภาพันธ์ 2011 เนื่องจากเหตุการณ์การปฏิวัติอียิปต์ปี 2011


ข้อมูลมากกว่านี้

18 มิถุนายน อียิปต์ยกเลิกการปกครองระบอบกษัตริย์

18 มิถุนายน พ.ศ. 2496 อียิปต์ประกาศตนเป็นสาธารณรัฐและยกเลิกระบอบราชาธิปไตย โดยมีนายพลนาจิบก้าวขึ้นเป็นประธานาธิบดีของประเทศ
อียิปต์
อียิปต์ (สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์) ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข การเลือกตั้งประธานาธิบดีจะดำเนินการโดยการลงประชามติ และต้องได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกสภาประชาชนอย่างน้อยสองในสาม มีวาระการดำรงตำแหน่ง 6 ปี ปัจจุบันนาย Mohamed Hosni Mubarak เป็นประธาน
ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่ 4 โดยเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2542 สภาประชาชนแห่งอียิปต์
สมาชิกทั้งหมด 454 คนโหวต (445 โหวต) เพื่อสนับสนุนประธานาธิบดี Hosni Mubarak ซึ่งดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่ปี 2524 เป็นวาระที่สี่ (วาระ 6 ปี)
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2542 หลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี Ahmad Nazif นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีในปี 2547 อียิปต์มีพรรคการเมืองสำคัญ 13 พรรค รวมถึงพรรคประชาธิปไตยแห่งชาติ (NDP) ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลที่มีประธานาธิบดีมูบารัคเป็นประธานพรรคแรงงาน , New Wafq Party, Liberal Party (Ahrar), Tabammu (Progressive Unionist Party) และ Democratic Nasserite Party ซึ่งเป็นพรรค NDP ของรัฐบาล ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1978 ระหว่างประธานาธิบดี Sadat และได้รับเลือกให้ปกครองประเทศมาโดยตลอดจนต้องพ้นจากตำแหน่งในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 อันเนื่องมาจากเหตุการณ์การปฏิวัติอียิปต์ พ.ศ. 2554

#มถนายน #อยปตยกเลกการปกครองระบอบกษตรย

18 มิถุนายน พ.ศ. 2496 อียิปต์ประกาศตนเป็นสาธารณรัฐและยกเลิกระบอบราชาธิปไตย โดยมีนายพลนาจิบก้าวขึ้นเป็นประธานาธิบดีของประเทศ
อียิปต์
อียิปต์ (สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์) ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข การเลือกตั้งประธานาธิบดีจะดำเนินการโดยการลงประชามติ และต้องได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกสภาประชาชนอย่างน้อยสองในสาม มีวาระการดำรงตำแหน่ง 6 ปี ปัจจุบันนาย Mohamed Hosni Mubarak เป็นประธาน
ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่ 4 โดยเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2542 สภาประชาชนแห่งอียิปต์
สมาชิกทั้งหมด 454 คนโหวต (445 โหวต) เพื่อสนับสนุนประธานาธิบดี Hosni Mubarak ซึ่งดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่ปี 2524 เป็นวาระที่สี่ (วาระ 6 ปี)
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2542 หลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี Ahmad Nazif นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีในปี 2547 อียิปต์มีพรรคการเมืองสำคัญ 13 พรรค รวมถึงพรรคประชาธิปไตยแห่งชาติ (NDP) ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลที่มีประธานาธิบดีมูบารัคเป็นประธานพรรคแรงงาน , New Wafq Party, Liberal Party (Ahrar), Tabammu (Progressive Unionist Party) และ Democratic Nasserite Party ซึ่งเป็นพรรค NDP ของรัฐบาล ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1978 ระหว่างประธานาธิบดี Sadat และได้รับเลือกให้ปกครองประเทศมาโดยตลอดจนต้องพ้นจากตำแหน่งในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 อันเนื่องมาจากเหตุการณ์การปฏิวัติอียิปต์ พ.ศ. 2554

#มถนายน #อยปตยกเลกการปกครองระบอบกษตรย


#มถนายน #อยปตยกเลกการปกครองระบอบกษตรย

Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Vietnam เชี่ยวชาญในการแบ่งปันความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการแต่งงาน - ครอบครัว ความงาม ประสบการณ์การเป็นแม่ การดูแลโภชนาการระหว่างตั้งครรภ์ ก่อนและหลังคลอด ลิปสติก นมผึ้ง บ้าน และเฟอร์นิเจอร์ (ประตูไม้ โคมไฟระย้าตกแต่ง โต๊ะอาหาร ตู้ครัว.. )……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button