News

20 มิถุนายน อเล็กซานเดอร์ เกรแฮม เบลล์ ให้บริการโทรศัพท์ครั้งแรก

20 มิถุนายน พ.ศ. 2420 อเล็กซานเดอร์ เกรแฮม เบลล์ ทำโทรศัพท์เชิงพาณิชย์เครื่องแรก

อเล็กซานเดอร์ เกรแฮม เบลล์

อเล็กซานเดอร์ เกรแฮม เบลล์ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2390 – 2 สิงหาคม พ.ศ. 2465 เป็นนักวิทยาศาสตร์ นักประดิษฐ์ ผู้ก่อตั้งบริษัทโทรศัพท์เบลล์

สิ่งประดิษฐ์ที่สำคัญและมีประโยชน์มากของเบลล์ต่อโลกคือโทรศัพท์ ซึ่งถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยอิสระกับนักประดิษฐ์ชาวอเมริกันชื่อ เอลีชา เกรย์ อย่างมากในการวิจัยอวกาศและไฮโดรฟอยล์

Graham Bell เปิดตัวโทรศัพท์เชิงพาณิชย์เครื่องแรก ในเมืองแฮมิลตัน รัฐออนแทรีโอ แคนาดา (เมืองแฮมิลตัน รัฐออนแทรีโอ) เบลล์ได้คิดค้นโทรศัพท์เครื่องแรกในปี พ.ศ. 2419 ในปีต่อมา เขาได้ก่อตั้งบริษัทโทรศัพท์เบลล์ ก่อนเริ่มให้บริการโทรศัพท์เชิงพาณิชย์ ได้รับความนิยมอย่างมากจนในปี พ.ศ. 2429 มีผู้ใช้โทรศัพท์มากกว่า 150,000 รายทั่วอเมริกา เมื่อเร็ว ๆ นี้เขาประสบความสำเร็จทางธุรกิจอย่างมาก จนกลายเป็นมหาเศรษฐี เขาทำงานเพื่อสังคมโดยก่อตั้งสมาคมอเมริกันเพื่อส่งเสริมการสอนคนหูหนวก เขายังมีความสำคัญในการวิจัยอวกาศ พิจารณาโทรศัพท์ที่เขาพัฒนา ทำให้เกิดความก้าวหน้าในการสื่อสาร จนโทรศัพท์ได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญของมนุษย์ในปัจจุบัน


ข้อมูลมากกว่านี้

20 มิถุนายน อเล็กซานเดอร์ เกรแฮม เบลล์ ให้บริการโทรศัพท์ครั้งแรก

20 มิถุนายน พ.ศ. 2420 อเล็กซานเดอร์ เกรแฮม เบลล์ ทำโทรศัพท์เชิงพาณิชย์เครื่องแรก
อเล็กซานเดอร์ เกรแฮม เบลล์
อเล็กซานเดอร์ เกรแฮม เบลล์ 3 มีนาคม พ.ศ. 2390 – 2 สิงหาคม พ.ศ. 2465 เป็นนักวิทยาศาสตร์ นักประดิษฐ์ ผู้ก่อตั้งบริษัทเบลล์เทเลโฟน
สิ่งประดิษฐ์ที่สำคัญมากของเบลล์และเป็นประโยชน์อย่างมากต่อโลกคือโทรศัพท์ ซึ่งถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยอิสระร่วมกับเอลีชา เกรย์ นักประดิษฐ์ชาวอเมริกัน อย่างมากในการวิจัยอวกาศและไฮโดรฟอยล์
Graham Bell เปิดตัวโทรศัพท์เชิงพาณิชย์เครื่องแรก ในเมืองแฮมิลตัน ออนแทรีโอ ประเทศแคนาดา (แฮมิลตัน รัฐออนแทรีโอ) เบลล์ได้คิดค้นโทรศัพท์เครื่องแรกในปี พ.ศ. 2419 ปีต่อมา เขาก่อตั้งบริษัทโทรศัพท์เบลล์ ก่อนที่จะเริ่มให้บริการโทรศัพท์เชิงพาณิชย์ ซึ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ภายในปี 1886 มีผู้ใช้โทรศัพท์มากกว่า 150,000 คนทั่วอเมริกา เมื่อเร็ว ๆ นี้เขาประสบความสำเร็จทางธุรกิจอย่างมาก จนกลายเป็นมหาเศรษฐี แต่เขาทำงานเพื่อสังคมด้วยการก่อตั้งสมาคมอเมริกันเพื่อส่งเสริมการสอนสเปกคนหูหนวก เขายังมีความสำคัญในการวิจัยอวกาศ พิจารณาโทรศัพท์ที่เขาพัฒนา ส่งผลให้มีความก้าวหน้าในการสื่อสาร จนโทรศัพท์กลายเป็นเครื่องมือสำคัญของมนุษย์ในปัจจุบัน

#มถนายน #อเลกซานเดอร #เกรแฮม #เบลล #ใหบรการโทรศพทครงแรก

20 มิถุนายน พ.ศ. 2420 อเล็กซานเดอร์ เกรแฮม เบลล์ ทำโทรศัพท์เชิงพาณิชย์เครื่องแรก
อเล็กซานเดอร์ เกรแฮม เบลล์
อเล็กซานเดอร์ เกรแฮม เบลล์ 3 มีนาคม พ.ศ. 2390 – 2 สิงหาคม พ.ศ. 2465 เป็นนักวิทยาศาสตร์ นักประดิษฐ์ ผู้ก่อตั้งบริษัทเบลล์เทเลโฟน
สิ่งประดิษฐ์ที่สำคัญมากของเบลล์และเป็นประโยชน์อย่างมากต่อโลกคือโทรศัพท์ ซึ่งถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยอิสระร่วมกับเอลีชา เกรย์ นักประดิษฐ์ชาวอเมริกัน อย่างมากในการวิจัยอวกาศและไฮโดรฟอยล์
Graham Bell เปิดตัวโทรศัพท์เชิงพาณิชย์เครื่องแรก ในเมืองแฮมิลตัน ออนแทรีโอ ประเทศแคนาดา (แฮมิลตัน รัฐออนแทรีโอ) เบลล์ได้คิดค้นโทรศัพท์เครื่องแรกในปี พ.ศ. 2419 ปีต่อมา เขาก่อตั้งบริษัทโทรศัพท์เบลล์ ก่อนที่จะเริ่มให้บริการโทรศัพท์เชิงพาณิชย์ ซึ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ภายในปี 1886 มีผู้ใช้โทรศัพท์มากกว่า 150,000 คนทั่วอเมริกา เมื่อเร็ว ๆ นี้เขาประสบความสำเร็จทางธุรกิจอย่างมาก จนกลายเป็นมหาเศรษฐี แต่เขาทำงานเพื่อสังคมด้วยการก่อตั้งสมาคมอเมริกันเพื่อส่งเสริมการสอนสเปกคนหูหนวก เขายังมีความสำคัญในการวิจัยอวกาศ พิจารณาโทรศัพท์ที่เขาพัฒนา ส่งผลให้มีความก้าวหน้าในการสื่อสาร จนโทรศัพท์กลายเป็นเครื่องมือสำคัญของมนุษย์ในปัจจุบัน

#มถนายน #อเลกซานเดอร #เกรแฮม #เบลล #ใหบรการโทรศพทครงแรก


#มถนายน #อเลกซานเดอร #เกรแฮม #เบลล #ใหบรการโทรศพทครงแรก

Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Vietnam เชี่ยวชาญในการแบ่งปันความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการแต่งงาน - ครอบครัว ความงาม ประสบการณ์การเป็นแม่ การดูแลโภชนาการระหว่างตั้งครรภ์ ก่อนและหลังคลอด ลิปสติก นมผึ้ง บ้าน และเฟอร์นิเจอร์ (ประตูไม้ โคมไฟระย้าตกแต่ง โต๊ะอาหาร ตู้ครัว.. )……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button