Wiki

26 แจก ฟรี แนว ข้อสอบ พัสดุ 2560 09/2023

คุณกำลังมองหาข้อมูล บทความ ความรู้ในหัวข้อ แจก ฟรี แนว ข้อสอบ พัสดุ 2560 บน Google คุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการ! ต่อไปนี้คือเนื้อหาที่ดีที่สุดที่รวบรวมและเรียบเรียงโดยทีม Vik News พร้อมกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น: แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, แนวข้อสอบพัสดุ พร้อมเฉลย ฟรี, แนวข้อสอบพัสดุ 2564 พร้อมเฉลย ฟรี, แนวข้อสอบ พัสดุ ฟรี, แนวข้อสอบ พัสดุ 2562 พร้อมเฉลย pdf ฟรี, แนวข้อสอบ พัสดุ 2560 พร้อมเฉลย doc, แนวข้อสอบพัสดุ 2565 พร้อมเฉลย ฟรี, แนวข้อสอบพัสดุ 2563 ฟรี

แจก ฟรี แนว ข้อสอบ พัสดุ 2560

รูปภาพสำหรับคำหลัก: แจก ฟรี แนว ข้อสอบ พัสดุ 2560

บทความยอดนิยมเกี่ยวกับ แจก ฟรี แนว ข้อสอบ พัสดุ 2560

แจก ฟรี แนว ข้อสอบ พัสดุ 2560

1. ชุดที่ 22 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ …

ชุดที่ 22 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ … แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ชุดแจกฟรี! 20 ข้อ) #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!

ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้

แจก ฟรี แนว ข้อสอบ พัสดุ 2560

2. ป้ายกำกับ แนวข้อสอบ

ป้ายกำกับ แนวข้อสอบ แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ชุดแจกฟรี! 20 ข้อ) #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!!

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ชุดแจกฟรี! 20 ข้อ) #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น

แจก ฟรี แนว ข้อสอบ พัสดุ 2560

3. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาค …

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาค … แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จำนวน 55 ข้อ พร้อมเฉลย บทนำ แนวข้อสอบ “พระราชบัญญัติ …

แนวข้อสอบ  “พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ”   ทางผู้เขียนได้เน้นสาระสำคัญของเนื้อหาและความยาก ที่เคยออกสอบบ่อยเกี่ยวกับ “พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ”  เช่น ความหมายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาคร…

แจก ฟรี แนว ข้อสอบ พัสดุ 2560

4. ข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ …

ข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ … แจกฟรีแนวข้อสอบบรรจุเข้ารับราชการ สำหรับคนไทยที่รวบรวมจากผู้ใจบุญที่แบ่งปันบนโลกออนไลน์ต่างๆ ให้เป็นที่เดียวกัน เพื่อค้นหาได้ง่าย. ติดต่อลงโฆษณา : ที่ EMAIL : …

หน้าหลัก

แจก ฟรี แนว ข้อสอบ พัสดุ 2560

5. ข้อ 3. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ …

ข้อ 3. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ … :: ให้ผู้ทำแบบทดสอบเลือกตอบในตัวเลือกที่ถูกต้องที่สุด เมื่อทำครบทุกข้อแล้วให้กดปุ่ม ตรวจข้อสอบด้านล่างสุด :: ข้อ 1. ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง …

ข้อ 1.  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 การจัดซื้อ กรณีเกิด อุบัติเหตุ หรือภัยธรรมชาติ จะใช้วิธีการใด

แจก ฟรี แนว ข้อสอบ พัสดุ 2560

6. แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ …

แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ … 6.ใครเป็นผู้รักษาการ และมีอำนาจออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560. ก.รัฐมนตรีว่าการกระทรวง …

49.ข้อใดไม่เป็น “พัสดุ” ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

แจก ฟรี แนว ข้อสอบ พัสดุ 2560

7. ป้ายกำกับ แนวข้อสอบ

ป้ายกำกับ แนวข้อสอบ แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ชุดแจกฟรี! 20 ข้อ) #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!!

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ชุดแจกฟรี! 20 ข้อ) #แนวข้อสอบท้องถิ่นฟรี ! #ทำแบบทดสอบฟรี!!! #ข้อสอบท้องถิ่นฟรี !!! #สอบบรรจุท้องถิ่น

แจก ฟรี แนว ข้อสอบ พัสดุ 2560

8. ข้อสอบ ภาค กข ชุด 105 พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค …

ข้อสอบ ภาค กข ชุด 105 พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค … ข้อสอบ วิชาชีพครู สอบภาค ข เวอร์ชั้น 2 casstudy กรณีตัวอย่างกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name… Questions: 50 | Attempts: 841 | Last updated: Mar 22, 2022.

ข้อสอบภาคกขชุด 105 พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการ ริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดย   “ติวสอบดอทคอม” สร้างโดยอ. นิกรคลิ๊กสอบได้ที่ติว สอบดอ คอมหรือท  www.tuewsob.com

แจก ฟรี แนว ข้อสอบ พัสดุ 2560

9. แจกฟรี!!!แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ ท้องถิ่น อบต. เทศบาล อบจ …

แจกฟรี!!!แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ ท้องถิ่น อบต. เทศบาล อบจ … แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ท้องถิ่น 1 พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2 ถาม- ตอบ …

ค.3ปี                                ง. 4ปี 4ปี 

แจก ฟรี แนว ข้อสอบ พัสดุ 2560

10. แนวข้อสอบ แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ โดยวิธี e-market และ e …

แนวข้อสอบ แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ โดยวิธี e-market และ e … ตอบ ง. ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์. ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับ e – market. เป็นการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการซื้อหรือการจ้าง …

ตอบ    ก. ๑๐๐,๐๐๐ บาท            

แจก ฟรี แนว ข้อสอบ พัสดุ 2560

11. แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน พร้อมเฉลย กรมส่งเสริมการ …

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน พร้อมเฉลย กรมส่งเสริมการ … ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561; พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ …

1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายใด

แจก ฟรี แนว ข้อสอบ พัสดุ 2560

12. คู่มือสอบพนักงานพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 65

คู่มือสอบพนักงานพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 65 *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 … *แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ *แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ … รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ.

*ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้ำส่วนภูมิภาค
*ค่านิยมและพฤติกรรมตามค่านิยม กฟภ. : ทันโลก บริการดี มีคุณธรรมตามปัจจัยขับเคลื่อน
ค่านิยม TRUSTED
*สมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial Competency): ภาวะผู้นำทีม ทักษะการนำเสนอ
และการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและสมรรถนะด้าน…

แจก ฟรี แนว ข้อสอบ พัสดุ 2560

13. เฟซบุ๊ก ประพันธ์ เวารัมย์ > เฟซบุ๊ก / ไลน์ ประพันธ์ เวารัมย์ และแนว …

เฟซบุ๊ก ประพันธ์ เวารัมย์ > เฟซบุ๊ก / ไลน์ ประพันธ์ เวารัมย์ และแนว … #ขายหมดทุกเล่มแล้ว(ยังไม่ได้สั่งพิมพ์ใหม่) ช่วงนี้แจกฟรี #แจกฟรีไฟล์ PDF โหลดฟรี … แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 …

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

แจก ฟรี แนว ข้อสอบ พัสดุ 2560

14. แนะนำแบบทดสอบออนไลน์ การบริหารงานพัสดุ พระราชบัญญัติการจัด …

แนะนำแบบทดสอบออนไลน์ การบริหารงานพัสดุ พระราชบัญญัติการจัด … ลิ้งก์อยู่ด้านล่าง แบบทดสอบออนไลน์ การบริหารงานพัสดุ … 2560 ครูตอเต่า. … สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ แจกฟรี สื่อการสอน แนะนำ สื่อการสอนฟรี สำหรับครู …

ลิ้งก์อยู่ด้านล่าง แบบทดสอบออนไลน์ การบริหารงานพัสดุ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ครูตอเต่า

แจก ฟรี แนว ข้อสอบ พัสดุ 2560

15. แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ …

แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ … 036-8-94750-4 · ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ผู้รักษาการตามระเบียบนี้คือตำแหน่งใด · ใครคือผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี …

ตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ได้รับมอบหมายจากผู้ใด
ตอบ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

แจก ฟรี แนว ข้อสอบ พัสดุ 2560

16. พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 Download กฎกระทรวง 7 ฉบับ Download. หนังสือจากกรมบัญชีกลางที่ …

💡 ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว356 ลว. 13 ก.ย. 60 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบฯ2560 ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560     Download
💡  ที่ กค (กวพ) 040…

แจก ฟรี แนว ข้อสอบ พัสดุ 2560

17. ร.ร.บ้านโคกล่าม เชิญทำแบบทดสอบวัดความรู้ เรื่อง พ.ร.บ.จัดซื้อจัด …

ร.ร.บ้านโคกล่าม เชิญทำแบบทดสอบวัดความรู้ เรื่อง พ.ร.บ.จัดซื้อจัด … จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในระดับ ร้อยละ 70 ขึ้นไปจะได้รับเกียรติบัตร.

ร.ร.บ้านโคกล่าม ขอเชิญผู้ที่สนใจในการพัฒนาตนเองในรูปแบบออนไลน์ เข้าร่วมทำแบบทดสอบวัดความรู้ เรื่อง พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในระดับ ร้อยละ 70 ขึ้นไปจะได้รับเกียรติบัตร

แจก ฟรี แนว ข้อสอบ พัสดุ 2560

18. คนมุกสุขใจ นุ่งผ้าไทย ใส่บาตรพระ

คนมุกสุขใจ นุ่งผ้าไทย ใส่บาตรพระ 17. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปี 2565 … 25. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2565

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 06.30 น. นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานกิจกรรม “คนมุกสุขใจ นุ่งผ้าไทย ใส่บาตรพระ” จังหวัดมุกดาหาร ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ในการนี้ นางธิดา ขันดาวงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ได้รับมอบหมายจากศึ…

แจก ฟรี แนว ข้อสอบ พัสดุ 2560

19. สรุป 22 สาระสำคัญ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร …

สรุป 22 สาระสำคัญ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร … สรุป 22 สาระสำคัญ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 … 2560. 1164 834 234. แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.

File สรุป 22 สาระสำคัญ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 : ดาวน์โหลดเอกสารประกอบคลิป

แจก ฟรี แนว ข้อสอบ พัสดุ 2560

20. #แจกฟรี!แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ กรมพัฒนา … – Munkonggadget

#แจกฟรี!แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ กรมพัฒนา … – Munkonggadget ·

5 สรุปพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

แจก ฟรี แนว ข้อสอบ พัสดุ 2560

21. แจกฟรี!! หนังสือเตรียมสอบท้องถิ่น ใช้เตรียมสอบงานราชการต่างๆ

แจกฟรี!! หนังสือเตรียมสอบท้องถิ่น ใช้เตรียมสอบงานราชการต่างๆ 11.แนวข้อสอบระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 12.หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 13.โมเดลเศรษฐกิจประไทย 4.0 14.

แจกฟรี!! เนื้อหา + แนวข้อสอบเจ้าพนักงาน และนักวิชาการเงินและบัญชี   รวบรวมไว้ให้ทุกท่าน เพื่อประหยัดเวลาในการค้นหารวบรวม สามารถอ่านและฝึกทำข้อสอบได้เต็มที่ ชุดไฟล์แบ่งเป็น 3 ชุด   ประกอบไปด้วย พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 แก้ไขถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2543 พระราชบัญ…

แจก ฟรี แนว ข้อสอบ พัสดุ 2560

22. สรุป 22 สาระสำคัญ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร …

สรุป 22 สาระสำคัญ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร … ศ. 2560 longsob.me เว็บนี้มีแต่ให้ ลองสอบดอทมี ประกาศสอบ งานราชการ ติวสอบ ครูผู้ช่วย สมัครสอบ. … แจกฟรี!! แนวข้อสอบ ภาค ก + เฉลย กว่า 600 ข้อ ชุดที่ 3.

กดติดตามช่องได้จากลิงค์นี้เพื่อไม่พลาดจากการอัพเดทข่าวใหม่ๆ

แจก ฟรี แนว ข้อสอบ พัสดุ 2560

23. แนวข้อสอบ พรบ. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 – ดอกคูณ

แนวข้อสอบ พรบ. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 – ดอกคูณ 2560. แนวข้อสอบ พรบ. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ตัวอย่างข้อสอบพร้อมเฉลยอัพเดทใหม่เลื่อยๆ แจกฟรีไว้เตรียมตัวสอบบรรจุงานราชการ โหลด พ.ร.บ.

แนวข้อสอบ พรบ. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ตัวอย่างข้อสอบพร้อมเฉลยอัพเดทใหม่เลื่อยๆ แจกฟรีไว้เตรียมตัวสอบบรรจุงานราชการ โหลด พ.ร.บ. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ฉบับเติม

แจก ฟรี แนว ข้อสอบ พัสดุ 2560

24. แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรมศุลกากร 2565

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรมศุลกากร 2565 + ดูเพิ่ม. Tags. แนวข้อสอบ สรุปแนวข้อสอบ ตัวอย่างข้อสอบ เก็งข้อสอบ ข้อสอบพร้อมเฉลย ข้อสอบฟรี แจกข้อสอบ ฟรีข้อสอบ สอบราชการ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน …

แบบไฟล์ PDF 395 บาท | รับได้เลย (ส่งทางแชท Line,Face,Email)

แจก ฟรี แนว ข้อสอบ พัสดุ 2560

25. แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ สาธารณสุขจังหวัด สสจ | Lazada.co.th

แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ สาธารณสุขจังหวัด สสจ | Lazada.co.th แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ). … 2560- แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.

ฟรีค่าจัดส่งเมื่อซื้อสินค้าครบ ฿699.00 จากร้าน fileonline

แจก ฟรี แนว ข้อสอบ พัสดุ 2560

26. พัสดุภาครัฐ 2560 | ร้านหนังสือนายอินทร์

พัสดุภาครัฐ 2560 | ร้านหนังสือนายอินทร์ พัสดุภาครัฐ 2560 พร้อมสรุปสาระและประเด็นสำคัญ เจ้าหน้าที่รัฐ ผู้รับจ้างต้องรู้ พ.ร.บ. … หมวดหมู่: หนังสือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ , คู่มือสอบราชการ แนวข้อสอบ.

พัสดุภาครัฐ 2560

วิดีโอสอนเกี่ยวกับ แจก ฟรี แนว ข้อสอบ พัสดุ 2560

สังเคราะห์: Vik News

Back to top button