Game

Diablo Immortal สตรีมเมอร์เปย์สองแสนกว่าบาท แต่ไม่เจอไอเทม Legendary!

เป็นอีกหนึ่งกระแสแง่ลบจริงๆ สำหรับเกม Diablo Immortal ซึ่งประเด็นนี้ก็ทำให้ตัวเกมนั้นโดนแบนในหลายประเทศด้วยเช่นกัน โดยในส่วนของประเทศไทยนั้นจะมีการเปิดให้เล่นในช่วงปลายเดือนนี้ งานนี้ใครเตรียมใจจะเล่นก็คงต้องเตรียมพร้อมกระเป๋าตังกันหน่อยละครับ

Source : Dot Esports


ข้อมูลมากกว่านี้

Diablo Immortal สตรีมเมอร์เปย์สองแสนกว่าบาท แต่ไม่เจอไอเทม Legendary!

เป็นอีกหนึ่งกระแสแง่ลบจริงๆ สำหรับเกม Diablo Immortal ซึ่งประเด็นนี้ก็ทำให้ตัวเกมนั้นโดนแบนในหลายประเทศด้วยเช่นกัน โดยในส่วนของประเทศไทยนั้นจะมีการเปิดให้เล่นในช่วงปลายเดือนนี้ งานนี้ใครเตรียมใจจะเล่นก็คงต้องเตรียมพร้อมกระเป๋าตังกันหน่อยละครับ

Source : Dot Esports

#Diablo #Immortal #สตรมเมอรเปยสองแสนกวาบาท #แตไมเจอไอเทม #Legendary

Diablo Immortal สตรีมเมอร์เปย์สองแสนกว่าบาท แต่ไม่เจอไอเทม Legendary!

เป็นอีกหนึ่งกระแสแง่ลบจริงๆ สำหรับเกม Diablo Immortal ซึ่งประเด็นนี้ก็ทำให้ตัวเกมนั้นโดนแบนในหลายประเทศด้วยเช่นกัน โดยในส่วนของประเทศไทยนั้นจะมีการเปิดให้เล่นในช่วงปลายเดือนนี้ งานนี้ใครเตรียมใจจะเล่นก็คงต้องเตรียมพร้อมกระเป๋าตังกันหน่อยละครับ

Source : Dot Esports

#Diablo #Immortal #สตรมเมอรเปยสองแสนกวาบาท #แตไมเจอไอเทม #Legendary


สังเคราะห์: Vik News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button