Review

Top 10 วัน หยุด มี กี่ ประเภท

คุณกำลังมองหาข้อมูล บทความ ความรู้ในหัวข้อ วัน หยุด มี กี่ ประเภท บน Google คุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการ! ต่อไปนี้คือเนื้อหาที่ดีที่สุดที่รวบรวมและเรียบเรียงโดยทีม viknews.com พร้อมกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น:

วัน หยุด มี กี่ ประเภท

รูปภาพสำหรับคำหลัก: วัน หยุด มี กี่ ประเภท

บทความยอดนิยมเกี่ยวกับ วัน หยุด มี กี่ ประเภท

1. วันหยุดงาน ตามกฎหมายแรงงาน – Thanu Law Office

 • ผู้เขียนบทความ: thanulaw.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (19759 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ วันหยุดงาน ตามกฎหมายแรงงาน – Thanu Law Office กรณีนายจ้างไม่อาจหยุดตามประเพณีได้ เนื่องจากลักษณะหรือสภาพงานตามที่กฎหมายกำหนด คือ งานในโรงแรม สถานมหรสพ ร้านขายอาหาร ร้านขายเครื่องดื่ม สโมสร สมาคม สถานพยาบาล …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: มาตรา 146 นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 15 มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 29 มาตรา 30 วรรคหนึ่ง มาตรา 45 มาตรา 53 มาตรา 54 มาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 มาตรา 59 มาตรา 65มาตรา 66 มาตรา 73 มาตรา 74 มาตรา 75 วรรคหนึ่ง มาตรา 77 มาตรา 99 มาตรา 105 วรรคสอง มาตรา 108 มาตรา 111 มาตรา 112 มาตรา 113 มาตรา 114 มา…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://thanulaw.com/index.php/dayoff” width=”600″]

2. วันหยุดตามกฎหมาย

 • ผู้เขียนบทความ: www.thanulegal.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (28605 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ วันหยุดตามกฎหมาย คำถาม วันหยุดตามกฎหมายแรงงาน มีวันอะไรบ้าง? ตอบ 1. วันหยุดประจำสัปดาห์. 2. วันหยุดตามประเพณี. 3. วันหยุดพักผ่อนประจำปี. 4. วันหยุดอื่นๆที่นายจ้างกำหนด.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:    4) ในกรณีที่สภาพงานต้องทำติดต่อกันไปหากหยุดจะเสียหายแก่งาน หรือ เป็นงานที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด นายจ้างจะกำหนดให้ลูกจ้างหยุดในวันอื่นที่ไม่ใช่วันสำคัญทางศาสนาหรือวันหยุดตามประเพณีท้องถิ่นก็ได้ หรือ จะไม่จัดให้แต่จ่ายเงินค่าจ้างให้แทนก็ได้

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.thanulegal.com/16866449/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2″ width=”600″]

3. กฎหมายแรงงาน การจัดการวันหยุดของพนักงาน – ธรรมนิติ

 • ผู้เขียนบทความ: www.dharmniti.co.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (8105 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ กฎหมายแรงงาน การจัดการวันหยุดของพนักงาน – ธรรมนิติ หมายความว่า วันที่กำหนดให้ลูกจ้าง หยุด ซึ่งสามารถแบ่งตาม พ.รบ. คุ้มครองแรงงาน ได้เป็น 3 ประเภท. วันหยุดประจำสัปดาห์. วันหยุดตามประเพณี. วันหยุด …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ค่าชดเชย หมายถึง เงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเมื่อเลิกจ้าง นอกเหนือไปจากเงินประเภทอื่น ซึ่งนายจ้างตกลงจ่ายให้แก่ลูกจ้…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.dharmniti.co.th/employee-holiday/” width=”600″]

4. 3 วันหยุด สิทธิของลูกจ้างที่นายจ้างต้องทราบ

 • ผู้เขียนบทความ: www.dst.co.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (12743 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ 3 วันหยุด สิทธิของลูกจ้างที่นายจ้างต้องทราบ สิทธิวันหยุดต่างๆของลูกจ้างที่นายจ้างต้องจัดให้ ตามกฎหมายแรงงานกำหนดมีอะไรบ้าง? วันหยุดประจำสัปดาห์ (มาตรา 28) – นายจ้างต้องจัดให้มีวันหยุดประจำ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: 3 วันหยุด สิทธิของลูกจ้างที่นายจ้างต้องทราบ สิทธิวันหยุดต่างๆของลูกจ้างที่นายจ้างต้องจัดให้ ตามกฎหมายแรงงานกำหนดมีอะไรบ้าง?วันหยุดประจำสัปดาห์ (มาตรา 28)- นายจ้างต้องจัดให้มีวันหยุดประจำสัปดาห์ สัปดาห์หนึ่งไม่น้อยกว่า 1 วัน โดยต้องมีระยะห่างกันไม่เกิน 6 วัน นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันล่วงหน้า กำหนดใ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.dst.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=4219:dayoff-employee-right&catid=29&Itemid=180&lang=en” width=”600″]

5. วันหยุด ตามพรบ.คุ้มครองแรงงาน ฯ

 • ผู้เขียนบทความ: www.parameelaw.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (25929 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ วันหยุด ตามพรบ.คุ้มครองแรงงาน ฯ หมายถึง วันที่นายจ้างกำหนดให้ลูกจ้างหยุดทำงาน ไม่ต้องมาทำงานตามปกติ เช่น วันหยุดประจำสัปดาห์ วันหยุดตามประเพณี เป็นต้น. วันหยุดประจำสัปดาห์ ตามพระราชบัญญัติ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:        �������Ҫ�ѭ�ѵԤ�����ͧ�ç�ҹ � �ҵ�� �� ��˹���� "  ����¨�ҧ��С�ȡ�˹��ѹ��ش������ླ�����١��ҧ��Һ�繡����ǧ˹�һ�˹�������¡����Ժ����ѹ������ѹ�ç�ҹ��觪ҵԵ������Ѱ����ջ�С�ȡ�˹�  ����¨�ҧ�Ԩ�óҡ�˹��ѹ��ش������ླըҡ�ѹ��ش�Ҫ��û�Шӻ��ѹ��ش�ҧ��ʹ����͢�������������ླ���觷�ͧ���㹡óշ���…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://www.parameelaw.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539182472&Ntype=9″ width=”600″]

6. การคุ้มครองแรงงาน – บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน (e-labour)

 • ผู้เขียนบทความ: lb.mol.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (15340 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ การคุ้มครองแรงงาน – บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน (e-labour) ไม่ น้อยกว่า 1 วัน/สัปดาห์ โดยให้มีระยะห่างกันไม่เกิน 6 วัน สำหรับงานโรงแรม งานขนส่ง … อาจ ให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลา และทำงานในวันหยุดได้เท่าที่จำเป็น …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ค่าชดเชยแทนการบอกกล่าวล่วงหน้านี้ ให้ถือว่านายจ้างได้จ่ายค่าสินจ้างแทน การบอกกล่าวล่วงหน้าตามกฎหมายด้วยนายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษเพิ่มขึ้นจากค่าชดเชยปกติดังต่อไปนี้ 
  1. ลูกจ้าง ทำงานติดต่อกันครบหกปีขึ้นไป นายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชย พิเศษเพิ่มขึ้นจากค่าชดเชยปกติซึ่งลูกจ้างนั้นมีสิทธิได้รับอยู่แล้ว …

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://lb.mol.go.th/%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99″ width=”600″]

7. การจัดการวันหยุดพนักงาน ตามกฎหมายแรงงานกำหนด – OneDee.ai

 • ผู้เขียนบทความ: www.onedee.ai

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (31927 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ การจัดการวันหยุดพนักงาน ตามกฎหมายแรงงานกำหนด – OneDee.ai วันหยุดตามกฎหมายแรง แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ วันหยุดประจำสัปดาห์, วันหยุดตามประเพณี, … ลูกจ้างที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด เช่น พนักงานรายเดือน …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: วันหยุดตามกฎหมายแรง แบ่งออกเป็น 3 ประเภท โดยที่บริษัทจะต้องจ่ายค่าจ้างเท่ากับค่าจ้างในวันทำงานสำหรับวันหยุดทั้ง 3 ประเภท ให้แก่พนักงาน ยกเว้น ลูกจ้างรายวัน รายชั่วโมง หรือตามผลงาน ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.onedee.ai/th/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99/” width=”600″]

8. วันหยุด วันลาตามกฎหมาย .. มีอะไรบ้าง ? – TerraBKK

 • ผู้เขียนบทความ: www.terrabkk.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (4841 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ วันหยุด วันลาตามกฎหมาย .. มีอะไรบ้าง ? – TerraBKK วันหยุด วันลาตามกฎหมาย .. มีอะไรบ้าง ? · 1. วันหยุดประจำสัปดาห์ · 2. วันหยุดตามประเพณี · 3. วันหยุดพักผ่อนประจำปี.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: หากพูดถึงเรื่องกฎหมายแรงงาน ขออธิบายถึงวันหยุดวันลาตามที่กฎหมายกำหนดกันบ้าง จริงๆแล้วผู้อ่านหลายคนที่อยู่ในวัยทำงานก็อาจจะพอรู้กันอยู่บ้างว่าสิทธิของตัวเองเกี่ยวกับเรื่องวันหยุดวันลานั้นมีอยู่อย่างไร บางคนอาจรู้น้อย บางคนอาจรู้เยอะ รู้จริงบ้างไม่จริงบ้าง TerraBKK ขออธิบายสิทธิในการหยุดการลาของลูกจ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.terrabkk.com/articles/142723/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%94-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87-” width=”600″]

9. ปฏิทินวันหยุดประจำปี พ.ศ.2565 – – UTCC Central Library

 • ผู้เขียนบทความ: library.utcc.ac.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (38823 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ปฏิทินวันหยุดประจำปี พ.ศ.2565 – – UTCC Central Library วันจันทร์ที่ 3 มกราคม, วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่. วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์, วันมาฆบูชา. วันพุธที่ 6 เมษายน, วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: Reading AreaOpen Daily

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://library.utcc.ac.th/%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B8%9E-%E0%B8%A8/” width=”600″]

10. วันหยุดประจำสัปดาห์ ไม่ น้อยกว่า 1 วัน/สัปดาห์ – กระทรวงแรงงาน

 • ผู้เขียนบทความ: www.mol.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (32445 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ วันหยุดประจำสัปดาห์ ไม่ น้อยกว่า 1 วัน/สัปดาห์ – กระทรวงแรงงาน เข้าใจมุมมองของคนที่จะบอกว่า ก็ไปหาบริษัทที่ทำงาน 5 วันสิ แต่ในชีวิตมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นและความต้องการคือต้องการแก้ที่ต้นเหตุจริงๆ ว่ามีกฎหมายบังคับใช้. จึง …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
  Cloudflare Ray ID: 74baa45fa8a432b5

  Your IP:
  Click to reveal
  27.66.214.214

  Performance & security by Cloudflare

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.mol.go.th/forums/topic/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B9%8C-%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88-%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2-1-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B9%8C” width=”600″]

วิดีโอสอนเกี่ยวกับ วัน หยุด มี กี่ ประเภท

Back to top button