Review

Top 11 เกษตรกรรม

คุณกำลังมองหาข้อมูล บทความ ความรู้ในหัวข้อ เกษตรกรรม บน Google คุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการ! ต่อไปนี้คือเนื้อหาที่ดีที่สุดที่รวบรวมและเรียบเรียงโดยทีม viknews.com พร้อมกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น:

เกษตรกรรม

รูปภาพสำหรับคำหลัก: เกษตรกรรม

บทความยอดนิยมเกี่ยวกับ เกษตรกรรม

1. เกษตรกรรมแบบยั่งยืน กับ “ความสุขแบบชาวบ้าน”

 • ผู้เขียนบทความ: www.thailandplus.tv

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (38118 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ เกษตรกรรมแบบยั่งยืน กับ “ความสุขแบบชาวบ้าน” เกษตรผสมผสาน (Integrated Farming) หมายถึง ระบบการเกษตรที่มีการปลูกพืชและ/หรือมีการเลี้ยงสัตว์หลายชนิด อยู่ในบริเวณเดียวกัน …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: นอกจากนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคเกษตรอินทรีย์ยังมีการกำหนดมาตรฐานกระบวนการผลิตที่ชัดเจนมีการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน จนถึงขั้นกำหนดเป็นระเบียบกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการผลิตและการติดฉลากโฆษณาผลิตภัณฑ์ว่าเป็นผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ความสุข ความพอเพียงผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่เกษตรกรห…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.thailandplus.tv/archives/2992″ width=”600″]

2. เกษตรกรรม

 • ผู้เขียนบทความ: www.digitalschool.club

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (4010 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ เกษตรกรรม ประเภทของเกษตรกรรม เกษตรกรรมแบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ 1. กสิกรรม หมายถึง การเพาะปลูกพืช เช่น การทำนา การทำสวนผลไม้ การทำ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:               เกษตรกรรม (อังกฤษ: Agriculture) เป็นการเพาะปลูกพืช เห็ดรา เลี้ยงสัตว์ และรูปแบบของชีวิตแบบอื่น ๆ เพื่อเป็นอาหาร เส้นใย เชื้อเพลิงชีวภาพ ยารักษาโรคและผลิตภัณฑ์อื่นเพื่อความยั่งยืนและเพิ่มสมรรถนะชีวิตมนุษย์  เกษตรกรรมเ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://www.digitalschool.club/digitalschool/social1_1_1/social3_3/lesson3_5/page3.php” width=”600″]

3. เกษตรกรรม – กลุ่มชุดข้อมูล – Open Government Data of Thailand

 • ผู้เขียนบทความ: data.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (29444 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ เกษตรกรรม – กลุ่มชุดข้อมูล – Open Government Data of Thailand เกษตรกรรม. เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกองพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าประมง กรมประมง ช่วยในการบริหารจัดการการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
  เกษตรกรรม (Agriculture)
  อ่านต่อ

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://data.go.th/group/agriculture” width=”600″]

4. การเกษตรกรรม – มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

 • ผู้เขียนบทความ: www.saranukromthai.or.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (39653 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ การเกษตรกรรม – มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ การเกษตรกรรม คำว่า “เกษตรกรรม” นั้น หมายถึง กิจกรรมต่างๆ อันรวมไปถึงการเพาะปลูก การผลิตผลิตผลที่เก็บเกี่ยวได้จากการเพาะปลูก การดำเนินการตลาด …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.saranukromthai.or.th/sub/book/book.php?book=16&chap=9&page=t16-9-infodetail02.html” width=”600″]

5. เทคโนโลยีการเกษตร เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในภาคเกษตรกรรม – สวก.

 • ผู้เขียนบทความ: www.arda.or.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (1887 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ เทคโนโลยีการเกษตร เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในภาคเกษตรกรรม – สวก. เทคโนโลยีเกษตรกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงการทำการเกษตรผ่านการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพอากาศ ศัตรูพืช อุณหภูมิดินและอากาศ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: เทคโนโลยีการเกษตร คือการใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและผลกำไรในภาคเกษตรกรรม ฟาร์มที่ทันสมัยและการทำเกษตรกรรมในปัจจุบันนั้นแตกต่างจากในช่วงสองสามทศวรรษที่ผ่านมา เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทั้งเรื่องของการใช้ระบบเซ็นเซอร์ในอุปกรณ์เครื่องจักรเครื่องใช้ต่างๆ รวมถึงเทคโนโลยีส…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.arda.or.th/knowledge_detail.php?id=21″ width=”600″]

6. เกษตรกรรมในประเทศไทย – วิกิพีเดีย

 • ผู้เขียนบทความ: th.wikipedia.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (37503 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ เกษตรกรรมในประเทศไทย – วิกิพีเดีย เกษตรกรรมในประเทศไทย มีลักษณะแข่งขันสูง หลากหลายและเจนจัด การส่งออกของไทยประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในระดับนานาชาติ ข้าวเจ้าเป็นพืชผลสำคัญที่สุดของประเทศ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: เกษตรกรรมในประเทศไทยอาจสืบย้อนไปได้ผ่านแง่ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสังคม ซึ่งได้ก่อให้เกิดการเข้าถึงเกษตรกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยสมัยใหม่ หลังการปฏิวัติยุคหินใหม่ สังคมในพื้นที่ได้วิวัฒนาจากการล่าสัตว์และหาของป่า ผ่านระยะนครเกษตร ไปเป็นจักรวรรดิรัฐศาสนา การอพยพเข้ามาของคนไทยนำไปสู่การเข้า…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2″ width=”600″]

7. พัฒนาการเกษตรกรรมของประเทศไทย: ในมิติด้านการพัฒนาชุมชน …

 • ผู้เขียนบทความ: so05.tci-thaijo.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (36994 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ พัฒนาการเกษตรกรรมของประเทศไทย: ในมิติด้านการพัฒนาชุมชน … ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศเกษตรกรรมมาช้านาน เนื่องจากตั้งอยู่ในเขตภูมิประเทศที่เอื้ออำนวยต่อการทำการเกษตร ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศประกอบอาชีพทางการเกษตรหรือ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:             บทความนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะนำเสนอและอธิบายในเรื่องที่ว่าด้วยพัฒนาการเกษตรกรรมของประเทศไทยในมิติด้านการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต โดยประเทศไทยนั้นได้มีพัฒนาการด้านการเกษตรเป็นระยะเวลายาวนาน เริ่มตั้งแต่ยุคแรกของการเริ่มทำการเกษตรที่เรียกว่า “การเกษตรแบบดั้งเดิม” และได้พัฒนามาเป็นการทำ “เกษ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://so05.tci-thaijo.org/index.php/gvc-tu/article/view/252520″ width=”600″]

8. คนไทย กับ เกษตรกรรม – สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

 • ผู้เขียนบทความ: frdfund.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (25942 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ คนไทย กับ เกษตรกรรม – สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร รากฐานอันมั่นคงของภูมิเศรษฐศาสตร์ไทยคือเกษตรกรรม … นั่นคือเน้นพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมต่อยอดจากภาคเกษตรอุตสาหกรรมต่อยอดภาคเกษตรนั้น …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: รากฐานอันมั่นคงของภูมิเศรษฐศาสตร์ไทยคือเกษตรกรรม เราจะต้องสร้างความมั่งคั่งขึ้นจากแผ่นดินและผืนน้ำอันเป็นทรัพยากรของเราเอง เราไม่อาจสร้างความมั่งคั่งขึ้นได้จากเป็นแรงงานรับจ้างประกอบสินค้าอุตสาหกรรมของทุนต่างชาติแล้วส่งออกในนามสินค้าไทยในทรรศนะของเรา เรามิได้ปฏิเสธอุตสาหกรรม เพียงแต่เรามองว่า รากฐาน…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://frdfund.org/th/%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/” width=”600″]

9. ประเภทวิชาเกษตรกรรม (ปวช.) – สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

 • ผู้เขียนบทความ: www.cdti.ac.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (34028 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ประเภทวิชาเกษตรกรรม (ปวช.) – สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สาขาวิชาเกษตรนวัต Innovative Agriculture. การเรียนรู้เกษตรกรรมสมัยใหม่ มีการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีทางการเกษตรที่ทันสมัยเข้ากับ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: นอกจากนี้ผลผลิตเกษตรจำนวนมากยังคงสูญเสียตั้งแต่การเก็บเกี่ยว
  ตลอดเส้นทางไปสู่ผู้บริโภคหรือสู่กระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งมีสาเหตุจากการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวไม่ดีพอ
  นวัตกรรมเกษตรจึงเป็นศาสตร์ที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยการเรียนการสอนโดยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
  ซึ่งเป็นรูปแบบการทำเกษตร…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.cdti.ac.th/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1(%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%8A.)” width=”600″]

10. เกษตรกรรม – Wiktionary

 • ผู้เขียนบทความ: en.wiktionary.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (23780 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ เกษตรกรรม – Wiktionary ThaiEdit. PronunciationEdit · Orthographic, เกษตรกรรม e k ʂ t r k r r m. Phonemic. กะ-เสด-ตฺระ-กัม k a – e s ɗ – t ̥ r a – k ạ m.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: เกษตรกรรม • (gà-sèet-dtrà-gam)

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://en.wiktionary.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1″ width=”600″]

11. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

 • ผู้เขียนบทความ: alro.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (23365 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม. Agricultural Land Reform Office. เว็บไซต์ ส.ป.ก. เว็บไซต์หน่วยงาน ส.ป.ก. เว็บไซต์ ส.ป.ก.จังหวัด · บริการของ ส.ป.ก.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: บริการของ ส.ป.ก.(ยื่นคำขอรับมรดกสิทธิที่ดิน ส.ป.ก.)

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://alro.go.th/” width=”600″]

วิดีโอสอนเกี่ยวกับ เกษตรกรรม

Back to top button