Review

Top 11 Iccpr

คุณกำลังมองหาข้อมูล บทความ ความรู้ในหัวข้อ iccpr บน Google คุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการ! ต่อไปนี้คือเนื้อหาที่ดีที่สุดที่รวบรวมและเรียบเรียงโดยทีม viknews.com พร้อมกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น:

iccpr

รูปภาพสำหรับคำหลัก: iccpr

บทความยอดนิยมเกี่ยวกับ iccpr

1. Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị – Wikipedia

 • ผู้เขียนบทความ: vi.wikipedia.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (3986 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị – Wikipedia Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị’ (tiếng Anh: International Covenant on Civil and Political Rights, viết tắt: ICCPR) là một công ước quốc …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
  Việt Nam gia nhập ICCPR vào ngày 24/9/1982 [23]. Theo báo điện tử của Đảng Cộng Sản Việt Nam [24]:

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_%C6%B0%E1%BB%9Bc_Qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_v%E1%BB%81_c%C3%A1c_Quy%E1%BB%81n_D%C3%A2n_s%E1%BB%B1_v%C3%A0_Ch%C3%ADnh_tr%E1%BB%8B” width=”600″]

2. International Covenant on Civil and Political Rights – Wikipedia

 • ผู้เขียนบทความ: en.wikipedia.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (30779 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ International Covenant on Civil and Political Rights – Wikipedia The ICCPR is considered a seminal document in the history of international law and human rights, forming part of the International Bill of Human Rights, along …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: According to a 2013 study, the ICCPR has significantly improved human rights practices on matters where evidence-production costs and standards of proof are low, but has had a limited impact for issue areas where legally admissible evidence is costly to produce and standards of proof are high. This …

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://en.wikipedia.org/wiki/International_Covenant_on_Civil_and_Political_Rights” width=”600″]

3. Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị

 • ผู้เขียนบทความ: ttyttanphudong.vn

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (9855 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị’ (tiếng Anh: International Covenant on Civil and Political Rights, viết tắt: ICCPR) là một …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: Xem tóm tắt Công ước ICCPR tại đây.

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://ttyttanphudong.vn/chi-tiet-tin?/gioi-thieu-mot-so-noi-dung-co-ban-cua-cong-uoc-ve-cac-quyen-dan-su-va-chinh-tri-iccpr/11457533″ width=”600″]

4. sách giới thiệu công ước quyền dân sự chính trị, iccpr 1966

 • ผู้เขียนบทความ: nhanquyen.vn

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (27296 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ sách giới thiệu công ước quyền dân sự chính trị, iccpr 1966 Việt Nam đã đưa ra cam kết thực thi ICCPR, Công ước quan trọng nhất bảo vệ các quyền dân sự và chính trị, khi gia nhập Công ước này từ gần 40 năm nay (kể từ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: 5. Các nguyên tắc Siracusa về giới hạn và tạm đình chỉ các điều khoản trong ICCPR, 1984

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://nhanquyen.vn/modules.php?name=News&op=detailsnews&mid=215&mcid=6″ width=”600″]

5. Khả năng của Việt Nam gia nhập Nghị định thư tùy chọn thứ …

 • ผู้เขียนบทความ: worldcoalition.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (33040 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ Khả năng của Việt Nam gia nhập Nghị định thư tùy chọn thứ … Nghiên cứu này nhằm đánh giá khả năng Việt Nam phê chuẩn Nghị định thư không bắt buộc thứ hai đối với Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR) …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: Nghiên cứu này nhằm đánh giá khả năng Việt Nam phê chuẩn Nghị định thư không bắt buộc thứ hai đối với Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR) nhằm xóa bỏ án tử hình. Nó phân tích: (a) khung pháp lý quốc tế hiện hành và quá trình phát triển pháp lý để xóa bỏ án tử hình ở các quốc gi…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://worldcoalition.org/document/viet-namese-kha-nang-cua-viet-nam-gia-nhap-nghi-dinh-thu-tuy-chon-thu-hai-ve-bai-bo-hinh-phat-tu-hinh-theo-cong-uoc-quoc-te-ve-cac-quyen-dan-su-va-chinh-tri-iccpr/” width=”600″]

6. International law / International Covenant on Civil and Political …

 • ผู้เขียนบทความ: www.refworld.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (3458 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ International law / International Covenant on Civil and Political … International law / International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) · Hong Kong: High Court 1 · New Zealand: Court of Appeal 1 · New …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
  7 September 2015
  | Judicial Body: UN Human Rights Committee (HRC)

  | Topic(s):
  Criminal justice
  – International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)
  | Countries:
  Russian Federation

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.refworld.org/topic,50ffbce51b1,50ffbce51e7,,0,,CASELAW,.html” width=”600″]

7. on Civil and Political Rights (ICCPR) in – JSTOR

 • ผู้เขียนบทความ: www.jstor.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (14474 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ on Civil and Political Rights (ICCPR) in – JSTOR on Civil and Political Rights (ICCPR) in the Domestic Law of State Parties: An Initial Global Survey Through UN. Human Rights Committee Documents.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: Our systems have detected unusual traffic activity from your network. Please complete this reCAPTCHA to demonstrate that it’s
  you making the requests and not a robot. If you are having trouble seeing or completing this challenge,
  this page may help.
  If yo…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.jstor.org/stable/4489272″ width=”600″]

8. FAQ: The Covenant on Civil & Political Rights (ICCPR) – ACLU

 • ผู้เขียนบทความ: www.aclu.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (17878 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ FAQ: The Covenant on Civil & Political Rights (ICCPR) – ACLU The ICCPR is a key international human rights treaty, providing a range of protections for civil and political rights. The ICCPR, together with the …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: The U.S. ratified the ICCPR in 1992. Upon ratification, the ICCPR became the “supreme law of the land” under the Supremacy Clause of the U.S. Constitution, which gives ratified treaties the status of federal law. The U.S. must comply with and implement the provisions of the treaty just as it would a…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.aclu.org/other/faq-covenant-civil-political-rights-iccpr” width=”600″]

9. Centre for Civil and Political Rights | Human Rights

 • ผู้เขียนบทความ: ccprcentre.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (32041 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ Centre for Civil and Political Rights | Human Rights … and universal realisation of the rights proclaimed in the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and its 2 Optional Protocols.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: To contribute to the implementation of the ICCPR through support to the civil society and through connecting key actors engaged to implement the UN HR Committee recommendations at the national level.

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://ccprcentre.org/” width=”600″]

10. 7 Influence of the ICCPR in the Middle East – Oxford Academic

 • ผู้เขียนบทความ: academic.oup.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (21373 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ 7 Influence of the ICCPR in the Middle East – Oxford Academic AbstractThis chapter surveys the legal influence of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) on the domestic laws of States in the …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: This chapter surveys the legal influence of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) on the domestic laws of States in the Middle East region. It analyses ratification, reservation, and reporting practices, the domestic legal status of the ICCPR, and State responses to the Hu…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://academic.oup.com/book/2588/chapter/142945813″ width=”600″]

11. International Council of Cardiovascular Prevention and …

 • ผู้เขียนบทความ: globalcardiacrehab.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (22224 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ International Council of Cardiovascular Prevention and … The International Council of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation (ICCPR) was created in 2010 to bring together associations dedicated to the promotion …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ICCPR launches ICCPR Cardiovascular Rehabilitation Foundations Certification (ICCPR CRFC)
  On September 29, 2017 ICCPR launched the ICCPR CRFC program. The goal of this certification program is to increase capacity for CR delivery around the globe. This course educates students and practitioners on h…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://globalcardiacrehab.com/” width=”600″]

วิดีโอสอนเกี่ยวกับ iccpr

Vik News

Viknews Vietnam เชี่ยวชาญในการแบ่งปันความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการแต่งงาน - ครอบครัว ความงาม ประสบการณ์การเป็นแม่ การดูแลโภชนาการระหว่างตั้งครรภ์ ก่อนและหลังคลอด ลิปสติก นมผึ้ง บ้าน และเฟอร์นิเจอร์ (ประตูไม้ โคมไฟระย้าตกแต่ง โต๊ะอาหาร ตู้ครัว.. )……
Back to top button