Review

Top 13 พระ ราช กรณียกิจ ร 9 เศรษฐกิจ พอ เพียง

คุณกำลังมองหาข้อมูล บทความ ความรู้ในหัวข้อ พระ ราช กรณียกิจ ร 9 เศรษฐกิจ พอ เพียง บน Google คุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการ! ต่อไปนี้คือเนื้อหาที่ดีที่สุดที่รวบรวมและเรียบเรียงโดยทีม viknews.com พร้อมกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น:

พระ ราช กรณียกิจ ร 9 เศรษฐกิจ พอ เพียง

รูปภาพสำหรับคำหลัก: พระ ราช กรณียกิจ ร 9 เศรษฐกิจ พอ เพียง

บทความยอดนิยมเกี่ยวกับ พระ ราช กรณียกิจ ร 9 เศรษฐกิจ พอ เพียง

1. เศรษฐกิจพอเพียง – มูลนิธิชัยพัฒนา

 • ผู้เขียนบทความ: www.chaipat.or.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (8494 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ เศรษฐกิจพอเพียง – มูลนิธิชัยพัฒนา พระราชดำรัสที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง “…เศรษฐศาสตร์เป็นวิชาของเศรษฐกิจ การที่ต้องใช้รถไถต้องไปซื้อ เราต้องใช้ต้องหาเงินมาสำหรับซื้อน้ำมันสำหรับรถไถ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ความสำคัญของทฤษฎี ใหม่ ๑. มีการบริหารและจัดแบ่งที่ดินแปลงเล็กออกเป็นสัดส่วนที่ชัดเจน เพื่อประโยชน์สูงสุดของเกษตรกร ซึ่งไม่เคยมีใครคิดมาก่อน ๒. มีการคำนวณโดยใช้หลักวิชาการเกี่ยวกับปริมาณน้ำที่จะกักเก็บให้พอเพียงต่อ การเพาะปลูกได้อย่างเหมาะสมตลอดปี ๓. มีการวางแผนที่สมบูรณ์แบบสำหรับเกษตรกรรายย่อย โด…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.chaipat.or.th/site_content/item/1309-2010-06-03-09-50-07.html” width=”600″]

2. เศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดการใช้ชีวิตที่พ่อสอน – Kapook Money

 • ผู้เขียนบทความ: money.kapook.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (4286 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ เศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดการใช้ชีวิตที่พ่อสอน – Kapook Money เศรษฐกิจพอเพียง คืออะไร พระราชดำรัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ในหลวง รัชกาลที่ 9 มีอะไรบ้าง เปิดหลักการ เศรษฐกิจพอเพียง.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:

  money
  เรื่องการเงินน่ารู้อื่นๆ

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://money.kapook.com/view158996.html” width=”600″]

3. เศรษฐกิจพอเพียง – พระราชกรณียกิจรัชกาลที่ 9 – Google Sites

 • ผู้เขียนบทความ: sites.google.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (4584 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ เศรษฐกิจพอเพียง – พระราชกรณียกิจรัชกาลที่ 9 – Google Sites หลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง คือการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคำนึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอด …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:       จากพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระองค์ นับตั้งแต่ปี 2517 เป็นต้นมา จะพบว่าพระองค์ท่านได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการพัฒนาที่อยู่บนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง ความพอมีพอกิน พอมีพอใช้ การรู้จักความพอประมาณ การคำนึงถึงความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว และทรงเตือนสติประชาชนคนไทยไม่ให้ประมาท ตระหนักถึ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://sites.google.com/a/banglamung.ac.th/tang5921762/products-services” width=”600″]

4. เศรษฐกิจพอเพียง

 • ผู้เขียนบทความ: www.rdpb.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (29465 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ เศรษฐกิจพอเพียง “เศรษฐกิจพอเพียง” (Sufficiency Economy) เป็น “ปรัชญา” … พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิตดาลัย วันที่ 4 ธันวาคม 2517.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: "เศรษฐกิจพอเพียง" (Sufficiency Economy) เป็น "ปรัชญา" ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทาน
  เพื่อชี้แนะ แนวทางการดำเนินชีวิต และปฏิบัติตนให้แก่ประชาชนทุกระดับทุกสาขาวิชาชีพมาโดยตลอด
  นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2517 เป็นต้นมา โดยพระองค์ทรงห่วงใยต่อสถานการณ์และปัญหาต่างๆ ที…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://www.rdpb.go.th/rdpb/visit/philosophy_of_sufficiency_economy.html” width=”600″]

5. เศรษฐกิจพอเพียง พระราชดำรัส – พระราชดำริ

 • ผู้เขียนบทความ: km.rdpb.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (15475 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ เศรษฐกิจพอเพียง พระราชดำรัส – พระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำรัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้พสกนิกรชาวไทยและสังคมไทยนำเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ในทุกระดับ ตั้งแต่การดำรงตน …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:             “…ความจริงเคยพูดเสมอในที่ประชุมอย่างนี้ว่า การจะเป็นเสือนั้นไม่สำคัญ สำคัญอยู่ที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินนั้นหมายความว่า อุ้มชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับตนเอง อันนี้ก็เคยบอกว่า ความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่า ทุก…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://km.rdpb.go.th/Knowledge/View/74″ width=”600″]

6. พระราชดำรัสด้านเศรษฐกิจพอเพียง รัชกาลที่ 9 – Mahidol University

 • ผู้เขียนบทความ: ka.mahidol.ac.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (6927 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ พระราชดำรัสด้านเศรษฐกิจพอเพียง รัชกาลที่ 9 – Mahidol University Menu. พระราชดำรัสด้านเศรษฐกิจพอเพียง. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช
  มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://ka.mahidol.ac.th/king_9/sufficiency-economy.html” width=”600″]

7. พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช …

 • ผู้เขียนบทความ: th.wikipedia.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (38530 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช … ทรัพยากรน้ำแก้ไข · ทรัพยากรดินแก้ไข · โครงการเพื่อการเกษตรอันเนื่องมาจากพระราชดำริแก้ไข · การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรแก้ไข · เกษตรทฤษฎีใหม่แก้ไข · เศรษฐกิจพอเพียง …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ในทุกๆ ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เพื่อพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา แม้พระราชกรณียกิจนี้จะเป็นภาระแก่พระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์มาก แต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3″ width=”600″]

8. พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย …

 • ผู้เขียนบทความ: sb4.sbpolice.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (30111 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย … แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง : เกษตรทฤษฎีใหม่. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานแนวพระราชดำริเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
  แชร์
  แชร์
  Line
  ส่งข้อมูล

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://sb4.sbpolice.go.th/news/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3_21.html” width=”600″]

9. รัชกาลที่ 9 กับพระราชกรณียกิจด้านการเกษตร

 • ผู้เขียนบทความ: www.nxpo.or.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (5285 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ รัชกาลที่ 9 กับพระราชกรณียกิจด้านการเกษตร แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง หรือเกษตรทฤษฎีใหม่ ได้พระราชทานแนวพระราชดำริเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้น ได้แก่ ขั้นต้น คือการแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง หรือเกษตรทฤษฎีใหม่ ได้พระราชทานแนวพระราชดำริเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้น ได้แก่ ขั้นต้น คือการแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน ตามอัตรา 30-30-30-10 เพื่อขุดเป็นสระกักเก็บน้ำ 30% ปลูกข้าวในฤดูฝน 30% ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผักสมุนไพร 30% และเป็นที่อยู่อาศัยอีก 10% ขั้นที่ส…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.nxpo.or.th/th/9094/” width=”600″]

10. ถ้าคนเรามีสุขภาพเสื่อมโทรม ก็จะไม่สามารถ … – เรารักพระเจ้าอยู่หัว

 • ผู้เขียนบทความ: www.xn--12co9drbac8a9as5aiidh8isei1npa.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (33313 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ถ้าคนเรามีสุขภาพเสื่อมโทรม ก็จะไม่สามารถ … – เรารักพระเจ้าอยู่หัว พระราชกรณียกิจ · โครงการหลวง · โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. พระราชดำรัส. พระราชทานเนื่องในวโรกาสต่างๆ · แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง. สาระน่ารู้.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีความห่วงใยประชาชนชาวไทยในทุกด้าน โดยเฉพาะในด้านสุขภาพอนามัย ซึ่งพระองค์ทรงถือว่าปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนนั้น เป็นปัญหาสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไข ดังพระราชดำรัสที่ว่า “ถ้าคนเรามีสุขภาพเสื่อมโทรม ก็จะไม่สามารถพัฒนาชาติได้ เพราะทรัพยากรที่สำคัญของประเ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://www.xn--12co9drbac8a9as5aiidh8isei1npa.com/th/blog/page/3/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82″ width=”600″]

11. 7 แนวคิดเรื่องการออมของในหลวง รัชกาลที่ 9 ต้นแบบพระมหากษัตริย์ …

 • ผู้เขียนบทความ: www.nsf.or.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (12263 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ 7 แนวคิดเรื่องการออมของในหลวง รัชกาลที่ 9 ต้นแบบพระมหากษัตริย์ … บัญชีครัวเรือน เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:         จะเห็นได้ว่า พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยเหลือราษฎร และทรงให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนอยู่ตลอดเวลา รวมถึงโครงการตามพระราชดำริและพระราชกรณียกิจทุกโครงการ ที่ล้วนแสดงให้เห็นว่าพระองค์พร้อมจะให้ และเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวมอ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.nsf.or.th/node/960″ width=”600″]

12. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง – มูลนิธิ ปิดทองหลังพระ

 • ผู้เขียนบทความ: www.pidthong.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (9160 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง – มูลนิธิ ปิดทองหลังพระ 2542 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้มีพระบรมราชวินิจฉัยและพระกรุณาปรับปรุงแก้ไขพระราชทานบทความเรื่อง “ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง” …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
  “เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึง
  ระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและการบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ …

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.pidthong.org/philosophy.php” width=”600″]

13. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ – สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 • ผู้เขียนบทความ: www.oae.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (35447 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ – สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สาธารณสุขในชนบทยังมิได้แพร่หลาย เฉกเช่นปัจจุบัน พระราชกรณียกิจช่วงแรกเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๓- ๒๕๐๕ จะเป็นการช่วยเหลือบรรเทาปัญหาเฉพาะหน้าไม่มีลักษณะ

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
  สถิติผู้ใช้งานเว็บไซต์
  16190076

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.oae.go.th/view/1/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B4/TH-TH” width=”600″]

วิดีโอสอนเกี่ยวกับ พระ ราช กรณียกิจ ร 9 เศรษฐกิจ พอ เพียง

Back to top button