Review

Top 14 มหาเวสสันดรชาดก แต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทใด

คุณกำลังมองหาข้อมูล บทความ ความรู้ในหัวข้อ มหาเวสสันดรชาดก แต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทใด บน Google คุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการ! ต่อไปนี้คือเนื้อหาที่ดีที่สุดที่รวบรวมและเรียบเรียงโดยทีม viknews.com พร้อมกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น:

มหาเวสสันดรชาดก แต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทใด

รูปภาพสำหรับคำหลัก: มหาเวสสันดรชาดก แต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทใด

บทความยอดนิยมเกี่ยวกับ มหาเวสสันดรชาดก แต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทใด

1. กาพย์มหาชาติ – วิกิพีเดีย

 • ผู้เขียนบทความ: th.wikipedia.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (9209 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ กาพย์มหาชาติ – วิกิพีเดีย กวี, นพศก. ประเภท, เล่าเรื่อง. คำประพันธ์, ร่ายยาว. ความยาว, -. ยุค, กรุงศรีอยุธยาตอนกลาง.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: เนื้อหาของกาพย์มหาชาตินั้น เป็นการเล่าเรื่องมหาชาติหรือเรื่องมหาเวสสันดรชาดกนั่นเอง เป็นการแต่งแบบที่เรียกว่า ยกคาถา กล่าวคือ ยกคาถาภาษาบาลีขึ้นมาประโยคหนึ่ง แล้วแต่งภาษาไทยเล่า สลับไปเป็นช่วงๆ จนจบ โดยใช้คำประพันธ์ที่เรียกว่าร่ายโบราณ หรือที่เรียกกันในสมัยนั้นว่า ร่ายมหาชาติ เนื่องจากเป็นร้อยกรองที…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of th.wikipedia.org

2. ลักษณะคำประพันธ์ – มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี – Google Sites

 • ผู้เขียนบทความ: sites.google.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (9633 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ลักษณะคำประพันธ์ – มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี – Google Sites แต่งเป็นร่ายยาว มีพระคาถาภาษาบาลีนำ และพรรณนาเนื้อความโดยมีพระคาถาสลับเป็นตอน ๆ ไปจนจบกัณฑ์ คำประพันธ์ประเภทร่ายยาว หนึ่งบทจะมีกี่วรรคก็ได้ แต่ส่วนมากมี ๕ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:                     แต่งเป็นร่ายยาว มีพระคาถาภาษาบาลีนำ และพรรณนาเนื้อความโดยมีพระคาถาสลับเป็นตอน ๆ ไปจนจบกัณฑ์
  คำประพันธ์ประเภทร่ายยาว 
  หนึ่งบทจะมีกี่วรรคก็ได้ 
  แต่ส่วนมากมี ๕ วรรคขึ้นไป 
  วรรคหนึ่ง ๆ มีตั้งแต่ ๖ คำขึ้นไป 
  ถึง ๑๐ คำหรือมากกว่า 
  มีบังคับเฉพาะระหว่างวรรค คือ คำสุดท้ายของวรรคจะส่งสัมผั…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of sites.google.com

3. ลักษณะคำประพันธ์ | มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี

 • ผู้เขียนบทความ: jirawanjane.wordpress.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (32473 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ลักษณะคำประพันธ์ | มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี แต่งเป็นร่ายยาว คำประพันธ์ประเภทร่ายยาว หนึ่งบทจะมีกี่วรรคก็ได้ แต่ส่วนมากมี ๕ วรรคขึ้นไป วรรคหนึ่ง ๆ มีตั้งแต่ ๖ คำขึ้นไป ถึง ๑๐ คำหรือมากกว่า …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: เทศน์คาถาพัน  เรื่องมหาเวสสันดรชาดกเดิมแต่งเป็นฉันท์ภาษาบาลี  สันนิษฐานว่านักปราชญ์ชาวอินเดียฝ่ายใต้เป็นผู้แต่ง  ชาดกเรื่องนี้มี ๑๓ กัณฑ์  แต่งจบด้วยคาถา ๑,๐๐๐ คาถา  เรียกว่า “คาถาพัน”  ในตอนแรกนำเรื่องมหาเวสสันดรชาดกมาเทศน์สั่งสอนประชาชน  โดยเทศน์เป็นภาษาบาลีล้วน ๆ  ถือกันว่าผู้ใดฟังครบทั้ง ๑๓ กัณฑ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of jirawanjane.wordpress.com

4. มหาเวสสันดรชาดก (กัณฑ์มัทรี) – e-Learning

 • ผู้เขียนบทความ: e-learning.triamudom.ac.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (25969 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ มหาเวสสันดรชาดก (กัณฑ์มัทรี) – e-Learning ถึงแก่อสัญกรรม พ.ศ. 2348 ในสมัยรัชกาลที่ 1. ลักษณะคำประพันธ์ เป็นร่ายยาว วิธีแต่งยกคาถาภาษาบาลีขึ้นเป็นหลัก แล้วแปลแต่งเป็นภาษาไทยด้วยร่ายยาว ภาษาบาลีที่ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: �ǤԴ�Ӥѭ
            1. �����ѡ�ͧ������յ���١�������˭�ѡ ��йҧ�ѷ���դ����ѡ��ͧ�������觹ѡ��йҧ����෷�駡��ѧ��� ���ѧʵԻѭ�ҷ�������ͤ����ͧ����è��������������ç ���������§��������ͧ���¡�� ��йҧ�ѷ�մ�鹴鹵�����ͧ�����㹻����������蹡��ǵ����ѹ������¶֧ 3 �ͺ ����з��������ѧ������…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of e-learning.triamudom.ac.th

5. มหาเวสสันดรชาดก – ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

 • ผู้เขียนบทความ: www.sac.or.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (2495 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ มหาเวสสันดรชาดก – ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร มหาเวสสันดรชาดก · รหัสข้อมูล · ชื่อเรื่องหลัก · ยุคสมัย · ผู้แต่ง · คำประพันธ์ · ฉันทลักษณ์ · เนื้อเรื่องย่อ · ผู้เรียบเรียง.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
  ศึกษาธิการ, กรม.  มหาเวสสันดรชาดก ฉบับ 13 กัณฑ์. พิมพ์ครั้งที่ 12, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2531.

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.sac.or.th

6. มหาเวสสันดรชาดก

 • ผู้เขียนบทความ: www.digitalschool.club

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (26440 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ มหาเวสสันดรชาดก ผู้แต่ง สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส … ลักษณะคำประพันธ์ … เรื่องมหาเวสสันดรชาดก สำคัญกว่าชาดกอื่น ๆ ด้วยปรากฏบารมีของพระโพธิสัตว์บริบูรณ์

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: เป็นชาติที่ยิ่งใหญ่ของพระโพธิสัตว์ที่ได้เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรและเป็นพระชาติสุดท้ายก่อนจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คนไทยรู้จักและคุ้ยเคยกับมหาชาติมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ดังที่ปรากฏในหลักฐานในจารึกนครชุม และในสมัยอยุธยาก็ได้มีการแต่งและสวดมหาชาติคำหลวงในวันธรรมสวนะ ส่วนการเทศน์มหาชาติเป็นป…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.digitalschool.club

7. มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ ๙ มัทรี – ตอนลักษณะคำประพันธ์ – AnyFlip

 • ผู้เขียนบทความ: anyflip.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (32864 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ ๙ มัทรี – ตอนลักษณะคำประพันธ์ – AnyFlip น้อยมากแตกต่างกันไป การสัมผัส คาสุดท้ายของวรรคหน้าสัมผัสกับคาหน่ึงคาใด ในวรรคถัดไป จะแต่งส้ันยาวเท่าไรเมื่อจบนิยมลงท้ายด้วยคาว่า แล้วแล น้ันแล น …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: มหาเวสสันดรชาดก กณั ฑท์ ี่ ๙ (กณั ฑ์มทั รี) เจา้ พระยาพระคลงั (หน)ตอนลักษณะคาประพันธ์ลกั ษณะคำประพนั ธ์ ร่ายยาวลักษณะคำประพนั ธ์ รา่ ยยาว แต่งเป็นร่ายยาว มีพระคาถาภาษาบาลีนา และพรรณนาเน้ือความโดยมีพระคาถาสลับเป็นตอน ๆ ไปจนจบกัณฑ์ คาประพันธ์ประเภทร่ายยาว หน่ึงบทจะมีก่ีวรรคก็ได้ แต่ส่วนมากมี ๕ วรรคขึ้…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of anyflip.com

8. ร่าย ยาว มหา เวสสันดร ชาดก – โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล

 • ผู้เขียนบทความ: www.mtk.ac.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (9645 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ร่าย ยาว มหา เวสสันดร ชาดก – โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ลักษณะคำประพันธ์ แต่งเป็นร่ายยาว มีจุณณียบท ซึ่งใช้ภาษาบาลีเป็นบทนำเรื่องของแต่ละกัณฑ์ ส่วนเนื้อเรื่อง ยกคาถา …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: �. �ѳ������ҹ�� �������ѹ�÷ç�繾���Ҫ���ʢͧ�������ѭ��¡Ѻ��йҧ��ʴ�  ������������ɮ�����ٵԷ���͡��ͤ��  ����;������ѹ�����Ѻ�ǹ�Ҫ���ѵԨҡ��кԴ�  �����Ҫ�ҹ��ҧ�Ѩ��¹�ह������ѵ������鹡�ԧ���ɮ��  ��ЪҪ������  �������ѹ�è֧�١����Ҫ�Դ����������������ҹ��    �ҹ�ʧ��ͧ���٪ҡѳ���� ���  ��������觷�…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.mtk.ac.th

9. มหาชาติคำหลวง

 • ผู้เขียนบทความ: human.yru.ac.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (5179 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ มหาชาติคำหลวง ทำนองแต่ง แต่งด้วยคำประพันธ์หลายอย่าง คือ โคลง ร่าง กาพย์ และฉันท์ … กัณฑ์ทานกัณฑ์ ก่อนเสด็จไปอยู่ป่า พระเวสสันดรได้พระราชทานสัตตดกทาน คือ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:            นางมัทรีโศกถึงชาลีกัณหาหํสาว ดุจหงษโปฏก กระเหว่าเล่านนก พลัดแม่สูญหาย อุปริปลฺลเล ตกต่ำติดตม อดนมปางตาย ดุจแก้วแม่หาย ไม่คอยมารดา  เต มิคา วิย อุกกณฺณา หนึ่งบุตรเนื้อทราย มิโรทกบวย ทรามรักษาเสนหา สมนฺตามฺมภิธา…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of human.yru.ac.th

10. ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี – parita chumkaew

 • ผู้เขียนบทความ: paritachumkaew.wordpress.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (16666 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี – parita chumkaew แต่งเป็นร่ายยาว คำประพันธ์ประเภทร่ายยาว หนึ่งบทจะมีกี่วรรคก็ได้ แต่ส่วนมากมี ๕ วรรคขึ้นไป วรรคหนึ่ง ๆ มีตั้งแต่ ๖ คำขึ้นไป ถึง ๑๐ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: เทศน์คาถาพัน เรื่องมหาเวสสันดรชาดกเดิมแต่งเป็นฉันท์ภาษาบาลี สันนิษฐานว่านักปราชญ์ชาวอินเดียฝ่ายใต้เป็นผู้แต่ง ชาดกเรื่องนี้มี ๑๓ กัณฑ์ แต่งจบด้วยคาถา ๑,๐๐๐ คาถา เรียกว่า “คาถาพัน” ในตอนแรกนำเรื่องมหาเวสสันดรชาดกมาเทศน์สั่งสอนประชาชน โดยเทศน์เป็นภาษาบาลีล้วน ๆ ถือกันว่าผู้ใดฟังครบทั้ง ๑๓ กัณฑ์ จะได้บ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of paritachumkaew.wordpress.com

11. ร่ายยาวมหาเวสสันดร กัณฑ์มัทรี – เทียนหนึ่งเล่ม

 • ผู้เขียนบทความ: krusuriyapasathai.wordpress.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (18581 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ร่ายยาวมหาเวสสันดร กัณฑ์มัทรี – เทียนหนึ่งเล่ม มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรีแต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทร่ายยาว … การพลัดพรากจากลูกย่อมนำความทุกข์โศกมาสู่แม่อย่างยากที่จะหาสิ่งใดเปรียบได้.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก  กัณฑ์ มัทรี

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of krusuriyapasathai.wordpress.com

12. มหาเวสสันดรชาดก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค …

 • ผู้เขียนบทความ: dict.longdo.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (8121 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ มหาเวสสันดรชาดก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค … ชื่อกัณฑ์ที่ ๘ แห่งมหาเวสสันดรชาดก. คาถาพัน, น. บทประพันธ์เรื่องมหาเวสสันดรชาดกที่แต่งเป็นคาถาภาษาบาลีล้วน ๆ พันบท, เรียกการเทศน์มหาเวสสันดรชาดกที่เป็น …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
  บริการ ติดโพย (PopThai)
  เป็นบริการเปิดพจนานุกรมอัตโนมัติ โดยผู้ใช้สามารถป้อนข้อความ ทีละประโยค หรือ เป็นหน้าเลยก็ได้ ไม่จำเป็นต้องทีละคำสองคำ
  ระบบจะทำการแนบความหมายของคำหรือวลีภาษาต่างประเทศ
  (ปัจจุบันสนับสนุน ภาษาอังกฤษ, ญี่ปุ่นและเยอรมัน)
  ติดกับเนื้อหานั้นๆ และจะแสดงผลความหมายเมื่อเอาเมาส์ไปวางเหน…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of dict.longdo.com

13. มหาชาติคำหลวง หรือ มหาเวสสันดรชาดก (คืออะไร หมายถึง ความ …

 • ผู้เขียนบทความ: guru.sanook.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (38063 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ มหาชาติคำหลวง หรือ มหาเวสสันดรชาดก (คืออะไร หมายถึง ความ … มหาชาติคำหลวง ก็คือเรื่องเวสสันดรชาดก สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโปรดเกล้าฯ ให้ประชุมนักปราชญ์ราชบัณฑิตแปลแต่งที่เมืองพิษณุโลก เมื่อพ.ศ.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อนำเสนอเนื้อหาและโฆษณา คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม‘นโยบายคุกกี้’ และ ‘นโยบายความเป็นส่วนตัว’

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of guru.sanook.com

14. 1เรื่อง มหาเวสสันดรชาตก กัณฑ… | ดูวิธีการแก้ปัญหาได้ที่ QANDA

 • ผู้เขียนบทความ: qanda.ai

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (21613 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ 1เรื่อง มหาเวสสันดรชาตก กัณฑ… | ดูวิธีการแก้ปัญหาได้ที่ QANDA 1.เรื่อง มหาเวสสันดรชาตก กัณฑ์มัทรี แต่งด้วยคำประพันธ์ ชนิดใด ก. กลอนเทศน์.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: สงสัยข้อนี้ครับ

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of qanda.ai

วิดีโอสอนเกี่ยวกับ มหาเวสสันดรชาดก แต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทใด

Vik News

Viknews Vietnam เชี่ยวชาญในการแบ่งปันความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการแต่งงาน - ครอบครัว ความงาม ประสบการณ์การเป็นแม่ การดูแลโภชนาการระหว่างตั้งครรภ์ ก่อนและหลังคลอด ลิปสติก นมผึ้ง บ้าน และเฟอร์นิเจอร์ (ประตูไม้ โคมไฟระย้าตกแต่ง โต๊ะอาหาร ตู้ครัว.. )……
Back to top button