Review

Top 17 สาธารณสุข มี สาขา อะไร บ้าง

คุณกำลังมองหาข้อมูล บทความ ความรู้ในหัวข้อ สาธารณสุข มี สาขา อะไร บ้าง บน Google คุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการ! ต่อไปนี้คือเนื้อหาที่ดีที่สุดที่รวบรวมและเรียบเรียงโดยทีม viknews.com พร้อมกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น:

สาธารณสุข มี สาขา อะไร บ้าง

รูปภาพสำหรับคำหลัก: สาธารณสุข มี สาขา อะไร บ้าง

บทความยอดนิยมเกี่ยวกับ สาธารณสุข มี สาขา อะไร บ้าง

1. คณะสาธารณสุขศาสตร์ เรียนอะไร แล้วจบมาสามารถทำงานอะไรได้บ้าง?

 • ผู้เขียนบทความ: www.sanook.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (11552 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เรียนอะไร แล้วจบมาสามารถทำงานอะไรได้บ้าง? รายชื่อคณะสาธารณสุขศาสตร์ในประเทศไทย · คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล · คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย · คณะสาธารณสุข …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: คณะสาธารณสุขศาสตร์เป็นคณะที่สอนเกี่ยวกับการดูแลและจัดการสุขภาพทั้งปวงของชุมชนโดยอิงตามการวิเคราะห์ด้านสุขภาพของประชากร เพื่อการมีสภาพชีวิตทั้งทางกายภาพ จิตใจและทางสังคมที่สมบูรณ์แข็งแรง โดยมุ่งศึกษา ค้นคว้า วิจัย การบริการด้านสาธารณสุข ศึกษาทางด้านการป้องกันโรค การควบคุมโรค และการส่งเสริมสุขภาพให้กั…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.sanook.com/campus/1403164/” width=”600″]

2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

 • ผู้เขียนบทความ: na.mahidol.ac.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (39199 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน บัณฑิตจบจากหลักสูตรมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติงานด้านวิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ได้อย่างมีคุณภาพ มีความมุ่งมั่นรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้รับบริการสุขภาพ ชุมชน …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: >>ระบบจองหอพักนักศึกษา
  >>ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
  >>ระบบนักศึกษา
  >>อีเมลบุคลากร | VPN
  >>e-payslip
  >>MUSAVING

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://na.mahidol.ac.th/academic/?page_id=771″ width=”600″]

3. รายชื่อคณะสาธารณสุขศาสตร์ในประเทศไทย – วิกิพีเดีย

 • ผู้เขียนบทความ: th.wikipedia.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (26698 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ รายชื่อคณะสาธารณสุขศาสตร์ในประเทศไทย – วิกิพีเดีย สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแก้ไข · คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย · คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย · คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก · คณะ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยที่จัดการเรียนการสอนในสาขาสาธารณสุข มีดังต่อไปนี้

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2″ width=”600″]

4. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น – วิกิพีเดีย

 • ผู้เขียนบทความ: th.wikipedia.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (34991 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น – วิกิพีเดีย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ; Faculty of Public Health, Khon Kaen University · สธ. / PH · มหาวิทยาลัยขอนแก่น · 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521[2] และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการศูนย์แพทยศาสตร์ (ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อปรับปรุงและขยายการผลิตบุคลากรสาธารณสุขให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางการพัฒนาสาธารณสุขของรัฐ ที่กำลังเร่งให้บริการสาธา…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99″ width=”600″]

5. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

 • ผู้เขียนบทความ: www.science.cmru.ac.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (22232 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สาธารณสุขพร้อมนำสุขภาพดีสู่ชุมชน หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน … เรียนจบแล้วทำงานอะไร … ๆ คน อีกทั้งสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนยังสอนให้นักศึกษาทุกคนมีความรู้ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: การที่กระผมได้มาศึกษาที่ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนแห่งนี้ เป็นเพียงก้าวแรกในสาขาเดียวที่ให้ความรัก ความอบอุ่น และความน่าประทับใจให้แก่นักศึกษาทุก ๆ คน อีกทั้งสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนยังสอนให้นักศึกษาทุกคนมีความรู้ มีประสบการณ์ในการทำงาน และมีจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุขจึงทำให้เกิดแนวคิดและปรัชญาที่ว่า “ยึด…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.science.cmru.ac.th/courses/community-health/” width=”600″]

6. หลักสูตรการศึกษา -.: คณะสาธารณสุขศาสตร์ :. – มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • ผู้เขียนบทความ: www.health.nu.ac.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (35035 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ หลักสูตรการศึกษา -.: คณะสาธารณสุขศาสตร์ :. – มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน คลิกอ่าน … คุณสมบัติของผู้เรียนตามโครงการสัมฤทธิบัตร ผู้สมัครต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:         หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต คลิกอ่าน
        
          สมัครเข้าศึกษา คลิกสมัครเข้าศึกษา

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.health.nu.ac.th/phnu/page.php?page=course” width=”600″]

7. ถาม สาขา คณะสาธารณสุขศาสตร์ !!!!!! มีสาขาอะไรบ้าง | Dek-D.com

 • ผู้เขียนบทความ: www.dek-d.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (20234 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ถาม สาขา คณะสาธารณสุขศาสตร์ !!!!!! มีสาขาอะไรบ้าง | Dek-D.com สาสุข มธ. มีสามสาขาจ้า ๑.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ๒.อานามัยสิ่งแวดล้อม ๓.health promotion สร้างเสริมสุขภาพจ่ะ.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.dek-d.com/board/view/2464250/” width=”600″]

8. สาธารณสุขศาสตร์ คณะน่าเรียน สำหรับคนที่ชอบงานวิจัย วิเคราะห์ …

 • ผู้เขียนบทความ: campus.campus-star.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (5057 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ สาธารณสุขศาสตร์ คณะน่าเรียน สำหรับคนที่ชอบงานวิจัย วิเคราะห์ … สาธารณสุข เป็นศาสตร์และศิลปะที่ศึกษาเกี่ยวกับการดูแลและจัดการสุขภาพของมนุษย์ โดยจะเป็นการบริการด้านสาธารณสุข ศึกษาวิธีการป้องกันโรคต่าง ๆ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: เป็นเจ้าหน้าที่ของภาครัฐ สามารถทำงานได้ทั้งในกระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย กรมควบคุมโรคติดต่อ ทำงานในสถานบริหารของรัฐ เช่น สำนักงานสาธารณสุขระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ตำบล จนไปถึงระดับจังหวัด สถานพยาบาล โรงพยาบาลอำเภอ โรงพยาบาลจังหวัด หรือหน่วยงานในส่วนกลางและภูมิภาคของกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://campus.campus-star.com/education/78696.html” width=”600″]

9. เรียนจบคณะสาธารณสุขศาสตร์ทำงานอะไรได้บ้าง | จ๊อบส์ดีบี …

 • ผู้เขียนบทความ: th.jobsdb.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (39462 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ เรียนจบคณะสาธารณสุขศาสตร์ทำงานอะไรได้บ้าง | จ๊อบส์ดีบี … คณะสาธารณสุขศาสตร์เป็นคณะที่สอนเกี่ยวกับการดูแลและจัดการสุขภาพทั้งปวงของชุมชนโดยอิงตามการวิเคราะห์ด้านสุขภาพของประชากร เพื่อการมีสภาพชีวิตทั้ง …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:           ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ สามารถทำงานได้ในกระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย กรมควบคุมโรคติดต่อ ทำงานในสถานบริการของรัฐ เช่น สำนักงานสาธารณสุขระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ตำบล จนไปถึงระดับจังหวัด สถานพยาบาล โรงพยาบาลอำเภอ โรงพยาบาลจังหวัด หรือหน่วยงานในส่วนกลางและภูมิภาคของกระทรวงสาธารณสุข นักวิชาการสาธาร…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%E0%B8%88%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/” width=”600″]

10. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

 • ผู้เขียนบทความ: bkkthon.ac.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (7142 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีซึ่งมีพันธกิจที่สำคัญคือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ปรัชญาหลักสูตรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ยึดถือปรัชญาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี “สร้างปัญญา พัฒนาคน ฝึกฝนคุณธรรม”โดยดำเนินการภายใต้กรอบแนวคิดเกี่ยวกับคน การสาธารณสุข กระบวนการเรียนการสอน โดยเน้นคุณธรรม จริยธรรม ตามมาตรฐานวิชาชีพ และคำนึงถึงภูมิหลัง สังคม และวัฒนธรรม โดยมีความเชื่อในองค์ประกอบทา…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://bkkthon.ac.th/home/faculty/faculty-12/department-24″ width=”600″]

11. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 • ผู้เขียนบทความ: www.publichealth.ru.ac.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (7995 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญชวนผู้ที่มีความสนใจเข้าศึกษาต่อ ร่วมทำแบบสำรวจ. ปริญญาตรี หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:    ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ ลูกจ้างมหาวิทยาลัยรามคำแหง สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์  

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://www.publichealth.ru.ac.th/” width=”600″]

12. คณะ สาธารณสุขศาสตร์ เรียนอะไร จบมาทำอะไร มาดูกัน

 • ผู้เขียนบทความ: www.triam-ent.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (15654 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ คณะ สาธารณสุขศาสตร์ เรียนอะไร จบมาทำอะไร มาดูกัน มีสาขาวิชาอะไรบ้าง. สาขาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม. เรียนอะไรบ้าง. การเรียนจะเน้นในวิธีวิจัยในงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ทฤษฎีและการปฏิบัติการด้านวิศวกรรมอนามัย …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: เจ้าหน้าที่ศูนย์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงาน กองความปลอดภัยแรงงาน, สำนักโรคจากการประกอบอาชีพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.triam-ent.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7/” width=”600″]

13. 6. สาธารณสุข – แนะแนวอาชีพด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ – Google Sites

 • ผู้เขียนบทความ: sites.google.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (37813 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ 6. สาธารณสุข – แนะแนวอาชีพด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ – Google Sites 6. สาธารณสุข · 1-2มี15วิชา · 1.กายวิภาคและสรีรวิทยามนุษย์ · 2.การสาธารณสุขเบื้องต้น · 3.จุลชีววิทยาสาธารณสุข · 4.ปรสิตวิทยาสาธารณสุข · 5.ชีวเคมี …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: 4539 วันนับตั้งแต่ 25 มกราคม 2013

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://sites.google.com/site/tonnaam60014/6-satharnsukh” width=”600″]

14. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 • ผู้เขียนบทความ: www.stou.ac.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (24673 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (501). วิชาเอกบริหารสาธารณสุข 4 ปี (50114). ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง 2 ข้อ ดังนี้

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:        ���������稡���֡����Ң��Ԫ��Է����ʵ���آ�Ҿ
    ᢹ��Ԫ��Ҹ�ó�آ��ʵ�� ��觻�Ժѵԧҹ��Ш� � ˹��§ҹ�Ҫ���
  �ҧ���ᾷ����зҧ�Ҹ�ó�آ ����ö��Ѻ�����ز� �����ͺ�繹ѡ�Ԫҡ���Ҹ�ó�آ������ͺ�ѵ�ҡ��ѧ�ͧ˹��§ҹ
  ����Ѻ����軯Ժѵԧҹ��Ш� � ʶҹ��Сͺ��������ç�ҹ�ص��ˡ��� ����ö��Ժѵԧҹ㹵��˹�…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.stou.ac.th/offices/ore/adre/enrollment/50.html” width=”600″]

15. คณะสาธารณสุขศาสตร์ – KKU Admissions

 • ผู้เขียนบทความ: admissions.kku.ac.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (26334 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ – KKU Admissions Home · คณะสาขา; คณะสาธารณสุขศาสตร์. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์. Contact. งานรับเข้าศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ม.ขอนแก่น

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: KKU Admissions. KKU Admissions.

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://admissions.kku.ac.th/faculty/ph/” width=”600″]

16. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ – SRU Campus Hub

 • ผู้เขียนบทความ: campushub.sru.ac.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (6942 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ – SRU Campus Hub สาธารณสุขศาสตร์ประกอบด้วย 2 สาขาวิชาเอกคือสาขาวิชาเอกสาธารณสุขชุมชนและสาขาวิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัยโดยมีพื้นฐานหลักการทางวิชาชีพสาธารณสุขที่เหมือนกัน …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ได้เปิดหลักสูตรปกติในระดับปริญญาตรี วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์ประกอบด้วย 2 สาขาวิชาเอกคือสาขาวิชาเอกสาธารณสุขชุมชนและสาขาวิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัยโดยมีพื้นฐานหลักการทางวิชาชีพสาธารณสุขที่เหมือนกันจะมีข้อดีคือทำให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงในการวิเคราะห์และจัดการปัญหาได้อย่างครอ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://campushub.sru.ac.th/sci-bs-community-health/” width=”600″]

17. หลักสูตรระดับปริญญาตรี

 • ผู้เขียนบทความ: ph.vru.ac.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (35481 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์. หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี : ประกอบด้วย 2 แขนงวิชา. – แขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  เลขที่ 1 หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180 โทรศัพท์ : 02-5290674
  ต่อ 606-607

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://ph.vru.ac.th/Bachelor-degree-programs.html” width=”600″]

วิดีโอสอนเกี่ยวกับ สาธารณสุข มี สาขา อะไร บ้าง

Back to top button