Review

Top 33 ถ่าย บัตร

คุณกำลังมองหาข้อมูล บทความ ความรู้ในหัวข้อ ถ่าย บัตร บน Google คุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการ! ต่อไปนี้คือเนื้อหาที่ดีที่สุดที่รวบรวมและเรียบเรียงโดยทีม viknews.com พร้อมกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น:

ถ่าย บัตร

รูปภาพสำหรับคำหลัก: ถ่าย บัตร

บทความยอดนิยมเกี่ยวกับ ถ่าย บัตร

1. ทำบัตรประชาชน 2564 ทำที่ไหน ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?

 • ผู้เขียนบทความ: www.thairath.co.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (27260 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ทำบัตรประชาชน 2564 ทำที่ไหน ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง? การทำบัตรประชาชนจึงเป็นสิ่งที่คนไทยควรรู้ไว้ ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการทำ เอกสารที่ใช้ รวมไปถึงการทำบัตรประชาชนใหม่ หรือบัตรหายต้องทำอย่างไร …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: การทำบัตรประชาชน สามารถไปติดต่อ ณ สถานที่ราชการ เช่น สำนักงานเขต, สำนักงานเทศบาล, สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง, ที่ว่าการอำเภอในพื้นที่ที่อาศัยอยู่ ปัจจุบันสามารถทําบัตรประชาชนนอกเขตได้แล้ว โดยยื่นขอทำบัตรประจำตัวประชาชนได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.thairath.co.th/lifestyle/life/2056217″ width=”600″]

2. การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก – สำนักบริหารการทะเบียน

 • ผู้เขียนบทความ: www.bora.dopa.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (38405 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก – สำนักบริหารการทะเบียน หลักฐานใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของบิดา มารดา และให้นำเจ้าบ้านหรือบุคคลที่น่าเชื่อถือไปรับรอง กรณีผู้ที่ได้สัญชาติไทย หรือได้รับอนุมัติให้มีสัญชาติไทย หรือได้ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:   บุคคลดังต่อไปนี้ให้ยื่นคำขอมีบัตรต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกำหนดหกสิบวัน หากพ้นกำหนดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 100 บาท

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.bora.dopa.go.th/CallCenter1548/index.php/card/16-card-smartcard-first” width=”600″]

3. กรณีบัตรเดิมหมดอายุ – สำนักบริหารการทะเบียน

 • ผู้เขียนบทความ: www.bora.dopa.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (32705 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ กรณีบัตรเดิมหมดอายุ – สำนักบริหารการทะเบียน บัตรใช้ได้ตั้งแต่วันออกบัตร และมีอายุแปดปีนับแต่วันเกิดของผู้ถือบัตรที่ถึงกำหนดภายหลังจากวันออกบัตร บัตรที่ยังไม่หมดอายุในวันที่ผู้ถือบัตรมีอายุครบเจ็ดสิบปี …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:     บัตรใช้ได้ตั้งแต่วันออกบัตร และมีอายุแปดปีนับแต่วันเกิดของผู้ถือบัตรที่ถึงกำหนดภายหลังจากวันออกบัตร บัตรที่ยังไม่หมดอายุในวันที่ผู้ถือบัตรมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ ให้ใช้ต่อไปได้ตลอดชีวิต เมื่อบัตรเดิมหมดอายุ ต้องยื่นคำขอมีบัตรใหม่ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกำหนดหกสิบวัน…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.bora.dopa.go.th/CallCenter1548/index.php/card/17-card-smartcard-exp” width=”600″]

4. ทำบัตรประชาชนใหม่ ทำบัตรหาย ต้องใช้เอกสารอะไร ทำได้ที่ไหนบ้าง

 • ผู้เขียนบทความ: www.sanook.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (30327 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ทำบัตรประชาชนใหม่ ทำบัตรหาย ต้องใช้เอกสารอะไร ทำได้ที่ไหนบ้าง กรณีบัตรประชาชนหาย บัตรถูกทำลาย ต้องทำยังไง? · เอกสารที่มีรูปถ่ายของผู้ขอมีบัตรใหม่ที่ทางราชการออกให้ เช่น ใบอนุญาตขับขี่ หลักฐานการศึกษา หรือ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ข้อมูล :bangkok.go.th

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.sanook.com/campus/1404076/” width=”600″]

5. ถ่ายบัตรประชาชน ใช้อะไรบ้าง – ทุกเรื่องโปรโมชั่น ที่อัพเดทที่สุด

 • ผู้เขียนบทความ: promotions.co.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (6089 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ถ่ายบัตรประชาชน ใช้อะไรบ้าง – ทุกเรื่องโปรโมชั่น ที่อัพเดทที่สุด บัตรประชาชนหาย ทำยังไง? … เตรียมทะเบียนบ้านจริง เอกสารที่มีรูปถ่ายของผู้ขอมีบัตรใหม่ เช่น ใบอนุญาตขับขี่ หลักฐานการศึกษา หรือหนังสือเดินทาง (หาก …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: จะเห็นได้ว่าบัตรประจำตัวประชาชนสำคัญอย่างมากในชีวิตประจำวันของเรา ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อทางภาครัฐ หรือเอกชน บัตรประชาชนเป็นตัวยืนยันและยังระบุข้อมูลต่างๆไว้ ตามกฏหมาย ดังนั้นหากบัตรหมดอายุ บัตรหาย หรือ ทำบัตรครั้งแรก อย่าลืมเตรียมเอกสารให้พร้อม และสามารถติดต่อว่าที่การอำเภอในเขตเขตพื้นที่เพื่อทำการถ่…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://promotions.co.th/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94/what-is-the-use-of-the-id-card.html” width=”600″]

6. การทำบัตรประชาชนในต่างประเทศ

 • ผู้เขียนบทความ: consular.mfa.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (37351 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ การทำบัตรประชาชนในต่างประเทศ logo page footer. TOP. กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ. Department of Consular Affairs. 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210. วันทำการ : จันทร์ – ศุกร์ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:             2. กรณีขอเปลี่ยนบัตร ได้แก่                – กรณีบัตรเดิมชำรุดในสาระสำคัญในส่วนของรูปถ่าย หรือ                  รายการบุคคลเจ้าของบัตรหรือวัสดุเคลือบบัตรป้องกันการปลอมแปลง

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://consular.mfa.go.th/th/page/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8?menu=5ddcc2dc54063051c67d4b26″ width=”600″]

7. การทำบัตรประชาชน – เทศบาลเมืองวารินชำราบ

 • ผู้เขียนบทความ: www.warincity.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (19150 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ การทำบัตรประชาชน – เทศบาลเมืองวารินชำราบ การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน(กรณีบัตรหมดอายุ). 1. พิมพ์ บ.ป.1 พิมพ์ลายนิ้วมือ (3 นาที). 2. ถ่ายรูปด้วยระบบ VDO (3 นาที). 3 …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: 2. ถ่ายรูปด้วยระบบ VDO (3 นาที)

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://www.warincity.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1126:2011-12-20-07-53-36&catid=104:2011-12-20-06-13-01&Itemid=405″ width=”600″]

8. บัตรประชาชน-ทะเบียนบ้าน สูญหาย 2565 ทำอย่างไรบ้าง ง่ายๆ คลิก …

 • ผู้เขียนบทความ: www.thansettakij.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (30335 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ บัตรประชาชน-ทะเบียนบ้าน สูญหาย 2565 ทำอย่างไรบ้าง ง่ายๆ คลิก … ส่องขั้นตอนทำบัตรประชาชน-ทะเบียนบ้าน สูญหาย 2565 ต้องแจ้งความไหม-ใช้เอกสารอะไรบ้าง พร้อมเผยสถานที่ให้บริการหลายแห่ง เช็คเลย.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
  หลักฐานในกรณีที่ทำบัตรประชาชนหายต้องใช้หลักฐาน ดังนี้
  1.เอกสารที่มีรูปถ่าย ซึ่งออกให้โดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบอนุญาตขับขี่ หลักฐานการศึกษา หรือหนังสือเดินทาง ฯลฯ
  2.หากไม่มีหลักฐานข้อแรก ให้นำเจ้าบ้าน หรือบุคคลน่าเชื่อถือไปรับรองต่อเจ้าหน้าที่

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.thansettakij.com/general-news/508803″ width=”600″]

9. การทำบัตรประจำตัวประชาชน (ทดแทนบัตรเก่า)

 • ผู้เขียนบทความ: london.thaiembassy.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (6308 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ การทำบัตรประจำตัวประชาชน (ทดแทนบัตรเก่า) แบบฟอร์มยื่นคำร้องขอทำบัตรประชาขน แบบฟอร์ม · บัตรหมดอายุ แสดงบัตรเดิมที่หมดอายุ · บัตรหาย หรือถูกทำลาย แสดงเอกสารที่ทางราชการออกให้ ที่มีรูปถ่ายติด เช่นใบขับขี่ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: โปรดตรวจสอบวันหยุดของสถานเอกอัครราชทูตฯ ก่อนนัดหมาย เพื่อความสะดวกของท่าน ที่นี่

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://london.thaiembassy.org/th/page/81700-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99-(%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%B2)?menu=5d6636ce15e39c3bd000730b” width=”600″]

10. บัตรประจำตัวประชาชน – Royal Thai Embassy

 • ผู้เขียนบทความ: thaiembdc.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (14347 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ บัตรประจำตัวประชาชน – Royal Thai Embassy คนไทยที่มีบัตรประจำตัวประชาชนอยู่แล้ว แต่บัตรหมดอายุ หาย ถูกทำลาย ชำรุด หรือแก้ไขชื่อตัว/ชื่อสกุลในทะเบียนบ้าน หรือย้ายที่อยู่. หมายเหตุ. 1. ผู้ขอทำบัตร …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: 1. ผู้ขอทำบัตรประจำตัวประชาชนจะต้องไม่เป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง2. ผู้ขอทำบัตรประจำตัวประชาชนจะต้องมีข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยและข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องถูกต้องตรงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร3. สำหรับกรณีคนไทยที่ยังไม่เคยยื่นคำขอมีบัตร (กรณีมีบัตรครั้งแรก)ไม่สามารถยื่นขอทำบัตรใ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://thaiembdc.org/th/consularservice/idcard/” width=”600″]

11. บัตรประชาชนหาย จองคิวออนไลน์ ทำใหม่ง่ายนิดเดียว – Notebookspec

 • ผู้เขียนบทความ: notebookspec.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (21834 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ บัตรประชาชนหาย จองคิวออนไลน์ ทำใหม่ง่ายนิดเดียว – Notebookspec บัตรเดิมชำรุดในสาระสำคัญ บัตรถูกทำลาย ต้องทำยังไง? บุคคลที่ได้รับการยกเว้นการมีบัตรประจำตัวประชาชน เช่น พระภิกษุ สามเณร ฯลฯ จะขอทำบัตรประชาชน …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: แนะนำแอพถ่ายรูปติดบัตร ถ่ายรูปติดบัตรสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาพสวย เป๊ะ ปัง อัปเดต 2022 เมื่อก่อนใครจะไปถ่ายรูปสำหรับติดบัตร ไม่ว่าจะเป็นใช้สมัครงาน ยืนยันตัวตน หรือนำไปใช้งานอื่นๆ ก็ต้องเดินเข้าร้านไปถ่ายรูป แต่ในปัจจุบันนั้น เราก็สามารถทำได้ด้วยตัวเองแล้ว ผ่านแอพพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนง่ายๆ ไม่ต้องยุ่งยากออกไป…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://notebookspec.com/web/608044-new-id-card-without-report” width=”600″]

12. ลงทะเบียนจองคิวทำบัตรประชาชนล่วงหน้า – เทศบาลเมืองท่าโขลง

 • ผู้เขียนบทความ: thakhlong.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (15327 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ลงทะเบียนจองคิวทำบัตรประชาชนล่วงหน้า – เทศบาลเมืองท่าโขลง ***สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองท่าโขลงเปิดทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30 น.-16.30 น. หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ ***. **ให้บริการทำบัตรประจำตัว …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองท่าโขลง ให้บริการทำบัตรประชาชนแบบ “New Normal” สามารถลงทะเบียนออนไลน์จองคิวล่วงหน้า จองคิวนัดหมายล่วงหน้าแบบออนไลน์ได้ที่ https://Q-online.bora.dopa.go.th ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://thakhlong.go.th/public/list/data/detail/id/682/menu/1554″ width=”600″]

13. การทำบัตร mdcard – แพทยสภา :: The Medical Council of Thailand

 • ผู้เขียนบทความ: www.tmc.or.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (1337 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ การทำบัตร mdcard – แพทยสภา :: The Medical Council of Thailand 2.การทำบัตรด้วยตนเองที่สำนักงานเลขาธิการแพทยสภาฯ โดยแสดงบัตรประชาชนตัวจริง. แพทย์ทีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมทั้งในภาครัฐและเอกชน สามารถทำได้ในทุกกรณี ทั้ง …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: แพทย์สามารถทำบัตร MDCARD ได้ที่หน่วย Mobile service ที่แพทยสภาออกให้บริการ โปรดเตรียมบัตรประชาชน และรูปถ่ายหน้าตรงขนาด1- 2 นิ้ว สุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ จำนวน 1 รูป

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.tmc.or.th/mdcard.php” width=”600″]

14. การบริการต่ออายุบัตรประจำตัวประชาชนไทย

 • ผู้เขียนบทความ: thaiembassy.se

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (37912 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ การบริการต่ออายุบัตรประจำตัวประชาชนไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ให้บริการต่ออายุบัตรประจำตัวประชาชนไทย (Smart Card) แก่บุคคลสัญชาติไทย. ท่านสามารถจองเวลาทำบัตรประจำตัวประชาชนไทยใหม่ หรือ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมฝ่ายบัตรประชาชนไทยได้ที่
  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม (ฝ่ายกงสุล)
  โทรศัพท์ +46 (0)70-091-6192 ติดต่อได้ระหว่างเวลา 14.00-16.00 น. (จันทร์ – ศุกร์)
  อีเมล์ idcard@thaiembassy.se

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://thaiembassy.se/th/idcard/” width=”600″]

15. บัตรประจำตัวประชาชนไทย

 • ผู้เขียนบทความ: thaiembassy.dk

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (34128 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ บัตรประจำตัวประชาชนไทย การทำบัตรประจำตัวประชาชน ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุ 7 ปีขึ้นไป (แต่ไม่เกิน 70 ปี) ที่มีถิ่นพำนักในประเทศเดนมาร์กหรือลิทัวเนีย …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:  

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://thaiembassy.dk/idcard/” width=”600″]

16. How-To จองคิวทำบัตรประชาชนออนไลน์ จองง่ายและสะดวกกว่า ไม่ …

 • ผู้เขียนบทความ: www.punpro.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (7253 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ How-To จองคิวทำบัตรประชาชนออนไลน์ จองง่ายและสะดวกกว่า ไม่ … บัตรประจำตัวประชาชนถือเป็นเอกสารสำคัญมาก ต้องใช้เพื่อยืนยันตัวตน หรือการทำธุรกรรมต่างๆ มากมาย จึงเป็นบัตรที่ต้องพกติดตัวอยู่เสมอ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.punpro.com/p/id-card-q-online-2021″ width=”600″]

17. รู้ไหม..ทำไมถึงห้ามถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนด้านหลังโดย …

 • ผู้เขียนบทความ: krungthai.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (34183 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ รู้ไหม..ทำไมถึงห้ามถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนด้านหลังโดย … มีเลข Laser ID ที่ต้องใช้ร่วมกับเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หน่วยงานของรัฐ และสถาบันการเงินใช้ทำธุรกรรม ตรวจสอบ และยืนยันตัวตน · อาจถูกสวมรอยนำข้อมูลในบัตรไปใช้ใน …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
  ที่สำคัญ! หากต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนในการยืนยันต่างๆ ให้ถ่ายสำเนาเฉพาะด้านหน้าบัตรเท่านั้น เพราะโดยลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมระบุวัตถุประสงค์และวันที่ให้ชัดเจนทุกครั้ง

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://krungthai.com/th/krungthai-update/news-detail/478″ width=”600″]

18. ขยายเวลาทำ “บัตรประชาชน” ใหม่ เช็ครายละเอียด ถึงวันไหน

 • ผู้เขียนบทความ: www.bangkokbiznews.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (39628 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ขยายเวลาทำ “บัตรประชาชน” ใหม่ เช็ครายละเอียด ถึงวันไหน ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.bangkokbiznews.com/news/985410″ width=”600″]

19. กองทะเบียนราษฏรและบัตรประจำตัวประชาชน – เทศบาลนครปากเกร็ด

 • ผู้เขียนบทความ: www.pakkretcity.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (8115 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ กองทะเบียนราษฏรและบัตรประจำตัวประชาชน – เทศบาลนครปากเกร็ด ผู้อำนวยการกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน … จองคิวและนัดหมายทำบัตรประชาชน หรือขอเลขที่บ้าน ผ่านอินเตอร์เน็ต. Online qid …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ภารกิจ : กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนมีภารกิจในการให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในด้านเอกสารที่เกี่ยวกับ การแจ้งเกิด แจ้งการตาย การแจ้งย้ายที่อยู่การแจ้งย้ายออก การแจ้งย้ายเข้า รวมถึง การแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทาง หรือการแจ้งขอเลขที่บ้าน การแจ้งการรื้อถอน การทำบัตรประจำตัวประชาชนในกรณี…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.pakkretcity.go.th/index.php/2017-07-22-09-07-58/2017-07-24-14-25-26.html” width=”600″]

20. บริการ พาแรงงานไปถ่ายบัตรประจำตัวคนต่างด้าว (บัตรชมพู)

 • ผู้เขียนบทความ: www.passport.co.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (34528 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ บริการ พาแรงงานไปถ่ายบัตรประจำตัวคนต่างด้าว (บัตรชมพู) เอกสารที่ต้องใช้ถ่ายบัตรประจำตัวคนต่างด้าว (บัตรชมพู). เอกสารนายจ้าง. นายจ้างบุคคลธรรมดา. 1. สำเนาบัตรประชาชน. 2. สำเนาทะเบียนบ้าน. 3. แผนที่บ้าน. นายจ้าง …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: – ต่างจังหวัด ถ่ายบัตรชมพูที่อำเภอ เทศบาล (ตามสถานที่นัดหมาย) สามารถจองคิวผ่านทางเว็บไซต์  https://q-online.bora.dopa.go.th/workcard/ 

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.passport.co.th/service/pickcard/” width=”600″]

21. (วิดีโอ) วิธีการถ่ายสำเนาบัตรประชาชน |Brother

 • ผู้เขียนบทความ: support.brother.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (33721 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ (วิดีโอ) วิธีการถ่ายสำเนาบัตรประชาชน |Brother วันที่:12/05/2021 หมายเลขรหัส:faq00003017_008. อีเมล. (วิดีโอ) วิธีการถ่ายสำเนาบัตรประชาชน …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: (วิดีโอ) วิธีการถ่ายสำเนาบัตรประชาชน

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://support.brother.com/g/b/faqend.aspx?c=th&lang=th&prod=dcpt420w_all&faqid=faq00003017_008″ width=”600″]

22. ถ่ายรูปบัตรประชาชนไม่สำเร็จ – TrueMoney Support

 • ผู้เขียนบทความ: support.truemoney.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (8585 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ถ่ายรูปบัตรประชาชนไม่สำเร็จ – TrueMoney Support การถ่ายรูปบัตรประจำตัวประชาชน จะต้องถ่ายให้มีความคมชัด สามารถมองเห็นตัวอักษรได้อย่างชัดเจน แนะนำให้อยู่ในที่ที่มีแสงเพียงพอ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
  Cloudflare Ray ID: 73f71c085bc8b42d

  Your IP:
  Click to reveal
  171.231.25.99

  Performance & security by Cloudflare

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://support.truemoney.com/knowledge-base/id-scan-unsuccess/” width=”600″]

23. ต่ออายุบัตรประจำตัวประชาชน – สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

 • ผู้เขียนบทความ: www.thaigeneralkonsulat.de

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (8123 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ต่ออายุบัตรประจำตัวประชาชน – สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เงื่อนไข (ตามที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยกำหนด). ต้องไม่ใช่การทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก หากเป็นการทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก บุคคลนั้นจะต้องกลับไปทำ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: บุคคลสัญชาติไทยที่มีถิ่นพำนักถาวรหรือพำนักระยะยาวในประเทศเยอรมนี ที่บัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุ สามารถมายื่นขอต่ออายุบัตรประจำตัวประชาชน โดยการออกบัตรใหม่แทนบัตรที่หมดอายุ ได้ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ตามเงื่อนไข ดังนี้

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.thaigeneralkonsulat.de/th/tooaibtrprachamtuaprachachn.html” width=”600″]

24. บัตรประชาชนหาย – เทศบาลเมืองศรีราชา ยินดีต้อนรับค่ะ

 • ผู้เขียนบทความ: www.srirachacity.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (22379 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ บัตรประชาชนหาย – เทศบาลเมืองศรีราชา ยินดีต้อนรับค่ะ บัตรหายถ่ายบัตรใหม่ เปิดถ่ายทั้งวันไหมค่ะ … ธนการ เทศบาลเมืองศรีราชาเปิดให้บริการบัตรประจำตัวประชาชนตามปกตินะคะ … จองคิวทำบัตรประชาชนออนไลน์ยังไงคะ

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
  บัตรหายถ่ายบัตรใหม่ เปิดถ่ายทั้งวันไหมค่ะ

  เขียนโดย   คุณ รัชนีกร

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.srirachacity.go.th/webboard_detail.php?doIP=1&checkIP=$chkIP&hd=1&id=123&checkAdd=$chkAd&dum=85989_ypk” width=”600″]

25. บัตรประชาชนหาย ต้องทำอย่างไร | Tip Insure

 • ผู้เขียนบทความ: www.tipinsure.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (36416 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ บัตรประชาชนหาย ต้องทำอย่างไร | Tip Insure บัตรประชาชนหาย ต้องทำอย่างไร บัตรประจำตัวประชาชนเป็นเอกสารสำคัญทางราชการที่ออกให้สำหรับคนไทย เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการแสดงตนและยืนยันตัวบุคคลใน …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: 2. เตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
       – สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน)
       – เอกสารราชการที่มีรูปถ่ายของเจ้าของบัตร เช่น ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง เป็นต้น

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.tipinsure.com/NewsAndActivities/news_content_v3/%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%86/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3″ width=”600″]

26. บัตรประชาชน หาย บัตรประชาชนหมดอายุ ต้องทำอย่างไรบ้าง – Masii

 • ผู้เขียนบทความ: masii.co.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (20256 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ บัตรประชาชน หาย บัตรประชาชนหมดอายุ ต้องทำอย่างไรบ้าง – Masii เอกสารต้องเตรียมในการทำบัตรประชาชนนั้นมีอะไรบ้าง · ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน · เอกสารที่มีรูปถ่ายของผู้ขอมีบัตรใหม่ที่ทางราชการออกให้ เช่น …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: และอย่าลืมครับ  masii ขอทิ้งท้ายแบบเดิม ถ้าหากเราต้องการสินเชื่อส่วนบุคคล หรือต้องการสินเชื่อเงินสด หรือต้องการบัตรกดเงินสดมาใช้งาน ก็จำเป็นต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนเพื่อเป็นเอกสารสำคัญครับ และสามารถ คลิกที่นี่ เพื่อเปรียบเทียบสินเชื่อส่วนบุคคล ออนไลน์ สมัครบัตรเครดิต หรือสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล สมัครบ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://masii.co.th/blog/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8″ width=”600″]

27. การถ่ายสำเนาบัตรประชาชน

 • ผู้เขียนบทความ: download4.epson.biz

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (30719 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ การถ่ายสำเนาบัตรประชาชน จัดเตรียมคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ การบำรุงรักษา และการแก้ไขปัญหาต่างๆ ไว้.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: สแกนทั้งสองด้านของบัตรประชาชนและถ่ายสำเนาไปบนด้านหนึ่งของกระดาษขนาด A4

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://download4.epson.biz/sec_pubs/m2110_series/useg/th/GUID-307B1375-1CA9-44A9-B1CC-82E826A640A6.htm” width=”600″]

28. Dek64 ทำบัตรนักศึกษาใหม่ได้แล้ววันนี้ – มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 • ผู้เขียนบทความ: www.utcc.ac.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (8307 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ Dek64 ทำบัตรนักศึกษาใหม่ได้แล้ววันนี้ – มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดระบบ “ทำบัตรนักศึกษาใหม่” เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564. #Dek64 ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: >> ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ที่ http://registrar.utcc.ac.th/card-information/

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.utcc.ac.th/dek-64-%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89/” width=”600″]

29. บริการทะเบียนราษฏร์ – เทศบาล นคร พระนครศรีอยุธยา

 • ผู้เขียนบทความ: ayutthayacity.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (11880 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ บริการทะเบียนราษฏร์ – เทศบาล นคร พระนครศรีอยุธยา การทำบัตรประชาชน. ผู้ขอมีบัตรประจำตัวประชาชน จะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 70 ปี บริบูรณ์.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
  สำนักงานเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
  เลขที่ 18 ถนนนเรศวร ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา
  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
  โทรศัพท์ : 0-3525-2235หมายเลขโทรศัพท์ภายใน: 102 รองนายกเทศมนตรี (2) ด.ต.สุรินทร์ ผดุงเพียร, 103 ปลัดเทศบาล นายศรัณย์ สุขเกษม, 104 …

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://ayutthayacity.go.th/th/sub/130/index.html” width=”600″]

30. ทำบัตรประชาชน 2021 ใช้เอกสารอะไรบ้าง – ACCESSTRADE TH

 • ผู้เขียนบทความ: accesstrade.in.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (17878 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ทำบัตรประชาชน 2021 ใช้เอกสารอะไรบ้าง – ACCESSTRADE TH รูปถ่ายของผู้ขอบัตรใหม่ที่ราชการออกให้ ยกตัวอย่างเช่น ใบขับขี่, หลักฐานการศึกษา และ หนังสือเดินทางเป็นต้น; หากผู้ขอทำบัตรประชาชน ไม่มีหลักฐานดัง …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ทำบัตรประชาชน เป็นอีกหนึ่งเรื่องใกล้ตัวที่เชื่อว่าคนไทยหลายๆคนบางครั้งอาจลืมดูไป เนื่องจากมันใกล้ตัวมากๆ จนหลายคนมองข้ามบางครั้งลืมดูด้วยซ้ำว่า “บัตรประชาชน หมดอายุ” ต้องไปต่ออายุใหม่ ถึงแม้บัตรประชาชนจะเป็นสิ่งที่เราจับอยู่แทบจะทุกวัน แต่มันเป็นเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในชีวิตประจำวันของเรา เ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://accesstrade.in.th/%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99-2021-%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2/” width=”600″]

31. 58. บัตรประจำตัวประชาชน

 • ผู้เขียนบทความ: www.satit.up.ac.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (25917 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ 58. บัตรประจำตัวประชาชน – 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านอายุ 15 ปีบริบูรณ์ ต้องทำบัตรประจำตัวประชาชน หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง 1. การขอมีบัตรครั้งแรก กรณีผู้ขอ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: – 60 �ѹ �Ѻ������ѹ������ؤú 15 �պ�Ժ�ó�
  – 60 �ѹ �Ѻ������ѹ���ѵû�Шӵ�ǻ�ЪҪ����������� �٭��� �١����� ���� ���ش������Ӥѭ
  – 60 �ѹ �Ѻ������ѹ�������¹���͵�� � ����ʡ����������¹���͵����Ъ���ʡ��
  – 60 �ѹ �Ѻ������ѹ������ѭ�ҵ����������Ѻ�׹�ѭ�ҵ���
  – 60 �ѹ …

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://www.satit.up.ac.th/BBC07/AroundTheWorld/law/58.htm” width=”600″]

32. บัตรประจำตัวคนพิการ – กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 • ผู้เขียนบทความ: dep.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (29067 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ บัตรประจำตัวคนพิการ – กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (3) รูปถ่ายคนพิการ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป ในกรณีที่คนพิการไม่ได้มายื่นคำขอด้วยตนเอง (4) เอกสารรับรองความพิการ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: กรณีคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการถึงแก่ความตาย หรือได้รับการแก้ไข ฟื้นฟู จนไม่มีสภาพความพิการ หรือมีความประสงค์ยกเลิกการมีบัตรประจำตัวคนพิการ ให้ผู้มีบัตรประจำตัวคนพิการหรือบุคคลที่ดำเนินการแทน แจ้งต่อนายทะเบียนเพื่อจำหน่ายออกจากทะเบียนบัตรประจำตัวคนพิการต่อไป6.1  เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ กร…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://dep.go.th/th/rights-welfares-services/register-disabled-person-id-card” width=”600″]

33. สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

 • ผู้เขียนบทความ: www.saensukcity.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (33705 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี – การให้บริการประชาชนทางด้านงานทะเบียนราษฎร เช่น การแจ้งเกิด แจ้งตาย แจ้งย้ายที่อยู่ และทำบัตรประจำตัวประชาชน – งานจัดการจราจร – งานสารบรรณของเทศบาลจัดการประชุม …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: สำนักปลัดเทศบาล มีหน้าที่ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติ      – งานนิติการ       – งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย       – งานรักษาความสงบเรียบร้อย      – งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว       – การให้บริการประชาชนทางด้านงานทะเบียนราษฎร เช่น การแจ้งเกิด แจ้งตาย แจ้งย้ายที่อยู่ และทำบัตรประจำตัวประชาชน…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.saensukcity.go.th/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5.html” width=”600″]

วิดีโอสอนเกี่ยวกับ ถ่าย บัตร

Back to top button