Review

Top 8 พระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนาคือใคร

คุณกำลังมองหาข้อมูล บทความ ความรู้ในหัวข้อ พระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนาคือใคร บน Google คุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการ! ต่อไปนี้คือเนื้อหาที่ดีที่สุดที่รวบรวมและเรียบเรียงโดยทีม viknews.com พร้อมกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น:

พระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนาคือใคร

รูปภาพสำหรับคำหลัก: พระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนาคือใคร

บทความยอดนิยมเกี่ยวกับ พระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนาคือใคร

1. วันอาสาฬหบูชา คือวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนา …

 • ผู้เขียนบทความ: www.doe.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (20372 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ วันอาสาฬหบูชา คือวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนา … วันอาสาฬหบูชา คือวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก … แคว้นมคธ จนพระอัญญาโกณฑัญญะ ได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: วันอาสาฬหบูชา คือวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้ได้ 2 เดือน โดยแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้แก่ พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ จนพระอัญญาโกณฑัญญะ ได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.doe.go.th/prd/hrad/custom/param/site/138/cat/40/sub/0/pull/detail/view/detail/object_id/1086″ width=”600″]

2. วันอาสาฬหบูชา 2560 ตรงกับวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม โดยวัน …

 • ผู้เขียนบทความ: www.chularat3.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (13865 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ วันอาสาฬหบูชา 2560 ตรงกับวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม โดยวัน … วันอาสาฬหบูชา คือวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก … แคว้นมคธ จนพระอัญญาโกณฑัญญะ ได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:          วันอาสาฬหบูชา 2560 ตรงกับวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม โดยวันอาสาฬหบูชา คือวันที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมเทศนา หรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้เป็นครั้งแรก               สำหรับพุทธศาสนิกชนทุกคน คงทราบกันดี…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.chularat3.com/news_detail.php?lang=en&id=875″ width=”600″]

3. “ใครคือพระสงฆ์..องค์แรก..ของโลก?” (วันอาสาฬหบูชา) จากบล็อก โอ …

 • ผู้เขียนบทความ: www.oknation.net

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (8975 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ “ใครคือพระสงฆ์..องค์แรก..ของโลก?” (วันอาสาฬหบูชา) จากบล็อก โอ … วันอาสาฬหบูชาได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 45 ปี ก่อนพุทธศักราช ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 คือ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: “ใครคือพระสงฆ์..องค์แรก..ของโลก?”                วันอาสาฬหบูชาได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 45 ปี ก่อนพุทธศักราช ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 คือ วันอาสาฬหปุรณมีดิถี หรือวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ อันเป็นวันที่พระพ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://www.oknation.net/blog/print.php?id=731046″ width=”600″]

4. ภิกษุณี องค์ แรก – เครือข่ายพุทธิกา

 • ผู้เขียนบทความ: budnet.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (36321 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ภิกษุณี องค์ แรก – เครือข่ายพุทธิกา ผู้หญิงที่บวชเป็นภิกษุณีสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนาคือ พระนางมหาปชาบดี ผู้เป็นพระน้านางของพระพุทธเจ้า โดยพระนางได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งที่ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://budnet.org/%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81/” width=”600″]

5. ประวัติความเป็นมาวันอาสาฬหบูชา2560 และ วันเข้าพรรษา 2560

 • ผู้เขียนบทความ: www.kohyor.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (15272 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมาวันอาสาฬหบูชา2560 และ วันเข้าพรรษา 2560 … ได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา … ซึ่งพระสงฆ์องค์แรกคือ พระอัญญาโกณฑัญญะ และปฐมเทศนาที่ทรงแสดงคือ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ประวัติความเป็นมาวันเข้าพรรษา วันเข้าพรรษา เป็นวันเริ่มต้นที่พระภิกษุสงฆ์จะต้องอธิษฐานจำพรรษาอยู่กับที่ ไม่เที่ยวจาริกไปยังที่ต่าง ๆ เป็นเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำเดือน 8 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 ของทุกปี ซึ่งการให้จำพรรษาในสมัยพุทธกาล ก็เพื่อป้องกันมิให้พระสงฆ์ไปเหยียบย่ำข้าว และพืชผลของช…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://www.kohyor.go.th/news/detail/95859″ width=”600″]

6. วันอาสาฬหบูชา 15 ค่ำ เดือน 8 – โรงพยาบาลบุรีรัมย์

 • ผู้เขียนบทความ: www.brh.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (39518 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ วันอาสาฬหบูชา 15 ค่ำ เดือน 8 – โรงพยาบาลบุรีรัมย์ วันอาสาฬหบูชา เป็นวันหยุดราชการไทย หนึ่งในวันสำคัญของศาสนาพุทธ … 8 และถือเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบบริบูรณ์ คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:               การบูชาในเดือน 8 เริ่มมีขึ้นในประเทศไทย เนื่องจากในปี พ.ศ.2501 คณะสังฆมนตรี ได้กำหนดให้วันนี้เป็นหนึ่งในวันสำคัญทางพุทธศาสนา มีมติให้เพิ่มวันอาสาฬหบูชาเป็นวันหยุดราชการ โดยมีความสำคัญเทียบเท่ากับวันวิสาขบูชา กำหนดระเบียบปฏิบัติในพิธีอาสาฬหบูชาขึ้นไว้ให้วัดทุกวัดถือปฏิบัติทั่วกัน ให้เวล…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.brh.go.th/index.php/2019-02-27-04-12-21/324-15-8″ width=”600″]

7. ปัญจวัคคีย์ คือใคร? – VSTARPROJECT

 • ผู้เขียนบทความ: www.vstarproject.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (17105 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ปัญจวัคคีย์ คือใคร? – VSTARPROJECT ปัญจวัคคีย์ คือ กลุ่มนักบวชที่ตั้งขึ้นมาเป็นนักบวชที่ปรากฏอยู่ในศาสนาพุทธในฐานะภิกษุชุดแรกที่เข้ามาบวชเป็นสาวก มีทั้งหมด ๕ รูป ได้แก่ โกณฑัญญะ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ
  เดือน ๘ พระพุทธองค์ได้แสดงปฐมเทศนา คือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร      โกณฑัญญะก็ได้ดวงตาเห็นธรรม
  บรรลุโสดาปัตติผล
  โกณฑัญญะได้รับการยกย่องจากพระพุทธองค์ให้เป็นเอตทัคคะในด้านรัตตัญญู เรียกว่า
  มีราตรีนาน คือเป็นผู้รู้ธรรมก่อนใคร และได้บวชก่อนผู้อื่นในพระพุทธศานา
  จากนั้นพระพุท…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.vstarproject.com/vstarproject/page/news.php?nId_blog=575″ width=”600″]

8. ปฐมสาวก : พระอัญญาโกณฑัญญะ พระสาวกองค์แรกในพระพุทธศาสนา

 • ผู้เขียนบทความ: www.thammapedia.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (24553 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ปฐมสาวก : พระอัญญาโกณฑัญญะ พระสาวกองค์แรกในพระพุทธศาสนา บุตรพราหมณ์เหล่านั้น ยอมออกบวชเพียง 4 คน คือ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และ อัสสชิ โกณฑัญญะ จึงพามาณพทั้ง ๔ คนนั้นพร้อมทั้งตนด้วยรวมเป็น 5 ได้นามบัญญัติว่า “ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: “ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม ๑๐ ประการ …
  สัมมาทิฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ สัมมาญาณะ สัมมาวิมุตติ
  ..ย่อมเป็นผู้ควรของคำนับ เป็นผู้ควรของต้อนรับ ผู้ควรแก่ทักษิณา เป็นผู้ควรอัญชลีกรรม เป็…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://www.thammapedia.com/sankha/pathamsavaka.php” width=”600″]

วิดีโอสอนเกี่ยวกับ พระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนาคือใคร

Check Also
Close
Back to top button