Tài Liệu

Thể lệ cuộc thi Tuổi trẻ Hà Nội 2021

Cuộc thi online “Mày mò Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII” đã chính thức được phát động trên tuoitrehanoi.vn. Sau đây là nội dung cụ thể về thể lệ cuộc thi HSG Hà Nội 5 2021, mời các bạn cùng tham khảo.

  • Đáp án Đề thi Khám phá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII

BAN CÔNG ĐOÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

***

BAN TỔ CHỨC

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí minh

Hà Nội, ngày 5 tháng 4 5 202Trước nhất

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 5 2021

QUY TẮC
Đăng cai tổ chức cuộc thi online “Học tập Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII”

Thực hiện theo Kế hoạch số 165 – KH / TĐTN-BTG ngày 05 tháng 4 5 2021 của Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội về việc tổ chức Cuộc thi online “Mày mò Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các Nghị quyết T.Ư Đoàn”. Đại hội Đảng bộ thị thành Hà Nội lần thứ XVII ”, Ban Tổ chức ban hành Thể lệ Cuộc thi như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG NỘI DUNG

1. Nhân vật: tổ trưởng công đoàn và đoàn tụ, thanh niên; Thầy là Tổng gánh vác Thủ đô.

2. Nội dung

– Biết những nội dung căn bản của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ thị thành Hà Nội lần thứ XVII và 10 chương trình công việc của Thành ủy Hà Nội lần thứ XVII, chi tiết: Chủ đề Đại hội; chỉ tiêu, nhiệm vụ tổng quát tới 5 2025, định hướng tới 5 2030 và tầm nhìn tăng trưởng tới 5 2045; những định hướng chính, nhiệm vụ trọng điểm và những bước tiến chiến lược; các nhiệm vụ, biện pháp, chỉ tiêu chủ quản tăng trưởng kinh tế – xã hội, bảo vệ an ninh Đất nước …

– Mày mò về lãnh tụ Đảng Cộng sản Việt Nam; những mốc son lịch sử gắn với ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

– Các ý nghĩ, sáng kiến, biện pháp tiến hành, chi tiết hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, Đại hội Đảng bộ thị thành lần thứ XVII và 10 chương trình công việc của Thành ủy Hà Nội khóa XVII.

II. THỜI GIAN, HÌNH THỨC TỔ CHỨC

1. Phát động cuộc thi: 19/4/2021.

2. Tổ chức vòng thi

– Vòng tuần: diễn ra trong 5 tuần từ ngày 19/4/2021 tới ngày 23/5/2021, chi tiết:

+ Tuần 1: Từ 8 giờ 00 ngày 19 tháng 4 5 2021 tới 10 giờ 00 ngày 25 tháng 4 5 2021;

+ Tuần 2: Từ 8 giờ 00 ngày 26 tháng 4 5 2021 tới 10 giờ 00 ngày 02 tháng 5 5 2021;

+ Tuần 3: Từ 8 giờ 00 ngày 03 tháng 5 5 2021 tới 10 giờ 00 ngày 09 tháng 5 5 2021;

+ Tuần 4: Từ 8 giờ 00 ngày 10 tháng 5 5 2021 tới 10 giờ 00 ngày 16 tháng 5 5 2021;

+ Tuần 5: Từ 8h00 ngày 17/5/2021 tới 10h00 ngày 23/5/2021.

– Chung khảo: Tổ chức theo vẻ ngoài sàn diễn hóa (có kế hoạch và thể lệ riêng).

2. Định dạng vòng hàng tuần

– Người dự thi tham dự vòng thi online hàng tuần bằng cách truy cập vào website của cuộc thi tại địa chỉ: tuoitrehanoi.vn, đăng ký nick, bấm “tham dự cuộc thi” để khởi đầu dự thi.

– Mỗi thí sinh 01 bài rà soát / tuần. Trong mỗi bài rà soát tuần, thí sinh giải đáp 03 nhóm câu hỏi:

+ Nhóm câu hỏi trắc nghiệm: Thí sinh giải đáp 15 câu trắc nghiệm chọn 01 câu giải đáp đúng trong 04 câu giải đáp, tổng thời kì nghĩ suy và giải đáp 15 câu trắc nghiệm là 450 giây. Mỗi câu giải đáp đúng được 5 điểm, giải đáp ko đúng hoặc sai ko được điểm. Điểm tối đa cho phần thi này là 75 điểm.

+ Nhóm câu hỏi “khớp dữ kiện”: Phần này thể hiện 1 hình ảnh được bao phủ bởi 09 ô tương ứng với 09 câu hỏi trắc nghiệm phân phối dữ liệu liên can tới hình ảnh của chủ đề. Thí sinh có thể chọn quy trình các ô để giải đáp. Khi chọn từng ô, hệ thống đưa ra 1 câu hỏi, nếu thí sinh giải đáp sai, máy móc tự động chuyển sang câu hỏi khác, thí sinh ko được điểm nào, ô câu đố che ảnh chủ đề ko mở ra. Mỗi câu giải đáp đúng được 5 điểm và hiện ra 1 phần hình ảnh chủ đề, tương ứng với địa điểm của ô giải đáp.

Sau lúc giải đáp 09 câu hỏi tương ứng với 09 ô, thí sinh được quyền giải đáp câu hỏi về hình ảnh chủ đề nếu mở được 04 ô ghép trở lên. Câu giải đáp đúng cho câu hỏi trong hình được 10 điểm. Trong trường hợp này, điểm của thí sinh là điểm của câu hỏi nền (nếu giải đáp đúng) và điểm của các câu hỏi tương ứng với các mảnh ghép giải đáp đúng cộng lại.

Điểm tối đa cho phần này là 55 điểm. Tổng thời kì tối đa để thí sinh nghĩ suy và giải đáp phần này là 210 giây.

+ Câu hỏi tự luận: sau lúc nhóm câu hỏi “khớp dữ liệu”, lộ trình ngừng, hệ thống đưa ra câu hỏi tự luận. Thí sinh giải đáp các câu hỏi tự luận liên can tới mong muốn, hy vọng, bình chọn của tư nhân và đưa ra các kiến ​​nghị, biện pháp, ý nghĩ thông minh nhằm chi tiết hóa và thể hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII và 10 chương trình công việc. của Thành ủy Hà Nội khóa XVII vào đời (thí sinh giải đáp câu hỏi tự luận ko quá 1.500 từ).

3. 1 số xem xét đối với vòng tuần

– Thí sinh phải giải đáp câu hỏi tự luận để kết quả thi của mình được xác nhận. Sau lúc giải đáp, thí sinh nhấn nút “Gửi bài thi” để chấm dứt bài thi.

– Thứ hạng tư nhân và thứ hạng đơn vị (chia theo nhân vật) được cập nhật hàng ngày trên website của cuộc thi. Điểm và thời kì hiển thị trên bảng thành quả tư nhân là điểm và thời kì để thí sinh giải đáp các câu hỏi trắc nghiệm và các câu hỏi “khớp dữ liệu”. Điểm tối đa của vòng tuần (không kể câu hỏi tự luận) là 130 điểm. Các câu hỏi tự luận được cho điểm độc lập và có cơ cấu giải thưởng riêng.

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG thứ 3, CHI PHÍ THỰC HIỆN

1. Cơ cấu giải thưởng Vòng hàng tuần

– Thí sinh có điểm câu hỏi cao nhất và thời kì giải đáp nhanh nhất hàng tuần sẽ thu được Giđó chứng thực của Ban tổ chức cuộc thi và giải thưởng tiền mặt giá trị 500.000 đồng.

– 03 cơ sở Đoàn thuộc 03 khối (Khối Trường học, Khối Công chức, Khối dân cư) có số lượng thí sinh tham dự Hội thi nhiều nhất tuần sẽ được nhận Giđó chứng thực của Ban Tổ chức Hội thi và 1 phần tiền thưởng của Hội thi. 500.000 đ / chiếc.

– Thí sinh có điểm thi cao nhất và có thời kì giải đáp phỏng vấn vòng tuần nhanh nhất (tổng điểm trong 05 tuần thi) sẽ thu được Giđó khen của Ban Chấp hành Thành đoàn Hà Nội và phần thưởng 1.000.000 đồng.

– Chi đoàn có số lượng thí sinh dự thi vòng tuần (tổng kết trong 05 tuần thi) cao nhất sẽ được Ban Chấp hành Thành đoàn Hà Nội tặng Bằng khen và phần thưởng giá trị 2.000.000 đồng.

– Sau 05 tuần diễn ra kỳ thi, Ban tổ chức thành lập hội đồng chuyên môn chấm các câu giải đáp tự luận. 03 thí sinh có câu giải đáp tự luận chất lượng nhất, sinh động sẽ thu được Giđó chứng thực của Ban tổ chức cuộc thi và giải thưởng 500.000 đồng / người (điểm giải đáp câu hỏi tự luận được chấm độc lập với điểm tổng kết). dữ liệu khớp ”).

Theo điều kiện thực tiễn, Ban tổ chức có thể bổ sung 1 số giải phụ.

2. Kinh phí tiến hành: Nguồn kinh phí tiến hành từ ngân sách nhà nước.

IV. NHƯNG ĐIÊU KHOẢN KHAC

– Các thành viên Ban tổ chức, Hội đồng chuyên môn, cơ quan túc trực tổ chức Cuộc thi ko được tham dự cuộc thi.

Trong giai đoạn tổ chức Cuộc thi, nếu nảy sinh những vướng mắc ngoài Thể lệ này, Ban Tổ chức sẽ quyết định và điều chỉnh tùy theo tình hình thực tiễn.

– Trong giai đoạn tham dự Cuộc thi, thí sinh tuyệt đối ko sử dụng các phần mềm, ứng dụng ăn gian, can thiệp vào kết quả thi của tư nhân, đơn vị dưới bất cứ vẻ ngoài nào. Ban Tổ chức có quyền hủy bỏ kết quả thi của thí sinh lúc phát hiện ăn gian dưới mọi vẻ ngoài. Đối với các tư nhân, đơn vị vi phạm, Ban Tổ chức sẽ hủy kết quả thi, cùng lúc công bố tới cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định của luật pháp.

Xem thông tin bổ ích khác trong phần Tài liệu Vik News VN.

Xem thêm thông tin Thể lệ cuộc thi Tuổi trẻ Hà Nội 2021

Thể lệ cuộc thi Tuổi trẻ Hà Nội 2021

Cuộc thi online “Mày mò Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị thành Hà Nội lần thứ XVII” đã chính thức được khởi động tại tuoitrehanoi.vn. Sau đây là cụ thể thể lệ dự thi Tuổi trẻ Hà Nội 5 2021, mời các bạn cùng tham khảo.
Đáp án thi Mày mò Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thị thành Hà Nội

BCH ĐOÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
***
BAN TỔ CHỨC

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 5 2021

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 5 2021
THỂ LỆTổ chức Cuộc thi online “Mày mò Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị thành Hà Nội lần thứ XVII”
Căn cứ Kế hoạch số 165 – KH/TĐTN-BTG ngày 05/4/2021 của Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội về việc tổ chức Cuộc thi online “Mày mò Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị thành Hà Nội lần thứ XVII”, Ban Tổ chức ban hành Thể lệ Cuộc thi như sau:
I. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG CUỘC THI
1. Nhân vật: Cán bộ Đoàn và đoàn tụ, thanh niên; Giáo viên làm Tổng gánh vác của Thủ đô.
2. Nội dung
– Mày mò về những nội dung căn bản trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ thị thành Hà Nội lần thứ XVII và 10 chương trình công việc của Thành ủy Hà Nội khóa XVII, chi tiết như: Chủ đề Đại hội; chỉ tiêu, nhiệm vụ tổng quát tới 5 2025, định hướng tới 5 2030 và tầm nhìn tăng trưởng tới 5 2045; những định hướng béo, nhiệm vụ trọng điểm và các đột phá chiến lược; nhiệm vụ, biện pháp, mục tiêu chủ quản về tăng trưởng kinh tế – xã hội, bảo vệ an ninh, Đất nước…
– Mày mò về lãnh tụ Đảng Cộng sản Việt Nam; địa danh lịch sử gắn với giai đoạn thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
– Những ý nghĩ, sáng kiến, biện pháp khai triển tiến hành, chi tiết hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII và 10 Chương trình công việc của Thành ủy Hà Nội khóa XVII.
II. THỜI GIAN, HÌNH THỨC TỔ CHỨC
1. Phát động cuộc thi: Ngày 19/4/2021.
2. Tổ chức các vòng thi
– Vòng thi tuần: diễn ra trong 05 tuần từ 19/4/2021 tới 23/5/2021, chi tiết:
+ Tuần 1: Bắt đầu từ 8h00 ngày 19/4/2021 đến 23h00 ngày 25/4/2021;
+ Tuần 2: Bắt đầu từ 8h00 ngày 26/4/2021 đến 23h00 ngày 02/5/2021;
+ Tuần 3: Bắt đầu từ 8h00 ngày 03/5/2021 đến 23h00 ngày 09/5/2021;
+ Tuần 4: Bắt đầu từ 8h00 ngày 10/5/2021 đến 23h00 ngày 16/5/2021;
+ Tuần 5: Bắt đầu từ 8h00 ngày 17/5/2021 đến 23h00 ngày 23/5/2021.
– Vòng Chung kết: Tổ chức dưới vẻ ngoài thi sàn diễn hóa (có Kế hoạch, Thể lệ riêng).
2. Vẻ ngoài Vòng thi tuần
– Thí sinh tham dự Vòng thi tuần online bằng cách truy cập vào Website của Cuộc thi tại địa chỉ: tuoitrehanoi.vn, đăng ký nick và ấn “vào thi” để khởi đầu thi.
– Mỗi thí sinh có 01 lượt thi mỗi tuần. Ở mỗi lượt thi tuần, thí sinh giải đáp 03 nhóm câu hỏi:
+ Nhóm câu hỏi trắc nghiệm: Thí sinh giải đáp 15 câu hỏi dạng trắc nghiệm tuyển lựa 01 đáp án đúng trong 04 đáp án, tổng thời kì nghĩ suy và giải đáp 15 câu hỏi trắc nghiệm là 450 giây. Mỗi câu giải đáp đúng được 05 điểm, ko giải đáp hoặc giải đáp sai ko được điểm. Điểm tối đa của phần thi này là 75 điểm.
+ Nhóm câu hỏi “ghép dữ kiện”: Phần thi này đưa ra 1 hình ảnh được che bởi 09 ô tương ứng với 09 câu hỏi trắc nghiệm phân phối dữ kiện liên can tới hình ảnh chủ đề. Thí sinh được tự chọn quy trình các ô để giải đáp. Khi chọn vào mỗi ô, hệ thống đưa ra câu hỏi, nếu thí sinh giải đáp sai, máy móc tự động chuyển sang câu hỏi khác, thí sinh ko được điểm và ô mảnh ghép che phần hình ảnh chủ đề ko được mở. Mỗi câu giải đáp đúng được 05 điểm kèm theo hiện ra 1 phần của hình ảnh chủ đề, tương ứng với địa điểm của ô đã giải đáp.
Sau lúc giải đáp xong 09 câu hỏi tương ứng với 09 ô, thí sinh có quyền giải đáp câu hỏi về hình ảnh chủ đề nếu mở được từ 04 ô mảnh ghép trở lên. Trả lời đúng câu hỏi hình ảnh được 10 điểm. Trong trường hợp này, điểm của thí sinh đạt được là điểm của câu hỏi hình nền (nếu giải đáp đúng) và điểm của các câu hỏi tương ứng với các ô mảnh ghép đã giải đáp đúng cộng lại.
Điểm tối đa của phần thi này là 55 điểm. Tổng thời kì tối đa cho thí sinh nghĩ suy và giải đáp phần thi này là 210 giây.
+ Câu hỏi tự luận: Sau nhóm câu hỏi “ghép dữ kiện”, bảng tính thời kì tạm ngừng, hệ thống đưa ra câu hỏi tự luận. Thí sinh giải đáp câu hỏi tự luận liên can tới mong muốn, hy vọng, bình chọn của tư nhân và đề nghị các kiến nghị, biện pháp, ý nghĩ thông minh trong chi tiết hóa và đưa Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị thành Hà Nội lần thứ XVII và 10 chương trình công việc của Thành ủy Hà Nội khóa XVII vào cuộc sống (Thí sinh giải đáp câu hỏi tự luận ko quá 1.500 từ).
3. 1 số xem xét Vòng thi tuần
– Thí sinh buộc phải phải giải đáp câu hỏi tự luận để được xác nhận kết quả bài thi. Trả lời xong, thí sinh ấn nút “Gửi bài thi” để chấm dứt phần thi.
– Bảng xếp hạng tư nhân và bảng xếp hạng đơn vị (chia theo khối nhân vật) được cập nhật hằng ngày trên website của cuộc thi. Điểm và thời kì hiển thị trên bảng xếp hạng tư nhân là điểm và thời kì thí sinh giải đáp nhóm câu hỏi trắc nghiệm và nhóm câu hỏi “ghép dữ kiện”. Điểm tối đa cho Vòng thi tuần (không kể điểm câu hỏi tự luận) là 130 điểm. Câu hỏi tự luận được chấm điểm độc lập và có cơ cấu giải thưởng riêng.
III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG, KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Cơ cấu giải thưởng Vòng thi tuần
– Thí sinh có điểm thi cao nhất và thời kì giải đáp nhanh nhất hằng tuần được nhận Giđó Chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc thi và phần thưởng 500.000 đồng bạc mặt.
– 03 cơ sở Đoàn thuộc 03 khối (Khối Trường học, Khối Người lao động nhân viên, Khối Địa bàn dân cư) có số lượng thí sinh tham dự thi nhiều nhất hằng tuần được nhận Giđó Chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc thi và phần thưởng 500.000 đồng/đơn vị.
– Thí sinh có điểm thi cao nhất và thời kì giải đáp nhanh nhất trong Vòng thi tuần (điểm tổng hợp trong cả 05 tuần thi) được nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Thành đoàn Hà Nội và phần thưởng 1.000.000 đồng.
– Cơ sở Đoàn có số thí sinh tham dự thi nhiều nhất trong Vòng thi tuần (tổng hợp trong cả 05 tuần thi) được nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Thành đoàn Hà Nội và phần thưởng 2.000.000 đồng.
– Sau 05 tuần thi, Ban Tổ chức thành lập Hội đồng chuyên gia chấm điểm các câu giải đáp tự luận. 03 thí sinh có câu giải đáp tự luận chất lượng, mang tính khả thi cao nhất được nhận Giđó Chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc thi và phần thưởng 500.000 đồng/người (Điểm giải đáp câu hỏi tự luận được chấm độc lập với điểm thi trắc nghiệm và “ghép dữ kiện”).
Căn cứ điều kiện thực tiễn, Ban Tổ chức có thể bổ sung 1 số giải phụ.
2. Kinh phí tiến hành: Kinh phí tiến hành được lấy từ nguồn ngân sách.
IV. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC
– Thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng chuyên gia, cơ quan túc trực tổ chức Cuộc thi ko được tham dự thi.
– Trong giai đoạn tổ chức Cuộc thi, nếu có những vấn đề nảy sinh ngoài quy định của Thể lệ này, Ban Tổ chức sẽ quyết định, điều chỉnh thích hợp với tình hình thực tế.
– Trong giai đoạn tham dự Cuộc thi, thí sinh tuyệt đối ko sử dụng các thủ thuật ăn gian, các phần mềm, ứng dụng để can thiệp vào kết quả thi của tư nhân hoặc đơn vị dưới mọi vẻ ngoài. Ban Tổ chức có quyền hủy kết quả thi của thí sinh lúc phát hiện ăn gian dưới mọi vẻ ngoài. Đối với tư nhân, đơn vị vi phạm, Ban Tổ chức hủy kết quả thi, cùng lúc công bố với cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định của luật pháp.
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin bổ ích khác trên phân mục Tài liệu của Vik News VN.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Thể #lệ #cuộc #thi #Tuổi #trẻ #Hà #Nội

Thể lệ cuộc thi Tuổi trẻ Hà Nội 2021

Cuộc thi online “Mày mò Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị thành Hà Nội lần thứ XVII” đã chính thức được khởi động tại tuoitrehanoi.vn. Sau đây là cụ thể thể lệ dự thi Tuổi trẻ Hà Nội 5 2021, mời các bạn cùng tham khảo.
Đáp án thi Mày mò Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thị thành Hà Nội

BCH ĐOÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
***
BAN TỔ CHỨC

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 5 2021

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 5 2021
THỂ LỆTổ chức Cuộc thi online “Mày mò Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị thành Hà Nội lần thứ XVII”
Căn cứ Kế hoạch số 165 – KH/TĐTN-BTG ngày 05/4/2021 của Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội về việc tổ chức Cuộc thi online “Mày mò Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị thành Hà Nội lần thứ XVII”, Ban Tổ chức ban hành Thể lệ Cuộc thi như sau:
I. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG CUỘC THI
1. Nhân vật: Cán bộ Đoàn và đoàn tụ, thanh niên; Giáo viên làm Tổng gánh vác của Thủ đô.
2. Nội dung
– Mày mò về những nội dung căn bản trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ thị thành Hà Nội lần thứ XVII và 10 chương trình công việc của Thành ủy Hà Nội khóa XVII, chi tiết như: Chủ đề Đại hội; chỉ tiêu, nhiệm vụ tổng quát tới 5 2025, định hướng tới 5 2030 và tầm nhìn tăng trưởng tới 5 2045; những định hướng béo, nhiệm vụ trọng điểm và các đột phá chiến lược; nhiệm vụ, biện pháp, mục tiêu chủ quản về tăng trưởng kinh tế – xã hội, bảo vệ an ninh, Đất nước…
– Mày mò về lãnh tụ Đảng Cộng sản Việt Nam; địa danh lịch sử gắn với giai đoạn thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
– Những ý nghĩ, sáng kiến, biện pháp khai triển tiến hành, chi tiết hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII và 10 Chương trình công việc của Thành ủy Hà Nội khóa XVII.
II. THỜI GIAN, HÌNH THỨC TỔ CHỨC
1. Phát động cuộc thi: Ngày 19/4/2021.
2. Tổ chức các vòng thi
– Vòng thi tuần: diễn ra trong 05 tuần từ 19/4/2021 tới 23/5/2021, chi tiết:
+ Tuần 1: Bắt đầu từ 8h00 ngày 19/4/2021 đến 23h00 ngày 25/4/2021;
+ Tuần 2: Bắt đầu từ 8h00 ngày 26/4/2021 đến 23h00 ngày 02/5/2021;
+ Tuần 3: Bắt đầu từ 8h00 ngày 03/5/2021 đến 23h00 ngày 09/5/2021;
+ Tuần 4: Bắt đầu từ 8h00 ngày 10/5/2021 đến 23h00 ngày 16/5/2021;
+ Tuần 5: Bắt đầu từ 8h00 ngày 17/5/2021 đến 23h00 ngày 23/5/2021.
– Vòng Chung kết: Tổ chức dưới vẻ ngoài thi sàn diễn hóa (có Kế hoạch, Thể lệ riêng).
2. Vẻ ngoài Vòng thi tuần
– Thí sinh tham dự Vòng thi tuần online bằng cách truy cập vào Website của Cuộc thi tại địa chỉ: tuoitrehanoi.vn, đăng ký nick và ấn “vào thi” để khởi đầu thi.
– Mỗi thí sinh có 01 lượt thi mỗi tuần. Ở mỗi lượt thi tuần, thí sinh giải đáp 03 nhóm câu hỏi:
+ Nhóm câu hỏi trắc nghiệm: Thí sinh giải đáp 15 câu hỏi dạng trắc nghiệm tuyển lựa 01 đáp án đúng trong 04 đáp án, tổng thời kì nghĩ suy và giải đáp 15 câu hỏi trắc nghiệm là 450 giây. Mỗi câu giải đáp đúng được 05 điểm, ko giải đáp hoặc giải đáp sai ko được điểm. Điểm tối đa của phần thi này là 75 điểm.
+ Nhóm câu hỏi “ghép dữ kiện”: Phần thi này đưa ra 1 hình ảnh được che bởi 09 ô tương ứng với 09 câu hỏi trắc nghiệm phân phối dữ kiện liên can tới hình ảnh chủ đề. Thí sinh được tự chọn quy trình các ô để giải đáp. Khi chọn vào mỗi ô, hệ thống đưa ra câu hỏi, nếu thí sinh giải đáp sai, máy móc tự động chuyển sang câu hỏi khác, thí sinh ko được điểm và ô mảnh ghép che phần hình ảnh chủ đề ko được mở. Mỗi câu giải đáp đúng được 05 điểm kèm theo hiện ra 1 phần của hình ảnh chủ đề, tương ứng với địa điểm của ô đã giải đáp.
Sau lúc giải đáp xong 09 câu hỏi tương ứng với 09 ô, thí sinh có quyền giải đáp câu hỏi về hình ảnh chủ đề nếu mở được từ 04 ô mảnh ghép trở lên. Trả lời đúng câu hỏi hình ảnh được 10 điểm. Trong trường hợp này, điểm của thí sinh đạt được là điểm của câu hỏi hình nền (nếu giải đáp đúng) và điểm của các câu hỏi tương ứng với các ô mảnh ghép đã giải đáp đúng cộng lại.
Điểm tối đa của phần thi này là 55 điểm. Tổng thời kì tối đa cho thí sinh nghĩ suy và giải đáp phần thi này là 210 giây.
+ Câu hỏi tự luận: Sau nhóm câu hỏi “ghép dữ kiện”, bảng tính thời kì tạm ngừng, hệ thống đưa ra câu hỏi tự luận. Thí sinh giải đáp câu hỏi tự luận liên can tới mong muốn, hy vọng, bình chọn của tư nhân và đề nghị các kiến nghị, biện pháp, ý nghĩ thông minh trong chi tiết hóa và đưa Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị thành Hà Nội lần thứ XVII và 10 chương trình công việc của Thành ủy Hà Nội khóa XVII vào cuộc sống (Thí sinh giải đáp câu hỏi tự luận ko quá 1.500 từ).
3. 1 số xem xét Vòng thi tuần
– Thí sinh buộc phải phải giải đáp câu hỏi tự luận để được xác nhận kết quả bài thi. Trả lời xong, thí sinh ấn nút “Gửi bài thi” để chấm dứt phần thi.
– Bảng xếp hạng tư nhân và bảng xếp hạng đơn vị (chia theo khối nhân vật) được cập nhật hằng ngày trên website của cuộc thi. Điểm và thời kì hiển thị trên bảng xếp hạng tư nhân là điểm và thời kì thí sinh giải đáp nhóm câu hỏi trắc nghiệm và nhóm câu hỏi “ghép dữ kiện”. Điểm tối đa cho Vòng thi tuần (không kể điểm câu hỏi tự luận) là 130 điểm. Câu hỏi tự luận được chấm điểm độc lập và có cơ cấu giải thưởng riêng.
III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG, KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Cơ cấu giải thưởng Vòng thi tuần
– Thí sinh có điểm thi cao nhất và thời kì giải đáp nhanh nhất hằng tuần được nhận Giđó Chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc thi và phần thưởng 500.000 đồng bạc mặt.
– 03 cơ sở Đoàn thuộc 03 khối (Khối Trường học, Khối Người lao động nhân viên, Khối Địa bàn dân cư) có số lượng thí sinh tham dự thi nhiều nhất hằng tuần được nhận Giđó Chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc thi và phần thưởng 500.000 đồng/đơn vị.
– Thí sinh có điểm thi cao nhất và thời kì giải đáp nhanh nhất trong Vòng thi tuần (điểm tổng hợp trong cả 05 tuần thi) được nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Thành đoàn Hà Nội và phần thưởng 1.000.000 đồng.
– Cơ sở Đoàn có số thí sinh tham dự thi nhiều nhất trong Vòng thi tuần (tổng hợp trong cả 05 tuần thi) được nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Thành đoàn Hà Nội và phần thưởng 2.000.000 đồng.
– Sau 05 tuần thi, Ban Tổ chức thành lập Hội đồng chuyên gia chấm điểm các câu giải đáp tự luận. 03 thí sinh có câu giải đáp tự luận chất lượng, mang tính khả thi cao nhất được nhận Giđó Chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc thi và phần thưởng 500.000 đồng/người (Điểm giải đáp câu hỏi tự luận được chấm độc lập với điểm thi trắc nghiệm và “ghép dữ kiện”).
Căn cứ điều kiện thực tiễn, Ban Tổ chức có thể bổ sung 1 số giải phụ.
2. Kinh phí tiến hành: Kinh phí tiến hành được lấy từ nguồn ngân sách.
IV. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC
– Thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng chuyên gia, cơ quan túc trực tổ chức Cuộc thi ko được tham dự thi.
– Trong giai đoạn tổ chức Cuộc thi, nếu có những vấn đề nảy sinh ngoài quy định của Thể lệ này, Ban Tổ chức sẽ quyết định, điều chỉnh thích hợp với tình hình thực tế.
– Trong giai đoạn tham dự Cuộc thi, thí sinh tuyệt đối ko sử dụng các thủ thuật ăn gian, các phần mềm, ứng dụng để can thiệp vào kết quả thi của tư nhân hoặc đơn vị dưới mọi vẻ ngoài. Ban Tổ chức có quyền hủy kết quả thi của thí sinh lúc phát hiện ăn gian dưới mọi vẻ ngoài. Đối với tư nhân, đơn vị vi phạm, Ban Tổ chức hủy kết quả thi, cùng lúc công bố với cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định của luật pháp.
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin bổ ích khác trên phân mục Tài liệu của Vik News VN.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Thể #lệ #cuộc #thi #Tuổi #trẻ #Hà #Nội


#Thể #lệ #cuộc #thi #Tuổi #trẻ #Hà #Nội

Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button