Pháp Luật

Thêm trường hợp viên chức bị cắt hợp đồng làm việc từ ngày 01/01/2020

Thêm nhiều trường hợp viên chức bị kết thúc hiệp đồng

Đây là 1 trong những nội dung đáng để mắt tới của Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật nhân viên đã được Quốc hội đồng tình phê chuẩn chiều 25/11/2019 với 88, 2% đại biểu tán đồng.

Quốc hội vừa phê chuẩn Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. 1 trong những nội dung đáng để mắt tới là bắt đầu từ ngày luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2020, tất cả công chức, nhân viên mới được sáp nhập sẽ ký hiệp đồng lao động xác định thời hạn. Ngoài ra, luật còn bổ sung các trường hợp kết thúc hiệp đồng của công nhân. Để biết thêm thông tin cụ thể, vui lòng tham khảo nội dung sau.

Chi tiết, so với Luật Viên chức 5 2010, Luật này đã bổ sung thêm trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập được quyền đơn phương kết thúc hiệp đồng lao động đối với nhân viên, ấy là: “Viên chức ko đạt đề nghị sau thời kì thử việc”.

Hiện tại, quy định này cũng đã được nhắc đến trong Nghị định 29/2012 / NĐ-CP về việc kết thúc hiệp đồng lao động đối với người học nghề, nhưng mà chưa được chính thức quy định trong Luật.

Như vậy, theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, bắt đầu từ ngày 01/01/2020, công nhân kết thúc hiệp đồng lao động trong các trường hợp sau đây:

– Công chức 2 5 liền bị xếp loại, bình chọn ở mức ko chấm dứt nhiệm vụ;

– Công chức phải từ nhiệm theo quy định tại tiểu mục d tiểu mục 1 Điều 52 và tiểu mục 1 Điều 57 Luật Viên chức;

Người lao động làm việc theo hiệp đồng ko xác định thời hạn bị ốm đau 12 tháng liên tiếp, công nhân làm việc theo hiệp đồng có thời hạn bị ốm đau liên tiếp 6 tháng nhưng mà ko điều trị, chưa bình phục bản lĩnh lao động. Khi sức khỏe của nhân viên phục hồi thì được tiếp diễn ký hiệp đồng lao động;

– Do thiên tai, hỏa thiến hoặc các nguyên do bất khả kháng khác được Chính phủ xác định buộc đơn vị sự nghiệp phải giảm quy mô khiến cho địa điểm việc làm nhưng mà nhân viên đảm nhiệm ko còn địa điểm việc làm;

– Khi đơn vị sự nghiệp công lập hoàn thành hoạt động theo quyết định của cấp có thẩm quyền;

– Công chức ko đạt đề nghị sau thời kì thử việc.

Do ấy, lúc đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương kết thúc hiệp đồng lao động với công nhân thì công nhân được bồi hoàn về việc nghỉ việc, trợ cấp mất việc làm, cơ chế bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của luật pháp lao động và luật pháp về an sinh xã hội. , trừ trường hợp buộc nghỉ việc.

mày mò thêm

  • Tóm lược những điểm mới của Bộ luật lao động 2019
  • Thêm nhiều trường hợp bị thu hồi, hủy bỏ học vị bắt đầu từ ngày 10/01/2020

Xem thêm thông tin Thêm trường hợp viên chức bị cắt hợp đồng làm việc từ ngày 01/01/2020

Thêm trường hợp nhân viên bị cắt hiệp đồng làm việc từ ngày 01/01/2020

Bổ sung thêm trường hợp nhân viên bị cắt hiệp đồng
Đây là 1 trong những nội dung đáng để mắt tới tại Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật nhân viên được Quốc hội hợp nhất phê chuẩn vào chiều ngày 25/11/2019 với với 88,2% đại biểu tán đồng.
Quốc hội vừa phê chuẩn Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức. 1 trong những nội dung đáng để mắt tới là từ thời khắc luật có hiệu lực 1/7/2020, tất cả các trường hợp nhân viên được tuyển dụng mới sẽ ký kết hiệp đồng làm việc xác định thời hạn. Ngoài ra luật còn bổ sung thêm trường hợp nhân viên bị cắt hiệp đồng. Để biết thêm thông tin cụ thể, mời các bạn tham khảo nội dung sau đây.
Chi tiết, so với Luật Viên chức 2010, Luật này đã bổ sung thêm 1 trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập được đơn phương kết thúc hiệp đồng làm việc với nhân viên, là “ Viên chức ko đạt đề nghị sau thời kì thực tập”.
Hiện nay, quy định này cũng đã được nhắc đến tại Nghị định 29/2012/NĐ-CP về việc kết thúc hiệp đồng làm việc đối với người thực tập, ngoài ra chưa được chính thức quy định trong Luật.
Như vậy, theo Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật nhân viên, bắt đầu từ ngày 01/01/2020, nhân viên sẽ bị kết thúc hiệp đồng làm việc trong những trường hợp sau đây:
– Viên chức có 02 5 liên tục bị phân loại bình chọn ở chừng độ ko chấm dứt nhiệm vụ;
– Viên chức bị buộc nghỉ việc theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 57 của Luật Viên chức;
– Viên chức làm việc theo hiệp đồng làm việc ko xác định thời hạn bị ốm đau đã điều trị 12 tháng liên tiếp, nhân viên làm việc theo hiệp đồng làm việc xác định thời hạn bị ốm đau đã điều trị 06 tháng liên tiếp nhưng mà bản lĩnh làm việc chưa phục hồi. Khi sức khỏe của nhân viên phục hồi thì được coi xét để ký kết tiếp hiệp đồng làm việc;
– Do thiên tai, hỏa thiến hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của Chính phủ khiến cho đơn vị sự nghiệp công lập bắt buộc thu hẹp quy mô, khiến địa điểm việc làm nhưng mà nhân viên đang đảm nhiệm ko còn;
– Khi đơn vị sự nghiệp công lập kết thúc hoạt động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;
– Viên chức ko đạt đề nghị sau thời kì thực tập.
Theo ấy, lúc đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương kết thúc hiệp đồng làm việc đối với nhân viên thì nhân viên sẽ được lợi trợ cấp nghỉ việc, trợ cấp mất việc làm hoặc cơ chế bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của luật pháp về lao động và luật pháp về bảo hiểm xã hội trừ trường hợp bị buộc nghỉ việc.
Tham khảo thêm
Tổng hợp những điểm mới của Bộ luật Lao động 2019
Thêm trường hợp bằng cử nhân bị thu hồi, hủy bỏ từ ngày 10/01/2020

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Thêm #trường #hợp #viên #chức #bị #cắt #hợp #đồng #làm #việc #từ #ngày

Thêm trường hợp nhân viên bị cắt hiệp đồng làm việc từ ngày 01/01/2020

Bổ sung thêm trường hợp nhân viên bị cắt hiệp đồng
Đây là 1 trong những nội dung đáng để mắt tới tại Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật nhân viên được Quốc hội hợp nhất phê chuẩn vào chiều ngày 25/11/2019 với với 88,2% đại biểu tán đồng.
Quốc hội vừa phê chuẩn Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức. 1 trong những nội dung đáng để mắt tới là từ thời khắc luật có hiệu lực 1/7/2020, tất cả các trường hợp nhân viên được tuyển dụng mới sẽ ký kết hiệp đồng làm việc xác định thời hạn. Ngoài ra luật còn bổ sung thêm trường hợp nhân viên bị cắt hiệp đồng. Để biết thêm thông tin cụ thể, mời các bạn tham khảo nội dung sau đây.
Chi tiết, so với Luật Viên chức 2010, Luật này đã bổ sung thêm 1 trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập được đơn phương kết thúc hiệp đồng làm việc với nhân viên, là “ Viên chức ko đạt đề nghị sau thời kì thực tập”.
Hiện nay, quy định này cũng đã được nhắc đến tại Nghị định 29/2012/NĐ-CP về việc kết thúc hiệp đồng làm việc đối với người thực tập, ngoài ra chưa được chính thức quy định trong Luật.
Như vậy, theo Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật nhân viên, bắt đầu từ ngày 01/01/2020, nhân viên sẽ bị kết thúc hiệp đồng làm việc trong những trường hợp sau đây:
– Viên chức có 02 5 liên tục bị phân loại bình chọn ở chừng độ ko chấm dứt nhiệm vụ;
– Viên chức bị buộc nghỉ việc theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 57 của Luật Viên chức;
– Viên chức làm việc theo hiệp đồng làm việc ko xác định thời hạn bị ốm đau đã điều trị 12 tháng liên tiếp, nhân viên làm việc theo hiệp đồng làm việc xác định thời hạn bị ốm đau đã điều trị 06 tháng liên tiếp nhưng mà bản lĩnh làm việc chưa phục hồi. Khi sức khỏe của nhân viên phục hồi thì được coi xét để ký kết tiếp hiệp đồng làm việc;
– Do thiên tai, hỏa thiến hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của Chính phủ khiến cho đơn vị sự nghiệp công lập bắt buộc thu hẹp quy mô, khiến địa điểm việc làm nhưng mà nhân viên đang đảm nhiệm ko còn;
– Khi đơn vị sự nghiệp công lập kết thúc hoạt động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;
– Viên chức ko đạt đề nghị sau thời kì thực tập.
Theo ấy, lúc đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương kết thúc hiệp đồng làm việc đối với nhân viên thì nhân viên sẽ được lợi trợ cấp nghỉ việc, trợ cấp mất việc làm hoặc cơ chế bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của luật pháp về lao động và luật pháp về bảo hiểm xã hội trừ trường hợp bị buộc nghỉ việc.
Tham khảo thêm
Tổng hợp những điểm mới của Bộ luật Lao động 2019
Thêm trường hợp bằng cử nhân bị thu hồi, hủy bỏ từ ngày 10/01/2020

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Thêm #trường #hợp #viên #chức #bị #cắt #hợp #đồng #làm #việc #từ #ngày


#Thêm #trường #hợp #viên #chức #bị #cắt #hợp #đồng #làm #việc #từ #ngày

Vik News

Đại Bàng Xanh

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button