Tài Liệu

Theo thầy/cô sử dụng phương pháp đánh giá sản phẩm có thể đánh giá được năng lực chung và phẩm chất của học sinh không?

Bạn có nghĩ rằng phương pháp đánh giá sản phẩm có thể được sử dụng để đánh giá năng lực và phẩm chất chung của học sinh không? Đây là câu hỏi mà giáo viên phải hoàn thành khi nghiên cứu và thực hành Mô đun 3: “Kiểm tra, đánh giá học sinh tiểu học, trung học cơ sở / trung học phổ thông theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực”. Hãy tham khảo bài viết dưới đây để trả lời các câu hỏi trong phần Hướng dẫn học phần 3 này.

Phương pháp đánh giá sản phẩm có đánh giá được năng lực và phẩm chất chung của học sinh không?

trả lời:

Vâng, bởi vì:

– Đây là phương pháp đánh giá kết quả học tập của học sinh khi chúng được thể hiện dưới dạng sản phẩm như hình vẽ, bản đồ, đồ thị, đồ vật, cấu tạo, sản xuất, lắp ráp. Vì vậy, sản phẩm là bài thực hành hoàn thành được học sinh thể hiện trực tiếp, có tính xây dựng, sáng tạo, hiệu quả hoàn thành công việc, các tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm rất đa dạng. Đánh giá sản phẩm theo bối cảnh cụ thể của thực tế.

– Các công cụ thường được sử dụng để học cách đánh giá sản phẩm là danh sách kiểm tra và thang đánh giá.

– Trong dạy học âm nhạc cần đánh giá năng lực dựa trên sản phẩm của học sinh vì sản phẩm là minh chứng thuyết phục nhất về năng lực của một cá nhân hay một tập thể. Sản phẩm tùy chỉnh bao gồm một yếu tố năng lực được đánh giá. Tuy nhiên, người đánh giá phải đánh giá toàn bộ quá trình dẫn đến sản phẩm.

Xem các giáo án khác trong phần Tài nguyên dành cho giáo viên.

Xem thêm thông tin Theo thầy/cô sử dụng phương pháp đánh giá sản phẩm có thể đánh giá được năng lực chung và phẩm chất của học sinh không?

Theo thầy/cô sử dụng phương pháp đánh giá sản phẩm có thể đánh giá được năng lực chung và phẩm chất của học sinh không?

Theo em, sử dụng phương pháp đánh giá sản phẩm có đánh giá được năng lực, phẩm chất chung của học sinh không? Đây là câu hỏi mà giáo viên phải hoàn thành khi học tập và rèn luyện Mô đun 3: “Kiểm tra, đánh giá học sinh tiểu học / trung học cơ sở / trung học phổ thông theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực”. Hãy tham khảo bài viết dưới đây để trả lời câu hỏi trong bài luyện tập module 3 này nhé.
Phương pháp đánh giá sản phẩm có đánh giá được năng lực và phẩm chất chung của học sinh không?
Trả lời:
Vâng, bởi vì:
– Đây là phương pháp đánh giá kết quả học tập của học sinh khi kết quả đó được thể hiện bằng các sản phẩm như hình vẽ, bản đồ, đồ thị, đồ vật, sáng tác, chế tạo, lắp ráp … Như vậy, sản phẩm là bài tập đã hoàn thành, được học sinh thể hiện thông qua hoạt động xây dựng, sáng tạo và hoàn thành công việc một cách hiệu quả. Các tiêu chí, tiêu chuẩn để đánh giá sản phẩm rất đa dạng. Đánh giá sản phẩm dựa trên bối cảnh cụ thể của thực tế.
– Công cụ thường được sử dụng trong phương pháp đánh giá sản phẩm học tập là bảng kiểm và thang đánh giá.
– Trong dạy học môn Âm nhạc, sản phẩm là minh chứng rõ ràng nhất về năng lực của cá nhân hoặc của nhóm, vì vậy cần đánh giá năng lực dựa trên sản phẩm do học sinh tạo ra. Sản phẩm đặt làm riêng chứa các yếu tố về năng lực được đánh giá. Tuy nhiên, người đánh giá cần đánh giá toàn bộ quá trình đi đến sản phẩm.
Mời các bạn tham khảo thêm các giáo án khác trong phần Tài liệu dành cho giáo viên.

#Theo #thầycô #sử #dụng #phương #pháp #đánh #giá #sản #phẩm #có #thể #đánh #giá #được #năng #lực #chung #và #phẩm #chất #của #học #sinh #không

Theo em, sử dụng phương pháp đánh giá sản phẩm có đánh giá được năng lực, phẩm chất chung của học sinh không? Đây là câu hỏi mà giáo viên phải hoàn thành khi học tập và rèn luyện Mô đun 3: “Kiểm tra, đánh giá học sinh tiểu học / trung học cơ sở / trung học phổ thông theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực”. Hãy tham khảo bài viết dưới đây để trả lời câu hỏi trong bài luyện tập module 3 này nhé.
Phương pháp đánh giá sản phẩm có đánh giá được năng lực và phẩm chất chung của học sinh không?
Trả lời:
Vâng, bởi vì:
– Đây là phương pháp đánh giá kết quả học tập của học sinh khi kết quả đó được thể hiện bằng các sản phẩm như hình vẽ, bản đồ, đồ thị, đồ vật, sáng tác, chế tạo, lắp ráp … Như vậy, sản phẩm là bài tập đã hoàn thành, được học sinh thể hiện thông qua hoạt động xây dựng, sáng tạo và hoàn thành công việc một cách hiệu quả. Các tiêu chí, tiêu chuẩn để đánh giá sản phẩm rất đa dạng. Đánh giá sản phẩm dựa trên bối cảnh cụ thể của thực tế.
– Công cụ thường được sử dụng trong phương pháp đánh giá sản phẩm học tập là bảng kiểm và thang đánh giá.
– Trong dạy học môn Âm nhạc, sản phẩm là minh chứng rõ ràng nhất về năng lực của cá nhân hoặc của nhóm, vì vậy cần đánh giá năng lực dựa trên sản phẩm do học sinh tạo ra. Sản phẩm đặt làm riêng chứa các yếu tố về năng lực được đánh giá. Tuy nhiên, người đánh giá cần đánh giá toàn bộ quá trình đi đến sản phẩm.
Mời các bạn tham khảo thêm các giáo án khác trong phần Tài liệu dành cho giáo viên.

#Theo #thầycô #sử #dụng #phương #pháp #đánh #giá #sản #phẩm #có #thể #đánh #giá #được #năng #lực #chung #và #phẩm #chất #của #học #sinh #không


#Theo #thầycô #sử #dụng #phương #pháp #đánh #giá #sản #phẩm #có #thể #đánh #giá #được #năng #lực #chung #và #phẩm #chất #của #học #sinh #không

Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button