Pháp Luật

Thi công chức vòng 2 bằng điểm nhau sẽ chọn như thế nào?

Thi công chức vòng 2 bằng điểm nhau sẽ chọn như thế nào? Điểm thi công chức, viên chức được tính thế nào?

1. Thi công chức vòng 2 bằng điểm nhau sẽ chọn như thế nào?

Theo quy định tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP, việc xét điểm thi công chức sẽ được tính như sau nếu có điểm thi công chức vòng 2 bằng điểm nhau:

Thi công chức vòng 2 bằng điểm nhau sẽ chọn như thế nào?

1.1 Điểm thi gốc bằng vòng 2 công chức bằng nhau

Điểm thi tuyển công chức tính bao gồm cả điểm ưu tiên. 2 người có điểm gốc bằng nhau, sau khi cộng điểm ưu tiên thì ai có điểm cao hơn người đó sẽ được chọn.

1.2 Điểm thi sau khi cộng điểm ưu tiên vòng 2 công chức bằng nhau

Nếu sau khi cộng điểm ưu tiên, 2 người có số điểm bằng nhau thì sẽ chọn người có điểm gốc (khi chưa cộng điểm ưu tiên) cao hơn.

Nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển

2. Cách tính điểm thi công chức

2.1 Điểm ưu tiên trong thi công chức

Điểm ưu tiên trong thi công chức vòng 2 áp dụng với một số đối tượng cụ thể gồm các điểm sau:

Đối tượngĐiểm cộng tại vòng 2
Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B7,5
 • Người dân tộc thiểu số
 • Sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành
 • Con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động
5
Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ2,5

Lưu ý: Một người thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất

2.2 Cách tính điểm thi công chức

Để biết được ai trúng tuyển công chức, điểm thi công chức được xét như sau:

– Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên

– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

– Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.

3. Cách tính điểm thi viên chức giáo dục

Cách tính điểm thi viên chức giáo dục được thực hiện tương tự cách xét điểm, điểm ưu tiên trong thi tuyển công chức mà Vik News đã đưa ra tại mục 2 bài này.

Trên đây, Vik News đã trả lời câu hỏi Thi công chức vòng 2 bằng điểm nhau sẽ chọn như thế nào? Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết có liên quan tại mục Hành chính, mảng Hỏi đáp pháp luật

Các bài viết liên quan:

 • Tuyển dụng công chức Hải quan 2021
 • Nghỉ cách ly tại nhà có hưởng lương không?
 • Giãn cách xã hội có được về quê không?
 • Đi cách ly tập trung có mất phí không?
 • Cách ly tại nhà bao nhiêu ngày?
 • F2 có phải lấy mẫu xét nghiệm không?
 • Thời gian cách ly F2
 • F2 Covid cách ly tại đâu?

Thông tin thêm

Thi công chức vòng 2 bằng điểm nhau sẽ chọn như thế nào?

Thi công chức vòng 2 bằng điểm nhau sẽ chọn như thế nào? Điểm thi công chức, viên chức được tính thế nào?
1. Thi công chức vòng 2 bằng điểm nhau sẽ chọn như thế nào?
Theo quy định tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP, việc xét điểm thi công chức sẽ được tính như sau nếu có điểm thi công chức vòng 2 bằng điểm nhau:

1.1 Điểm thi gốc bằng vòng 2 công chức bằng nhau
Điểm thi tuyển công chức tính bao gồm cả điểm ưu tiên. 2 người có điểm gốc bằng nhau, sau khi cộng điểm ưu tiên thì ai có điểm cao hơn người đó sẽ được chọn.
1.2 Điểm thi sau khi cộng điểm ưu tiên vòng 2 công chức bằng nhau
Nếu sau khi cộng điểm ưu tiên, 2 người có số điểm bằng nhau thì sẽ chọn người có điểm gốc (khi chưa cộng điểm ưu tiên) cao hơn.
Nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển
2. Cách tính điểm thi công chức
2.1 Điểm ưu tiên trong thi công chức
Điểm ưu tiên trong thi công chức vòng 2 áp dụng với một số đối tượng cụ thể gồm các điểm sau:
Đối tượng
Điểm cộng tại vòng 2
Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B
7,5

Người dân tộc thiểu số
Sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành
Con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động

5
Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ
2,5
Lưu ý: Một người thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất
2.2 Cách tính điểm thi công chức
Để biết được ai trúng tuyển công chức, điểm thi công chức được xét như sau:
– Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên
– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
– Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.
3. Cách tính điểm thi viên chức giáo dục
Cách tính điểm thi viên chức giáo dục được thực hiện tương tự cách xét điểm, điểm ưu tiên trong thi tuyển công chức mà Vik News đã đưa ra tại mục 2 bài này.
Trên đây, Vik News đã trả lời câu hỏi Thi công chức vòng 2 bằng điểm nhau sẽ chọn như thế nào? Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết có liên quan tại mục Hành chính, mảng Hỏi đáp pháp luật
Các bài viết liên quan:
Tuyển dụng công chức Hải quan 2021
Nghỉ cách ly tại nhà có hưởng lương không?
Giãn cách xã hội có được về quê không?
Đi cách ly tập trung có mất phí không?
Cách ly tại nhà bao nhiêu ngày?
F2 có phải lấy mẫu xét nghiệm không?
Thời gian cách ly F2
F2 Covid cách ly tại đâu?

#Thi #công #chức #vòng #bằng #điểm #nhau #sẽ #chọn #như #thế #nào

Thi công chức vòng 2 bằng điểm nhau sẽ chọn như thế nào?

Thi công chức vòng 2 bằng điểm nhau sẽ chọn như thế nào? Điểm thi công chức, viên chức được tính thế nào?
1. Thi công chức vòng 2 bằng điểm nhau sẽ chọn như thế nào?
Theo quy định tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP, việc xét điểm thi công chức sẽ được tính như sau nếu có điểm thi công chức vòng 2 bằng điểm nhau:

1.1 Điểm thi gốc bằng vòng 2 công chức bằng nhau
Điểm thi tuyển công chức tính bao gồm cả điểm ưu tiên. 2 người có điểm gốc bằng nhau, sau khi cộng điểm ưu tiên thì ai có điểm cao hơn người đó sẽ được chọn.
1.2 Điểm thi sau khi cộng điểm ưu tiên vòng 2 công chức bằng nhau
Nếu sau khi cộng điểm ưu tiên, 2 người có số điểm bằng nhau thì sẽ chọn người có điểm gốc (khi chưa cộng điểm ưu tiên) cao hơn.
Nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển
2. Cách tính điểm thi công chức
2.1 Điểm ưu tiên trong thi công chức
Điểm ưu tiên trong thi công chức vòng 2 áp dụng với một số đối tượng cụ thể gồm các điểm sau:
Đối tượng
Điểm cộng tại vòng 2
Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B
7,5

Người dân tộc thiểu số
Sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành
Con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động

5
Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ
2,5
Lưu ý: Một người thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất
2.2 Cách tính điểm thi công chức
Để biết được ai trúng tuyển công chức, điểm thi công chức được xét như sau:
– Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên
– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
– Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.
3. Cách tính điểm thi viên chức giáo dục
Cách tính điểm thi viên chức giáo dục được thực hiện tương tự cách xét điểm, điểm ưu tiên trong thi tuyển công chức mà Vik News đã đưa ra tại mục 2 bài này.
Trên đây, Vik News đã trả lời câu hỏi Thi công chức vòng 2 bằng điểm nhau sẽ chọn như thế nào? Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết có liên quan tại mục Hành chính, mảng Hỏi đáp pháp luật
Các bài viết liên quan:
Tuyển dụng công chức Hải quan 2021
Nghỉ cách ly tại nhà có hưởng lương không?
Giãn cách xã hội có được về quê không?
Đi cách ly tập trung có mất phí không?
Cách ly tại nhà bao nhiêu ngày?
F2 có phải lấy mẫu xét nghiệm không?
Thời gian cách ly F2
F2 Covid cách ly tại đâu?

#Thi #công #chức #vòng #bằng #điểm #nhau #sẽ #chọn #như #thế #nào


Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button