Pháp Luật

Thông tư 01/2020/TT-BTC về mức thu, chế độ thu phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm

Thông báo số 01/2020 / TT-BTC

Thông tư 01/2020 / TT-BTC của Bộ Vốn đầu tư quy định mức thu, phương thức thu, nộp, điều hành và sử dụng phí điều hành, giám sát hoạt động bảo hiểm.

Hoa hồng điều hành và giám sát hoạt động bảo hiểm là 0,03%.

Bộ Vốn đầu tư đã ban hành Thông tư 01/2020 / TT-BTC quy định mức thu, phương thức thu, nộp, điều hành và sử dụng phí điều hành, giám sát hoạt động bảo hiểm vào ngày 03/01/2020.

Chi tiết, mức phí điều hành, giám sát hoạt động bảo hiểm đối với từng tổ chức kinh doanh bảo hiểm như sau:

Thứ nhất, công ty bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam: 0,03% phí bảo hiểm gốc (sau lúc trừ tiền hoàn, giảm phí bảo hiểm gốc).

Sau ấy nhà tái bảo hiểm: 0,03% huê hồng nhận tái bảo hiểm (sau lúc trừ lợi tức, trừ huê hồng nhận tái bảo hiểm).

Cuối cùng là các công ty môi giới bảo hiểm: 0,03% thu nhập từ hoạt động môi giới bảo hiểm.

Trong ấy, tổ chức thu (Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm – Bộ Vốn đầu tư) được để lại 48% số phí điều hành, giám sát hoạt động bảo hiểm để sử dụng cho hoạt động giám sát, thu phí, thích hợp với quy định tại Điều. 5 của Nghị định số 120/2016 / NĐ-CP. Chậm nhất là ngày 05 hàng tháng, nhân vật thu phí điều hành, giám sát thu từ tháng trước vào acc phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà nước.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ khi ngày 20 tháng 02 5 2020.

Văn bản quy phạm luật pháp trong lĩnh vực bảo hiểm này do Vik News VN cập nhật và phát hành, bạn dùng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng nhé.

Xem thêm thông tin Thông tư 01/2020/TT-BTC về mức thu, chế độ thu phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm

Thông tư 01/2020/TT-BTC về mức thu, cơ chế thu phí điều hành và giám sát hoạt động bảo hiểm

Thông tư số 01/2020/TT-BTC
Thông tư 01/2020/TT-BTC của Bộ Vốn đầu tư về việc quy định mức thu, cơ chế thu, nộp, điều hành và sử dụng phí điều hành và giám sát hoạt động bảo hiểm.
Mức thu phí điều hành và giám sát hoạt động bảo hiểm bằng 0,03%
Bộ Vốn đầu tư đã ban hành Thông tư 01/2020/TT-BTC về việc quy định mức thu, cơ chế thu, nộp, điều hành và sử dụng phí điều hành và giám sát hoạt động bảo hiểm ngày 03/01/2020.
Chi tiết, mức thu phí điều hành và giám sát hoạt động bảo hiểm đối với từng tổ chức kinh doanh bảo hiểm như sau:
Trước hết, công ty bảo hiểm, chi nhánh công ty bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam: 0,03% phí bảo hiểm gốc (sau lúc trừ các khoản hoàn, giảm phí bảo hiểm gốc).
Tiếp theo, công ty tái bảo hiểm: 0,03% phí nhận tái bảo hiểm (sau lúc trừ các khoản hoàn, giảm phí nhận tái bảo hiểm).
Cuối cùng, công ty môi giới bảo hiểm: 0,03% doanh thu hoạt động môi giới bảo hiểm.
Đặc thù, tổ chức thu phí (Cục Quản lý, giám sát Bảo hiểm – Bộ Vốn đầu tư) được để lại 48% tiền phí điều hành và giám sát hoạt động bảo hiểm nhận được để sử dụng cho hoạt động giám sát, thu phí theo quy định tại Điều 5 Nghị định 120/2016/NĐ-CP. Chậm nhất là ngày 05 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí điều hành và giám sát hoạt động bảo hiểm đã thu của tháng trước vào acc phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà nước.
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20/02/2020.
Văn bản luật pháp này thuộc lĩnh vực Bảo hiểm được Vik News VN cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Thông #tư #012020TTBTC #về #mức #thu #chế #độ #thu #phí #quản #lý #và #giám #sát #hoạt #động #bảo #hiểm

Thông tư 01/2020/TT-BTC về mức thu, cơ chế thu phí điều hành và giám sát hoạt động bảo hiểm

Thông tư số 01/2020/TT-BTC
Thông tư 01/2020/TT-BTC của Bộ Vốn đầu tư về việc quy định mức thu, cơ chế thu, nộp, điều hành và sử dụng phí điều hành và giám sát hoạt động bảo hiểm.
Mức thu phí điều hành và giám sát hoạt động bảo hiểm bằng 0,03%
Bộ Vốn đầu tư đã ban hành Thông tư 01/2020/TT-BTC về việc quy định mức thu, cơ chế thu, nộp, điều hành và sử dụng phí điều hành và giám sát hoạt động bảo hiểm ngày 03/01/2020.
Chi tiết, mức thu phí điều hành và giám sát hoạt động bảo hiểm đối với từng tổ chức kinh doanh bảo hiểm như sau:
Trước hết, công ty bảo hiểm, chi nhánh công ty bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam: 0,03% phí bảo hiểm gốc (sau lúc trừ các khoản hoàn, giảm phí bảo hiểm gốc).
Tiếp theo, công ty tái bảo hiểm: 0,03% phí nhận tái bảo hiểm (sau lúc trừ các khoản hoàn, giảm phí nhận tái bảo hiểm).
Cuối cùng, công ty môi giới bảo hiểm: 0,03% doanh thu hoạt động môi giới bảo hiểm.
Đặc thù, tổ chức thu phí (Cục Quản lý, giám sát Bảo hiểm – Bộ Vốn đầu tư) được để lại 48% tiền phí điều hành và giám sát hoạt động bảo hiểm nhận được để sử dụng cho hoạt động giám sát, thu phí theo quy định tại Điều 5 Nghị định 120/2016/NĐ-CP. Chậm nhất là ngày 05 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí điều hành và giám sát hoạt động bảo hiểm đã thu của tháng trước vào acc phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà nước.
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20/02/2020.
Văn bản luật pháp này thuộc lĩnh vực Bảo hiểm được Vik News VN cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Thông #tư #012020TTBTC #về #mức #thu #chế #độ #thu #phí #quản #lý #và #giám #sát #hoạt #động #bảo #hiểm


#Thông #tư #012020TTBTC #về #mức #thu #chế #độ #thu #phí #quản #lý #và #giám #sát #hoạt #động #bảo #hiểm

Vik News

Đại Bàng Xanh

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button