Pháp Luật

Thông tư 12/2019/TT-BXD cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng

Thông báo số 12/2019 / TT-BXD

Thông tư 12/2019 / TT-BXD của Bộ Xây dựng chỉ dẫn xây dựng và điều hành hệ thống cơ sở dữ liệu về tiêu chuẩn, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng.

Cung cấp thông tin chỉ số xây dựng trong 10 ngày sau lúc ban hành.

Tóm lược nội dung Thông tư 12/2019 / TT-BXD

Ngày 26/12/2019, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 12/2019 / TT-BXD chỉ dẫn xây dựng và điều hành hệ thống cơ sở dữ liệu về tiêu chuẩn, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng.

Theo ấy, cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc các Bộ điều hành công trình xây dựng chuyên ngành phải phân phối thông tin, dữ liệu về tiêu chuẩn, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng trong thời hạn 10 ngày, bắt đầu từ ngày ban hành. Các Sở Xây dựng có nghĩa vụ phân phối thông tin, dữ liệu giá nguyên liệu xây dựng hàng tháng vào hệ thống cơ sở dữ liệu trước ngày trước nhất của tháng tiếp theo và phân phối dữ liệu về tiêu chuẩn, giá xây dựng, chỉ số xây dựng trong 10 ngày bắt đầu từ ngày ban hành. .

Ngoài ra, chủ đầu cơ, ban điều hành dự án đầu cơ theo bề ngoài đối tác công tư, dự án sử dụng vốn nhà nước có nghĩa vụ phân phối thông tin, dữ liệu về dự án đầu cơ xây dựng trong thời hạn 10 ngày, bắt đầu từ ngày có quyết định coi xét; phân phối thông tin, dữ liệu về giao kèo xây dựng trong thời hạn 10 ngày bắt đầu từ ngày ký giao kèo …

Thông tư có hiệu lực bắt đầu từ ngày 15 tháng 02 5 2020.

Tài liệu có danh sách các tập tin đính kèm của biểu mẫu, hãy sử dụng tệp tải về để xem cụ thể biểu mẫu.

Văn bản quy phạm luật pháp trong lĩnh vực Xây dựng này đã được Vik News VN cập nhật và phát hành, bạn sử dụng file tải về để làm tài liệu sử dụng nhé.

Xem thêm thông tin Thông tư 12/2019/TT-BXD cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng

Thông tư 12/2019/TT-BXD cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng

Thông tư số 12/2019/TT-BXD
Thông tư 12/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc chỉ dẫn xây dựng và điều hành hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng.
Cung cấp thông tin về chỉ số xây dựng trong 10 ngày, sau lúc ban hành.
Tóm lược nội dung Thông tư 12/2019/TT-BXD
Ngày 26/12/2019, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 12/2019/TT-BXD về việc chỉ dẫn xây dựng và điều hành hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng.
Theo ấy, cơ quan chuyên môn về xây dựng của các bộ điều hành công trình xây dựng chuyên ngành phải phân phối các thông tin, dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng trong khoảng 10 ngày, bắt đầu từ ngày ban hành. Các Sở Xây dựng cũng có nghĩa vụ phân phối các thông tin, dữ liệu về giá nguyên liệu xây dựng định kỳ hàng tháng trên hệ thống cơ sở dữ liệu trước ngày trước nhất của tháng sau và phân phối dữ liệu về định mức, giá xây dựng, chỉ số xây dựng trong 10 ngày, từ ngày ban hành.
Kế bên ấy, chủ đầu cơ, ban điều hành dự án các dự án đầu cơ theo bề ngoài đối tác công tư, dự án sử dụng vốn Nhà nước cũng có nghĩa vụ phân phối thông tin, dữ liệu của dự án đầu cơ xây dựng trong 10 ngày, diễn ra từ có quyết định coi xét; phân phối thông tin, dữ liệu về giao kèo xây dựng trong 10 ngày, bắt đầu từ ngày ký giao kèo…
Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/02/2020.
Văn bản có danh mục phụ lục biểu mẫu đính kèm, mời các bạn sử dụng file tải về để xem cụ thể biểu mẫu.
Văn bản luật pháp này thuộc lĩnh vực Xây dựng được Vik News VN cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Thông #tư #122019TTBXD #cơ #sở #dữ #liệu #về #định #mức #giá #xây #dựng #và #chỉ #số #giá #xây #dựng

Thông tư 12/2019/TT-BXD cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng

Thông tư số 12/2019/TT-BXD
Thông tư 12/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc chỉ dẫn xây dựng và điều hành hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng.
Cung cấp thông tin về chỉ số xây dựng trong 10 ngày, sau lúc ban hành.
Tóm lược nội dung Thông tư 12/2019/TT-BXD
Ngày 26/12/2019, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 12/2019/TT-BXD về việc chỉ dẫn xây dựng và điều hành hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng.
Theo ấy, cơ quan chuyên môn về xây dựng của các bộ điều hành công trình xây dựng chuyên ngành phải phân phối các thông tin, dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng trong khoảng 10 ngày, bắt đầu từ ngày ban hành. Các Sở Xây dựng cũng có nghĩa vụ phân phối các thông tin, dữ liệu về giá nguyên liệu xây dựng định kỳ hàng tháng trên hệ thống cơ sở dữ liệu trước ngày trước nhất của tháng sau và phân phối dữ liệu về định mức, giá xây dựng, chỉ số xây dựng trong 10 ngày, từ ngày ban hành.
Kế bên ấy, chủ đầu cơ, ban điều hành dự án các dự án đầu cơ theo bề ngoài đối tác công tư, dự án sử dụng vốn Nhà nước cũng có nghĩa vụ phân phối thông tin, dữ liệu của dự án đầu cơ xây dựng trong 10 ngày, diễn ra từ có quyết định coi xét; phân phối thông tin, dữ liệu về giao kèo xây dựng trong 10 ngày, bắt đầu từ ngày ký giao kèo…
Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/02/2020.
Văn bản có danh mục phụ lục biểu mẫu đính kèm, mời các bạn sử dụng file tải về để xem cụ thể biểu mẫu.
Văn bản luật pháp này thuộc lĩnh vực Xây dựng được Vik News VN cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Thông #tư #122019TTBXD #cơ #sở #dữ #liệu #về #định #mức #giá #xây #dựng #và #chỉ #số #giá #xây #dựng


#Thông #tư #122019TTBXD #cơ #sở #dữ #liệu #về #định #mức #giá #xây #dựng #và #chỉ #số #giá #xây #dựng

Vik News

Đỗ Thủy

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button