Tài Liệu

Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT

Chính thức ngày 26/5/2020 Bộ Giáo dục và Tập huấn đã ban bố Quy chế thi tốt nghiệp THPT 5 2020 tại Thông tư 15/2020 / TT-BGDĐT. Đối với văn bản này, văn bản này sẽ khởi đầu có hiệu lực bắt đầu từ ngày ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo.

Do đấy, kết quả của tất cả các môn thi của 5 đấy đối với những thí sinh ko dự thi sẽ bị hủy bỏ. Giám thị điểm thi khám xét, tích lũy bằng chứng và công bố cho Trưởng điểm thi hoặc Trưởng Ban coi thi (nếu Trưởng điểm thi ko đồng ý việc đình chỉ). Thí sinh bị đình chỉ thi phải nộp lại bài thi, bài thi và giấy nháp cho cán bộ coi thi và ra khỏi phòng ngay lúc có quyết định. Tuy nhiên, thí sinh phải ở trong khu vực thi tới 2/3 thời kì.

Thí sinh sẽ bị đình chỉ thi nếu mắc các lỗi sau: Đã bị cảnh cáo 1 lần nhưng mà chỉ cần khoảng đấy vẫn tiếp diễn vi phạm ở mức cảnh cáo hoặc khiển trách; mang đồ vật trái phép vào phòng thi; đưa bài thi ra khỏi phòng thi hoặc nhận bài giải từ ngoài phòng thi vào; viết, vẽ vào giấy thi có nội dung không phù hợp tới bài thi; loạn đả, dọa nạt cán bộ coi thi hoặc các thí sinh khác.

Đối với việc bảo quản đề thi, Bộ Giáo dục quy tiên đề thi phải được bảo quản trong tủ riêng, có khóa và niêm phong kiên cố. Khu vực bảo quản đề thi phải có công an thường trực, bảo vệ 24/24 giờ và phải có camera theo dõi hoạt động của phòng bảo quản liên tiếp 24/24 giờ. Ngoài ra, lúc mở niêm phong tờ đề thi phải có sự chứng kiến ​​của những người ký vào nhãn niêm phong và phải lập biên bản.

Nội dung Thông tư 15/2020 / TT-BGDĐT

Xem thêm thông tin Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT

Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT

Chính thức vào ngày 26/05/2020, Bộ Giáo dục và Tập huấn đã đưa ra Quy chế thi tốt nghiệp trung học rộng rãi 5 2020 về Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT. Với văn bản này, thì hiệu lực của nó sẽ kể từ ngày được ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo.
Theo đấy, thí sinh bị đình chỉ thi sẽ bị hủy kết quả của toàn thể các bài thi trong kỳ thi của 5 đấy. Cán bộ coi thi lập biên bản, thu tang chứng và báo cáo Trưởng Điểm thi hoặc Trưởng ban Coi thi (nếu Trưởng Điểm thi ko tán đồng đình chỉ). Thí sinh bị đình chỉ thi phải nộp lại bài thi, đề thi, giấy nháp cho cán bộ coi thi và ra khỏi phòng ngay lúc quyết định. Tuy nhiên, thí sinh vẫn phải ở trong khu vực thi cho tới lúc hết 2/3 thời kì thi.
Thí sinh sẽ bị đình chỉ thi nếu vi phạm 1 trong các lỗi: Đã bị cảnh cáo 1 lần nhưng mà trong giờ thi đấy vẫn tiếp diễn vi phạm ở mức khiển trách, cảnh cáo; mang đồ vật bất hợp pháp vào phòng thi; đưa đề thi ra ngoài phòng thi hoặc nhận bài giải từ ngoài phòng thi; viết, vẽ vào giấy làm bài thi nội dung không phù hợp tới bài thi; gây lộn, dọa nạt người có bổn phận trong kỳ thi hoặc thí sinh khác.
Về vấn đề bảo quản đề thi, Bộ Giáo dục quy tiên đề thi phải được để trong các tủ biệt lập, kiên cố và được khóa, niêm phong. Khu vực bảo quản đề thi, bài thi phải có công an trực, bảo vệ 24 giờ/ngày và phải có camera giám sát các hoạt động của phòng bảo quản liên tiếp 24 giờ/ngày. Ngoài ra, lúc mở niêm phong đề thi phải có sự chứng kiến của những người ký nhãn niêm phong và phải lập thành biên bản.
Nội dung Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Thông #tư #152020TTBGDĐT

Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT

Chính thức vào ngày 26/05/2020, Bộ Giáo dục và Tập huấn đã đưa ra Quy chế thi tốt nghiệp trung học rộng rãi 5 2020 về Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT. Với văn bản này, thì hiệu lực của nó sẽ kể từ ngày được ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo.
Theo đấy, thí sinh bị đình chỉ thi sẽ bị hủy kết quả của toàn thể các bài thi trong kỳ thi của 5 đấy. Cán bộ coi thi lập biên bản, thu tang chứng và báo cáo Trưởng Điểm thi hoặc Trưởng ban Coi thi (nếu Trưởng Điểm thi ko tán đồng đình chỉ). Thí sinh bị đình chỉ thi phải nộp lại bài thi, đề thi, giấy nháp cho cán bộ coi thi và ra khỏi phòng ngay lúc quyết định. Tuy nhiên, thí sinh vẫn phải ở trong khu vực thi cho tới lúc hết 2/3 thời kì thi.
Thí sinh sẽ bị đình chỉ thi nếu vi phạm 1 trong các lỗi: Đã bị cảnh cáo 1 lần nhưng mà trong giờ thi đấy vẫn tiếp diễn vi phạm ở mức khiển trách, cảnh cáo; mang đồ vật bất hợp pháp vào phòng thi; đưa đề thi ra ngoài phòng thi hoặc nhận bài giải từ ngoài phòng thi; viết, vẽ vào giấy làm bài thi nội dung không phù hợp tới bài thi; gây lộn, dọa nạt người có bổn phận trong kỳ thi hoặc thí sinh khác.
Về vấn đề bảo quản đề thi, Bộ Giáo dục quy tiên đề thi phải được để trong các tủ biệt lập, kiên cố và được khóa, niêm phong. Khu vực bảo quản đề thi, bài thi phải có công an trực, bảo vệ 24 giờ/ngày và phải có camera giám sát các hoạt động của phòng bảo quản liên tiếp 24 giờ/ngày. Ngoài ra, lúc mở niêm phong đề thi phải có sự chứng kiến của những người ký nhãn niêm phong và phải lập thành biên bản.
Nội dung Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Thông #tư #152020TTBGDĐT


#Thông #tư #152020TTBGDĐT

Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button