Pháp Luật

Thông tư 22/2019/TT-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật dự báo cảnh báo lũ

Quy chuẩn kỹ thuật về dự đoán và cảnh báo lũ

Thông tư 22/2019 / TT-BTNMT của Bộ Khoáng sản và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật tổ quốc về dự đoán, cảnh báo lũ.

Phương án dự đoán và cảnh báo lũ có thể được sử dụng trong thời hạn tối đa là 5 5.

Ngày 25 tháng 12 5 2019, Bộ Khoáng sản và Môi trường ban hành Thông tư 22/2019 / TT-BTNMT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật tổ quốc về dự đoán, cảnh báo lũ.

Chi tiết, ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật tổ quốc về dự đoán, cảnh báo lũ, mã số QCVN 18: 2019 / BTNMT. Trong đấy, lưu lượng nước lấy 3 con số đáng kể mà ko vượt quá 0,001m3 / s. Mỗi địa điểm dự đoán, cảnh báo lũ, lưu vực sông phải xây dựng ít ra 01 phương án dự đoán, cảnh báo lũ.

Ngoài ra, cảnh báo lũ trước ít ra 24 giờ đối với hệ thống sông Hồng – Thái Bình, Đồng Nai, sông Cả, sông Mã, Vu Gia – Thu Bồn, sông Ba, sông Sê San, sông Srêpôk. Cảnh báo lũ trước ít ra 10 ngày (240 giờ) đối với sông Cửu Long. Cảnh báo lũ trước ít ra 12 giờ đối với các sông Bằng Giang, Kỳ Cùng, sông Gianh, Kiên Giang, Thạch Hãn, Hương – Bồ, Trà Khúc – Vệ, Kôn – Hà Thanh. Cảnh báo lũ tối thiểu 6 giờ đối với các sông còn lại.

Thông tư cũng quy định rằng các kế hoạch dự đoán và cảnh báo lũ lụt có thể được sử dụng trong thời hạn tối đa là 5 5. Dữ liệu quan trắc mưa được tích lũy từ ít ra 2/3 số trạm đo đa lượng trên lưu vực trong 24 giờ qua. Dữ liệu mực nước tối thiểu có đủ dữ liệu vào 04 giờ chính vào các ngày 01, 07, 13 và 19 trong ngày từ ít ra 2/3 số trạm quan trắc mực nước trên lưu vực.

Thông tư này có hiệu lực thi hành tính từ lúc ngày 25 tháng 6 5 2020.

Văn bản quy phạm luật pháp trong lĩnh vực khoáng sản môi trường này do Vik News VN cập nhật và phát hành, bạn dùng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng nhé.

Xem thêm thông tin Thông tư 22/2019/TT-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật dự báo cảnh báo lũ

Thông tư 22/2019/TT-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật dự đoán cảnh báo lũ

Quy chuẩn kỹ thuật về dự đoán, cảnh báo lũ
Thông tư 22/2019/TT-BTNMT của Bộ Khoáng sản và Môi trường về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật tổ quốc về dự đoán, cảnh báo lũ.
Phương án dự đoán, cảnh báo lũ được sử dụng tối đa trong 05 5
Ngày 25/12/2019, Bộ Khoáng sản và Môi trường đã ra Thông tư 22/2019/TT-BTNMT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật tổ quốc về dự đoán, cảnh báo lũ.
Chi tiết, ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật tổ quốc về dự đoán, cảnh báo lũ, mã số QCVN 18:2019/BTNMT. Trong đấy, lưu lượng nước lấy 3 số có nghĩa mà ko quá 0,001m3/s. Mỗi địa điểm hoặc 1 lưu vực sông dự đoán, cảnh báo lũ phải xây dựng ít ra 01 phương án dự đoán, cảnh báo lũ.
Kế bên đấy, cảnh báo lũ tối thiểu trước 24 giờ đối với các hệ thống sông Hồng – Thái Bình, Đồng Nai, Cả, Mã, Vu Gia – Thu Bồn, Ba, Sê San, Srêpok. Cảnh báo lũ tối thiểu trước 10 ngày (240 giờ) đối với sông Cửu Long. Cảnh báo lũ tối thiểu trước 12 giờ đối với các sông Bằng Giang, Kỳ Cùng, Gianh, Kiến Giang, Thạch Hãn, Hương – Bồ, Trà Khúc – Vệ, Kôn – Hà Thanh. Cảnh báo lũ tối thiểu trong 06 giờ đối với các sông còn lại.
Thông tư cũng quy định, phương án dự đoán, cảnh báo lũ được sử dụng tối đa trong 05 5. Số liệu quan trắc lượng mưa tích lũy của tối thiểu 2/3 số trạm đo mưa trên lưu vực trong 24 giờ qua. Số liệu mực nước tối thiểu có đủ dữ liệu vào 04 thời khắc chính tại 01 giờ, 07 giờ, 13 giờ, 19 giờ của 01 ngày của tối thiểu 2/3 số trạm quan trắc mực nước trên lưu vực.
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 25/6/2020.
Văn bản luật pháp này thuộc lĩnh vực Khoáng sản môi trường được Vik News VN cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Thông #tư #222019TTBTNMT #Quy #chuẩn #kỹ #thuật #dự #báo #cảnh #báo #lũ

Thông tư 22/2019/TT-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật dự đoán cảnh báo lũ

Quy chuẩn kỹ thuật về dự đoán, cảnh báo lũ
Thông tư 22/2019/TT-BTNMT của Bộ Khoáng sản và Môi trường về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật tổ quốc về dự đoán, cảnh báo lũ.
Phương án dự đoán, cảnh báo lũ được sử dụng tối đa trong 05 5
Ngày 25/12/2019, Bộ Khoáng sản và Môi trường đã ra Thông tư 22/2019/TT-BTNMT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật tổ quốc về dự đoán, cảnh báo lũ.
Chi tiết, ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật tổ quốc về dự đoán, cảnh báo lũ, mã số QCVN 18:2019/BTNMT. Trong đấy, lưu lượng nước lấy 3 số có nghĩa mà ko quá 0,001m3/s. Mỗi địa điểm hoặc 1 lưu vực sông dự đoán, cảnh báo lũ phải xây dựng ít ra 01 phương án dự đoán, cảnh báo lũ.
Kế bên đấy, cảnh báo lũ tối thiểu trước 24 giờ đối với các hệ thống sông Hồng – Thái Bình, Đồng Nai, Cả, Mã, Vu Gia – Thu Bồn, Ba, Sê San, Srêpok. Cảnh báo lũ tối thiểu trước 10 ngày (240 giờ) đối với sông Cửu Long. Cảnh báo lũ tối thiểu trước 12 giờ đối với các sông Bằng Giang, Kỳ Cùng, Gianh, Kiến Giang, Thạch Hãn, Hương – Bồ, Trà Khúc – Vệ, Kôn – Hà Thanh. Cảnh báo lũ tối thiểu trong 06 giờ đối với các sông còn lại.
Thông tư cũng quy định, phương án dự đoán, cảnh báo lũ được sử dụng tối đa trong 05 5. Số liệu quan trắc lượng mưa tích lũy của tối thiểu 2/3 số trạm đo mưa trên lưu vực trong 24 giờ qua. Số liệu mực nước tối thiểu có đủ dữ liệu vào 04 thời khắc chính tại 01 giờ, 07 giờ, 13 giờ, 19 giờ của 01 ngày của tối thiểu 2/3 số trạm quan trắc mực nước trên lưu vực.
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 25/6/2020.
Văn bản luật pháp này thuộc lĩnh vực Khoáng sản môi trường được Vik News VN cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Thông #tư #222019TTBTNMT #Quy #chuẩn #kỹ #thuật #dự #báo #cảnh #báo #lũ


#Thông #tư #222019TTBTNMT #Quy #chuẩn #kỹ #thuật #dự #báo #cảnh #báo #lũ

Vik News

Đại Bàng Xanh

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button