Pháp Luật

Thông tư 30/2019/TT-NHNN quy định dự trữ bắt buộc của các tổ chức tín dụng

Thông tư số 30/2019 / TT-NHNN

Thông tư 30/2019 / TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc tiến hành dự trữ buộc phải của tổ chức tài chính, chi nhánh nhà băng nước ngoài.

03 loại hình tổ chức tài chính ko đề nghị dự trữ

Ngày 27/12/2019, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 30/2019 / TT-NHNN quy định việc tổ chức tài chính, chi nhánh nhà băng nước ngoài tiến hành dự trữ buộc phải.

Do ấy, 03 loại tổ chức tài chính ko tiến hành dự trữ pháp lý là: Tổ chức tài chính được kiểm soát đặc trưng; Tổ chức tài chính chưa khởi đầu hoạt động; Tổ chức tài chính được bằng lòng giải tán hoặc có quyết định khởi kiện hoặc quyết định thu hồi Giđấy phép của cấp có thẩm quyền.

Thông tư cũng quy định rằng, trong khoảng 3 ngày làm việc trước tiên của tháng, tổ chức tài chính báo cáo số dư tiền gửi bình quân phải tính dự trữ buộc phải trong kỳ hạn để xác định dự trữ buộc phải theo Biểu DTBB001 về việc này. mục tiêu. Căn cứ để tính dự trữ buộc phải cho thời kì duy trì dự trữ buộc phải sẽ được gửi trực tiếp tới Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước bằng văn bản hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc bằng văn bản điện tử.

Tổ chức tài chính thuộc loại được vận dụng tỉ lệ dự trữ buộc phải 0% đối với tất cả các loại tiền gửi phải tính dự trữ buộc phải, trong các kỳ bảo trì chẳng hề báo cáo theo quy định trên. % dự trữ buộc phải.

Thông tư này có hiệu lực thi hành diễn ra từ ngày 01 tháng 3 5 2020.

Văn bản quy phạm luật pháp trong lĩnh vực Ngân hàng này do Vik News VN cập nhật và phát hành, bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng nhé.

Xem thêm thông tin Thông tư 30/2019/TT-NHNN quy định dự trữ bắt buộc của các tổ chức tín dụng

Thông tư 30/2019/TT-NHNN quy định dự trữ buộc phải của các tổ chức tài chính

Thông tư số 30/2019/TT-NHNN
Thông tư 30/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về tiến hành dự trữ buộc phải của các tổ chức tài chính, chi nhánh nhà băng nước ngoài.
03 loại tổ chức tài chính ko tiến hành dự trữ buộc phải
Ngày 27/12/2019, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 30/2019/TT-NHNN quy định về tiến hành dự trữ buộc phải của các tổ chức tài chính, chi nhánh nhà băng nước ngoài.
Theo ấy, 03 loại tổ chức tài chính ko tiến hành dự trữ buộc phải là: Tổ chức tài chính được kiểm soát đặc trưng; Tổ chức tài chính chưa khai trương hoạt động; Tổ chức tài chính được bằng lòng giải tán hoặc có quyết định mở thủ tục pháp sản hoặc có quyết định thu hồi Giđấy phép của cơ quan có thẩm quyền.
Thông tư cũng quy định, trong thời hạn 3 ngày làm việc đầu tháng, tổ chức tài chính có nghĩa vụ báo cáo số dư bình quân tiền gửi phải tính dự trữ buộc phải trong kỳ xác định dự trữ buộc phải theo Biểu DTBB001 để làm cơ sở tính toán dự trữ buộc phải của kỳ duy trì dự trữ buộc phải, gửi Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước bằng văn bản trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc bằng văn bản điện tử.
Đối với tổ chức tài chính thuộc loại hình được vận dụng tỉ lệ dự trữ buộc phải mức 0% đối với tất cả các loại tiền gửi phải tính dự trữ buộc phải, chẳng hề gửi báo cáo theo quy định trên trong các kỳ duy trì dự trữ buộc phải vận dụng tỉ lệ dự trữ buộc phải 0%.
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/3/2020.
Văn bản luật pháp này thuộc lĩnh vực Ngân hàng được Vik News VN cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Thông #tư #302019TTNHNN #quy #định #dự #trữ #bắt #buộc #của #các #tổ #chức #tín #dụng

Thông tư 30/2019/TT-NHNN quy định dự trữ buộc phải của các tổ chức tài chính

Thông tư số 30/2019/TT-NHNN
Thông tư 30/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về tiến hành dự trữ buộc phải của các tổ chức tài chính, chi nhánh nhà băng nước ngoài.
03 loại tổ chức tài chính ko tiến hành dự trữ buộc phải
Ngày 27/12/2019, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 30/2019/TT-NHNN quy định về tiến hành dự trữ buộc phải của các tổ chức tài chính, chi nhánh nhà băng nước ngoài.
Theo ấy, 03 loại tổ chức tài chính ko tiến hành dự trữ buộc phải là: Tổ chức tài chính được kiểm soát đặc trưng; Tổ chức tài chính chưa khai trương hoạt động; Tổ chức tài chính được bằng lòng giải tán hoặc có quyết định mở thủ tục pháp sản hoặc có quyết định thu hồi Giđấy phép của cơ quan có thẩm quyền.
Thông tư cũng quy định, trong thời hạn 3 ngày làm việc đầu tháng, tổ chức tài chính có nghĩa vụ báo cáo số dư bình quân tiền gửi phải tính dự trữ buộc phải trong kỳ xác định dự trữ buộc phải theo Biểu DTBB001 để làm cơ sở tính toán dự trữ buộc phải của kỳ duy trì dự trữ buộc phải, gửi Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước bằng văn bản trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc bằng văn bản điện tử.
Đối với tổ chức tài chính thuộc loại hình được vận dụng tỉ lệ dự trữ buộc phải mức 0% đối với tất cả các loại tiền gửi phải tính dự trữ buộc phải, chẳng hề gửi báo cáo theo quy định trên trong các kỳ duy trì dự trữ buộc phải vận dụng tỉ lệ dự trữ buộc phải 0%.
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/3/2020.
Văn bản luật pháp này thuộc lĩnh vực Ngân hàng được Vik News VN cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Thông #tư #302019TTNHNN #quy #định #dự #trữ #bắt #buộc #của #các #tổ #chức #tín #dụng


#Thông #tư #302019TTNHNN #quy #định #dự #trữ #bắt #buộc #của #các #tổ #chức #tín #dụng

Vik News

Đỗ Thủy

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button