Pháp Luật

Thông tư 33/2019/TT-NHNN

Thông tư số 33/2019 / TT-NHNN

Thông tư 33/2019 / TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư 34/2013 / TT-NHNN ngày 31 tháng 12 5 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về phát hành kỳ phiếu, kỳ phiếu trong nước, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu của tổ chức tài chính, chi nhánh nhà băng nước ngoài.

Chuyển nhượng trái phiếu biến đổi phát hành riêng biệt ngay sau lúc phát hành

Đây là nội dung mới được quy định tại Thông tư 33/2019 / TT-NHNN ngày 31/12/2019 của Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung 1 loạt điều của Thông tư 34/2013 / TT-NHNN quy định về phát hành kỳ phiếu. , thư, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu của tổ chức tài chính, chi nhánh nhà băng nước ngoài.

Theo quy định mới được sửa đổi, tài liệu có trị giá được chuyển nhượng dưới các bề ngoài sắm bán, tặng cho, luận bàn, thừa kế theo quy định của luật pháp có liên can.

Thông tư huỷ bỏ quy định hiện hành về trái phiếu biến đổi phát hành riêng biệt, chứng quyền phát hành cộng với trái phiếu phát hành riêng biệt ko được chuyển nhượng trong thời hạn chí ít 01 5 diễn ra từ ngày phát hành, trừ trường hợp chuyển nhượng. giữa các nhà đầu cơ chứng khoán nhiều năm kinh nghiệm. Như vậy, trái phiếu biến đổi phát hành riêng biệt, chứng quyền phát hành cộng với trái phiếu phát hành riêng biệt được chuyển nhượng ngay sau lúc phát hành.

Thông tư cũng sửa đổi và hoàn thiện các quy định về phát hành trái phiếu. Đối với phương án phát hành trái phiếu đã được xem xét trước lúc Thông tư này có hiệu lực, tổ chức tài chính phải tiếp diễn tiến hành theo phương án phát hành trái phiếu đã được xem xét và bằng lòng.

Thông tư có hiệu lực diễn ra từ ngày 19 tháng 02 5 2020.

Văn bản quy phạm luật pháp trong lĩnh vực Ngân hàng này do Vik News VN cập nhật và phát hành, bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng nhé.

Xem thêm thông tin Thông tư 33/2019/TT-NHNN

Thông tư 33/2019/TT-NHNN

Thông tư số 33/2019/TT-NHNN
Thông tư 33/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư 34/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tài chính, chi nhánh nhà băng nước ngoài.
Được chuyển nhượng trái phiếu biến đổi phát hành riêng biệt ngay lúc phát hành
Đây là nội dung mới quy định tại Thông tư 33/2019/TT-NHNN ngày 31/12/2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư 34/2013/TT-NHNN quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tài chính, chi nhánh nhà băng nước ngoài.
Theo quy định mới được sửa đổi, hồ sơ có giá được chuyển quyền sở hữu dưới các bề ngoài sắm, bán, cho, tặng, luận bàn và thừa kế thích hợp với các quy định của luật pháp liên can.
Thông tư đã bỏ quy định ngày nay đối với trái phiếu biến đổi phát hành riêng biệt, chứng quyền phát hành kèm theo trái phiếu phát hành riêng biệt ko được chuyển nhượng trong thời hạn tối thiểu 01 5 diễn ra từ ngày xong xuôi đợt phát hành, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu cơ chứng khoán nhiều năm kinh nghiệm. Như vậy, trái phiếu biến đổi phát hành riêng biệt, chứng quyền phát hành kèm theo trái phiếu phát hành riêng biệt được chuyển nhượng ngay sau lúc phát hành.
Thông tư cũng sửa đổi, bổ sung các quy định về phát hành trái phiếu. Với các Phương án phát hành trái phiếu đã được xem xét trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì tổ chức tài chính tiếp diễn tiến hành theo Phương án phát hành trái phiếu đã được xem xét, bằng lòng.
Thông tư có hiệu lực thi hành diễn ra từ ngày 19/02/2020.
Văn bản luật pháp này thuộc lĩnh vực Ngân hàng được Vik News VN cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Thông #tư #332019TTNHNN

Thông tư 33/2019/TT-NHNN

Thông tư số 33/2019/TT-NHNN
Thông tư 33/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư 34/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tài chính, chi nhánh nhà băng nước ngoài.
Được chuyển nhượng trái phiếu biến đổi phát hành riêng biệt ngay lúc phát hành
Đây là nội dung mới quy định tại Thông tư 33/2019/TT-NHNN ngày 31/12/2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư 34/2013/TT-NHNN quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tài chính, chi nhánh nhà băng nước ngoài.
Theo quy định mới được sửa đổi, hồ sơ có giá được chuyển quyền sở hữu dưới các bề ngoài sắm, bán, cho, tặng, luận bàn và thừa kế thích hợp với các quy định của luật pháp liên can.
Thông tư đã bỏ quy định ngày nay đối với trái phiếu biến đổi phát hành riêng biệt, chứng quyền phát hành kèm theo trái phiếu phát hành riêng biệt ko được chuyển nhượng trong thời hạn tối thiểu 01 5 diễn ra từ ngày xong xuôi đợt phát hành, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu cơ chứng khoán nhiều năm kinh nghiệm. Như vậy, trái phiếu biến đổi phát hành riêng biệt, chứng quyền phát hành kèm theo trái phiếu phát hành riêng biệt được chuyển nhượng ngay sau lúc phát hành.
Thông tư cũng sửa đổi, bổ sung các quy định về phát hành trái phiếu. Với các Phương án phát hành trái phiếu đã được xem xét trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì tổ chức tài chính tiếp diễn tiến hành theo Phương án phát hành trái phiếu đã được xem xét, bằng lòng.
Thông tư có hiệu lực thi hành diễn ra từ ngày 19/02/2020.
Văn bản luật pháp này thuộc lĩnh vực Ngân hàng được Vik News VN cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Thông #tư #332019TTNHNN


#Thông #tư #332019TTNHNN

Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button