Pháp Luật

Thủ tục đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

Thủ tục đăng ký, điều chỉnh mức đóng bảo hiểm xã hội; cấp sổ an sinh xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa công bố về việc điều chỉnh hàng loạt thủ tục hành chính trong lĩnh vực thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động … Cùng theo dõi bài viết dưới đây để nắm rõ nội dung thủ tục điều chỉnh đóng bảo hiểm theo Quyết định 772 / QĐ-BHXH ngày 15/6/2018.

Thủ tục đăng ký BHXH 2018

Tỉ lệ phí bảo hiểm an sinh xã hội 5 2018

Nội dung điều chỉnh đóng bảo hiểm kèm theo Quyết định 772 / QĐ-BHXH

Thủ tục đăng ký và quy định việc đóng bảo hiểm xã hội buộc phải, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT được tiến hành như sau:

1. Tổ chức tiến hành thủ tục hành chính: ASXH tỉnh, ASXH huyện

2. Nhân vật tiến hành thủ tục hành chính

– Đơn vị sử dụng lao động;

– Người lao động đi làm việc ở nước ngoài nộp trực tiếp cho cơ quan BHXH.

3. Kết quả của thủ tục hành chính: Sổ an sinh xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

4. Thời hạn khắc phục

Bắt đầu từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định:

– Trường hợp cấp mới sổ BHXH, thẻ BHYT ko quá 05 ngày.

– Trường hợp tạm ngừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất ko quá 05 ngày.

– Trường hợp vi phạm các quy định của luật pháp về đóng BHXH, BHYT, BHTN, TNLĐ, BNN trong thời hạn 10 ngày.

– Trường hợp được nâng lương đã đóng các khoản BHXH, BHYT, BHTN, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong thời hạn 03 ngày.

– Trường hợp công nhận sổ BHXH ko quá 05 ngày.

5. Thành phần giấy tờ

* người lao động

– Người lao động làm việc cho người sử dụng lao động nộp giấy tờ cho người sử dụng lao động:

+ Tờ khai tham dự, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

+ Trường hợp công nhân thừa hưởng lợi quyền bảo hiểm y tế mập hơn: Phiếu thu bổ sung (nếu có) theo Phụ lục 03.

– Người lao động đi làm việc ở nước ngoài

+ Tờ khai tham dự, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

+ Hiệp đồng lao động xác định thời hạn ở nước ngoài hoặc hiệp đồng lao động gia hạn kèm theo văn bản về việc gia hạn hiệp đồng lao động hoặc hiệp đồng lao động mới được ký kết ở nước tiếp thu lao động theo hiệp đồng.

* Đơn vị sử dụng lao động

– Tờ khai đơn vị tham dự, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS);

– Danh sách lao động tham dự BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu D02-TS);

– Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS).

Xem xét: Nếu các giấy má trên ko ghi rõ là bản chính thì nộp bản chính, bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu, bản sao có chứng nhận hoặc bản sao đã được cấp sổ gốc.

6. Số lượng bản ghi: 01 bộ

7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

– Tờ khai tham dự, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

– Danh sách lao động tham dự BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu D02-TS);

– Tờ khai đơn vị tham dự, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS).

– Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS)

8. Đề nghị, điều kiện tiến hành thủ tục hành chính

Trong thời hạn 30 ngày, diễn ra từ ngày ký hiệp đồng lao động hoặc hiệp đồng lao động hoặc diễn ra từ ngày quyết định tuyển dụng có hiệu lực, người sử dụng lao động phải nộp đủ các giấy má theo quy định.

9. Trình tự tiến hành

* Đối với công nhân đi làm việc ở nước ngoài: Lập giấy tờ theo Điều 5, Điều 6, nộp qua đơn vị đưa công nhân đi làm việc ở nước ngoài hoặc nộp trực tiếp cho cơ quan BHXH nơi công nhân trú ngụ trước lúc đi làm việc ở nước ngoài.

* Đối với người sử dụng lao động:

Bước 1.

– Ghi mã số an sinh xã hội vào các biểu mẫu phù hợp đối với công nhân đã được cấp số an sinh xã hội;

– Chỉ dẫn công nhân hoàn thiện Tờ khai tham dự, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) đối với công nhân chưa được cấp mã số BHXH (kể cả công nhân ko nhớ mã số BHXH).

Bước 2.

Nộp giấy tờ theo quy định tại Mục 1.5, Mục 1.6.

Bước 3.

Nhận kết quả do cơ quan BHXH khắc phục.

10. Làm thế nào để làm điều đấy

Bước 1. Gửi đề nghị

Người sử dụng lao động, công nhân đi làm việc ở nước ngoài nộp tiền trực tiếp cho cơ quan bảo hiểm xã hội nộp giấy tờ theo 1 trong các bề ngoài sau:

+ Thông qua các giao dịch điện tử;

+ Thông qua dịch vụ bưu chính công ích;

+ Trực tiếp tại cơ quan BHXH.

– Trường hợp giao dịch điện tử: Người sử dụng lao động hoặc công nhân đi làm việc ở nước ngoài nộp trực tiếp cho cơ quan BHXH lập giấy tờ sử dụng ứng dụng kê khai của BHXH Việt Nam hoặc Tổ chức I-VALVE; Ký điện tử vào giấy tờ và nộp tại Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua I-VAN.

Bước 2. Nhận kết quả khắc phục:

Người sử dụng lao động và công nhân đi làm việc ở nước ngoài nộp trực tiếp cho cơ quan BHXH để nhận sổ BHXH, thẻ BHYT đã được cơ quan BHXH khắc phục theo phiếu đăng ký.

11. Phí: Nó chẳng thể

12. Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính

Luật An sinh xã hội 2014, Nghị định 115/2015 / NĐ-CP, Thông tư 59/2015 / TT-BLĐTBXH, Luật Bảo hiểm y tế 2008, Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 5 2014, Nghị định 105/2014 / NĐ-CP, Thông tư liên tịch 41/2014 / TTLT -BYT-BTC, Luật Việc làm 2013, Nghị định 28/2015 / NĐ-CP, Thông tư 28/2015 / TT-BLĐTBXH, Luật An toàn vệ sinh lao động 2015, Nghị định 37/2016 / NĐ – CP, Nghị định 44/2017 / NĐ- CP, Quyết định 595 / QĐ-BHXH ngày 14/4/2017, Quyết định 838 / QĐ-BHXH ngày 29/5/2017.

Xem thêm thông tin Thủ tục đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

Thủ tục đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

Thủ tục đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban bố điều chỉnh 1 số thủ tục hành chính trong lĩnh vực thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động… Mời các bạn cùng theo dõi bài viết sau để nắm rõ nội dung điều chỉnh thủ tục đóng bảo hiểm theo quyết định 772/QĐ-BHXH ngày 15/6/2018.
Thủ tục đăng ký tham dự bảo hiểm xã hội 2018
Mức đóng BHXH 5 2018
Nội dung điều chỉnh đóng bảo hiểm kèm theo quyết định 772/QĐ-BHXH
Thủ tục đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH buộc phải, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT được tiến hành như sau:
1. Cơ quan tiến hành thủ tục hành chính: BHXH tỉnh, BHXH huyện
2. Nhân vật tiến hành thủ tục hành chính
– Đơn vị sử dụng lao động;
– Tư nhân là công nhân đi lao động ở nước ngoài đóng trực tiếp cho cơ quan BHXH.
3. Kết quả thật hiện thủ tục hành chính: Sổ BHXH, thẻ BHYT
4. Thời hạn khắc phục
Bắt đầu từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định:
– Trường hợp cấp sổ BHXH, thẻ BHYT mới ko quá 05 ngày.
– Trường hợp tạm ngừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất ko quá 05 ngày.
– Trường hợp vi phạm quy định của luật pháp về đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ – BNN ko quá 10 ngày.
– Trường hợp điều chỉnh tăng tiền công đã đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ – BNN ko quá 03 ngày.
– Trường hợp công nhận sổ BHXH ko quá 05 ngày.
5. Thành phần giấy tờ
* Người lao động
– Người lao động làm việc tại đơn vị sử dụng lao động nộp giấy tờ cho đơn vị sử dụng lao động:
+ Tờ khai tham dự, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).
+ Trường hợp công nhân thừa hưởng lợi quyền BHYT cao hơn: bổ sung Giđấy tờ chứng minh (nếu có) theo Phụ lục 03.
– Người lao động đi làm việc ở nước ngoài
+Tờ khai tham dự, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);
+ Hiệp đồng lao động có thời hạn ở nước ngoài hoặc hiệp đồng lao động được gia hạn kèm theo văn bản gia hạn hiệp đồng lao động hoặc hiệp đồng lao động được ký mới tại nước tiếp thu lao động theo hiệp đồng.
* Đơn vị sử dụng lao động
– Tờ khai đơn vị tham dự, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS);
– Danh sách lao động tham dự BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN (Mẫu D02-TS);
– Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS).
Xem xét: Thành phần giấy tờ nêu trên nếu ko quy định là bản chính thì có thể nộp bản chính, bản sao kèm bản chính để đối chiếu, bản sao được chứng nhận hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc.
6. Số lượng giấy tờ: 01 bộ
7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
– Tờ khai tham dự, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);
– Danh sách lao động tham dự BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN (Mẫu D02-TS);
– Tờ khai đơn vị tham dự, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS).
– Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS)
8. Đề nghị, điều kiện tiến hành thủ tục hành chính
Trong thời hạn 30 ngày diễn ra từ ngày giao ước hiệp đồng lao động hoặc hiệp đồng làm việc hoặc ngày có hiệu lực của quyết định tuyển dụng người sử dụng lao động phải nộp toàn thể giấy tờ theo quy định.
9. Trình tự tiến hành
* Đối với công nhân làm việc ở nước ngoài: Lập giấy tờ theo Mục 5, Mục 6 đóng qua đơn vị đưa công nhân đi làm việc ở nước ngoài hoặc đóng trực tiếp cho cơ quan BHXH nơi trú ngụ của công nhân trước lúc đi làm việc ở nước ngoài.
* Đối với đơn vị sử dụng lao động:
Bước 1.
– Ghi mã số BHXH vào các mẫu biểu tương ứng đối với công nhân đã được cấp mã số BHXH;
– Chỉ dẫn công nhân lập Tờ khai tham dự, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) đối với công nhân chưa được cấp được mã số BHXH (kể cả công nhân ko nhớ mã số BHXH).
Bước 2.
Nộp giấy tờ theo quy định ghi tại Mục 1.5, Mục 1.6.
Bước 3.
Nhận kết quả do cơ quan BHXH đã khắc phục.
10. Phương pháp tiến hành
Bước 1. Nộp giấy tờ
– Đơn vị sử dụng lao động và công nhân làm việc ở nước ngoài đóng trực tiếp cho cơ quan BHXH chọn lọc nộp giấy tờ 1 trong các bề ngoài sau:
+ Qua giao dịch điện tử;
+ Qua dịch vụ bưu chính công ích;
+ Trực tiếp tại cơ quan BHXH.
– Trường hợp tiến hành giao dịch điện tử: Đơn vị sử dụng lao động, công nhân làm việc ở nước ngoài đóng trực tiếp cho cơ quan BHXH tiến hành lập giấy tờ bằng ứng dụng kê khai của BHXH Việt Nam hoặc của Tổ chức I- VAN; Ký điện tử trên giấy tờ và gửi tới Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua Tổ chức I-VAN.
Bước 2. Nhận kết quả khắc phục:
Đơn vị sử dụng lao động, công nhân làm việc ở nước ngoài đóng trực tiếp cho cơ quan BHXH nhận Sổ BHXH, thẻ BHYT do cơ quan BHXH đã khắc phục theo các bề ngoài đăng ký.
11. Lệ phí: Không
12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
Luật BHXH 2014, Nghị định 115/2015/NĐ-CP, Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, Luật BHYT 2008, Luật BHYT sửa đổi 2014, Nghị định 105/2014/NĐ-CP, Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC, Luật Việc làm 2013, Nghị định 28/2015/NĐ-CP, Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH, Luật An toàn, Vệ sinh lao động 2015, Nghị định 37/2016/NĐ-CP, Nghị định 44/2017/NĐ-CP, Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017, Quyết định 838/QĐ-BHXH ngày 29/5/2017.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Thủ #tục #đăng #ký #điều #chỉnh #đóng #BHXH #cấp #sổ #BHXH #thẻ #BHYT

Thủ tục đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

Thủ tục đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban bố điều chỉnh 1 số thủ tục hành chính trong lĩnh vực thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động… Mời các bạn cùng theo dõi bài viết sau để nắm rõ nội dung điều chỉnh thủ tục đóng bảo hiểm theo quyết định 772/QĐ-BHXH ngày 15/6/2018.
Thủ tục đăng ký tham dự bảo hiểm xã hội 2018
Mức đóng BHXH 5 2018
Nội dung điều chỉnh đóng bảo hiểm kèm theo quyết định 772/QĐ-BHXH
Thủ tục đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH buộc phải, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT được tiến hành như sau:
1. Cơ quan tiến hành thủ tục hành chính: BHXH tỉnh, BHXH huyện
2. Nhân vật tiến hành thủ tục hành chính
– Đơn vị sử dụng lao động;
– Tư nhân là công nhân đi lao động ở nước ngoài đóng trực tiếp cho cơ quan BHXH.
3. Kết quả thật hiện thủ tục hành chính: Sổ BHXH, thẻ BHYT
4. Thời hạn khắc phục
Bắt đầu từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định:
– Trường hợp cấp sổ BHXH, thẻ BHYT mới ko quá 05 ngày.
– Trường hợp tạm ngừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất ko quá 05 ngày.
– Trường hợp vi phạm quy định của luật pháp về đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ – BNN ko quá 10 ngày.
– Trường hợp điều chỉnh tăng tiền công đã đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ – BNN ko quá 03 ngày.
– Trường hợp công nhận sổ BHXH ko quá 05 ngày.
5. Thành phần giấy tờ
* Người lao động
– Người lao động làm việc tại đơn vị sử dụng lao động nộp giấy tờ cho đơn vị sử dụng lao động:
+ Tờ khai tham dự, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).
+ Trường hợp công nhân thừa hưởng lợi quyền BHYT cao hơn: bổ sung Giđấy tờ chứng minh (nếu có) theo Phụ lục 03.
– Người lao động đi làm việc ở nước ngoài
+Tờ khai tham dự, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);
+ Hiệp đồng lao động có thời hạn ở nước ngoài hoặc hiệp đồng lao động được gia hạn kèm theo văn bản gia hạn hiệp đồng lao động hoặc hiệp đồng lao động được ký mới tại nước tiếp thu lao động theo hiệp đồng.
* Đơn vị sử dụng lao động
– Tờ khai đơn vị tham dự, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS);
– Danh sách lao động tham dự BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN (Mẫu D02-TS);
– Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS).
Xem xét: Thành phần giấy tờ nêu trên nếu ko quy định là bản chính thì có thể nộp bản chính, bản sao kèm bản chính để đối chiếu, bản sao được chứng nhận hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc.
6. Số lượng giấy tờ: 01 bộ
7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
– Tờ khai tham dự, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);
– Danh sách lao động tham dự BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN (Mẫu D02-TS);
– Tờ khai đơn vị tham dự, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS).
– Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS)
8. Đề nghị, điều kiện tiến hành thủ tục hành chính
Trong thời hạn 30 ngày diễn ra từ ngày giao ước hiệp đồng lao động hoặc hiệp đồng làm việc hoặc ngày có hiệu lực của quyết định tuyển dụng người sử dụng lao động phải nộp toàn thể giấy tờ theo quy định.
9. Trình tự tiến hành
* Đối với công nhân làm việc ở nước ngoài: Lập giấy tờ theo Mục 5, Mục 6 đóng qua đơn vị đưa công nhân đi làm việc ở nước ngoài hoặc đóng trực tiếp cho cơ quan BHXH nơi trú ngụ của công nhân trước lúc đi làm việc ở nước ngoài.
* Đối với đơn vị sử dụng lao động:
Bước 1.
– Ghi mã số BHXH vào các mẫu biểu tương ứng đối với công nhân đã được cấp mã số BHXH;
– Chỉ dẫn công nhân lập Tờ khai tham dự, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) đối với công nhân chưa được cấp được mã số BHXH (kể cả công nhân ko nhớ mã số BHXH).
Bước 2.
Nộp giấy tờ theo quy định ghi tại Mục 1.5, Mục 1.6.
Bước 3.
Nhận kết quả do cơ quan BHXH đã khắc phục.
10. Phương pháp tiến hành
Bước 1. Nộp giấy tờ
– Đơn vị sử dụng lao động và công nhân làm việc ở nước ngoài đóng trực tiếp cho cơ quan BHXH chọn lọc nộp giấy tờ 1 trong các bề ngoài sau:
+ Qua giao dịch điện tử;
+ Qua dịch vụ bưu chính công ích;
+ Trực tiếp tại cơ quan BHXH.
– Trường hợp tiến hành giao dịch điện tử: Đơn vị sử dụng lao động, công nhân làm việc ở nước ngoài đóng trực tiếp cho cơ quan BHXH tiến hành lập giấy tờ bằng ứng dụng kê khai của BHXH Việt Nam hoặc của Tổ chức I- VAN; Ký điện tử trên giấy tờ và gửi tới Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua Tổ chức I-VAN.
Bước 2. Nhận kết quả khắc phục:
Đơn vị sử dụng lao động, công nhân làm việc ở nước ngoài đóng trực tiếp cho cơ quan BHXH nhận Sổ BHXH, thẻ BHYT do cơ quan BHXH đã khắc phục theo các bề ngoài đăng ký.
11. Lệ phí: Không
12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
Luật BHXH 2014, Nghị định 115/2015/NĐ-CP, Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, Luật BHYT 2008, Luật BHYT sửa đổi 2014, Nghị định 105/2014/NĐ-CP, Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC, Luật Việc làm 2013, Nghị định 28/2015/NĐ-CP, Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH, Luật An toàn, Vệ sinh lao động 2015, Nghị định 37/2016/NĐ-CP, Nghị định 44/2017/NĐ-CP, Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017, Quyết định 838/QĐ-BHXH ngày 29/5/2017.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Thủ #tục #đăng #ký #điều #chỉnh #đóng #BHXH #cấp #sổ #BHXH #thẻ #BHYT


#Thủ #tục #đăng #ký #điều #chỉnh #đóng #BHXH #cấp #sổ #BHXH #thẻ #BHYT

Vik News

Đại Bàng Xanh

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button