Thủ tục đăng ký làm thêm từ 200 đến 300 giờ/năm

Thời giờ làm việc của người lao động được quy định cụ thể trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Nhưng vì lý do gì mà được phép làm thêm giờ? Làm cách nào để đăng ký một công việc bán thời gian? Bài viết Vik News sau đây cung cấp thông tin về quy trình đăng ký làm thêm ngoài giờ. Xin vui lòng tham khảo.

Hướng dẫn đăng ký giờ làm thêm.
Hướng dẫn đăng ký giờ làm thêm.

1. Hướng dẫn luân phiên mới nhất ngoài giờ

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn làm thêm giờ theo các văn bản quy phạm pháp luật sau đây:

Nghị định số Nghị định quy định chi tiết thi hành các quy định của Bộ luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động. 145/2020 / NĐ-CP.

Thông tư 18/2021 / TT-BLĐTBXH quy định thời giờ làm việc, nghỉ ngơi đối với người lao động sản xuất, chế biến theo mùa vụ.

Công văn số 2531 / LĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ngày 22 tháng 8 năm 2003 hướng dẫn hồ sơ cấp giấy phép làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ / năm.

2. Quy trình đăng ký làm thêm

Đây là mẫu đăng ký việc làm bán thời gian mới nhất.

Giấy phép làm thêm giờ.

Quy trình đăng ký làm thêm 200-300 giờ / năm:

Nơi cấp: Bộ Lao động, Bộ Thương binh và Xã hội.

Áp dụng cho: Người lao động, Người sử dụng lao động.

Các giấy tờ cần thiết: 03 bộ hồ sơ, mỗi bộ gồm:

– Văn bản đồng ý cho làm thêm giờ theo Mẫu số 01 / PLIV ban hành kèm theo Nghị định 145/2020 / NĐ-CP (Nghị định 145) về điều kiện lao động và quan hệ lao động. Theo đó, mẫu thông báo ban hành kèm theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 145 về Điều kiện lao động và quan hệ lao động – quản lý năm 2020 sẽ thay thế mẫu trước đây.

– Mẫu số hoạch định thời giờ làm việc thông báo thời giờ làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ ban hành kèm theo Nghị định 145/2020 / NĐ-CP về điều kiện lao động và chế độ lao động quan trọng (Nghị định 145). 02 / Mẫu PLIV.

– Công văn xin phép làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ / năm (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 15 / TT-BLĐTBXH ngày 03 tháng 6 năm 2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội).

– Phương án làm thêm từ 200 giờ trở lên đến 300 giờ trong một năm (Mẫu số 03) Quy định thi hành số 3 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ngày 03/6/2003. Ban hành kèm theo 15 / TT-BLĐTBXH. .

Thời gian: 15 ngày.

Cơ sở pháp lý:

– Nghị định số Nghị định quy định chi tiết thi hành các quy định của Bộ luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động. 145/2020 / NĐ-CP.

– Công văn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ngày 22 tháng 8 năm 2003. 2531 / LĐTBXH hướng dẫn đăng ký hồ sơ cấp giấy phép làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ / năm.

Nơi lấy hồ sơ: Bộ Lao động, Bộ Thương binh và Xã hội, tỉnh, thành phố.

3. Tôi có cần giấy phép làm thêm không?

Theo quy định của Luật Lao động 2019, người sử dụng lao động có thể tăng giờ làm việc nhưng phải được sự đồng ý của người sử dụng lao động.

Đối với lĩnh vực sản xuất, gia công, xuất khẩu dệt may, may, điện, điện tử, gia công phần mềm … thì thời gian làm thêm không quá 200 giờ / năm, trừ trường hợp phải làm thêm giờ. Nông lâm kết hợp, nông lâm kết hợp,…

Số giờ làm thêm từ 200 đến 300 giờ / năm phải đăng ký và được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chấp thuận. Thủ tục xin làm thêm từ 200 đến 300 giờ / năm đã được chúng tôi giới thiệu chi tiết đến bạn đọc qua Dữ liệu lớn ở phần 2.

Bài viết này đã hướng dẫn bạn quy trình xin việc làm thêm cho nhà tuyển dụng. Chúng tôi mời độc giả của chúng tôi tham khảo các bài viết liên quan trong phần Nhân sự của Hỏi và Đáp Pháp lý và Biểu mẫu Dữ liệu lớn.

  • Nghị quyết 17/2022 / UBTVQH15 về thời gian làm thêm giờ của người lao động trong 01 năm 01 tháng để phòng, chống COVID-19
  • Thông tư 18/2021 / TT-BLĐTBXH quy định về thời giờ làm việc, nghỉ ngơi đối với người lao động sản xuất theo mùa vụ để thực hiện đơn hàng

Xem thêm thông tin Thủ tục đăng ký làm thêm từ 200 đến 300 giờ/năm

Thủ tục đăng ký làm thêm từ 200 đến 300 giờ/năm

Thời gian làm việc của người lao động được quy định cụ thể trong hệ thống văn bản pháp luật. Tuy nhiên, vì lý do gì mà được phép làm thêm giờ? Làm thế nào để đăng ký làm thêm? Bài viết dưới đây của Vik News sẽ cung cấp thông tin về thủ tục đăng ký làm thêm ngoài giờ. Mời các bạn tham khảo.
Hướng dẫn đăng ký giờ làm thêm.1. Thông tư hướng dẫn làm thêm giờ mới nhất
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc làm thêm giờ theo các văn bản quy phạm pháp luật sau đây:
Nghị định số 145/2020 / NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.
Thông tư 18/2021 / TT-BLĐTBXH quy định về thời giờ làm việc, nghỉ ngơi của người lao động làm công việc sản xuất, gia công theo mùa vụ.
Công văn số 2531 / LĐTBXH ngày 22/8/2003 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn hồ sơ xin phép làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong năm.
2. Thủ tục đăng ký làm thêm
Mẫu đăng ký làm thêm mới nhất.
Thư xin phép làm thêm giờ.
Thủ tục đăng ký làm thêm từ 200 đến 300 giờ / năm:
Cơ quan cấp: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
Đối tượng áp dụng: Người lao động, Người sử dụng lao động.
Tài liệu cần thiết: 03 bộ hồ sơ, mỗi bộ gồm:
– Văn bản thỏa thuận làm thêm giờ theo Mẫu số 01 / PLIV ban hành kèm theo Nghị định 145/2020 / NĐ-CP (Nghị định 145) về điều kiện lao động và quan hệ lao động. Theo đó, Nghị định 145 ban hành kèm theo biểu mẫu kèm theo Nghị định 145 năm 2020 về điều kiện lao động và quan hệ lao động thay thế cho các biểu mẫu trước đây.
– Mẫu kế hoạch thời gian làm việc Mẫu số 02 / PLIV thông báo làm thêm giờ từ trên 200 giờ đến 300 giờ ban hành kèm theo Nghị định 145/2020 / NĐ-CP (Nghị định 145) về điều kiện lao động và quan hệ lao động.
– Công văn xin phép làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong một năm (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 15 / TT-BLĐTBXH ngày 03/6/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ).
– Kế hoạch làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong năm (mẫu số 03) Ban hành kèm theo Thông tư số 15 / TT-BLĐTBXH ngày 03 tháng 6 năm 2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. .
Thời gian: 15 ngày.
Cơ sở pháp lý:
– Nghị định số 145/2020 / NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.
– Công văn số 2531 / LĐTBXH ngày 22/8/2003 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn đăng ký xin phép làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong năm.
Địa điểm nhận hồ sơ: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố.
3. Làm thêm giờ có phải xin phép không?
Theo quy định của Bộ luật Lao động 2019, người sử dụng lao động có thể tăng số giờ làm việc nhưng phải được sự đồng ý của người sử dụng lao động.
Đảm bảo số giờ làm thêm không quá 200 giờ / năm, trừ trường hợp làm thêm không quá 300 giờ / năm nếu làm các công việc như sản xuất, gia công, xuất khẩu hàng dệt, may, điện, điện tử, gia công. nông lâm kết hợp,…
Khi số giờ làm thêm từ 200 đến 300 giờ / năm thì phải đăng ký và xin phép Bộ LĐTBXH. Thủ tục đăng ký làm thêm từ 200 đến 300 giờ / năm đã được Vik News giới thiệu đến bạn đọc chi tiết trong phần 2.
Bài viết đã hướng dẫn thủ tục đăng ký làm thêm cho Nhà tuyển dụng. Mời độc giả tham khảo các bài viết liên quan tại chuyên mục Nhân sự trong lĩnh vực Hỏi đáp Pháp luật và Biểu mẫu của Vik News.
Nghị quyết 17/2022 / UBTVQH15 về thời giờ làm thêm trong 01 năm 01 tháng của người lao động trong phòng, chống COVID-19
Thông tư 18/2021 / TT-BLĐTBXH quy định về thời giờ làm việc, nghỉ ngơi của người lao động làm công việc sản xuất theo mùa vụ, gia công theo đơn đặt hàng

#Thủ #tục #đăng #ký #làm #thêm #từ #đến #giờnăm

Thời gian làm việc của người lao động được quy định cụ thể trong hệ thống văn bản pháp luật. Tuy nhiên, vì lý do gì mà được phép làm thêm giờ? Làm thế nào để đăng ký làm thêm? Bài viết dưới đây của Vik News sẽ cung cấp thông tin về thủ tục đăng ký làm thêm ngoài giờ. Mời các bạn tham khảo.
Hướng dẫn đăng ký giờ làm thêm.1. Thông tư hướng dẫn làm thêm giờ mới nhất
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc làm thêm giờ theo các văn bản quy phạm pháp luật sau đây:
Nghị định số 145/2020 / NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.
Thông tư 18/2021 / TT-BLĐTBXH quy định về thời giờ làm việc, nghỉ ngơi của người lao động làm công việc sản xuất, gia công theo mùa vụ.
Công văn số 2531 / LĐTBXH ngày 22/8/2003 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn hồ sơ xin phép làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong năm.
2. Thủ tục đăng ký làm thêm
Mẫu đăng ký làm thêm mới nhất.
Thư xin phép làm thêm giờ.
Thủ tục đăng ký làm thêm từ 200 đến 300 giờ / năm:
Cơ quan cấp: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
Đối tượng áp dụng: Người lao động, Người sử dụng lao động.
Tài liệu cần thiết: 03 bộ hồ sơ, mỗi bộ gồm:
– Văn bản thỏa thuận làm thêm giờ theo Mẫu số 01 / PLIV ban hành kèm theo Nghị định 145/2020 / NĐ-CP (Nghị định 145) về điều kiện lao động và quan hệ lao động. Theo đó, Nghị định 145 ban hành kèm theo biểu mẫu kèm theo Nghị định 145 năm 2020 về điều kiện lao động và quan hệ lao động thay thế cho các biểu mẫu trước đây.
– Mẫu kế hoạch thời gian làm việc Mẫu số 02 / PLIV thông báo làm thêm giờ từ trên 200 giờ đến 300 giờ ban hành kèm theo Nghị định 145/2020 / NĐ-CP (Nghị định 145) về điều kiện lao động và quan hệ lao động.
– Công văn xin phép làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong một năm (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 15 / TT-BLĐTBXH ngày 03/6/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ).
– Kế hoạch làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong năm (mẫu số 03) Ban hành kèm theo Thông tư số 15 / TT-BLĐTBXH ngày 03 tháng 6 năm 2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. .
Thời gian: 15 ngày.
Cơ sở pháp lý:
– Nghị định số 145/2020 / NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.
– Công văn số 2531 / LĐTBXH ngày 22/8/2003 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn đăng ký xin phép làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong năm.
Địa điểm nhận hồ sơ: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố.
3. Làm thêm giờ có phải xin phép không?
Theo quy định của Bộ luật Lao động 2019, người sử dụng lao động có thể tăng số giờ làm việc nhưng phải được sự đồng ý của người sử dụng lao động.
Đảm bảo số giờ làm thêm không quá 200 giờ / năm, trừ trường hợp làm thêm không quá 300 giờ / năm nếu làm các công việc như sản xuất, gia công, xuất khẩu hàng dệt, may, điện, điện tử, gia công. nông lâm kết hợp,…
Khi số giờ làm thêm từ 200 đến 300 giờ / năm thì phải đăng ký và xin phép Bộ LĐTBXH. Thủ tục đăng ký làm thêm từ 200 đến 300 giờ / năm đã được Vik News giới thiệu đến bạn đọc chi tiết trong phần 2.
Bài viết đã hướng dẫn thủ tục đăng ký làm thêm cho Nhà tuyển dụng. Mời độc giả tham khảo các bài viết liên quan tại chuyên mục Nhân sự trong lĩnh vực Hỏi đáp Pháp luật và Biểu mẫu của Vik News.
Nghị quyết 17/2022 / UBTVQH15 về thời giờ làm thêm trong 01 năm 01 tháng của người lao động trong phòng, chống COVID-19
Thông tư 18/2021 / TT-BLĐTBXH quy định về thời giờ làm việc, nghỉ ngơi của người lao động làm công việc sản xuất theo mùa vụ, gia công theo đơn đặt hàng

#Thủ #tục #đăng #ký #làm #thêm #từ #đến #giờnăm


#Thủ #tục #đăng #ký #làm #thêm #từ #đến #giờnăm

Tổng hợp: Vik News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button