Biểu Mẫu

Thủ tục đăng ký nội quy lao động

Thủ tục đăng ký tiêu chuẩn lao động mới nhất sẽ chỉ dẫn bạn làm giấy tờ đăng ký tiêu chuẩn lao động theo trình tự quy định của Sở LĐTB & XH để thực hiện đăng ký tiêu chuẩn lao động của Doanh nghiệp. hoặc tổ chức chuẩn xác và đầy đủ nhưng ko phí phạm thời kì hoặc công huân.

Đơn đăng ký tham dự công đoàn

Nội quy lao động

Thông báo đăng ký tiêu chuẩn lao động

1. Tiêu chuẩn lao động là gì?

Nội quy lao động là các quy phạm luật pháp quy định phận sự và phận sự của công nhân đối với doanh nghiệp, tổ chức và người lệ thuộc cũng như các giải pháp điều hành đối với những người ko tuân thủ hoặc ko chấp hành.

Theo quy định tại Điều 119 Bộ luật Lao động 2012, doanh nghiệp sử dụng từ 10 công nhân trở lên phải có bản tiêu chuẩn lao động và phải có đủ 05 nội dung căn bản:

– Thời gian làm việc, thời kì ngơi nghỉ;

– Trật tự tại nơi làm việc;

– An toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc;

– Việc bảo vệ của cải và bí ẩn kinh doanh, bí ẩn công nghệ, sở hữu trí óc;

– Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động và các vẻ ngoài kỷ luật lao động, phận sự vật chất.

2. Đăng ký tiêu chuẩn lao động lúc nào?

Theo quy định tại Điều 119 Bộ luật Lao động 2012, các doanh nghiệp sử dụng từ 10 lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản.

Trước lúc ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải tham khảo quan điểm ​​của tổ chức đại diện cộng đồng lao động tại cơ sở.

Trong thời hạn 10 ngày bắt đầu từ ngày cấp, người sử dụng lao động phải nộp giấy tờ đăng ký tiêu chuẩn lao động cho cơ quan lao động cấp tỉnh (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội).

Do ấy, đối với doanh nghiệp sử dụng từ 10 lao động trở lên, trong thời hạn 10 ngày bắt đầu từ ngày ban hành nội quy, doanh nghiệp phải đăng ký với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đăng ký.

3. Thủ tục đăng ký tiêu chuẩn lao động

Quyết định 636 / QĐ-LĐTBXH quy định cụ thể thủ tục đăng ký tiêu chuẩn lao động như sau:

Bước 1: Doanh nghiệp sẵn sàng đầy đủ giấy tờ theo quy định và gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đăng ký.

Giấy tờ đăng ký tiêu chuẩn lao động bao gồm:

– Văn bản yêu cầu đăng ký tiêu chuẩn lao động;

– Các tài liệu của người sử dụng lao động liên can tới kỷ luật lao động và phận sự vật chất;

– Biên bản nhận xét của tổ chức đại diện cộng đồng lao động tại cơ sở;

– Nội quy lao động.

Bước 2: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy tiếp thu giấy tờ đăng ký tiêu chuẩn lao động cho người sử dụng lao động.

Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, nếu phát hiện nội quy lao động có điều khoản trái luật pháp, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phải có văn bản công bố và lãnh đạo người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung và ban bố chữ ký mới của nội quy lao động.

Nội quy lao động có hiệu lực sau 15 ngày, bắt đầu từ ngày Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thu được giấy tờ đăng ký nội quy lao động, trừ trường hợp phải đăng ký mới.

Ghi chú:

Nội quy lao động phải được công bố cho công nhân và những nội dung chính phải được niêm yết ở những nơi thiết yếu tại nơi làm việc.

Người sử dụng lao động có chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên khu vực nhiều tỉnh, thành thị phải nộp nội quy lao động có hiệu lực cho cơ quan điều hành Nhà nước về lao động trên khu vực tỉnh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh (theo Khoản 8 Điều 28 Nghị định 05/2015 / NĐ-CP).

Lý do pháp lý:

  • Bộ luật lao động 2012;
  • Nghị định số 05/2015 / NĐ-CP ngày 12 tháng 01 5 2015 của Chính phủ quy định cụ thể và chỉ dẫn vận dụng 1 loạt nội dung của Bộ luật Lao động;

Tên cơ quan: Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Nông thôn: Lao động – Tiền lương – An sinh xã hội

4. Mẫu nội quy lao động rốt cuộc

Để xem cụ thể mẫu nội quy lao động 5 2020 mới nhất mời các bạn tham khảo tại đường dẫn sau:

  • Bề ngoài tiêu chuẩn lao động

5. Doanh nghiệp ko đăng ký nội quy sẽ bị phạt tới 10 triệu đồng

Theo quy định tại khoản 12 Điều 1 Nghị định 88/2015 / NĐ-CP, nếu có hành vi sau đây, công ty sẽ bị phạt tiền từ 5 tới 10 triệu đồng:

– Không có nội quy làm việc bằng văn bản lúc sử dụng từ 10 lao động trở lên;

– Thiếu đăng ký tiêu chuẩn lao động tại cơ quan điều hành nhà nước lao động cấp tỉnh;

Sử dụng các tiêu chuẩn lao động đã đăng ký hoặc chưa đăng ký, chưa có hiệu lực hoặc đã hết hạn…

Số tiền này có nhẽ ko quá nhiều so với thu nhập của 1 công ty, nhưng mà hậu quả lúc ko có quy định, quy chế nào được ghi nhận thì khó nhưng lường trước được.

Bởi lúc ko có “luật” thì sẽ chẳng thể giữ được kỷ luật và cứng cáp năng suất, chất lượng công tác sẽ suy giảm.

Mọi thắc mắc và cần thêm thông tin cụ thể, chỉ dẫn chi tiết, bạn liên hệ trực tiếp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đăng ký dự tuyển để được tham mưu cụ thể, chuẩn xác.

Xem thêm thông tin Thủ tục đăng ký nội quy lao động

Thủ tục đăng ký nội quy lao động

Thủ tục đăng ký nội quy lao động mới nhất sẽ chỉ dẫn các bạn nộp giấy tờ đăng ký nội quy lao động theo đúng trình tự quy định của Sở Lao động, Thương binh – Xã hội để thực hiện đăng ký nội quy lao động của công ty, tổ chức của mình được chuẩn xác, đầy đủ ko mất thời kì, công huân nhé.
Mẫu đơn xin gia nhập tổ chức công đoàn
Nội quy lao động
Thông báo về việc đăng ký nội quy lao động
1. Nội quy lao động là gì?
Nội quy lao động là tổng hợp các quy phạm luật pháp quy định phận sự, phận sự của công nhân đối với công ty, cơ quan, đơn vị cũng như các giải pháp xử lý đối với những người ko chấp hành hoặc chấp hành ko đầy đủ.
Theo quy định tại Điều 119 Bộ luật Lao động 2012, công ty sử dụng từ 10 công nhân trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản và phải có 05 nội dung căn bản:
– Thời giờ làm việc, thời giờ ngơi nghỉ;
– Trật tự tại nơi làm việc;
– An toàn lao động, vệ sinh lao động ở nơi làm việc;
– Việc bảo vệ của cải và bí ẩn kinh doanh, bí ẩn công nghệ, sở hữu trí óc;
– Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động và các vẻ ngoài xử lý kỷ luật lao động, phận sự vật chất.
2. Khi nào phải đăng ký nội quy lao động?
Theo quy định tại Điều 119 Bộ luật Lao động 2012, công ty sử dụng từ 10 công nhân trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản.
Trước lúc ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải tham khảo quan điểm của tổ chức đại diện cộng đồng lao động tại cơ sở.
Trong vòng 10 ngày, bắt đầu từ ngày ban hành, người sử dụng lao động phải nộp giấy tờ đăng ký nội quy lao động tại cơ quan điều hành nhà nước về lao động cấp tỉnh (Sở Lao động Thương binh và Xã hội).
Như vậy, với công ty sử dụng từ 10 lao động trở lên thì trong khoảng 10 ngày, bắt đầu từ ngày ban hành nội quy, công ty phải đăng ký với Sở Lao động Thương binh và Xã hội nơi đăng ký kinh doanh.
3. Trình tự đăng ký nội quy lao động
Quyết định 636/QĐ-LĐTBXH quy định cụ thể thủ tục đăng ký nội quy lao động như sau:
Bước 1: Doanh nghiệp sẵn sàng đầy đủ giấy tờ theo quy định và nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội nơi đăng ký kinh doanh.
Giấy tờ đăng ký nội quy lao động bao gồm:
– Văn bản yêu cầu đăng ký nội quy lao động;
– Các văn bản của người sử dụng lao động có liên can tới kỷ luật lao động và phận sự vật chất;
– Biên bản góp quan điểm của tổ chức đại diện cộng đồng lao động tại cơ sở;
– Nội quy lao động.
Bước 2: Sở Lao động Thương binh và Xã hội cấp giấy công nhận đã nhận giấy tờ đăng ký nội quy lao động cho người sử dụng lao động.
Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, nếu phát hiện nội quy lao động có quy định trái luật pháp thì Sở Lao động Thương binh và Xã hội có văn bản công bố và chỉ dẫn người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại nội quy lao động.
Nội quy lao động có hiệu lực sau thời hạn 15 ngày, bắt đầu từ ngày Sở Lao động Thương binh và Xã hội thu được giấy tờ đăng ký nội quy lao động, trừ trường hợp phải đăng ký lại.
Xem xét:
– Nội quy lao động phải được công bố tới công nhân và những nội dung chính phải được niêm yết ở những nơi thiết yếu tại nơi làm việc.
– Người sử dụng lao động có chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh đặt ở nhiều tỉnh, thành thị thì phải gửi nội quy lao động sau lúc có hiệu lực tới cơ quan điều hành Nhà nước về lao động cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh (theo khoản 8 Điều 28 Nghị định 05/2015/NĐ-CP).
Căn cứ pháp lý:
Bộ Luật lao động 5 2012;
Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ Quy định cụ thể và chỉ dẫn thi hành 1 số nội dung của Bộ Luật Lao động;
Tên cơ quan: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực: Lao động – Tiền lương – Bảo hiểm xã hội
4. Mẫu nội quy lao động mới nhất
Để xem cụ thể mẫu nội quy lao động 2020 mới nhất, mời các bạn tham khảo đường link bên dưới:
Mẫu nội quy lao động
5. Doanh nghiệp ko đăng ký nội quy, phạt tới 10 triệu đồng
Theo quy định tại khoản 12 Điều 1 Nghị định 88/2015/NĐ-CP, công ty sẽ bị phạt tiền từ 05 – 10 triệu đồng nếu có hành vi:
– Không có nội quy lao động bằng văn bản lúc sử dụng từ 10 lao động trở lên;
– Không đăng ký nội quy lao động với cơ quan điều hành Nhà nước về lao động cấp tỉnh;
– Sử dụng nội quy lao động ko được đăng ký hoặc đã đăng ký nhưng mà chưa có hiệu lực hoặc đã hết hiệu lực…
Số tiền này có nhẽ ko quá nhiều so với doanh thu của 1 công ty nhưng mà hậu quả lúc ko có nội quy hay nội quy ko được đăng ký thì khó có thể lường hết.
Bởi lúc ko có “luật” thì sẽ chẳng thể duy trì được nền nếp kỷ luật và cứng cáp năng suất, chất lượng công tác sẽ suy giảm.
Nếu bất cứ thắc mắc nào cũng như cần thêm thông tin cụ thể và chỉ dẫn chi tiết thì các bạn nên liên hệ trực tiếp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội nơi mình nộp giấy tờ để có tham mưu cụ thể và chuẩn xác nhất.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Thủ #tục #đăng #ký #nội #quy #lao #động

Thủ tục đăng ký nội quy lao động

Thủ tục đăng ký nội quy lao động mới nhất sẽ chỉ dẫn các bạn nộp giấy tờ đăng ký nội quy lao động theo đúng trình tự quy định của Sở Lao động, Thương binh – Xã hội để thực hiện đăng ký nội quy lao động của công ty, tổ chức của mình được chuẩn xác, đầy đủ ko mất thời kì, công huân nhé.
Mẫu đơn xin gia nhập tổ chức công đoàn
Nội quy lao động
Thông báo về việc đăng ký nội quy lao động
1. Nội quy lao động là gì?
Nội quy lao động là tổng hợp các quy phạm luật pháp quy định phận sự, phận sự của công nhân đối với công ty, cơ quan, đơn vị cũng như các giải pháp xử lý đối với những người ko chấp hành hoặc chấp hành ko đầy đủ.
Theo quy định tại Điều 119 Bộ luật Lao động 2012, công ty sử dụng từ 10 công nhân trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản và phải có 05 nội dung căn bản:
– Thời giờ làm việc, thời giờ ngơi nghỉ;
– Trật tự tại nơi làm việc;
– An toàn lao động, vệ sinh lao động ở nơi làm việc;
– Việc bảo vệ của cải và bí ẩn kinh doanh, bí ẩn công nghệ, sở hữu trí óc;
– Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động và các vẻ ngoài xử lý kỷ luật lao động, phận sự vật chất.
2. Khi nào phải đăng ký nội quy lao động?
Theo quy định tại Điều 119 Bộ luật Lao động 2012, công ty sử dụng từ 10 công nhân trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản.
Trước lúc ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải tham khảo quan điểm của tổ chức đại diện cộng đồng lao động tại cơ sở.
Trong vòng 10 ngày, bắt đầu từ ngày ban hành, người sử dụng lao động phải nộp giấy tờ đăng ký nội quy lao động tại cơ quan điều hành nhà nước về lao động cấp tỉnh (Sở Lao động Thương binh và Xã hội).
Như vậy, với công ty sử dụng từ 10 lao động trở lên thì trong khoảng 10 ngày, bắt đầu từ ngày ban hành nội quy, công ty phải đăng ký với Sở Lao động Thương binh và Xã hội nơi đăng ký kinh doanh.
3. Trình tự đăng ký nội quy lao động
Quyết định 636/QĐ-LĐTBXH quy định cụ thể thủ tục đăng ký nội quy lao động như sau:
Bước 1: Doanh nghiệp sẵn sàng đầy đủ giấy tờ theo quy định và nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội nơi đăng ký kinh doanh.
Giấy tờ đăng ký nội quy lao động bao gồm:
– Văn bản yêu cầu đăng ký nội quy lao động;
– Các văn bản của người sử dụng lao động có liên can tới kỷ luật lao động và phận sự vật chất;
– Biên bản góp quan điểm của tổ chức đại diện cộng đồng lao động tại cơ sở;
– Nội quy lao động.
Bước 2: Sở Lao động Thương binh và Xã hội cấp giấy công nhận đã nhận giấy tờ đăng ký nội quy lao động cho người sử dụng lao động.
Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, nếu phát hiện nội quy lao động có quy định trái luật pháp thì Sở Lao động Thương binh và Xã hội có văn bản công bố và chỉ dẫn người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại nội quy lao động.
Nội quy lao động có hiệu lực sau thời hạn 15 ngày, bắt đầu từ ngày Sở Lao động Thương binh và Xã hội thu được giấy tờ đăng ký nội quy lao động, trừ trường hợp phải đăng ký lại.
Xem xét:
– Nội quy lao động phải được công bố tới công nhân và những nội dung chính phải được niêm yết ở những nơi thiết yếu tại nơi làm việc.
– Người sử dụng lao động có chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh đặt ở nhiều tỉnh, thành thị thì phải gửi nội quy lao động sau lúc có hiệu lực tới cơ quan điều hành Nhà nước về lao động cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh (theo khoản 8 Điều 28 Nghị định 05/2015/NĐ-CP).
Căn cứ pháp lý:
Bộ Luật lao động 5 2012;
Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ Quy định cụ thể và chỉ dẫn thi hành 1 số nội dung của Bộ Luật Lao động;
Tên cơ quan: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực: Lao động – Tiền lương – Bảo hiểm xã hội
4. Mẫu nội quy lao động mới nhất
Để xem cụ thể mẫu nội quy lao động 2020 mới nhất, mời các bạn tham khảo đường link bên dưới:
Mẫu nội quy lao động
5. Doanh nghiệp ko đăng ký nội quy, phạt tới 10 triệu đồng
Theo quy định tại khoản 12 Điều 1 Nghị định 88/2015/NĐ-CP, công ty sẽ bị phạt tiền từ 05 – 10 triệu đồng nếu có hành vi:
– Không có nội quy lao động bằng văn bản lúc sử dụng từ 10 lao động trở lên;
– Không đăng ký nội quy lao động với cơ quan điều hành Nhà nước về lao động cấp tỉnh;
– Sử dụng nội quy lao động ko được đăng ký hoặc đã đăng ký nhưng mà chưa có hiệu lực hoặc đã hết hiệu lực…
Số tiền này có nhẽ ko quá nhiều so với doanh thu của 1 công ty nhưng mà hậu quả lúc ko có nội quy hay nội quy ko được đăng ký thì khó có thể lường hết.
Bởi lúc ko có “luật” thì sẽ chẳng thể duy trì được nền nếp kỷ luật và cứng cáp năng suất, chất lượng công tác sẽ suy giảm.
Nếu bất cứ thắc mắc nào cũng như cần thêm thông tin cụ thể và chỉ dẫn chi tiết thì các bạn nên liên hệ trực tiếp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội nơi mình nộp giấy tờ để có tham mưu cụ thể và chuẩn xác nhất.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Thủ #tục #đăng #ký #nội #quy #lao #động


#Thủ #tục #đăng #ký #nội #quy #lao #động

Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button