Pháp Luật

Thủ tục đổi thẻ BHYT 2022

Đổi thẻ BHYT 2022 như thế nào? Trường hợp mất thẻ BHYT, thẻ BHYT bị rách, mờ hoặc sai thông tin, nhân thân ghi trên thẻ BHYT, nhưng thủ tục đổi thẻ BHYT như thế nào? Hãy tham khảo bài viết về Dữ liệu lớn sau đây.

1. Hồ sơ đổi thẻ bảo hiểm

Muốn đổi thẻ bảo hiểm y tế theo quy định phải làm thủ tục theo quy định, hồ sơ đổi thẻ bảo hiểm y tế trình cơ quan có thẩm quyền. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết trường hợp muốn đổi thẻ sẽ thực hiện theo đúng hồ sơ yêu cầu, bạn đọc nên chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, kỹ lưỡng để không làm mất thời gian và công sức của người đi lại.

Trước khi đề nghị đổi thẻ bảo hiểm, cần làm rõ khái niệm ‘bảo hiểm y tế’. Nó đã được sửa đổi và bổ sung vào năm 2014 theo Điều 2.1 của Luật Bảo hiểm Y tế năm 2008.

Bảo hiểm y tế Đây là một mục đích chăm sóc sức khỏe phi lợi nhuận được nhà nước tổ chức như một hình thức bảo hiểm bắt buộc áp dụng cho đối tượng được quy định trong Đạo luật này.

Bảo hiểm y tế (BHYT) là một loại hình bảo hiểm trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Do đó, trong trường hợp bị tai nạn, ốm đau, người tham gia BHYT tự thanh toán một phần hoặc toàn bộ chi phí khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng.

Theo quy định tại Điều 19 Luật BHYT năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014, thẻ BHYT được đổi trong các trường hợp sau.

 • Rách, vỡ hoặc hư hỏng.
 • Thay đổi nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu.
 • Thông tin trên thẻ không chính xác.

Theo quy định, hồ sơ đổi thẻ BHYT bao gồm:

 • Kê khai tuyển sinh, điều phối thông tin bảo hiểm y tế
 • Phiếu tiếp nhận hồ sơ và cam kết trả kết quả đổi thẻ BHYT theo Mẫu số 4 đính kèm.
 • Thẻ BHYT (rách, nát, hỏng, thay đổi nơi đăng ký KCB ban đầu, sai thông tin thẻ)

Do đó, chỉ những người xé, phá hoại BHYT làm căn cứ đóng BHYT nêu trên; Trường hợp thay đổi địa điểm khám, chữa bệnh ban đầu hoặc sai thông tin trên thẻ thì được đổi bằng thẻ bảo hiểm y tế. Sau đó, bạn cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ bao gồm những giấy tờ sau để thực hiện thủ tục đổi thẻ BHYT. hoàn thành. sẽ thay đổi. .

2. Thời hạn thanh toán

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định

3. Mục đích thực hiện

Cá nhân, Chủ nhân, Đại lý ..

Theo Nghị định 146/2018 / NĐ-CP quy định chi tiết đối tượng 06 người tham gia BHYT như sau:

 • nhóm người lao động và người sử dụng lao động;
 • nhóm do cơ sở bảo hiểm xã hội chi trả;
 • nhóm do ngân sách nhà nước chi trả;
 • nhóm do ngân sách nhà nước hỗ trợ
 • Tổ chức đăng ký bảo hiểm y tế theo hộ gia đình
 • Nhóm đã bị đóng bởi chủ sở hữu.

Thủ tục đổi thẻ bảo hiểm y tế năm 2021

4. Cơ quan thực hiện

Độc giả nộp hồ sơ đổi thẻ BHYT tại cơ quan BHXH tại địa phương và cộng đồng.

5. Phí

Hiện tại, bạn không phải nộp lệ phí cấp, đổi thẻ BHYT.

6. Trình tự thực hiện

Vik News muốn chia sẻ thủ tục cấp, đổi thẻ BHYT để bạn đọc tham khảo.

Bước 1: Người tham gia

 • Người hiện đang làm việc: Nộp đơn đến Cục quản lý bảo hiểm xã hội hoặc thông qua bộ phận mà bạn đang làm việc.
 • Thành viên Bảo hiểm xã hội tự nguyện và Bảo hiểm y tế: Nộp hồ sơ cho đại lý thu hoặc cơ quan bảo hiểm xã hội địa phương.
 • 1. Người bảo lưu thời gian đóng BHXH Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH: Nộp hồ sơ tại BHXH TP.

Bước 2: Đơn vị sử dụng lao động, đại lý thu và tổ chức quản lý đối tượng: Điền đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp cho tổ chức BHXH.

Bước 3: Cơ quan BHXH:

 • Nhận hồ sơ, kiểm đếm thành phần, điền số lượng hồ sơ, viết giấy hẹn nếu đúng, đủ và thu lệ phí (trường hợp cấp lại, đổi thẻ do mất, rách, hỏng). Trường hợp hồ sơ chưa chính xác, chưa đầy đủ thì nêu rõ lý do và trả lại người tham gia, đơn vị hoặc đại lý thu.
 • trả lại hồ sơ; Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cho người tham gia, đơn vị và đại lý thu theo thời hạn ghi trong giấy hẹn.

Vì vậy, người muốn gia hạn BHYT sau khi nộp đủ hồ sơ có thể nộp hồ sơ tại cơ quan BHXH, qua đơn vị công tác và nộp hồ sơ tại đại lý thu, BHXH quận, huyện…. mặc dù hồ sơ đã được hoàn thiện Sau thời hạn này, thẻ BHYT mới sẽ được cấp trừ trường hợp có thông báo sửa đổi, bổ sung.

Xem các bài viết hữu ích khác như: Mẫu xác nhận rút lại thẻ bảo hiểm y tế, Cách tìm quyền lợi thẻ bảo hiểm y tế trong phần Câu hỏi thường gặp về pháp lý của Dữ liệu lớn.

Xem thêm thông tin Thủ tục đổi thẻ BHYT 2022

Thủ tục đổi thẻ BHYT 2022

Đổi thẻ BHYT 2022 như thế nào? Trường hợp mất thẻ BHYT, thẻ BHYT bị rách, mờ hoặc thông tin ghi trên thẻ BHYT không đúng với thông tin cá nhân. Tuy nhiên, bạn cũng đang bối rối không biết thủ tục đổi thẻ bảo hiểm như thế nào, có mất nhiều thời gian không? Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Vik News.
1. Hồ sơ đổi thẻ bảo hiểm
Theo quy định, khi muốn đổi thẻ BHYT phải làm thủ tục theo quy định, phải làm hồ sơ đổi thẻ trình cơ quan có thẩm quyền. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết các trường hợp muốn đổi thẻ sẽ xử lý theo hồ sơ yêu cầu, để tránh mất thời gian, công sức đi lại, bạn đọc lưu ý chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, kỹ lưỡng.
Trước khi đề cập đến hồ sơ đổi thẻ bảo hiểm, cần làm rõ khái niệm “Bảo hiểm y tế”. Căn cứ khoản 1 Điều 2 Luật bảo hiểm y tế năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014:
Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc áp dụng cho các đối tượng theo quy định của Luật này nhằm mục đích chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận, do Nhà nước tổ chức.
Bảo hiểm y tế (BHYT) là loại hình bảo hiểm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Theo đó, người mua bảo hiểm y tế sẽ được thanh toán một phần hoặc toàn bộ chi phí khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng… nếu bị tai nạn, ốm đau.
Theo quy định tại Điều 19 Luật BHYT 2008 sửa đổi, bổ sung 2014 thì các trường hợp sau được đổi thẻ BHYT:
Rách, vỡ hoặc hư hỏng.
Thay đổi nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu.
Thông tin trong thẻ không chính xác.
Theo quy định, hồ sơ đổi thẻ BHYT bao gồm:
Kê khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm y tế
Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả đổi thẻ BHYT theo Mẫu số 4 Phụ lục đính kèm.
Thẻ BHYT (Xé, rách, hỏng; Thay đổi nơi đăng ký KCB ban đầu; Thông tin trên thẻ không chính xác).
Như vậy, với những căn cứ nêu trên về BHYT thì chỉ những người bị rách, hỏng BHYT; Trường hợp thay đổi nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu hoặc thông tin ghi trên thẻ không chính xác thì được xem xét đổi thẻ BHYT. Sau đó, cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để làm thủ tục đổi thẻ BHYT gồm: Tờ khai, nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả BHYT, thẻ BHYT bị rách, nát, hư hỏng, sai thông tin cần thực hiện. được thay đổi. .
2. Thời hạn giải quyết
Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
3. Đối tượng thực hiện
Cá nhân, người sử dụng lao động, đại lý ..
Theo Nghị định 146/2018 / NĐ-CP, quy định chi tiết về nhóm 06 đối tượng tham gia BHYT bao gồm:
Các nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng;
Nhóm do cơ quan BHXH chi trả;
Nhóm do ngân sách Nhà nước đóng;
Nhóm do ngân sách Nhà nước hỗ trợ;
Nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình;
Nhóm do chủ nhân đóng.

4. Cơ quan thực hiện
Độc giả nộp hồ sơ đổi thẻ BHYT tại BHXH tỉnh, huyện.
5. Phí
Hiện nay, khi làm thủ tục cấp, đổi thẻ BHYT, bạn không cần phải nộp phí.
6. Trình tự thực hiện
Vik News xin chia sẻ để bạn đọc tham khảo thủ tục cấp, đổi thẻ BHYT để bạn đọc tham khảo.
Bước 1: Người tham gia
Người đang làm việc: nộp hồ sơ tại cơ quan BHXH hoặc nộp qua đơn vị đang làm việc.
Người tham gia BHXH, BHYT tự nguyện: nộp hồ sơ tại Đại lý thu hoặc BHXH quận, huyện.
Người đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội; Người đã được giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH: nộp hồ sơ tại cơ quan BHXH.
Bước 2: Người sử dụng lao động, đại lý thu, cơ quan quản lý đối tượng: lập hồ sơ theo quy định và nộp cho cơ quan BHXH.
Bước 3: Cơ quan BHXH:
Tiếp nhận hồ sơ, kiểm đếm thành phần, số lượng hồ sơ, nếu đúng, đủ thì viết giấy hẹn, thu lệ phí (trường hợp cấp lại, đổi thẻ do mất, rách, hỏng). Trường hợp hồ sơ chưa đúng, chưa đầy đủ thì nêu rõ lý do và trả lại người tham gia, đơn vị hoặc đại lý thu.
Trả lại hồ sơ; Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cho người tham gia, đơn vị, đại lý thu theo thời hạn ghi trên giấy hẹn.
Như vậy, người có nhu cầu gia hạn BHYT có thể nộp hồ sơ tại cơ quan BHXH, nộp qua đơn vị công tác, nộp hồ sơ tại đại lý thu, BHXH quận, huyện,… sau khi đã nộp đủ hồ sơ. Nếu hồ sơ đã đầy đủ nhưng không có thông báo sửa đổi, bổ sung thì quá thời hạn này bạn sẽ được cấp thẻ BHYT mới.
Mời các bạn tham khảo thêm một số bài viết hữu ích khác như: Mẫu giấy xác nhận rút thẻ BHYT, Cách tra cứu quyền lợi thẻ BHYT từ chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của trang Vik News.

#Thủ #tục #đổi #thẻ #BHYT

Đổi thẻ BHYT 2022 như thế nào? Trường hợp mất thẻ BHYT, thẻ BHYT bị rách, mờ hoặc thông tin ghi trên thẻ BHYT không đúng với thông tin cá nhân. Tuy nhiên, bạn cũng đang bối rối không biết thủ tục đổi thẻ bảo hiểm như thế nào, có mất nhiều thời gian không? Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Vik News.
1. Hồ sơ đổi thẻ bảo hiểm
Theo quy định, khi muốn đổi thẻ BHYT phải làm thủ tục theo quy định, phải làm hồ sơ đổi thẻ trình cơ quan có thẩm quyền. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết các trường hợp muốn đổi thẻ sẽ xử lý theo hồ sơ yêu cầu, để tránh mất thời gian, công sức đi lại, bạn đọc lưu ý chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, kỹ lưỡng.
Trước khi đề cập đến hồ sơ đổi thẻ bảo hiểm, cần làm rõ khái niệm “Bảo hiểm y tế”. Căn cứ khoản 1 Điều 2 Luật bảo hiểm y tế năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014:
Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc áp dụng cho các đối tượng theo quy định của Luật này nhằm mục đích chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận, do Nhà nước tổ chức.
Bảo hiểm y tế (BHYT) là loại hình bảo hiểm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Theo đó, người mua bảo hiểm y tế sẽ được thanh toán một phần hoặc toàn bộ chi phí khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng… nếu bị tai nạn, ốm đau.
Theo quy định tại Điều 19 Luật BHYT 2008 sửa đổi, bổ sung 2014 thì các trường hợp sau được đổi thẻ BHYT:
Rách, vỡ hoặc hư hỏng.
Thay đổi nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu.
Thông tin trong thẻ không chính xác.
Theo quy định, hồ sơ đổi thẻ BHYT bao gồm:
Kê khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm y tế
Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả đổi thẻ BHYT theo Mẫu số 4 Phụ lục đính kèm.
Thẻ BHYT (Xé, rách, hỏng; Thay đổi nơi đăng ký KCB ban đầu; Thông tin trên thẻ không chính xác).
Như vậy, với những căn cứ nêu trên về BHYT thì chỉ những người bị rách, hỏng BHYT; Trường hợp thay đổi nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu hoặc thông tin ghi trên thẻ không chính xác thì được xem xét đổi thẻ BHYT. Sau đó, cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để làm thủ tục đổi thẻ BHYT gồm: Tờ khai, nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả BHYT, thẻ BHYT bị rách, nát, hư hỏng, sai thông tin cần thực hiện. được thay đổi. .
2. Thời hạn giải quyết
Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
3. Đối tượng thực hiện
Cá nhân, người sử dụng lao động, đại lý ..
Theo Nghị định 146/2018 / NĐ-CP, quy định chi tiết về nhóm 06 đối tượng tham gia BHYT bao gồm:
Các nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng;
Nhóm do cơ quan BHXH chi trả;
Nhóm do ngân sách Nhà nước đóng;
Nhóm do ngân sách Nhà nước hỗ trợ;
Nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình;
Nhóm do chủ nhân đóng.

4. Cơ quan thực hiện
Độc giả nộp hồ sơ đổi thẻ BHYT tại BHXH tỉnh, huyện.
5. Phí
Hiện nay, khi làm thủ tục cấp, đổi thẻ BHYT, bạn không cần phải nộp phí.
6. Trình tự thực hiện
Vik News xin chia sẻ để bạn đọc tham khảo thủ tục cấp, đổi thẻ BHYT để bạn đọc tham khảo.
Bước 1: Người tham gia
Người đang làm việc: nộp hồ sơ tại cơ quan BHXH hoặc nộp qua đơn vị đang làm việc.
Người tham gia BHXH, BHYT tự nguyện: nộp hồ sơ tại Đại lý thu hoặc BHXH quận, huyện.
Người đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội; Người đã được giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH: nộp hồ sơ tại cơ quan BHXH.
Bước 2: Người sử dụng lao động, đại lý thu, cơ quan quản lý đối tượng: lập hồ sơ theo quy định và nộp cho cơ quan BHXH.
Bước 3: Cơ quan BHXH:
Tiếp nhận hồ sơ, kiểm đếm thành phần, số lượng hồ sơ, nếu đúng, đủ thì viết giấy hẹn, thu lệ phí (trường hợp cấp lại, đổi thẻ do mất, rách, hỏng). Trường hợp hồ sơ chưa đúng, chưa đầy đủ thì nêu rõ lý do và trả lại người tham gia, đơn vị hoặc đại lý thu.
Trả lại hồ sơ; Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cho người tham gia, đơn vị, đại lý thu theo thời hạn ghi trên giấy hẹn.
Như vậy, người có nhu cầu gia hạn BHYT có thể nộp hồ sơ tại cơ quan BHXH, nộp qua đơn vị công tác, nộp hồ sơ tại đại lý thu, BHXH quận, huyện,… sau khi đã nộp đủ hồ sơ. Nếu hồ sơ đã đầy đủ nhưng không có thông báo sửa đổi, bổ sung thì quá thời hạn này bạn sẽ được cấp thẻ BHYT mới.
Mời các bạn tham khảo thêm một số bài viết hữu ích khác như: Mẫu giấy xác nhận rút thẻ BHYT, Cách tra cứu quyền lợi thẻ BHYT từ chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của trang Vik News.

#Thủ #tục #đổi #thẻ #BHYT


#Thủ #tục #đổi #thẻ #BHYT

Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button