Hình ảnh

Tiên đề Ơ cơ lít là gì? Tính chất tiên đề Ơ cơ lít và đường thẳng song song

Tiên đề lít là gì? Thuộc tính định đề của hình elip và đường thẳng song song

Hầu như người nào học hết chương trình phổ quát đều sẽ được học về 1 định đề rất lừng danh với tên gọi Việt Nam là Tiên đề Ơ-clit, “Tiên đề Ơ-clit”. OK, bữa nay tôi sẽ nhắc lại kiến ​​thức này.

1. Khái niệm định đề Ox?

* Tiên đề Oh lít?

Đối với 1 điểm nằm ngoài 1 đường thẳng thì chỉ có 1 đường thẳng song song với đường thẳng ấy.

* Thuộc tính của định đề Ơclit về 2 đường thẳng song song:

Nếu 1 đường thẳng cắt 2 đường thẳng song song thì:

 • Hai góc bên trong so le là đồng dư.
 • Hai góc đồng vị là đồng dư.
 • Hai góc trong cùng phía bù nhau.

Ghi chú: Các kiến ​​thức về định đề Euclid để áp dụng vào các bài tập về 2 đường thẳng song song là điều buộc phải phải nhớ. Bài tập thí dụ dưới đây:

Nếu a // b thì:

>> Mày mò về toán học Euclid với định đề

* Phát biểu các định lí về định đề tứ giác về đường thẳng song song?
 • Định lý 1: Trong ko gian, đối với 1 điểm ko nằm trên đường thẳng cho trước thì có 1 và chỉ 1 đường thẳng song song với đường thẳng cho trước.
 • Định lý 2: (Định lý 3 mặt phẳng): Nếu 3 mặt phẳng phân biệt được 3 giao tuyến phân biệt cắt nhau thì 3 giao tuyến ấy đồng quy hoặc song song với nhau.
 • Định lý 3: Hai đường thẳng phân biệt song song với đường thẳng thứ 3 thì song song với nhau.

2. Công tác của Euclid?

Trong cuốn sách trước hết của mình, Euclid đã nêu 5 định đề:

 • Qua 2 điểm bất cứ luôn vẽ 1 đường thẳng
 • 1 đường thẳng có thể được kéo dài vô biên.
 • Với bất cứ tâm và bán kính bất cứ, 1 hình tròn luôn có thể được vẽ.
 • Tất cả các góc vuông bằng nhau.
 • Nếu 2 đường thẳng tạo với đường thẳng thứ 3, 2 góc trong của cùng 1 phía có tổng bé hơn 180 độ, chúng sẽ cắt nhau theo hướng ấy.

Và 5 tiên đề:

 • Hai phần 3 giống nhau.
 • Thêm bằng bằng và nhận bằng.
 • Trừ bằng với bằng để được độ.
 • Nó đồng đẳng.
 • Toàn bộ to hơn 1 phần.

bài trước Ký hiệu toán học Q có tức là gì? Thông tin thêm về số logic

Bài tiếp theo Ký hiệu Toán lớp 7? Học các ký hiệu toán học

Xem thêm các mặt hàng mới tại: Hơn ?

.

Xem thêm thông tin Tiên đề Ơ cơ lít là gì? Tính chất tiên đề Ơ cơ lít và đường thẳng song song

Tiên đề Ơ cơ lít là gì? Thuộc tính định đề Ơ cơ lít và đường thẳng song song

Tiên đề lít là gì? Thuộc tính định đề của hình elip và đường thẳng song song

Hầu như người nào đã học qua chương trình THCS đều sẽ được học về 1 định đề hết sức lừng danh mang tên Tiên đề Euclid đã được Việt hóa, “Tiên đề Ơ-clit”. OK, bữa nay tôi sẽ nhắc lại kiến ​​thức này.
1. Khái niệm định đề Ô cơ?
* Tiên đề Ồ lít cơ?
Qua 1 điểm nằm ngoài 1 đường thẳng có độc nhất 1 đường thẳng song song với đường thẳng ấy.
* Thuộc tính của định đề Ơclit về 2 đường thẳng song song:
Nếu 1 đường thẳng cắt 2 đường thẳng song song thì:
Hai góc bên trong so le là đồng dư.
Hai góc đồng vị là đồng dư.
Hai góc nội thất ở cùng 1 phía bù nhau.
Ghi chú: Kiến thức về định đề Ơclit buộc phải phải nhớ để áp dụng vào các bài tập về 2 đường thẳng song song. Bài tập thí dụ dưới đây:

Nếu a // b thì:

>> Mày mò về các nhà toán học Euclid với định đề
* Nêu các định lí về định đề của tứ thức về đường thẳng song song?
Định lý 1: Trong ko gian, qua 1 điểm ko nằm trên đường thẳng cho trước, có 1 và chỉ 1 đường thẳng song song với đường thẳng cho trước.
Định lý 2: (định lí giao tuyến của 3 mặt phẳng): Nếu 3 mặt phẳng phân biệt cắt nhau theo 3 giao tuyến phân biệt thì 3 giao tuyến ấy đồng quy hoặc song song với nhau.
Định lý 3: Hai đường thẳng phân biệt song song với đường thẳng thứ 3 thì song song với nhau.
2. Tác phẩm của Euclid?
Trong cuốn sách trước hết, Euclid đưa ra 5 định đề:
Qua 2 điểm bất cứ luôn vẽ 1 đường thẳng
1 đường thẳng có thể được kéo dài vô biên.
Với bất cứ tâm và bán kính bất cứ, 1 hình tròn luôn có thể được vẽ.
Tất cả các góc vuông bằng nhau.
Nếu 2 đường thẳng tạo với đường thẳng thứ 3, 2 góc trong cùng phía có tổng bé hơn 180 độ, chúng sẽ cắt nhau theo hướng ấy.
Và 5 tiên đề:
Hai bằng thứ 3 là bằng nhau.
Thêm bằng với bằng và nhận bằng.
Trừ bằng với bằng để nhận bằng.
Bằng nhau là đồng đẳng.
Toàn bộ to hơn 1 phần.

bài báo trướcKí hiệu toán học Q có tức là gì? Mày mò về Số cân đối
Bài tiếp theoCác kí hiệu toán lớp 7? Học ký hiệu toán học

Xem thêm nhiều bài mới tại : Là Gì ?

TagsLà gì?

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Tiên #đề #cơ #lít #là #gì #Tính #chất #tiên #đề #cơ #lít #và #đường #thẳng #song #song

Tiên đề Ơ cơ lít là gì? Thuộc tính định đề Ơ cơ lít và đường thẳng song song

Tiên đề lít là gì? Thuộc tính định đề của hình elip và đường thẳng song song

Hầu như người nào đã học qua chương trình THCS đều sẽ được học về 1 định đề hết sức lừng danh mang tên Tiên đề Euclid đã được Việt hóa, “Tiên đề Ơ-clit”. OK, bữa nay tôi sẽ nhắc lại kiến ​​thức này.
1. Khái niệm định đề Ô cơ?
* Tiên đề Ồ lít cơ?
Qua 1 điểm nằm ngoài 1 đường thẳng có độc nhất 1 đường thẳng song song với đường thẳng ấy.
* Thuộc tính của định đề Ơclit về 2 đường thẳng song song:
Nếu 1 đường thẳng cắt 2 đường thẳng song song thì:
Hai góc bên trong so le là đồng dư.
Hai góc đồng vị là đồng dư.
Hai góc nội thất ở cùng 1 phía bù nhau.
Ghi chú: Kiến thức về định đề Ơclit buộc phải phải nhớ để áp dụng vào các bài tập về 2 đường thẳng song song. Bài tập thí dụ dưới đây:

Nếu a // b thì:

>> Mày mò về các nhà toán học Euclid với định đề
* Nêu các định lí về định đề của tứ thức về đường thẳng song song?
Định lý 1: Trong ko gian, qua 1 điểm ko nằm trên đường thẳng cho trước, có 1 và chỉ 1 đường thẳng song song với đường thẳng cho trước.
Định lý 2: (định lí giao tuyến của 3 mặt phẳng): Nếu 3 mặt phẳng phân biệt cắt nhau theo 3 giao tuyến phân biệt thì 3 giao tuyến ấy đồng quy hoặc song song với nhau.
Định lý 3: Hai đường thẳng phân biệt song song với đường thẳng thứ 3 thì song song với nhau.
2. Tác phẩm của Euclid?
Trong cuốn sách trước hết, Euclid đưa ra 5 định đề:
Qua 2 điểm bất cứ luôn vẽ 1 đường thẳng
1 đường thẳng có thể được kéo dài vô biên.
Với bất cứ tâm và bán kính bất cứ, 1 hình tròn luôn có thể được vẽ.
Tất cả các góc vuông bằng nhau.
Nếu 2 đường thẳng tạo với đường thẳng thứ 3, 2 góc trong cùng phía có tổng bé hơn 180 độ, chúng sẽ cắt nhau theo hướng ấy.
Và 5 tiên đề:
Hai bằng thứ 3 là bằng nhau.
Thêm bằng với bằng và nhận bằng.
Trừ bằng với bằng để nhận bằng.
Bằng nhau là đồng đẳng.
Toàn bộ to hơn 1 phần.

bài báo trướcKí hiệu toán học Q có tức là gì? Mày mò về Số cân đối
Bài tiếp theoCác kí hiệu toán lớp 7? Học ký hiệu toán học

Xem thêm nhiều bài mới tại : Là Gì ?

TagsLà gì?

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Tiên #đề #cơ #lít #là #gì #Tính #chất #tiên #đề #cơ #lít #và #đường #thẳng #song #song


#Tiên #đề #cơ #lít #là #gì #Tính #chất #tiên #đề #cơ #lít #và #đường #thẳng #song #song

Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button