Pháp Luật

Tiền lương hưu 2022 có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Thuế thu nhập cá nhân dường như rất phổ biến đối với cả người lao động đi làm và có thu nhập. Nộp thuế là nghĩa vụ bắt buộc để góp phần xây dựng đất nước. Vậy lương hưu năm 2022 có phải chịu thuế thu nhập cá nhân không? Bài viết này Vik News sẽ chia sẻ với bạn.

Người đã nghỉ hưu đóng thuế theo quy định của nhà nước.
Người đã nghỉ hưu đóng thuế theo quy định của nhà nước.

1. Thuế TNCN có áp dụng cho tiền hưu bổng không?

Người về hưu có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không?

Sau thời gian hoạt động thanh niên, người lao động có BHXH sẽ nghỉ hưu và hưởng lương hưu hàng tháng. Nhưng có rất nhiều câu hỏi xoay quanh vấn đề dữ liệu lớn Người về hưu có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không? Dữ liệu lớn muốn trả lời các câu hỏi sau:

Thuế thu nhập cá nhân là loại thuế bắt buộc người có thu nhập phải trích một phần tiền lương hoặc các khoản thu nhập khác vào ngân sách quốc gia sau khi tính các khoản khấu trừ.

Thực hiện theo quy định tại Điều 3 Khoản 1 Thông tư 111/2013 / TT-BTC:

Điều 3 Thu nhập miễn thuế

1. Điều 4 của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định thi hành số Theo quy định tại Điều 4, 65/2013 / NĐ-CP, thu nhập được miễn thuế bao gồm:

……

k) Do Quỹ bảo hiểm xã hội chi trả lương hưu theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội. Bạn nhận lương hưu hàng tháng từ quỹ hưu trí tự nguyện.

Theo quy định này, lương hưu là thu nhập được miễn thuế. Ngoài ra, Điều 4, Đoạn 10 Luật Thuế Thu nhập Cá nhân năm 2007 (SBS 2014) quy định như sau.

Điều 4 Thu nhập miễn thuế

10. Lương hưu do bảo hiểm xã hội chi trả.

Do đó, lương hưu của người lao động không được tính vào tính thuế thu nhập cá nhân. Nhờ đó, người về hưu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

2. Có phải đánh thuế thu nhập cá nhân đối với lương hưu không?

Luật Thuế Thu nhập Cá nhân 2007 và Quy tắc Thực thi Số Theo 111/2013 / TT-BTC, lương hưu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Đó là vì đây là thu nhập do Quỹ An sinh Xã hội chi trả. Do đó, các đối tượng này không phải chịu thuế TNCN.

Năm 2021 của tôi có phải nộp thuế TNCN không?

3. Có phải áp dụng thuế TNCN đối với trợ cấp thôi việc không?

Theo quy định tại Điều 2 (2) b.6 Thông tư 111/2013 / TT-BTC:

Điều 2 Thu nhập chịu thuế

2. Thu nhập từ lương, thu nhập từ lương

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập mà người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp ngoài các khoản phụ cấp, trợ cấp sau:

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

b.6) Trợ cấp đột xuất, Trợ cấp bồi thường cho người lao động, Trợ cấp bệnh nghề nghiệp, Trợ cấp khi sinh con, Trợ cấp nhận con nuôi, Trợ cấp thai sản, Trợ cấp điều dưỡng, Trợ cấp tài sản phục hồi sau khi mang thai, Trợ cấp giảm khả năng lao động một lần. Trợ cấp thôi việc, trợ cấp tuất hàng tháng, trợ cấp thôi việc, trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp thất nghiệp và các khoản trợ cấp theo luật định khác. Các điều của Luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội.

Do đó, theo quy định của luật này thì việc hưởng lương hưu vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân.

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 8 Khoản 1 b và c Nghị định 143/2020 / NĐ-CP thì:

b) Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho năm nghỉ hưu sớm quy định tại Điều 50 Khoản 1 Khoản b Luật Bảo hiểm xã hội.

c) Được hưởng 5 tháng lương của 20 năm đầu cùng với toàn bộ số tiền đã đóng bảo hiểm xã hội; Từ năm thứ 21 trở đi được trợ cấp 1/2 mức tiền lương cho mỗi năm kinh doanh có đóng bảo hiểm xã hội.

Như vậy, nếu đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí sớm thì bạn không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Do đó, trợ cấp hưu trí thường xuyên vẫn được đóng thuế TNCN, nhưng trợ cấp hưu trí sớm thì không.

4. Người về hưu có phải nộp thuế TNCN không?

Phân tích của Phần 1 cho thấy những người về hưu không phải nộp thuế TNCN trên niên kim của họ.

Tuy nhiên, vẫn có những cá nhân khỏe mạnh và có thể tiếp tục làm việc khi nghỉ hưu. Tiền lương trả cho những công việc sau khi nghỉ hưu này có phải chịu thuế không?

Theo quy định tại Điều 2, Khoản 2, b.6 Nghị định 111/2013 / TT-BTC, thu nhập chịu thuế bao gồm thu nhập từ tiền lương và thu nhập từ tiền lương. Do đó, người nghỉ việc và tiếp tục làm việc vẫn phải chịu thuế TNCN đối với tiền lương trả cho công việc này.

5. Thuế TNCN của người nghỉ hưu được tính như thế nào?

Đối với những người nghỉ hưu đi làm, thuế thu nhập cá nhân chỉ được tính nếu họ có thu nhập chịu thuế sau đây.

Thu nhập chịu thuế được xác định bằng cách trừ (-) các khoản giảm trừ vào thu nhập chịu thuế. Giảm trừ gia cảnh (Giảm trừ gia cảnh (giảm trừ gia cảnh 9 triệu đồng / tháng, người phụ thuộc 3,6 triệu đồng / tháng) đồng / tháng / người) Quyên góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.

Nếu thu nhập chịu thuế của bạn sau khi khấu trừ là số dương (nếu số còn lại lớn hơn 0) thì bạn phải nộp thuế TNCN.

Tóm lại, nguyên tắc tính thuế thu nhập cá nhân đối với người đã nghỉ hưu nhưng đi làm như sau. Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ lương hưu. Nếu người lao động có thu nhập từ tiền lương, tiền công thì phải nộp thuế thu nhập cá nhân sau khi trừ phần còn lại lớn hơn không.

5. Tôi có thể nộp thuế thu nhập cá nhân ở độ tuổi nào?

Theo Điều 2.1 (1) của Đạo luật Thuế Thu nhập Cá nhân năm 2007 (SBS 2014), các quy định đối với người nộp thuế như sau.

1. Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân là người cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này và người không cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại khoản 1 Điều này có nguồn gốc ở trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam. Điều 3 của luật này diễn ra trên lãnh thổ Việt Nam.

2. Người cư trú là người thuộc bất kỳ điểm nào trong các điểm sau đây:

a) Lưu trú tại Việt Nam trên 183 ngày trong một năm dương lịch hoặc 12 tháng liên tục, kể từ ngày đầu tiên lưu trú tại Việt Nam

b) Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, kể cả nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc thuê nhà ở để cư trú tại Việt Nam theo hợp đồng thuê nhà có thời hạn.

Tóm lại, do luật không quy định độ tuổi được nộp thuế TNCN nên có thể thấy rằng nếu đáp ứng các điều kiện nộp thuế tại Điều 3 của Luật này thì phải nộp thuế TNCN.

6. Người dưới 18 tuổi có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không?

Tại mục 5 trên, bài báo đã đề cập đến thông tin rằng pháp luật nước ta chưa có quy định cụ thể về độ tuổi nộp thuế TNCN. Vì vậy, dù bạn chưa tròn 18 tuổi nhưng bạn vẫn phải nộp thuế đều đặn, kể cả khi bạn đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Nó cũng đảm bảo trách nhiệm giải trình và nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước.

7. Tôi phải thu được bao nhiêu tiền thuế thu nhập cá nhân?

Theo quy định tại Điều 7 Nghị định 111/2013 / TT-BTC, căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập chịu thuế và thuế suất. Cụ thể, thu nhập chịu thuế được xác định bằng cách trừ các khoản giảm trừ vào thu nhập chịu thuế.

  • Thu nhập từ tiền lương, tiền công được miễn thuế bao gồm: Tiền lương và thu nhập từ tiền lương của thuyền viên Việt Nam làm việc cho hãng tàu nước ngoài và hãng tàu Việt Nam kinh doanh vận tải biển quốc tế.
  • Các khoản khấu trừ là: Giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế là 11 triệu đồng / tháng (132 triệu đồng / năm). Mức giảm trừ gia cảnh cho mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng / tháng.
  • Người nộp thuế cũng được khấu trừ từ đóng góp bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện, đóng góp từ thiện, khuyến học, và đóng góp nhân đạo.
  • Thuế suất tiền lương, tiền công được áp dụng lũy ​​tiến theo quy định đối với cá nhân ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên.

Như vậy, trong trường hợp không có người phụ thuộc, có thể kết luận tổng thu nhập tiền lương, tiền công của người lao động đang làm việc là hơn 11 triệu đồng / tháng (khoản thu nhập này được trừ các khoản bảo hiểm bắt buộc theo quy định của pháp luật) . hợp pháp). Các quy định về từ thiện, nhân đạo,… và các khoản đóng góp khác đều phải chịu thuế thu nhập cá nhân.

Nếu bạn có một người phụ thuộc thì thu nhập của bạn phải từ 15,4 triệu đồng trở lên.

Bài viết này đã giải đáp thắc mắc của bạn đọc về vấn đề thuế TNCN đối với lương hưu. Xem các bài viết hữu ích khác trong phần Câu hỏi thường gặp về pháp lý của Vik News.

  • Hướng dẫn nộp thuế thu nhập cá nhân qua mạng
  • Cách ghi chứng từ khấu trừ thuế TNCN
  • Số PIT 2022 Ngày phát hành Yêu cầu
  • Mẫu 02 / QTT-TNCN: Khai thuế TNCN năm 2022
  • Thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ phải nộp khi mua căn hộ chung cư?

Xem thêm thông tin Tiền lương hưu 2022 có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Tiền lương hưu 2022 có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Thuế thu nhập cá nhân dường như rất phổ biến đối với những người lao động đang làm việc và có thu nhập. Nộp thuế là nghĩa vụ bắt buộc để góp phần xây dựng đất nước. Vậy lương hưu năm 2022 có phải chịu thuế thu nhập cá nhân không? Bài viết này Vik News sẽ chia sẻ cùng bạn.
Người đã nghỉ hưu đóng thuế theo quy định của nhà nước.1. Lương hưu có phải chịu thuế TNCN không?
Người về hưu có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không?
Sau thời gian tuổi trẻ hăng say lao động, người lao động có đóng BHXH sẽ được nghỉ hưu và nhận lương hưu hàng tháng. Tuy nhiên, Vik News nhận được nhiều câu hỏi đặt ra là người về hưu có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không? Vik News xin giải đáp như sau:
Thuế thu nhập cá nhân là khoản thuế mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương hoặc các khoản thu khác vào ngân sách nhà nước sau khi đã tính các khoản giảm trừ.
Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013 / TT-BTC thì:
Điều 3. Thu nhập được miễn thuế
1. Căn cứ quy định tại Điều 4 Luật thuế thu nhập cá nhân và Điều 4 Nghị định số 65/2013 / NĐ-CP, các khoản thu nhập được miễn thuế bao gồm:
……
k) Do Quỹ bảo hiểm xã hội chi trả lương hưu theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội; nhận lương hưu hàng tháng từ Quỹ hưu trí tự nguyện.
Theo quy định này, lương hưu là khoản thu nhập được miễn thuế. Bên cạnh đó, tại Khoản 10 Điều 4 Luật Thuế TNCN 2007 (SBS 2014) cũng quy định như sau:
Điều 4. Thu nhập được miễn thuế
10. Lương hưu do Bảo hiểm xã hội chi trả.
Như vậy, lương hưu của người lao động sẽ không được tính để tính thuế thu nhập cá nhân. Do đó, người về hưu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.
2. Lương hưu có phải chịu thuế thu nhập cá nhân không?
Căn cứ theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007 và Thông tư số 111/2013 / TT-BTC thì lương hưu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Vì đây là khoản thu nhập do quỹ An sinh xã hội chi trả. Do đó, các đối tượng này không phải chịu thuế TNCN.

3. Trợ cấp hưu trí có phải chịu thuế TNCN không?
Theo quy định tại điểm b.6 Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013 / TT-BTC thì:
Điều 2. Thu nhập chịu thuế
2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công
Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập mà người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:
b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản phụ cấp và trợ cấp sau:
……….
b.6) Trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con, nhận nuôi con nuôi, chế độ thai sản, nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản, trợ cấp suy giảm khả năng lao động một lần. trợ cấp hưu trí, trợ cấp tuất hàng tháng, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thất nghiệp và các quyền lợi khác theo quy định. quy định của Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội.
Như vậy, theo quy định của Luật này thì việc hưởng lương hưu vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân.
Tuy nhiên, theo quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 8 Nghị định 143/2020 / NĐ-CP thì:
b) Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 50 của Luật bảo hiểm xã hội;
c) Được trợ cấp 5 tháng lương cho hai mươi năm làm việc đầu tiên, có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm làm việc có đóng bảo hiểm xã hội thì được trợ cấp bằng 1/2 tháng tiền lương.
Theo đó, nếu được hưởng các quyền lợi liên quan đến việc nghỉ hưu sớm thì sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Do đó, trợ cấp hưu trí thông thường sẽ vẫn phải chịu thuế TNCN, nhưng trợ cấp hưu trí sớm không phải chịu thuế TNCN.
4. Người về hưu có phải nộp thuế TNCN không?
Theo phân tích ở phần 1, người nghỉ hưu không phải nộp thuế TNCN đối với tiền lương hưu.
Tuy nhiên, khi nghỉ hưu vẫn có những cá nhân còn sức khỏe và khả năng tiếp tục làm việc. Phần tiền lương trả cho những công việc sau khi nghỉ hưu này có phải chịu thuế không?
Theo quy định tại điểm b.6 khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013 / TT-BTC thì thu nhập chịu thuế bao gồm thu nhập từ tiền lương, tiền công. Do đó, người nghỉ việc nhưng vẫn tiếp tục làm việc vẫn phải chịu thuế TNCN đối với tiền lương trả cho công việc này.
5. Cách tính thuế TNCN đối với người về hưu đang làm việc?
Đối với người nghỉ hưu đi làm chỉ tính thuế thu nhập cá nhân khi có thu nhập chịu thuế như sau:
Thu nhập chịu thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ (-) các khoản giảm trừ sau: Giảm trừ gia cảnh (giảm trừ gia cảnh (giảm trừ gia cảnh là 9 triệu đồng / tháng, người phụ thuộc 3,6 triệu đồng / tháng / người). Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.
Sau khi trừ các khoản giảm trừ, nếu thu nhập chịu thuế là số dương (số còn lại lớn hơn 0) thì phải nộp thuế TNCN.
Tóm lại, quy định về tính thuế thu nhập cá nhân đối với người nghỉ hưu nhưng đang đi làm như sau: Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ lương hưu. Trường hợp người lao động có thu nhập từ tiền lương, tiền công sau khi trừ các khoản còn lại lớn hơn 0 thì phải nộp thuế thu nhập cá nhân.
5. Độ tuổi nộp thuế thu nhập cá nhân là bao nhiêu?
Căn cứ khoản 1 Điều 2 Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 (SBS 2014) có quy định về người nộp thuế như sau:
1. Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân là người cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh ở trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và người không cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại khoản 1 Điều này. Điều 3 của Luật này phát sinh trên lãnh thổ Việt Nam.
2. Người cư trú là người có một trong các điều kiện sau đây:
a) Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên trong năm dương lịch hoặc 12 tháng liên tục, kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam;
b) Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, kể cả nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc thuê nhà để ở tại Việt Nam theo hợp đồng thuê nhà có thời hạn.
Tóm lại, có thể thấy pháp luật không quy định độ tuổi phải nộp thuế TNCN nên nếu bạn đáp ứng đủ điều kiện nộp thuế tại Điều 3 luật này thì bạn phải nộp thuế TNCN.
6. Người dưới 18 tuổi có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không?
Tại mục 5 phía trên bài báo đã đề cập đến thông tin mà pháp luật nước ta chưa có quy định cụ thể về độ tuổi phải nộp thuế TNCN. Do đó, dù bạn chưa đủ 18 tuổi nhưng đáp ứng đủ các điều kiện mà pháp luật quy định thì bạn vẫn phải nộp thuế bình thường.
Điều này cũng đảm bảo trách nhiệm và nghĩa vụ nộp thuế cho ngân sách nhà nước.
7. Thu nhập bao nhiêu sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân?
Theo quy định tại Điều 7 Thông tư 111/2013 / TT-BTC, căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập chịu thuế và thuế suất. Cụ thể, thu nhập chịu thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ các khoản giảm trừ:
Thu nhập từ tiền lương, tiền công được miễn thuế bao gồm: Phần tiền lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ cao hơn tiền lương làm việc ngày, làm thêm theo quy định của pháp luật; Thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên Việt Nam làm việc cho hãng tàu nước ngoài, hãng tàu Việt Nam kinh doanh vận tải quốc tế.
Các khoản giảm trừ bao gồm: Giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế là 11 triệu đồng / tháng (132 triệu đồng / năm); Giảm trừ gia cảnh cho mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng / tháng.
Ngoài ra, người nộp thuế còn được trừ vào các khoản đóng góp bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện, đóng góp từ thiện, khuyến học, đóng góp nhân đạo.
Thuế suất tiền lương, tiền công đối với cá nhân ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên được áp dụng theo lũy tiến từng phần theo quy định.
Qua đó có thể kết luận người lao động đang làm việc có tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công trên 11 triệu đồng / tháng nếu không có người phụ thuộc (khoản thu nhập này đã được trừ các khoản bảo hiểm bắt buộc theo quy định của pháp luật). quy định và các khoản đóng góp khác như từ thiện, nhân đạo… phải nộp thuế thu nhập cá nhân.
Nếu có 1 người phụ thuộc thì thu nhập phải trên 15,4 triệu đồng.
Bài viết đã giải đáp thắc mắc về vấn đề thuế TNCN đối với lương hưu. Mời các bạn tham khảo thêm một số bài viết hữu ích khác từ chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của Vik News.
Hướng dẫn nộp thuế thu nhập cá nhân qua mạng
Cách ghi chứng từ khấu trừ thuế TNCN
Tra cứu ngày cấp mã số thuế TNCN 2022
Mẫu 02 / QTT-TNCN: Tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2022
Thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ phải nộp khi mua căn hộ chung cư?

#Tiền #lương #hưu #có #phải #nộp #thuế #thu #nhập #cá #nhân

Thuế thu nhập cá nhân dường như rất phổ biến đối với những người lao động đang làm việc và có thu nhập. Nộp thuế là nghĩa vụ bắt buộc để góp phần xây dựng đất nước. Vậy lương hưu năm 2022 có phải chịu thuế thu nhập cá nhân không? Bài viết này Vik News sẽ chia sẻ cùng bạn.
Người đã nghỉ hưu đóng thuế theo quy định của nhà nước.1. Lương hưu có phải chịu thuế TNCN không?
Người về hưu có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không?
Sau thời gian tuổi trẻ hăng say lao động, người lao động có đóng BHXH sẽ được nghỉ hưu và nhận lương hưu hàng tháng. Tuy nhiên, Vik News nhận được nhiều câu hỏi đặt ra là người về hưu có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không? Vik News xin giải đáp như sau:
Thuế thu nhập cá nhân là khoản thuế mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương hoặc các khoản thu khác vào ngân sách nhà nước sau khi đã tính các khoản giảm trừ.
Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013 / TT-BTC thì:
Điều 3. Thu nhập được miễn thuế
1. Căn cứ quy định tại Điều 4 Luật thuế thu nhập cá nhân và Điều 4 Nghị định số 65/2013 / NĐ-CP, các khoản thu nhập được miễn thuế bao gồm:
……
k) Do Quỹ bảo hiểm xã hội chi trả lương hưu theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội; nhận lương hưu hàng tháng từ Quỹ hưu trí tự nguyện.
Theo quy định này, lương hưu là khoản thu nhập được miễn thuế. Bên cạnh đó, tại Khoản 10 Điều 4 Luật Thuế TNCN 2007 (SBS 2014) cũng quy định như sau:
Điều 4. Thu nhập được miễn thuế
10. Lương hưu do Bảo hiểm xã hội chi trả.
Như vậy, lương hưu của người lao động sẽ không được tính để tính thuế thu nhập cá nhân. Do đó, người về hưu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.
2. Lương hưu có phải chịu thuế thu nhập cá nhân không?
Căn cứ theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007 và Thông tư số 111/2013 / TT-BTC thì lương hưu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Vì đây là khoản thu nhập do quỹ An sinh xã hội chi trả. Do đó, các đối tượng này không phải chịu thuế TNCN.

3. Trợ cấp hưu trí có phải chịu thuế TNCN không?
Theo quy định tại điểm b.6 Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013 / TT-BTC thì:
Điều 2. Thu nhập chịu thuế
2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công
Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập mà người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:
b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản phụ cấp và trợ cấp sau:
……….
b.6) Trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con, nhận nuôi con nuôi, chế độ thai sản, nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản, trợ cấp suy giảm khả năng lao động một lần. trợ cấp hưu trí, trợ cấp tuất hàng tháng, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thất nghiệp và các quyền lợi khác theo quy định. quy định của Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội.
Như vậy, theo quy định của Luật này thì việc hưởng lương hưu vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân.
Tuy nhiên, theo quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 8 Nghị định 143/2020 / NĐ-CP thì:
b) Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 50 của Luật bảo hiểm xã hội;
c) Được trợ cấp 5 tháng lương cho hai mươi năm làm việc đầu tiên, có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm làm việc có đóng bảo hiểm xã hội thì được trợ cấp bằng 1/2 tháng tiền lương.
Theo đó, nếu được hưởng các quyền lợi liên quan đến việc nghỉ hưu sớm thì sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Do đó, trợ cấp hưu trí thông thường sẽ vẫn phải chịu thuế TNCN, nhưng trợ cấp hưu trí sớm không phải chịu thuế TNCN.
4. Người về hưu có phải nộp thuế TNCN không?
Theo phân tích ở phần 1, người nghỉ hưu không phải nộp thuế TNCN đối với tiền lương hưu.
Tuy nhiên, khi nghỉ hưu vẫn có những cá nhân còn sức khỏe và khả năng tiếp tục làm việc. Phần tiền lương trả cho những công việc sau khi nghỉ hưu này có phải chịu thuế không?
Theo quy định tại điểm b.6 khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013 / TT-BTC thì thu nhập chịu thuế bao gồm thu nhập từ tiền lương, tiền công. Do đó, người nghỉ việc nhưng vẫn tiếp tục làm việc vẫn phải chịu thuế TNCN đối với tiền lương trả cho công việc này.
5. Cách tính thuế TNCN đối với người về hưu đang làm việc?
Đối với người nghỉ hưu đi làm chỉ tính thuế thu nhập cá nhân khi có thu nhập chịu thuế như sau:
Thu nhập chịu thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ (-) các khoản giảm trừ sau: Giảm trừ gia cảnh (giảm trừ gia cảnh (giảm trừ gia cảnh là 9 triệu đồng / tháng, người phụ thuộc 3,6 triệu đồng / tháng / người). Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.
Sau khi trừ các khoản giảm trừ, nếu thu nhập chịu thuế là số dương (số còn lại lớn hơn 0) thì phải nộp thuế TNCN.
Tóm lại, quy định về tính thuế thu nhập cá nhân đối với người nghỉ hưu nhưng đang đi làm như sau: Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ lương hưu. Trường hợp người lao động có thu nhập từ tiền lương, tiền công sau khi trừ các khoản còn lại lớn hơn 0 thì phải nộp thuế thu nhập cá nhân.
5. Độ tuổi nộp thuế thu nhập cá nhân là bao nhiêu?
Căn cứ khoản 1 Điều 2 Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 (SBS 2014) có quy định về người nộp thuế như sau:
1. Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân là người cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh ở trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và người không cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại khoản 1 Điều này. Điều 3 của Luật này phát sinh trên lãnh thổ Việt Nam.
2. Người cư trú là người có một trong các điều kiện sau đây:
a) Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên trong năm dương lịch hoặc 12 tháng liên tục, kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam;
b) Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, kể cả nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc thuê nhà để ở tại Việt Nam theo hợp đồng thuê nhà có thời hạn.
Tóm lại, có thể thấy pháp luật không quy định độ tuổi phải nộp thuế TNCN nên nếu bạn đáp ứng đủ điều kiện nộp thuế tại Điều 3 luật này thì bạn phải nộp thuế TNCN.
6. Người dưới 18 tuổi có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không?
Tại mục 5 phía trên bài báo đã đề cập đến thông tin mà pháp luật nước ta chưa có quy định cụ thể về độ tuổi phải nộp thuế TNCN. Do đó, dù bạn chưa đủ 18 tuổi nhưng đáp ứng đủ các điều kiện mà pháp luật quy định thì bạn vẫn phải nộp thuế bình thường.
Điều này cũng đảm bảo trách nhiệm và nghĩa vụ nộp thuế cho ngân sách nhà nước.
7. Thu nhập bao nhiêu sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân?
Theo quy định tại Điều 7 Thông tư 111/2013 / TT-BTC, căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập chịu thuế và thuế suất. Cụ thể, thu nhập chịu thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ các khoản giảm trừ:
Thu nhập từ tiền lương, tiền công được miễn thuế bao gồm: Phần tiền lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ cao hơn tiền lương làm việc ngày, làm thêm theo quy định của pháp luật; Thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên Việt Nam làm việc cho hãng tàu nước ngoài, hãng tàu Việt Nam kinh doanh vận tải quốc tế.
Các khoản giảm trừ bao gồm: Giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế là 11 triệu đồng / tháng (132 triệu đồng / năm); Giảm trừ gia cảnh cho mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng / tháng.
Ngoài ra, người nộp thuế còn được trừ vào các khoản đóng góp bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện, đóng góp từ thiện, khuyến học, đóng góp nhân đạo.
Thuế suất tiền lương, tiền công đối với cá nhân ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên được áp dụng theo lũy tiến từng phần theo quy định.
Qua đó có thể kết luận người lao động đang làm việc có tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công trên 11 triệu đồng / tháng nếu không có người phụ thuộc (khoản thu nhập này đã được trừ các khoản bảo hiểm bắt buộc theo quy định của pháp luật). quy định và các khoản đóng góp khác như từ thiện, nhân đạo… phải nộp thuế thu nhập cá nhân.
Nếu có 1 người phụ thuộc thì thu nhập phải trên 15,4 triệu đồng.
Bài viết đã giải đáp thắc mắc về vấn đề thuế TNCN đối với lương hưu. Mời các bạn tham khảo thêm một số bài viết hữu ích khác từ chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của Vik News.
Hướng dẫn nộp thuế thu nhập cá nhân qua mạng
Cách ghi chứng từ khấu trừ thuế TNCN
Tra cứu ngày cấp mã số thuế TNCN 2022
Mẫu 02 / QTT-TNCN: Tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2022
Thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ phải nộp khi mua căn hộ chung cư?

#Tiền #lương #hưu #có #phải #nộp #thuế #thu #nhập #cá #nhân


#Tiền #lương #hưu #có #phải #nộp #thuế #thu #nhập #cá #nhân

Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button