Game

Tiền lương tối thiểu vùng từ 1/7/2022 tăng thêm 6%

Kể từ khi Chính phủ ban hành Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022, mức tiền lương tối thiểu vùng từ 1/7/2022 của người lao động có sự thay đổi đáng kể. Theo đó, mức tiền lương tối thiểu vùng sẽ được điều chỉnh tăng trung bình 6% và được quy định theo tháng hoặc theo giờ. Thông tin cụ thể về mức tăng của lương tối thiểu vùng 2022 sẽ được Vik News chia sẻ ngay sau đây.

Tiền lương tối thiểu vùng từ 1/7/2022 được điều chỉnh tăng bình quân 6% so với mức cũ, tương đương tăng từ 180.000 đồng đến 260.000 đồng đối với mỗi vùng. Việc tăng lương tối thiểu vùng là tin vui với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Quy định về tăng tiền lương tối thiểu vùng cho người lao động theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP.

Mục Lục bài viết:
1. Đối tượng áp dụng tăng tiền lương tối thiểu vùng từ 1/7/2022.
2. Mức tiền lương tối thiểu vùng từ 1/7/2022.

1. Đối tượng áp dụng tăng tiền lương tối thiểu vùng từ 1/7/2022

Tại Nghị định 38/2022/NĐ-CP quy định rõ về những đối tượng được áp dụng tăng tiền lương tối thiểu vùng từ ngày 01/7/2022 gồm có:

– Nhóm 1: Người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, người lao động làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn theo quy định của pháp luật (gọi chung là Người lao động).

– Nhóm 2: Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, người sử dụng lao động làm việc cho mình theo thỏa thuận (gọi chung là Người sử dụng lao động)

– Nhóm 3: Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật.

03 nhóm đối tượng này sẽ được áp dụng chế độ tăng tiền lương tối thiểu vùng bắt đầu từ ngày 01/07/2022.

tien luong toi thieu vung tu 1 7 2022

Đối tượng được tăng lương tối thiểu vùng theo Nghị định 38

Để nắm được tổng quan thông tin về đối tượng, mức lương tăng và cách áp dụng lương tối thiểu vùng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của người lao động và người sử dụng lao động, bạn đọc có thể tìm hiểu bài Nghị định 38/2022/NĐ-CP về lương tối thiểu vùng năm 2022 của chúng tôi.

2. Mức tiền lương tối thiểu vùng từ 1/7/2022

– Tại Nghị định 38/2022/NĐ-CP mức tiền lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 01/7/2022 đã có sự thay đổi so với trước đó, cụ thể là có sự tăng lên. Dưới đây là tiền lương tối thiểu vùng từ 1/7/2022:

+ Vùng I: 4.680.000 đồng/tháng (Mức cũ: 4.420.000 đồng/tháng); 22.500 đồng/giờ.

Ví dụ vùng I: Thành phố Thủ Đức, Các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè của TP.Hồ Chí Minh; quận Ba Đình, quận Bắc Từ Liêm của Hà Nội.

+ Vùng II: 4.160.000 đồng/tháng (Mức cũ: 3.920.000 đồng/tháng); 20.000 đồng/giờ.

Ví dụ vùng II: Huyện Cần Giờ (TP.Hồ Chí Minh), các huyện của Hà Nội như: Ba Vì, Sóc Sơn, Ứng Hòa, Mỹ Đức.

+ Vùng III: 3.640.000 đồng/tháng (Mức cũ: 3.430.000 đồng/tháng); 17.500 đồng/giờ.

Ví dụ vùng III: Chí Linh, Côn Đảo, Vân Đồn.

+ Vùng IV: 3.250.000 đồng/tháng (Mức cũ: 3.070.000 đồng/tháng); 15.600 đồng/giờ.

Ví dụ vùng IV: Cẩm Khê, Đoan Hùng, Hạ Hòa, Bát Xát, Bắc Hà.

=> Như vậy, có thể thấy mức lương tối thiểu vùng 2022 đã tăng bình quân là 6% so với mức cũ, tương đương tăng từ 180 nghìn – 260 nghìn đồng, tùy thuộc vào tình hình kinh tế, xã hội, sự phát triển của từng vùng kinh tế khác nhau.

– Trong đó:

+ Mức lương mức lương tối thiểu vùng (theo tháng, theo giờ) chính là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương cho người lao động áp dụng hình thức trả lương tương ứng (theo tháng/theo giờ) và vẫn đảm bảo được mức lương theo công việc/theo chức danh của người lao động khi làm việc đủ thời giờ theo quy định và hoàn thành định mức lao động/công việc đã thỏa thuận không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

+ Trường hợp người lao động được áp dụng hình thức trả lương theo tuần/theo ngày/theo sản phẩm: mức lương được trả của các hình thức trả lương này khi quy đổi ra theo tháng/theo giờ thì không được thấp hơn mức lương tối thiểu theo tháng/theo giờ như đã nêu ở trên.

tien luong toi thieu vung tu 1 7 2022

Chi tiết mức lương tối thiểu vùng năm 2022 cho người lao động làm việc theo hợp đồng, người sử dụng lao động theo Luật lao động 2019

https://thuthuat.taimienphi.vn/tien-luong-toi-thieu-vung-tu-1-7-2022-70099n.aspx
Tiền lương tối thiểu vùng từ 1/7/2022 là một trong những điểm mới được quan tâm rất nhiều gần đây. Kể từ ngày 1/7/2022, Nghị định 38 có hiệu lực, người lao động sẽ được áp dụng mức lương tối thiểu vùng mới.


Thông tin thêm

Tiền lương tối thiểu vùng từ 1/7/2022 tăng thêm 6%

Kể từ khi Chính phủ ban hành Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022, mức tiền lương tối thiểu vùng từ 1/7/2022 của người lao động có sự thay đổi đáng kể. Theo đó, mức tiền lương tối thiểu vùng sẽ được điều chỉnh tăng trung bình 6% và được quy định theo tháng hoặc theo giờ. Thông tin cụ thể về mức tăng của lương tối thiểu vùng 2022 sẽ được Vik News chia sẻ ngay sau đây.
Tiền lương tối thiểu vùng từ 1/7/2022 được điều chỉnh tăng bình quân 6% so với mức cũ, tương đương tăng từ 180.000 đồng đến 260.000 đồng đối với mỗi vùng. Việc tăng lương tối thiểu vùng là tin vui với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Quy định về tăng tiền lương tối thiểu vùng cho người lao động theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP.
Mục Lục bài viết:1. Đối tượng áp dụng tăng tiền lương tối thiểu vùng từ 1/7/2022.2. Mức tiền lương tối thiểu vùng từ 1/7/2022.
1. Đối tượng áp dụng tăng tiền lương tối thiểu vùng từ 1/7/2022
Tại Nghị định 38/2022/NĐ-CP quy định rõ về những đối tượng được áp dụng tăng tiền lương tối thiểu vùng từ ngày 01/7/2022 gồm có:
– Nhóm 1: Người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, người lao động làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn theo quy định của pháp luật (gọi chung là Người lao động).
– Nhóm 2: Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, người sử dụng lao động làm việc cho mình theo thỏa thuận (gọi chung là Người sử dụng lao động)
– Nhóm 3: Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật.
03 nhóm đối tượng này sẽ được áp dụng chế độ tăng tiền lương tối thiểu vùng bắt đầu từ ngày 01/07/2022.

Đối tượng được tăng lương tối thiểu vùng theo Nghị định 38
Để nắm được tổng quan thông tin về đối tượng, mức lương tăng và cách áp dụng lương tối thiểu vùng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của người lao động và người sử dụng lao động, bạn đọc có thể tìm hiểu bài Nghị định 38/2022/NĐ-CP về lương tối thiểu vùng năm 2022 của chúng tôi.
2. Mức tiền lương tối thiểu vùng từ 1/7/2022
– Tại Nghị định 38/2022/NĐ-CP mức tiền lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 01/7/2022 đã có sự thay đổi so với trước đó, cụ thể là có sự tăng lên. Dưới đây là tiền lương tối thiểu vùng từ 1/7/2022:
+ Vùng I: 4.680.000 đồng/tháng (Mức cũ: 4.420.000 đồng/tháng); 22.500 đồng/giờ.
Ví dụ vùng I: Thành phố Thủ Đức, Các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè của TP.Hồ Chí Minh; quận Ba Đình, quận Bắc Từ Liêm của Hà Nội.
+ Vùng II: 4.160.000 đồng/tháng (Mức cũ: 3.920.000 đồng/tháng); 20.000 đồng/giờ.
Ví dụ vùng II: Huyện Cần Giờ (TP.Hồ Chí Minh), các huyện của Hà Nội như: Ba Vì, Sóc Sơn, Ứng Hòa, Mỹ Đức.
+ Vùng III: 3.640.000 đồng/tháng (Mức cũ: 3.430.000 đồng/tháng); 17.500 đồng/giờ.
Ví dụ vùng III: Chí Linh, Côn Đảo, Vân Đồn.
+ Vùng IV: 3.250.000 đồng/tháng (Mức cũ: 3.070.000 đồng/tháng); 15.600 đồng/giờ.
Ví dụ vùng IV: Cẩm Khê, Đoan Hùng, Hạ Hòa, Bát Xát, Bắc Hà.
=> Như vậy, có thể thấy mức lương tối thiểu vùng 2022 đã tăng bình quân là 6% so với mức cũ, tương đương tăng từ 180 nghìn – 260 nghìn đồng, tùy thuộc vào tình hình kinh tế, xã hội, sự phát triển của từng vùng kinh tế khác nhau.
– Trong đó:
+ Mức lương mức lương tối thiểu vùng (theo tháng, theo giờ) chính là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương cho người lao động áp dụng hình thức trả lương tương ứng (theo tháng/theo giờ) và vẫn đảm bảo được mức lương theo công việc/theo chức danh của người lao động khi làm việc đủ thời giờ theo quy định và hoàn thành định mức lao động/công việc đã thỏa thuận không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.
+ Trường hợp người lao động được áp dụng hình thức trả lương theo tuần/theo ngày/theo sản phẩm: mức lương được trả của các hình thức trả lương này khi quy đổi ra theo tháng/theo giờ thì không được thấp hơn mức lương tối thiểu theo tháng/theo giờ như đã nêu ở trên.

Chi tiết mức lương tối thiểu vùng năm 2022 cho người lao động làm việc theo hợp đồng, người sử dụng lao động theo Luật lao động 2019
https://thuthuat.taimienphi.vn/tien-luong-toi-thieu-vung-tu-1-7-2022-70099n.aspx Tiền lương tối thiểu vùng từ 1/7/2022 là một trong những điểm mới được quan tâm rất nhiều gần đây. Kể từ ngày 1/7/2022, Nghị định 38 có hiệu lực, người lao động sẽ được áp dụng mức lương tối thiểu vùng mới.

#Tiền #lương #tối #thiểu #vùng #từ #tăng #thêm

Tiền lương tối thiểu vùng từ 1/7/2022 tăng thêm 6%

Kể từ khi Chính phủ ban hành Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022, mức tiền lương tối thiểu vùng từ 1/7/2022 của người lao động có sự thay đổi đáng kể. Theo đó, mức tiền lương tối thiểu vùng sẽ được điều chỉnh tăng trung bình 6% và được quy định theo tháng hoặc theo giờ. Thông tin cụ thể về mức tăng của lương tối thiểu vùng 2022 sẽ được Vik News chia sẻ ngay sau đây.
Tiền lương tối thiểu vùng từ 1/7/2022 được điều chỉnh tăng bình quân 6% so với mức cũ, tương đương tăng từ 180.000 đồng đến 260.000 đồng đối với mỗi vùng. Việc tăng lương tối thiểu vùng là tin vui với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Quy định về tăng tiền lương tối thiểu vùng cho người lao động theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP.
Mục Lục bài viết:1. Đối tượng áp dụng tăng tiền lương tối thiểu vùng từ 1/7/2022.2. Mức tiền lương tối thiểu vùng từ 1/7/2022.
1. Đối tượng áp dụng tăng tiền lương tối thiểu vùng từ 1/7/2022
Tại Nghị định 38/2022/NĐ-CP quy định rõ về những đối tượng được áp dụng tăng tiền lương tối thiểu vùng từ ngày 01/7/2022 gồm có:
– Nhóm 1: Người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, người lao động làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn theo quy định của pháp luật (gọi chung là Người lao động).
– Nhóm 2: Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, người sử dụng lao động làm việc cho mình theo thỏa thuận (gọi chung là Người sử dụng lao động)
– Nhóm 3: Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật.
03 nhóm đối tượng này sẽ được áp dụng chế độ tăng tiền lương tối thiểu vùng bắt đầu từ ngày 01/07/2022.

Đối tượng được tăng lương tối thiểu vùng theo Nghị định 38
Để nắm được tổng quan thông tin về đối tượng, mức lương tăng và cách áp dụng lương tối thiểu vùng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của người lao động và người sử dụng lao động, bạn đọc có thể tìm hiểu bài Nghị định 38/2022/NĐ-CP về lương tối thiểu vùng năm 2022 của chúng tôi.
2. Mức tiền lương tối thiểu vùng từ 1/7/2022
– Tại Nghị định 38/2022/NĐ-CP mức tiền lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 01/7/2022 đã có sự thay đổi so với trước đó, cụ thể là có sự tăng lên. Dưới đây là tiền lương tối thiểu vùng từ 1/7/2022:
+ Vùng I: 4.680.000 đồng/tháng (Mức cũ: 4.420.000 đồng/tháng); 22.500 đồng/giờ.
Ví dụ vùng I: Thành phố Thủ Đức, Các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè của TP.Hồ Chí Minh; quận Ba Đình, quận Bắc Từ Liêm của Hà Nội.
+ Vùng II: 4.160.000 đồng/tháng (Mức cũ: 3.920.000 đồng/tháng); 20.000 đồng/giờ.
Ví dụ vùng II: Huyện Cần Giờ (TP.Hồ Chí Minh), các huyện của Hà Nội như: Ba Vì, Sóc Sơn, Ứng Hòa, Mỹ Đức.
+ Vùng III: 3.640.000 đồng/tháng (Mức cũ: 3.430.000 đồng/tháng); 17.500 đồng/giờ.
Ví dụ vùng III: Chí Linh, Côn Đảo, Vân Đồn.
+ Vùng IV: 3.250.000 đồng/tháng (Mức cũ: 3.070.000 đồng/tháng); 15.600 đồng/giờ.
Ví dụ vùng IV: Cẩm Khê, Đoan Hùng, Hạ Hòa, Bát Xát, Bắc Hà.
=> Như vậy, có thể thấy mức lương tối thiểu vùng 2022 đã tăng bình quân là 6% so với mức cũ, tương đương tăng từ 180 nghìn – 260 nghìn đồng, tùy thuộc vào tình hình kinh tế, xã hội, sự phát triển của từng vùng kinh tế khác nhau.
– Trong đó:
+ Mức lương mức lương tối thiểu vùng (theo tháng, theo giờ) chính là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương cho người lao động áp dụng hình thức trả lương tương ứng (theo tháng/theo giờ) và vẫn đảm bảo được mức lương theo công việc/theo chức danh của người lao động khi làm việc đủ thời giờ theo quy định và hoàn thành định mức lao động/công việc đã thỏa thuận không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.
+ Trường hợp người lao động được áp dụng hình thức trả lương theo tuần/theo ngày/theo sản phẩm: mức lương được trả của các hình thức trả lương này khi quy đổi ra theo tháng/theo giờ thì không được thấp hơn mức lương tối thiểu theo tháng/theo giờ như đã nêu ở trên.

Chi tiết mức lương tối thiểu vùng năm 2022 cho người lao động làm việc theo hợp đồng, người sử dụng lao động theo Luật lao động 2019
https://thuthuat.taimienphi.vn/tien-luong-toi-thieu-vung-tu-1-7-2022-70099n.aspx Tiền lương tối thiểu vùng từ 1/7/2022 là một trong những điểm mới được quan tâm rất nhiều gần đây. Kể từ ngày 1/7/2022, Nghị định 38 có hiệu lực, người lao động sẽ được áp dụng mức lương tối thiểu vùng mới.

#Tiền #lương #tối #thiểu #vùng #từ #tăng #thêm


Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button