Pháp Luật

Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa 2022

Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa 2022 – Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa lớp 3, Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa lớp 7 năm học 2022-2023 là Thông tư số. Phải đáp ứng các tiêu chí do Bộ Giáo dục ban hành ngày 01/2020 / TT-BGDĐT. Lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông. Sau đây là mẫu tiêu chí đánh giá sách giáo khoa dữ liệu lớn năm 2022 xin chia sẻ để các bạn cùng tham khảo.

  • Kế hoạch lựa chọn sách giáo khoa mới

Năm học 2022-2023 là năm thứ ba Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện “một chương trình, nhiều sách giáo khoa”. Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể năm 2018 dành cho học sinh năm thứ nhất năm học 2020-2021 và học sinh lớp hai, lớp sáu năm học 2021-2022. Trong năm học tới, nhiều học sinh lớp 3, lớp 7 và lớp 10 sẽ có thể dạy học bằng cách lựa chọn một bộ sách thuộc nhiều bộ từ danh mục đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

1. Ví dụ về tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6

I. Phù hợp với đặc điểm kinh tế – xã hội của địa phương (bao gồm tiêu chí số 04)

1. Nội dung:

Nội dung chương trình và các hoạt động giáo dục được thể hiện phù hợp và đầy đủ. Sử dụng ngôn ngữ và cách diễn đạt phù hợp với văn hóa, lịch sử, địa lý của địa phương để giáo dục học sinh tốt hơn về chính trị, tư tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống.

Nó cơ bản, khoa học, thiết thực, phù hợp và linh hoạt, giúp giáo viên có thể thiết kế bài dạy phù hợp với khả năng học tập của các nhóm học sinh lớn trong vùng.

2. Cấu trúc: mở, thuận tiện, sát thực và phù hợp với thực tế địa phương khi tổ / nhóm chuyên môn và giáo viên bổ sung, phối hợp, tích hợp nội dung dạy học liên môn và tổ chức các hoạt động dạy học, hoạt động giáo dục cụ thể.

3. Ngôn ngữ: Diễn đạt phù hợp, sử dụng tiếng Việt chuẩn, gần gũi với văn hóa, lịch sử, địa lý của tỉnh. Tránh sử dụng tiếng mẹ đẻ hoặc các lĩnh vực khác mà học sinh khó hiểu.

4. Chất lượng:

Đảm bảo giấy in tốt, khổ sách, cỡ chữ, phông chữ, đóng gáy, …

Giá cả hợp lý phù hợp với tình hình kinh tế địa phương.

II. Lý tưởng cho các điều kiện giảng dạy và học tập tại các cơ sở giáo dục đại học

Phù hợp với việc học của học sinh (gồm 05 tiêu chuẩn)

5. Hình thức: Khoa học, hấp dẫn, diễn đạt cân đối, hài hòa giữa kênh chữ và kênh hình, đảm bảo tính thẩm mỹ. Kênh sách giáo khoa giống như thực tế để giúp học sinh nhận biết và hứng thú với các em; Nó phù hợp với tính chất môn học và tâm lý lứa tuổi học sinh.

6. Nội dung: Bài / chương / chủ đề nhuần nhuyễn, logic, hiện đại, thiết thực, dễ hiểu, phù hợp với từng đối tượng học sinh và đảm bảo yêu cầu của chương trình.

7. Kiến thức: Mỗi bài học / chủ đề thể hiện mức độ chính xác, đầy đủ, rõ ràng việc đáp ứng yêu cầu về trình độ, năng lực của học sinh và yêu cầu đánh giá kết quả giáo dục quy định trong chương trình. môn học; Nó tạo cơ hội, khuyến khích học sinh tích cực, chủ động, sáng tạo trong học tập, đồng thời phát huy tiềm năng của mỗi học sinh như tự học, tự khám phá và lĩnh hội tri thức.

8. Nhiệm vụ học tập: Mỗi bài học nhằm phát triển các phẩm chất, năng lực và kỹ năng vận dụng kiến ​​thức để giải quyết các vấn đề thực tế.

9. Hình vẽ, hình vẽ, bảng, biểu đồ, bản đồ, hình vẽ trong sách giáo khoa rõ ràng, chính xác, cập nhật, thẩm mỹ phù hợp với nội dung bài học và lứa tuổi học sinh.

Phù hợp với điều kiện tổ chức hoạt động giáo dục của giáo viên (bao gồm 03)

10. Các lớp / chủ đề mở, phong phú, đa dạng với nhiều hoạt động, tạo điều kiện cho giáo viên linh hoạt lựa chọn hình thức tổ chức và phương pháp dạy học. Nó tập trung vào việc tích hợp kiến ​​thức liên môn và liên môn phù hợp.

11. Nội dung khoa học, logic phù hợp với trình độ học sinh giúp giáo viên tham gia tích cực vào hoạt động học tập của học sinh. Chúng tôi giúp học sinh phát triển khả năng tự học, cộng tác, tư duy sáng tạo và phát triển năng khiếu và sở trường.

12. Cấu trúc và nội dung đánh giá đa dạng theo mức độ phẩm chất và năng lực yêu cầu của học sinh; Đánh giá kết quả học tập của học sinh phù hợp với kế hoạch giáo dục của nhà trường và các hoạt động giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của người học.

Các yếu tố đưa vào sách giáo khoa đảm bảo chất lượng dạy và học (gồm 05 tiêu chuẩn).

13. Nội dung phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện đào tạo khác của địa phương.

14. Nguồn bổ sung, học liệu điện tử phù hợp với điều kiện của cơ sở giáo dục, đa dạng, phong phú, hữu ích và dễ khai thác, sử dụng.

15. Nhà xuất bản và tác giả sách giáo khoa cần phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc bồi dưỡng, tập huấn và hỗ trợ giáo viên, cán bộ quản lý sử dụng sách giáo khoa có hiệu quả.

16. Danh mục thiết bị hỗ trợ theo yêu cầu của sách giáo khoa phải phù hợp, chất lượng tốt, dễ sử dụng, giá thành hợp lý.

17. Có khả năng cung cấp và xuất bản sách giáo khoa đầy đủ, đồng thời và ngay lập tức trước khi khai giảng năm học mới.

2. Nhóm tiêu chí: phù hợp với sức học của học sinh

– Tiêu chí 1: Nội dung sách giáo khoa phải khoa học, hiện đại, thiết thực, dễ sử dụng, thuận tiện cho việc thực hiện các hoạt động dạy và học, đáp ứng yêu cầu chương trình.

– Tiêu chuẩn 2: Nội dung sách giáo khoa tập trung vào việc rèn luyện năng lực học tập tự định hướng của học sinh, tự khám phá kiến ​​thức, phát triển phẩm chất và năng lực, vận dụng kiến ​​thức thông qua giải quyết vấn đề và nhiệm vụ học tập. trong mỗi lớp.

– Tiêu chí 3: Cấu trúc sách giáo khoa tạo cơ hội học tập chủ động, tích cực và sáng tạo, hình thành kỹ năng hợp tác, phát huy tiềm năng và kỹ năng tư duy độc lập của học sinh.

– Tiêu chí 4: Sách giáo khoa được trình bày hấp dẫn, cân đối, hài hòa giữa kênh chữ và kênh hình, đảm bảo tính thẩm mỹ, khơi gợi hứng thú của học sinh, phù hợp với bản chất của môn học.

3. Nhóm tiêu chí: Thuận lợi cho giáo viên đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá.

– Tiêu chí 5: Các lớp học / chủ đề trong sách giáo khoa được thiết kế và trình bày dưới dạng nhiều hoạt động, giúp giáo viên linh hoạt trong hình thức tổ chức và phương pháp dạy học tích cực. .

– Tiêu chí 6: Nội dung sách giáo khoa bao gồm các chủ đề và nội dung chú trọng tích hợp kiến ​​thức liên môn để hỗ trợ giáo viên thực hiện giáo dục sát thực.

– Tiêu chí 7: Nội dung sách giáo khoa với các yêu cầu cụ thể giúp giáo viên đánh giá được các mức độ, năng lực cần đạt của học sinh và đánh giá kết quả giáo dục.

– Tiêu chí 8: Mục tiêu, yêu cầu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và đánh giá nêu trong hướng dẫn phải có mối liên hệ và hỗ trợ lẫn nhau.

– Tiêu chí 9: Nội dung sách giáo khoa tạo điều kiện để nhà trường và tổ / nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh phù hợp với kế hoạch giáo dục và hoạt động giáo dục của nhà trường. Trường chú trọng phát triển các kỹ năng và phẩm chất của người học.

4. Nhóm tham khảo: phù hợp với đặc điểm kinh tế – xã hội của khu vực

– Tiêu chí 10: Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính kế thừa, phù hợp với văn hóa, lịch sử, địa lý, cộng đồng của địa phương.

– Tiêu chí 11: Sắp xếp nội dung sách giáo khoa theo hướng mở để nhà trường, tổ / nhóm chuyên môn và giáo viên bổ sung những nội dung phù hợp, liên quan đến thực tiễn địa phương.

– Tiêu chí 12: Hệ thống câu hỏi, bài tập và yêu cầu hoạt động được trình bày ở các mức độ khác nhau tùy theo tính chất, trình độ của học sinh và đặc điểm kinh tế – xã hội của khu vực.

– Tiêu chí 13: Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính linh hoạt, phân hóa và phù hợp với đa dạng đối tượng học sinh của vùng.

– Tiêu chí 14: Nội dung sách giáo khoa phải khả thi, phù hợp với trình độ học sinh và năng lực của giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trên địa bàn.

5. Nhóm tiêu chí: phù hợp với điều kiện dạy và học trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

– Tiêu chí 15: Nội dung sách giáo khoa được thực hiện tốt với cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện giáo dục khác của địa phương.

– Tiêu chí 16: Nguồn tài liệu, bổ sung về sách giáo khoa đa dạng, phong phú, hữu ích và dễ sử dụng.

– Tiêu chí 17: Nội dung sách giáo khoa thuận lợi cho việc chủ động, linh hoạt xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục học 2 buổi / ngày hoặc học 1 buổi / ngày phù hợp với điều kiện của từng trường, từng vùng.

– Tiêu chí 18: Nội dung sách giáo khoa giúp nhà trường và giáo viên tự chủ, sáng tạo xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo hướng dẫn của cơ quan quản lý giáo dục địa phương. /.

Xem thông tin hữu ích khác trong phần Phổ biến hợp pháp về Dữ liệu lớn.

Xem thêm thông tin Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa 2022

Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa 2022

Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa 2022 – Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa lớp 3, Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa lớp 7 năm học 2022-2023 phải đáp ứng đúng các tiêu chí do Bộ Giáo dục ban hành tại Thông tư số 01/2020 / TT-BGDĐT về hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông. Sau đây là mẫu tiêu chí đánh giá SGK 2022 Vik News xin chia sẻ để các bạn cùng tham khảo.
Kế hoạch lựa chọn sách giáo khoa mới
Năm học 2022-2023 là năm thứ ba Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện “Một chương trình, nhiều sách giáo khoa”. Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 áp dụng cho học sinh lớp 1 từ năm học 2020-2021, lớp 2 và lớp 6 từ năm học 2021-2022. Năm học tới, nhiều học sinh khối 3, 7, 10 sẽ được chọn một bộ sách từ nhiều bộ khác nhau trong danh mục được Bộ GD & ĐT phê duyệt để giảng dạy.
1. Tiêu chí mẫu lựa chọn sách giáo khoa lớp 2 lớp 6
I. PHÙ HỢP VỚI ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ XÃ HỘI CỦA ĐỊA PHƯƠNG (gồm 04 tiêu chí)
1. Nội dung:
Thể hiện đúng, đầy đủ nội dung chương trình môn học, hoạt động giáo dục; ngôn ngữ và cách diễn đạt phù hợp với văn hóa, lịch sử, địa lý của địa phương, giúp giáo dục tốt hơn về chính trị, tư tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống cho học sinh.
Đảm bảo tính cơ bản, khoa học, thiết thực, phù hợp, linh hoạt giúp giáo viên thiết kế bài dạy phù hợp với sức học của nhiều nhóm học sinh trên địa bàn.
2. Cấu trúc: mở, thuận tiện khi các tổ / nhóm chuyên môn và giáo viên bổ sung, điều chỉnh, tích hợp các nội dung giáo dục liên môn và tổ chức các hoạt động dạy học, hoạt động giáo dục cụ thể, sát thực, phù hợp với thực tiễn địa phương.
3. Ngôn ngữ: Sử dụng tiếng Việt chuẩn, diễn đạt phù hợp, gần gũi với văn hóa, lịch sử, địa lý của tỉnh. Tránh sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ hoặc các vùng khác khó hiểu đối với học sinh.
4. Chất lượng:
Giấy in tốt, khổ sách, cỡ chữ, phông chữ, đóng gáy đảm bảo, …
Giá cả hợp lý, phù hợp với điều kiện kinh tế của địa phương.
II. PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
Phù hợp với việc học của học sinh (gồm 05 tiêu chí)
5. Hình thức: Trình bày khoa học, hấp dẫn, cân đối, hài hòa giữa kênh chữ và kênh hình, đảm bảo tính thẩm mỹ; kênh hình sách giáo khoa thực tế, gần gũi giúp học sinh dễ nhận biết, tạo hứng thú cho học sinh; phù hợp với đặc điểm môn học và phù hợp với tâm lý lứa tuổi học sinh.
6. Nội dung: Các bài / chương / chủ đề liền mạch, logic, hiện đại, thiết thực, dễ hiểu, phù hợp với từng đối tượng học sinh, đảm bảo yêu cầu của chương trình.
7. Kiến thức: Mỗi bài / chủ đề thể hiện đúng, đủ, rõ mức độ đáp ứng yêu cầu về phẩm chất, năng lực học sinh và yêu cầu đánh giá kết quả giáo dục quy định trong chương trình. môn học; tạo cơ hội, khuyến khích học sinh tích cực, chủ động, sáng tạo trong học tập, phát huy tiềm năng của mỗi học sinh như khả năng tự học, tự khám phá và lĩnh hội tri thức.
8. Nhiệm vụ học tập: Mỗi bài học nhằm phát triển phẩm chất, năng lực và kĩ năng vận dụng kiến ​​thức để giải quyết các vấn đề thực tế.
9. Tranh, ảnh, bảng, biểu đồ, bản đồ, hình vẽ trong sách giáo khoa rõ ràng, chính xác, cập nhật, thẩm mỹ, phù hợp với nội dung bài học và lứa tuổi học sinh.
Phù hợp với điều kiện tổ chức hoạt động dạy học của giáo viên (gồm 03 tiêu chí)
10. Các bài học / chủ đề mở, phong phú, đa dạng với nhiều hoạt động, tạo điều kiện cho giáo viên linh hoạt lựa chọn hình thức tổ chức và phương pháp dạy học; chú trọng tích hợp kiến ​​thức nội môn và liên môn phù hợp.
11. Nội dung khoa học, logic, phù hợp với trình độ học sinh giúp giáo viên tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh; giúp phát triển khả năng tự học, hợp tác, phát triển tư duy sáng tạo, năng khiếu và sở trường của học sinh.
12. Đa dạng về cấu trúc, nội dung đánh giá theo mức độ yêu cầu về phẩm chất và năng lực của học sinh; đánh giá kết quả học tập của học sinh phù hợp với kế hoạch giáo dục và hoạt động giáo dục của nhà trường theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học.
Các yếu tố đi kèm sách giáo khoa đảm bảo chất lượng dạy và học (gồm 05 tiêu chí)
13. Nội dung phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện dạy học khác của địa phương.
14. Nguồn bổ sung, học liệu điện tử đa dạng, phong phú, hữu ích, dễ khai thác, sử dụng, phù hợp với điều kiện của cơ sở giáo dục.
15. Nhà xuất bản sách giáo khoa và các tác giả phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, hỗ trợ giáo viên, cán bộ quản lý sử dụng có hiệu quả sách giáo khoa.
16. Danh mục thiết bị hỗ trợ theo yêu cầu của sách giáo khoa phải phù hợp, chất lượng, dễ sử dụng và giá cả hợp lý.
17. Khả năng cung ứng, phát hành sách giáo khoa đầy đủ, đồng bộ, kịp thời trước khi khai giảng năm học mới.
2. Nhóm tiêu chí: Phù hợp với lực học của học sinh
– Tiêu chí 1: Nội dung sách giáo khoa phải khoa học, hiện đại, thiết thực, dễ sử dụng, thuận tiện cho việc thực hiện các hoạt động dạy và học, đảm bảo yêu cầu của chương trình.
– Tiêu chí 2: Nội dung sách giáo khoa chú trọng rèn luyện cho học sinh năng lực tự học, tự khám phá kiến ​​thức, bồi dưỡng phẩm chất, năng lực, vận dụng kiến ​​thức thông qua việc giải quyết các nhiệm vụ học tập. trong mỗi bài học.
– Tiêu chí 3: Cấu trúc sách giáo khoa tạo cơ hội học tập tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn kỹ năng hợp tác, phát huy tiềm năng, khả năng tư duy độc lập của học sinh.
– Tiêu chí 4: Sách giáo khoa được trình bày hấp dẫn, cân đối, hài hòa giữa kênh chữ và kênh hình, đảm bảo tính thẩm mỹ, gây hứng thú cho học sinh, phù hợp với đặc thù môn học.
3. Nhóm tiêu chí: Thuận lợi cho giáo viên đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá
– Tiêu chí 5: Các bài học / chủ đề trong sách giáo khoa được thiết kế và trình bày với nhiều hoạt động phong phú, tạo điều kiện cho giáo viên lựa chọn linh hoạt các hình thức tổ chức và phương pháp dạy học tích cực.
– Tiêu chí 6: Nội dung sách giáo khoa có chủ đề và nội dung tập trung vào việc tích hợp kiến ​​thức liên môn, giúp giáo viên thực hiện dạy học gắn với thực tiễn cuộc sống.
– Tiêu chí 7: Nội dung sách giáo khoa với các yêu cầu cụ thể, giúp giáo viên đánh giá được mức độ yêu cầu về phẩm chất, năng lực của học sinh cũng như đánh giá kết quả giáo dục.
– Tiêu chí 8: Mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá nêu trong bài học phải liên quan, hỗ trợ nhau.
– Tiêu chí 9: Nội dung sách giáo khoa tạo điều kiện để nhà trường, tổ / nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh phù hợp với kế hoạch giáo dục và hoạt động giáo dục của nhà trường. Trường theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất người học.
4. Nhóm tiêu chí: Phù hợp với đặc điểm kinh tế – xã hội của địa phương
– Tiêu chí 10: Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính kế thừa, phù hợp với văn hóa, lịch sử, địa lý của địa phương, cộng đồng.
– Tiêu chí 11: Cấu trúc nội dung sách giáo khoa theo hướng mở, tạo điều kiện cho nhà trường, tổ / nhóm chuyên môn và giáo viên bổ sung những nội dung phù hợp, gắn với thực tiễn địa phương.
– Tiêu chí 12: Hệ thống câu hỏi, bài tập và yêu cầu hoạt động được trình bày với các mức độ khác nhau phù hợp với đặc điểm, trình độ của học sinh và đặc điểm kinh tế – xã hội của vùng.
– Tiêu chí 13: Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính linh hoạt, phân hóa, có thể điều chỉnh cho phù hợp với các nhóm đối tượng học sinh trên địa bàn.
– Tiêu chí 14: Nội dung sách giáo khoa phải khả thi, phù hợp với trình độ học sinh và năng lực của giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục ở địa phương.
5. Nhóm tiêu chí: Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học ở các cơ sở giáo dục phổ thông.
– Tiêu chí 15: Nội dung sách giáo khoa được thực hiện tốt với điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị và các điều kiện dạy học khác của địa phương.
– Tiêu chí 16: Nguồn tài liệu, học liệu bổ sung cho sách giáo khoa đa dạng, phong phú, hữu ích và dễ khai thác.
– Tiêu chí 17: Nội dung sách giáo khoa thuận tiện trong việc chủ động, linh hoạt xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục 2 buổi / ngày hoặc 1 buổi / ngày phù hợp với điều kiện của từng trường, từng địa phương.
– Tiêu chí 18: Nội dung sách giáo khoa giúp nhà trường và giáo viên tự chủ, sáng tạo trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo hướng dẫn của cơ quan quản lý giáo dục ở địa phương. /.
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Vik News.

#Tiêu #chí #lựa #chọn #sách #giáo #khoa

Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa 2022 – Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa lớp 3, Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa lớp 7 năm học 2022-2023 phải đáp ứng đúng các tiêu chí do Bộ Giáo dục ban hành tại Thông tư số 01/2020 / TT-BGDĐT về hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông. Sau đây là mẫu tiêu chí đánh giá SGK 2022 Vik News xin chia sẻ để các bạn cùng tham khảo.
Kế hoạch lựa chọn sách giáo khoa mới
Năm học 2022-2023 là năm thứ ba Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện “Một chương trình, nhiều sách giáo khoa”. Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 áp dụng cho học sinh lớp 1 từ năm học 2020-2021, lớp 2 và lớp 6 từ năm học 2021-2022. Năm học tới, nhiều học sinh khối 3, 7, 10 sẽ được chọn một bộ sách từ nhiều bộ khác nhau trong danh mục được Bộ GD & ĐT phê duyệt để giảng dạy.
1. Tiêu chí mẫu lựa chọn sách giáo khoa lớp 2 lớp 6
I. PHÙ HỢP VỚI ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ XÃ HỘI CỦA ĐỊA PHƯƠNG (gồm 04 tiêu chí)
1. Nội dung:
Thể hiện đúng, đầy đủ nội dung chương trình môn học, hoạt động giáo dục; ngôn ngữ và cách diễn đạt phù hợp với văn hóa, lịch sử, địa lý của địa phương, giúp giáo dục tốt hơn về chính trị, tư tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống cho học sinh.
Đảm bảo tính cơ bản, khoa học, thiết thực, phù hợp, linh hoạt giúp giáo viên thiết kế bài dạy phù hợp với sức học của nhiều nhóm học sinh trên địa bàn.
2. Cấu trúc: mở, thuận tiện khi các tổ / nhóm chuyên môn và giáo viên bổ sung, điều chỉnh, tích hợp các nội dung giáo dục liên môn và tổ chức các hoạt động dạy học, hoạt động giáo dục cụ thể, sát thực, phù hợp với thực tiễn địa phương.
3. Ngôn ngữ: Sử dụng tiếng Việt chuẩn, diễn đạt phù hợp, gần gũi với văn hóa, lịch sử, địa lý của tỉnh. Tránh sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ hoặc các vùng khác khó hiểu đối với học sinh.
4. Chất lượng:
Giấy in tốt, khổ sách, cỡ chữ, phông chữ, đóng gáy đảm bảo, …
Giá cả hợp lý, phù hợp với điều kiện kinh tế của địa phương.
II. PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
Phù hợp với việc học của học sinh (gồm 05 tiêu chí)
5. Hình thức: Trình bày khoa học, hấp dẫn, cân đối, hài hòa giữa kênh chữ và kênh hình, đảm bảo tính thẩm mỹ; kênh hình sách giáo khoa thực tế, gần gũi giúp học sinh dễ nhận biết, tạo hứng thú cho học sinh; phù hợp với đặc điểm môn học và phù hợp với tâm lý lứa tuổi học sinh.
6. Nội dung: Các bài / chương / chủ đề liền mạch, logic, hiện đại, thiết thực, dễ hiểu, phù hợp với từng đối tượng học sinh, đảm bảo yêu cầu của chương trình.
7. Kiến thức: Mỗi bài / chủ đề thể hiện đúng, đủ, rõ mức độ đáp ứng yêu cầu về phẩm chất, năng lực học sinh và yêu cầu đánh giá kết quả giáo dục quy định trong chương trình. môn học; tạo cơ hội, khuyến khích học sinh tích cực, chủ động, sáng tạo trong học tập, phát huy tiềm năng của mỗi học sinh như khả năng tự học, tự khám phá và lĩnh hội tri thức.
8. Nhiệm vụ học tập: Mỗi bài học nhằm phát triển phẩm chất, năng lực và kĩ năng vận dụng kiến ​​thức để giải quyết các vấn đề thực tế.
9. Tranh, ảnh, bảng, biểu đồ, bản đồ, hình vẽ trong sách giáo khoa rõ ràng, chính xác, cập nhật, thẩm mỹ, phù hợp với nội dung bài học và lứa tuổi học sinh.
Phù hợp với điều kiện tổ chức hoạt động dạy học của giáo viên (gồm 03 tiêu chí)
10. Các bài học / chủ đề mở, phong phú, đa dạng với nhiều hoạt động, tạo điều kiện cho giáo viên linh hoạt lựa chọn hình thức tổ chức và phương pháp dạy học; chú trọng tích hợp kiến ​​thức nội môn và liên môn phù hợp.
11. Nội dung khoa học, logic, phù hợp với trình độ học sinh giúp giáo viên tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh; giúp phát triển khả năng tự học, hợp tác, phát triển tư duy sáng tạo, năng khiếu và sở trường của học sinh.
12. Đa dạng về cấu trúc, nội dung đánh giá theo mức độ yêu cầu về phẩm chất và năng lực của học sinh; đánh giá kết quả học tập của học sinh phù hợp với kế hoạch giáo dục và hoạt động giáo dục của nhà trường theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học.
Các yếu tố đi kèm sách giáo khoa đảm bảo chất lượng dạy và học (gồm 05 tiêu chí)
13. Nội dung phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện dạy học khác của địa phương.
14. Nguồn bổ sung, học liệu điện tử đa dạng, phong phú, hữu ích, dễ khai thác, sử dụng, phù hợp với điều kiện của cơ sở giáo dục.
15. Nhà xuất bản sách giáo khoa và các tác giả phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, hỗ trợ giáo viên, cán bộ quản lý sử dụng có hiệu quả sách giáo khoa.
16. Danh mục thiết bị hỗ trợ theo yêu cầu của sách giáo khoa phải phù hợp, chất lượng, dễ sử dụng và giá cả hợp lý.
17. Khả năng cung ứng, phát hành sách giáo khoa đầy đủ, đồng bộ, kịp thời trước khi khai giảng năm học mới.
2. Nhóm tiêu chí: Phù hợp với lực học của học sinh
– Tiêu chí 1: Nội dung sách giáo khoa phải khoa học, hiện đại, thiết thực, dễ sử dụng, thuận tiện cho việc thực hiện các hoạt động dạy và học, đảm bảo yêu cầu của chương trình.
– Tiêu chí 2: Nội dung sách giáo khoa chú trọng rèn luyện cho học sinh năng lực tự học, tự khám phá kiến ​​thức, bồi dưỡng phẩm chất, năng lực, vận dụng kiến ​​thức thông qua việc giải quyết các nhiệm vụ học tập. trong mỗi bài học.
– Tiêu chí 3: Cấu trúc sách giáo khoa tạo cơ hội học tập tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn kỹ năng hợp tác, phát huy tiềm năng, khả năng tư duy độc lập của học sinh.
– Tiêu chí 4: Sách giáo khoa được trình bày hấp dẫn, cân đối, hài hòa giữa kênh chữ và kênh hình, đảm bảo tính thẩm mỹ, gây hứng thú cho học sinh, phù hợp với đặc thù môn học.
3. Nhóm tiêu chí: Thuận lợi cho giáo viên đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá
– Tiêu chí 5: Các bài học / chủ đề trong sách giáo khoa được thiết kế và trình bày với nhiều hoạt động phong phú, tạo điều kiện cho giáo viên lựa chọn linh hoạt các hình thức tổ chức và phương pháp dạy học tích cực.
– Tiêu chí 6: Nội dung sách giáo khoa có chủ đề và nội dung tập trung vào việc tích hợp kiến ​​thức liên môn, giúp giáo viên thực hiện dạy học gắn với thực tiễn cuộc sống.
– Tiêu chí 7: Nội dung sách giáo khoa với các yêu cầu cụ thể, giúp giáo viên đánh giá được mức độ yêu cầu về phẩm chất, năng lực của học sinh cũng như đánh giá kết quả giáo dục.
– Tiêu chí 8: Mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá nêu trong bài học phải liên quan, hỗ trợ nhau.
– Tiêu chí 9: Nội dung sách giáo khoa tạo điều kiện để nhà trường, tổ / nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh phù hợp với kế hoạch giáo dục và hoạt động giáo dục của nhà trường. Trường theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất người học.
4. Nhóm tiêu chí: Phù hợp với đặc điểm kinh tế – xã hội của địa phương
– Tiêu chí 10: Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính kế thừa, phù hợp với văn hóa, lịch sử, địa lý của địa phương, cộng đồng.
– Tiêu chí 11: Cấu trúc nội dung sách giáo khoa theo hướng mở, tạo điều kiện cho nhà trường, tổ / nhóm chuyên môn và giáo viên bổ sung những nội dung phù hợp, gắn với thực tiễn địa phương.
– Tiêu chí 12: Hệ thống câu hỏi, bài tập và yêu cầu hoạt động được trình bày với các mức độ khác nhau phù hợp với đặc điểm, trình độ của học sinh và đặc điểm kinh tế – xã hội của vùng.
– Tiêu chí 13: Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính linh hoạt, phân hóa, có thể điều chỉnh cho phù hợp với các nhóm đối tượng học sinh trên địa bàn.
– Tiêu chí 14: Nội dung sách giáo khoa phải khả thi, phù hợp với trình độ học sinh và năng lực của giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục ở địa phương.
5. Nhóm tiêu chí: Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học ở các cơ sở giáo dục phổ thông.
– Tiêu chí 15: Nội dung sách giáo khoa được thực hiện tốt với điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị và các điều kiện dạy học khác của địa phương.
– Tiêu chí 16: Nguồn tài liệu, học liệu bổ sung cho sách giáo khoa đa dạng, phong phú, hữu ích và dễ khai thác.
– Tiêu chí 17: Nội dung sách giáo khoa thuận tiện trong việc chủ động, linh hoạt xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục 2 buổi / ngày hoặc 1 buổi / ngày phù hợp với điều kiện của từng trường, từng địa phương.
– Tiêu chí 18: Nội dung sách giáo khoa giúp nhà trường và giáo viên tự chủ, sáng tạo trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo hướng dẫn của cơ quan quản lý giáo dục ở địa phương. /.
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Vik News.

#Tiêu #chí #lựa #chọn #sách #giáo #khoa


#Tiêu #chí #lựa #chọn #sách #giáo #khoa

Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button