Giáo Dục

Toán 5 Hình lập phương – Định nghĩa, Diện tích, Thể tích, Ví dụ

Ôn tập lý thuyết và công thức về hình lập phương lớp 5 với dữ liệu lớn và các bài tập ôn tập từ cơ bản đến nâng cao để củng cố kiến ​​thức, học tốt môn Toán và giải bài tập. tan chảy.

chúng ta phải học khối lập phương trong chương trình học Toán lớp 5. Tuy nhiên, kiến ​​thức này sẽ được tiếp tục đến hết lớp 12, vì vậy muốn học giỏi môn toán các bạn đừng quên củng cố kiến ​​thức này nhé.

5 hình nền

Lý thuyết, công thức và tính chất của hình lập phương

nội dung:
1. Định nghĩa.
2. Diện tích của hình lập phương.
3. Thể tích của khối lập phương.
4. Một số bài tập về hình lập phương.

1. Định nghĩa

Hình lập phương là hình lập phương có cùng chiều rộng, chiều dài và chiều cao.

màn hình máy tính xách tay

Khối lập phương có:
+ 8 đỉnh: đỉnh A, đỉnh C, đỉnh B, đỉnh D, đỉnh E, đỉnh F, đỉnh G, đỉnh H.
+ 12 cạnh bằng nhau: AB = BD = DC = CA = CH = AE = DG = BF = FG = FE = EH = HG.
+ 6 mặt là hình vuông giống nhau.

2. Diện tích chu vi, diện tích toàn phần của hình lập phương

Một khối lập phương có 6 mặt giống nhau, do đó:

+ xung quanh khối lập phương Nó bằng diện tích của khuôn mặt lần 4.

Sxq = sợi trục 4

Ở đó:
– một cái gì đó để làmxq: khu vực xung quanh.
-: Chiều dài một cạnh của hình lập phương.

tổng diện tích của khối lập phương Nó bằng diện tích của khuôn mặt nhân với 6.

Sthành phố = sợi trục 6

Ở đó:
– một cái gì đó để làmthành phố: toàn bộ khu vực.
-: Chiều dài một cạnh của hình lập phương.

Bạn có thể giải các bài toán khác nhau và sắp xếp kiến ​​thức của mình bằng cách tham khảo phương pháp tính và các bài toán thực hành để tính diện tích hình lập phương.

3. Thể tích của khối lập phương

– Để tính thể tích của một khối lập phương, ta nhân một mặt với một mặt, sau đó nhân với một mặt.

xem màn hình

Nếu một hình lập phương có các mặt thì thể tích V của nó là

V = sợi trục

4. Một số bài tập với hình khối

Bài 1: Tính chu vi và diện tích của hình lập phương có cạnh 8 cm.

Hướng dẫn giải pháp:
Để giải quyết vấn đề, chúng tôi áp dụng công thức sau:
Chu vi của một hình lập phương có một cạnh là: Sxq = sợi trục 4.
Diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh a làthành phố = Axx 6.

trả lời:
Diện tích xung quanh hình lập phương là 8 x 8 = 64 (cm2).
Tổng diện tích của một hình lập phương là 8 x 8 x 6 = 384 (cm2).

Bài 2: Chu vi của một hình lập phương là 28dm. Diện tích toàn phần của hình lập phương là:
A. 196dm2. tôi. 294 dm2. C. 3136dm2. D. 4704dm2.

Hướng dẫn giải pháp:
Để tính tổng diện tích của một hình lập phương, bạn cần tính chiều dài một cạnh của hình lập phương.
+ Vì một hình lập phương có 6 mặt đều là hình vuông nên độ dài một cạnh của hình lập phương bằng chu vi của đáy chia cho 4.

trả lời:
Chiều dài một cạnh của hình lập phương là:
28: 4 = 7 (DM)
Diện tích toàn phần của hình lập phương là:
7 x 7 x 6 = 294 (dm2)
Vậy đáp án đúng là B.

Bài 3 (Giải bài 2 Trang 122 SGK Toán 5): Chiều dài một mặt của khối kim loại là 0,75 m. Mỗi decimet khối của kim loại đó nặng 15 kilôgam. Khối kim loại đó nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Hướng dẫn giải pháp
– Tính thể tích của khối kim loại: Nhân cạnh nhau.
– Chuyển thể tích vừa tìm được sang đơn vị decimet.
– Tính khối lượng của một khối kim loại và lấy khối lượng của mỗi đề-xi-mét khối của kim loại nhân với thể tích của khối kim loại đó theo đề-xi-mét khối.

trả lời:
Khối lượng của khối kim loại đó là:
0,75 x 0,75 x 0,75 = 0,421875 (mba)
0,421875mba = 421,875 dmba.
Khối kim nặng với trọng lượng:
15 x 421,875 = 6328,125 (kg)
Đáp số: 6328,125 kg

https://thuthuat.taimienphi.vn/toan-5-hinh-lap-phuong-69277n.aspx
Nắm vững lý thuyết và thường xuyên thực hành về hình lập phương lớp 5, học sinh có thể dễ dàng củng cố kiến ​​thức và tự tin giải các bài toán liên quan như tính cạnh, chu vi, diện tích. .. hình lập phương.

Dữ liệu lớn cũng cập nhật lý thuyết, công thức và thực hành của phương trình đường tròn. Các bạn học sinh cấp 3 lưu ý.

Xem thêm thông tin Toán 5 Hình lập phương – Định nghĩa, Diện tích, Thể tích, Ví dụ

Toán 5 Hình lập phương – Định nghĩa, Diện tích, Thể tích, Ví dụ

Cùng Vik News ôn tập lý thuyết, công thức của hình lập phương lớp 5 cũng như các dạng bài tập từ cơ bản đến nâng cao để có thể củng cố kiến ​​thức, học tốt môn Toán hơn, gặp các bài giải bài tập liên quan. tan.
Chúng ta phải học Khối lập phương trong chương trình học Toán lớp 5. Tuy nhiên, những kiến ​​thức này sẽ theo chúng ta đến tận lớp 12. Do đó, muốn học giỏi môn Toán các bạn đừng quên củng cố kiến ​​thức này nhé.

Lý thuyết, công thức, tính chất của Hình khối
Nội dung:1. Định nghĩa.2. Diện tích của hình lập phương.3. Thể tích của hình lập phương.4. Một số bài tập về hình lập phương.
1. Định nghĩa
Hình lập phương là hình lập phương có chiều rộng, chiều dài và chiều cao bằng nhau.

Khối lập phương có:+ 8 đỉnh: đỉnh A, đỉnh C, đỉnh B, đỉnh D, đỉnh E, đỉnh F, đỉnh G, đỉnh H.+ 12 cạnh bằng nhau: AB = BD = DC = CA = CH = AE = DG = BF = FG = FE = EH = HG.+ 6 mặt là các hình vuông bằng nhau.
2. Diện tích xung quanh, tổng diện tích hình lập phương
Vì một hình lập phương có 6 mặt bằng nhau nên:
+ Diện tích xung quanh của hình lập phương bằng diện tích của một khuôn mặt nhân với 4.
Sxq = axax 4
Trong đó:– SẼxq: Khu vực xung quanh.– a: Chiều dài một cạnh của hình lập phương.
Tổng diện tích của hình lập phương bằng diện tích của một khuôn mặt nhân với 6.
Sthành phố = axax 6
Trong đó:– SẼthành phố: Toàn bộ khu vực.– a: Chiều dài một cạnh của hình lập phương.
Các em có thể tham khảo thêm cách tính và bài tập tính diện tích hình lập phương để gặp nhiều dạng bài và củng cố kiến ​​thức.
3. Thể tích của một khối lập phương
– Để tính thể tích của hình lập phương, ta nhân cạnh với cạnh rồi với cạnh.

Nếu một hình lập phương có cạnh a thì thể tích V là:
V = axaxa
4. Một số bài tập về hình lập phương
Bài 1: Tính chu vi và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 8cm.
Hướng dẫn giải pháp:Để giải quyết vấn đề, chúng tôi áp dụng các công thức sau:Diện tích xung quanh của hình lập phương có cạnh a là: Sxq = axax 4.+ Diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh a là:thành phố = axax 6.
Câu trả lời:Diện tích xung quanh của hình lập phương là: 8 x 8 = 64 (cm2).Diện tích toàn phần của hình lập phương là: 8 x 8 x 6 = 384 (cm2).
Bài 2: Một hình lập phương có chu vi là 28dm. Diện tích toàn phần của hình lập phương là:A. 196dm2. B. 294dm2. C. 3136dm2. D. 4704dm2.
Hướng dẫn giải pháp:+ Muốn tính diện tích toàn phần của hình lập phương ta phải tính độ dài một cạnh của hình lập phương.+ Vì hình lập phương có 6 mặt đều là hình vuông nên độ dài một mặt của hình lập phương bằng chu vi của đáy chia cho 4.
Câu trả lời:Chiều dài một cạnh của hình lập phương là:28: 4 = 7 (dm)Diện tích toàn phần của hình lập phương là:7 x 7 x 6 = 294 (dm2)Vậy đáp án đúng là: B.
bài 3 (Giải câu 2 Trang 122 SGK Toán lớp 5): Một hình lập phương bằng kim loại có các cạnh là 0,75m. Mỗi decimet khối của kim loại đó nặng 15 kilôgam. Khối kim loại đó nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
Hướng dẫn giải pháp– Tính thể tích của khối kim loại: ta nhân với bên rồi nhân với bên.– Quy đổi thể tích vừa tìm được sang decimet khối.– Tính khối lượng của khối kim loại, ta lấy khối lượng của mỗi đề-xi-mét khối của kim loại nhân với thể tích của khối kim loại đó (tính bằng đề-xi-mét khối).
Câu trả lời:Khối lượng của khối kim loại đó là:0,75 x 0,75 x 0,75 = 0,421875 (m3)Chúng ta có: 0,421875m3 = 421,875dm3.Khối kim nặng với trọng lượng:15 x 421,875 = 6328,125 (kg)Đáp số: 6328,125kg
https://thuthuat.taimienphi.vn/toan-5-hinh-lap-phuong-69277n.aspx Chỉ cần nắm vững lý thuyết và làm bài thường xuyên về hình lập phương lớp 5, các em có thể dễ dàng củng cố kiến ​​thức và tự tin giải các bài toán liên quan như tính cạnh, chu vi, diện tích. .. hình lập phương.
Vik News cũng cập nhật lý thuyết, công thức và bài tập phương trình đường tròn. Các bạn học sinh cấp 3 cùng tham khảo nhé.

#Toán #Hình #lập #phương #Định #nghĩa #Diện #tích #Thể #tích #Ví #dụ

Cùng Vik News ôn tập lý thuyết, công thức của hình lập phương lớp 5 cũng như các dạng bài tập từ cơ bản đến nâng cao để có thể củng cố kiến ​​thức, học tốt môn Toán hơn, gặp các bài giải bài tập liên quan. tan.
Chúng ta phải học Khối lập phương trong chương trình học Toán lớp 5. Tuy nhiên, những kiến ​​thức này sẽ theo chúng ta đến tận lớp 12. Do đó, muốn học giỏi môn Toán các bạn đừng quên củng cố kiến ​​thức này nhé.

Lý thuyết, công thức, tính chất của Hình khối
Nội dung:1. Định nghĩa.2. Diện tích của hình lập phương.3. Thể tích của hình lập phương.4. Một số bài tập về hình lập phương.
1. Định nghĩa
Hình lập phương là hình lập phương có chiều rộng, chiều dài và chiều cao bằng nhau.

Khối lập phương có:+ 8 đỉnh: đỉnh A, đỉnh C, đỉnh B, đỉnh D, đỉnh E, đỉnh F, đỉnh G, đỉnh H.+ 12 cạnh bằng nhau: AB = BD = DC = CA = CH = AE = DG = BF = FG = FE = EH = HG.+ 6 mặt là các hình vuông bằng nhau.
2. Diện tích xung quanh, tổng diện tích hình lập phương
Vì một hình lập phương có 6 mặt bằng nhau nên:
+ Diện tích xung quanh của hình lập phương bằng diện tích của một khuôn mặt nhân với 4.
Sxq = axax 4
Trong đó:– SẼxq: Khu vực xung quanh.– a: Chiều dài một cạnh của hình lập phương.
Tổng diện tích của hình lập phương bằng diện tích của một khuôn mặt nhân với 6.
Sthành phố = axax 6
Trong đó:– SẼthành phố: Toàn bộ khu vực.– a: Chiều dài một cạnh của hình lập phương.
Các em có thể tham khảo thêm cách tính và bài tập tính diện tích hình lập phương để gặp nhiều dạng bài và củng cố kiến ​​thức.
3. Thể tích của một khối lập phương
– Để tính thể tích của hình lập phương, ta nhân cạnh với cạnh rồi với cạnh.

Nếu một hình lập phương có cạnh a thì thể tích V là:
V = axaxa
4. Một số bài tập về hình lập phương
Bài 1: Tính chu vi và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 8cm.
Hướng dẫn giải pháp:Để giải quyết vấn đề, chúng tôi áp dụng các công thức sau:Diện tích xung quanh của hình lập phương có cạnh a là: Sxq = axax 4.+ Diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh a là:thành phố = axax 6.
Câu trả lời:Diện tích xung quanh của hình lập phương là: 8 x 8 = 64 (cm2).Diện tích toàn phần của hình lập phương là: 8 x 8 x 6 = 384 (cm2).
Bài 2: Một hình lập phương có chu vi là 28dm. Diện tích toàn phần của hình lập phương là:A. 196dm2. B. 294dm2. C. 3136dm2. D. 4704dm2.
Hướng dẫn giải pháp:+ Muốn tính diện tích toàn phần của hình lập phương ta phải tính độ dài một cạnh của hình lập phương.+ Vì hình lập phương có 6 mặt đều là hình vuông nên độ dài một mặt của hình lập phương bằng chu vi của đáy chia cho 4.
Câu trả lời:Chiều dài một cạnh của hình lập phương là:28: 4 = 7 (dm)Diện tích toàn phần của hình lập phương là:7 x 7 x 6 = 294 (dm2)Vậy đáp án đúng là: B.
bài 3 (Giải câu 2 Trang 122 SGK Toán lớp 5): Một hình lập phương bằng kim loại có các cạnh là 0,75m. Mỗi decimet khối của kim loại đó nặng 15 kilôgam. Khối kim loại đó nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
Hướng dẫn giải pháp– Tính thể tích của khối kim loại: ta nhân với bên rồi nhân với bên.– Quy đổi thể tích vừa tìm được sang decimet khối.– Tính khối lượng của khối kim loại, ta lấy khối lượng của mỗi đề-xi-mét khối của kim loại nhân với thể tích của khối kim loại đó (tính bằng đề-xi-mét khối).
Câu trả lời:Khối lượng của khối kim loại đó là:0,75 x 0,75 x 0,75 = 0,421875 (m3)Chúng ta có: 0,421875m3 = 421,875dm3.Khối kim nặng với trọng lượng:15 x 421,875 = 6328,125 (kg)Đáp số: 6328,125kg
https://thuthuat.taimienphi.vn/toan-5-hinh-lap-phuong-69277n.aspx Chỉ cần nắm vững lý thuyết và làm bài thường xuyên về hình lập phương lớp 5, các em có thể dễ dàng củng cố kiến ​​thức và tự tin giải các bài toán liên quan như tính cạnh, chu vi, diện tích. .. hình lập phương.
Vik News cũng cập nhật lý thuyết, công thức và bài tập phương trình đường tròn. Các bạn học sinh cấp 3 cùng tham khảo nhé.

#Toán #Hình #lập #phương #Định #nghĩa #Diện #tích #Thể #tích #Ví #dụ


#Toán #Hình #lập #phương #Định #nghĩa #Diện #tích #Thể #tích #Ví #dụ

Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button