Giáo Dục

Toán 6 Luyện tập chung trang 69

Luyện tập chung SGK Toán 6 trang 69 làm tài liệu tham khảo, Gicửa ải bài tập SGK Toán 6 Tập 1 trang 69 Sách Kết nối kiến thức với cuộc sống. Do ấy, Các em học trò lớp 6 sẽ nắm chắc kiến ​​thức lý thuyết cũng như biết cách giải bài tập rất khả quan.

Với lời giải cụ thể và cách thể hiện khoa học sẽ giúp các em học tốt môn Toán 6 hơn, đạt kết quả cao trong các bài thi, bài rà soát sắp đến. Để biết thêm cụ thể, vui lòng theo dõi bài viết về Dữ liệu béo sau đây:

Gicửa ải Toán 6 Kết nối kiến ​​thức với cuộc sống trang 69 tập 1

Bài 3.24

Sử dụng số nguyên âm hoặc số nguyên dương để trình bày thông tin sau:

a) Khi đọc sách, Quang thường đưa trang sách quá gần mắt. Anh ta phải đeo kính cận cần đi-ốp.

b) Ông nội của Quang đã cao tuổi nên phải đeo kính 2 tròng để đọc sách.

Bài 3.25

Điểm A nằm trên trục số và cách gốc tọa độ O 1 khoảng 12 đơn vị (trục số nằm ngang và có chiều dương từ trái sang phải). Điểm A đại diện cho số nào nếu:

a) A ở bên phải của điểm gốc HOẶC

b) A nằm bên trái gốc tọa độ O

Hướng áp giải pháp

Trên trục số lúc đầu, chúng ta có:

+ Chiều từ trái qua phải là chiều dương

+ Chiều từ phải sang trái là chiều âm.

+ Điểm trình diễn số nguyên a được gọi là điểm a

+ Các số bên trái 0 là số nguyên âm

+ Số bên phải số 0 là số nguyên dương.

Tất cả các số nguyên âm đều bé hơn 0.

+ Nếu a và b là 2 số nguyên dương và a> b thì -a <-b

Câu giải đáp gợi ý:

a) Điểm A biểu hiện số 12

b) Điểm A biểu hiện số -12

Bài 3.26

Liệt kê các phần tử của tập trung sau và tính tổng của chúng:

a) S = -3

b) T = {xZ | -7

Hướng áp giải pháp

các số nguyên bao gồm số nguyên âm, số 0 và số nguyên dương.

Câu giải đáp gợi ý:

a) S = {-2; -Trước hết; Số 0; Trước hết; 2; 3}

Tổng các phần tử trong S là 3

b) T = {-6; -5; -4; -3; -hai; -Trước hết; Số 0; Trước hết; 2}

Tổng các phần tử trong T là -21

Bài 3.27

Thêm trị giá của biểu thức:

a) (27 + 86) – (29 – 5 + 84)

b) 39 – (298 – 89) + 299

Hướng áp giải pháp

– Bằng cách bỏ dấu ngoắc ở ấy ký hiệu “-” ở phía trướctôi nên đối diện tất cả các số hạng trong ngoắc đơn: dấu “+” cho dấu “-” và dấu “-” cho dấu “+”.

– Bằng cách bỏ dấu ngoắc, có Dấu “+” ở phía trước thì dấu của các số hạng trong ngoắc vẫn được giữ nguyên.

Câu giải đáp gợi ý:

a) (27 + 86) – (29 – 5 + 84) = 27 + 86 – 29 + 5 – 84 = 5

b) 39 – (298 – 89) + 299 = 39 – 298 + 89 + 299 = 129

Bài 3.28

Tính trị giá của biểu thức (-314) – (75 + x) nếu:

a) x = 25

b) x = -313

Câu giải đáp gợi ý:

a) x = 25 nên (-314) – (75 + x) = (-314) – (75 + 25) = -414

b) x = -313 nên (-314) – (75 + x) = (-314) – (75 -313) = -76

Bài 3.29

Tính toán cân đối:

a) 2,834 + 275 – 2,833 – 265

b) (11 + 12 + 13) – (1 + 2 + 3)

Câu giải đáp gợi ý:

Bài 3.3

Có 3 hộp các tông. Trên mỗi miếng bìa có đánh số như trong hình bên dưới. Di chuyển 1 miếng bìa cứng từ hộp này sang hộp khác sao cho tổng các số trên các miếng bìa cứng trong mỗi hộp bằng nhau.

Câu giải đáp gợi ý:

Tổng các số trên thẻ trong 3 hộp là 12.

Thành ra, chúng ta chỉnh sửa để tổng các miếng bìa cứng trong mỗi hộp bằng 4.

Vậy ta chỉ cần chuyển mảnh bìa cứng có chữ số 2 từ hộp thứ 3 sang hộp thứ nhất.

Bài 3.31

Trong 1 trò chơi, Minh thu được đề xuất: “Tính tổng tất cả các số trong tập -25×25

Minh liền giải đáp: “Bằng 0.” Bạn có thể giảng giải tại sao Minh tính toán nhanh tương tự ko?

Câu giải đáp gợi ý:

Minh giải đáp nhanh tương tự là do trong tập trung ấy có nhiều cặp số đối nhau nhưng mà tổng của 2 số đối nhau bằng 0 nên tổng các phần của chữ bằng 0.

.

Xem thêm thông tin Toán 6 Luyện tập chung trang 69

Toán 6 Luyện tập chung trang 69

Toán 6 Luyện tập chung trang 69 giúp các em tham khảo, để giải các bài tập SGK Toán 6 Tập 1 trang 69 sách Kết nối kiến thức với cuộc sống. Qua ấy, các em học trò lớp 6 sẽ nắm thật chắc tri thức lý thuyết, cũng như biết cách giải các bài tập thật tốt.
Với lời giải cụ thể, thể hiện khoa học sẽ giúp các em càng ngày càng học tốt môn Toán 6, để đạt kết quả trong các bài thi, bài rà soát sắp đến. Chi tiết mời các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Vik News:
Gicửa ải Toán 6 Kết nối kiến thức với cuộc sống trang 69 tập 1
Bài 3.24
Dùng số nguyên âm hoặc số nguyên dương để diễn đạt các thông tin sau:
a) Khi đọc sách, bạn Quang thường đưa trang sách lại quá gần mắt. Bạn đấy đã phải mang kính cần 1 dioptre
b) Ông của bạn Quang đã già nên phải dùng kín viễn 2 dioptre để đọc sách
Bài 3.25
Điểm A nằm trên trục số và cách gốc O 1 khoảng 12 đơn vị (trục số nằm ngang và có chiều dương từ trái sang phải). Hỏi điểm A trình diễn số nào nếu:
a) A nằm ở bên phải gốc O
b) A nằm ở bên trái gốc O
Hướng áp giải
Trên trục số gốc ta có:
+ Chiều từ trái sang phải là chiều dương
+ Chiều từ phải qua trái là chiều âm
+ Điểm trình diễn số nguyên a gọi là điểm a
+ Các số nằm bên trái số 0 là số nguyên âm
+ Số bên phải số 0 là số nguyên dương
+ Mọi số nguyên âm đều bé hơn 0.
+ Nếu a và b là 2 số nguyên dương và a > b thì -a < -b
Gợi ý đáp án:
a) Điểm A trình diễn số 12
b) Điểm A trình diễn số -12
Bài 3.26
Liệt kê các phần tử của tập trung sau rồi tính tổng của chúng:
a) S = -3 < x ≤ 3
b) T = -7 < x ≤ -2
Hướng áp giải
số nguyên bao gồm số nguyên âm, số 0 và số nguyên dương.
Gợi ý đáp án:
a) S = {-2; -1; 0; 1; 2; 3}
Tổng các phần tử trong S bằng 3
b) T = {-6; -5; -4; -3; -2; -1; 0; 1; 2}
Tổng các phần tử trong T bằng -21
Bài 3.27
Tính tổng trị giá của biểu thức:
a) (27 + 86) – (29 – 5 + 84)
b) 39 – (298 – 89) + 299
Hướng áp giải
– Khi bỏ dấu ngoắc có dấu “-” đằng trước, ta phải đổi dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoắc: dấu “+” thành dấu “-” và dấu “-” thành dấu “+”.
– Khi bỏ dấu ngoắc có dấu “+” đằng trước thì dấu các số hạng trong ngoắc vẫn giữ nguyên.
Gợi ý đáp án:
a) (27 + 86) – (29 – 5 + 84) = 27 + 86 – 29 + 5 – 84 = 5
b) 39 – (298 – 89) + 299 = 39 – 298 + 89 + 299 = 129
Bài 3.28
Tính trị giá của biểu thức (-314) – (75 + x) nếu:
a) x = 25
b) x = -313
Gợi ý đáp án:
a) x = 25 thì (-314) – (75 + x) = (-314) – (75 + 25) = -414
b) x = -313 thì (-314) – (75 + x) = (-314) – (75 -313) = -76
Bài 3.29
Tính 1 cách có lí:
a) 2 834 + 275 – 2 833 – 265
b) (11 + 12 + 13) – (1 + 2 + 3)
Gợi ý đáp án:
Bài 3.3
Có 3 chiếc hộp đựng những miếng bìa. Trên mỗi miếng bìa có ghi 1 số như đã cho trong hình dưới đây. Hãy chuyển 1 miếng bìa từ hộp này sang hộp khác sao cho tổng các số ghi trên các miếng bìa trong mỗi hộp đều bằng nhau.

Gợi ý đáp án:
Tổng các chữ số ở các miếng bìa trong cả 3 hộp là 12.
Vậy ta chuyển sao cho tổng các miếng bìa trong mỗi hộp bằng 4.
Do ấy ta chỉ cần chuyển miếng bìa có chữ số 2 từ hộp thứ 3 sang hộp thứ nhất
Bài 3.31
Trong 1 trò chơi, bạn Minh thu được đề xuất: “Hãy tính tổng của tất cả các số trong tập trung -25 ≤ x ≤ 25
Minh giải đáp ngay: “Bằng 0”. Em có thể giảng giải vì sao Minh tính nhanh thế ko?
Gợi ý đáp án:
Minh giải đáp nhanh như thế là do trong tập trung ấy gồm nhiều cặp số đối nhau, nhưng mà tổng của 2 số đối nhau bằng 0 nên tổng các phần từ bằng 0

TagsGicửa ải Toán lớp 6 Kết nối kiến thức với cuộc sống Toán lớp 6

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Toán #Luyện #tập #chung #trang

Toán 6 Luyện tập chung trang 69

Toán 6 Luyện tập chung trang 69 giúp các em tham khảo, để giải các bài tập SGK Toán 6 Tập 1 trang 69 sách Kết nối kiến thức với cuộc sống. Qua ấy, các em học trò lớp 6 sẽ nắm thật chắc tri thức lý thuyết, cũng như biết cách giải các bài tập thật tốt.
Với lời giải cụ thể, thể hiện khoa học sẽ giúp các em càng ngày càng học tốt môn Toán 6, để đạt kết quả trong các bài thi, bài rà soát sắp đến. Chi tiết mời các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Vik News:
Gicửa ải Toán 6 Kết nối kiến thức với cuộc sống trang 69 tập 1
Bài 3.24
Dùng số nguyên âm hoặc số nguyên dương để diễn đạt các thông tin sau:
a) Khi đọc sách, bạn Quang thường đưa trang sách lại quá gần mắt. Bạn đấy đã phải mang kính cần 1 dioptre
b) Ông của bạn Quang đã già nên phải dùng kín viễn 2 dioptre để đọc sách
Bài 3.25
Điểm A nằm trên trục số và cách gốc O 1 khoảng 12 đơn vị (trục số nằm ngang và có chiều dương từ trái sang phải). Hỏi điểm A trình diễn số nào nếu:
a) A nằm ở bên phải gốc O
b) A nằm ở bên trái gốc O
Hướng áp giải
Trên trục số gốc ta có:
+ Chiều từ trái sang phải là chiều dương
+ Chiều từ phải qua trái là chiều âm
+ Điểm trình diễn số nguyên a gọi là điểm a
+ Các số nằm bên trái số 0 là số nguyên âm
+ Số bên phải số 0 là số nguyên dương
+ Mọi số nguyên âm đều bé hơn 0.
+ Nếu a và b là 2 số nguyên dương và a > b thì -a < -b
Gợi ý đáp án:
a) Điểm A trình diễn số 12
b) Điểm A trình diễn số -12
Bài 3.26
Liệt kê các phần tử của tập trung sau rồi tính tổng của chúng:
a) S = -3 < x ≤ 3
b) T = -7 < x ≤ -2
Hướng áp giải
số nguyên bao gồm số nguyên âm, số 0 và số nguyên dương.
Gợi ý đáp án:
a) S = {-2; -1; 0; 1; 2; 3}
Tổng các phần tử trong S bằng 3
b) T = {-6; -5; -4; -3; -2; -1; 0; 1; 2}
Tổng các phần tử trong T bằng -21
Bài 3.27
Tính tổng trị giá của biểu thức:
a) (27 + 86) – (29 – 5 + 84)
b) 39 – (298 – 89) + 299
Hướng áp giải
– Khi bỏ dấu ngoắc có dấu “-” đằng trước, ta phải đổi dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoắc: dấu “+” thành dấu “-” và dấu “-” thành dấu “+”.
– Khi bỏ dấu ngoắc có dấu “+” đằng trước thì dấu các số hạng trong ngoắc vẫn giữ nguyên.
Gợi ý đáp án:
a) (27 + 86) – (29 – 5 + 84) = 27 + 86 – 29 + 5 – 84 = 5
b) 39 – (298 – 89) + 299 = 39 – 298 + 89 + 299 = 129
Bài 3.28
Tính trị giá của biểu thức (-314) – (75 + x) nếu:
a) x = 25
b) x = -313
Gợi ý đáp án:
a) x = 25 thì (-314) – (75 + x) = (-314) – (75 + 25) = -414
b) x = -313 thì (-314) – (75 + x) = (-314) – (75 -313) = -76
Bài 3.29
Tính 1 cách có lí:
a) 2 834 + 275 – 2 833 – 265
b) (11 + 12 + 13) – (1 + 2 + 3)
Gợi ý đáp án:
Bài 3.3
Có 3 chiếc hộp đựng những miếng bìa. Trên mỗi miếng bìa có ghi 1 số như đã cho trong hình dưới đây. Hãy chuyển 1 miếng bìa từ hộp này sang hộp khác sao cho tổng các số ghi trên các miếng bìa trong mỗi hộp đều bằng nhau.

Gợi ý đáp án:
Tổng các chữ số ở các miếng bìa trong cả 3 hộp là 12.
Vậy ta chuyển sao cho tổng các miếng bìa trong mỗi hộp bằng 4.
Do ấy ta chỉ cần chuyển miếng bìa có chữ số 2 từ hộp thứ 3 sang hộp thứ nhất
Bài 3.31
Trong 1 trò chơi, bạn Minh thu được đề xuất: “Hãy tính tổng của tất cả các số trong tập trung -25 ≤ x ≤ 25
Minh giải đáp ngay: “Bằng 0”. Em có thể giảng giải vì sao Minh tính nhanh thế ko?
Gợi ý đáp án:
Minh giải đáp nhanh như thế là do trong tập trung ấy gồm nhiều cặp số đối nhau, nhưng mà tổng của 2 số đối nhau bằng 0 nên tổng các phần từ bằng 0

TagsGicửa ải Toán lớp 6 Kết nối kiến thức với cuộc sống Toán lớp 6

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Toán #Luyện #tập #chung #trang


#Toán #Luyện #tập #chung #trang

Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button