Giáo Dục

Toán lớp 4: Giới thiệu tỉ số trang 146

Thông tin trợ giúp về điểm chung Các em học sinh lớp 4 rèn luyện kỹ năng giải toán lớp 4 rất tốt. Với những kiến ​​thức lý thuyết trọng tâm cùng với lời giải chi tiết bài tập SGK Toán lớp 4 trang 146, trang 147 sẽ giúp các bạn làm tốt các bài giải bài tập SGK Toán lớp 4.

Vì vậy, nó giúp quý thầy cô làm tài liệu tham khảo trong việc soạn giáo án. Giới thiệu về Tỉ số Chương 5: Tỉ số – Một số bài toán về Tỉ số, Cân trong môn Toán lớp 4 là tài liệu hướng dẫn giải dành cho các em học sinh. Do đó, mời các bạn cùng theo dõi các bài viết về dữ liệu lớn sau đây.

lý thuyết tỷ lệ

ví dụ 1: Đoàn xe tải có 5 ô tô tải và 7 ô tô khách.

Chúng tôi nói: – Tỉ số giữa số ô tô tải và số ô tô buýt là 5: 7 hoặc phân số {5} {7}.

Tỷ lệ này đề cập đến số lượng xe tải là: phân số {5} {7} xe côn tay.

– Tỷ lệ giữa ô tô con và ô tô tải là 7: 5 hoặc phân số {7} {5} .

Tỷ lệ này liên quan đến số lượng ô tô chở khách: phân số {7} {5}số xe tải.

Ví dụ 2:

Đầu tiênsố thứ haitỷ số của số đầu tiên và số thứ hai
575: 7 hoặc phân số {5} {7}
ba63: 6 hoặc phân số {3} {6}
mộtb (khác 0)a: b hoặc phân số {a} {b}

và tỷ lệ của b là b: b hoặc phân số {a} {b} (b không 0).

Giải vở bài tập Toán 4 trang 147

Bài 1

Viết tỉ số của a và b mà bạn biết:

a) a = 2

b = 3

b) a = 7

b = 4

c) a = 6

b = 2

d) a = 4

b = 10

trả lời

a) tỷ lệ của 2 và 3 là 2: 3 hoặc dfrac {2} {3}.

b) tỷ lệ của 7 trên 4 là 7: 4 hoặc dfrac {7} {4}.

c) tỷ lệ của 6 và 2 là 6: 2 hoặc dfrac {6} {2}.

d) tỷ lệ từ 4 đến 10 là 4:10 hoặc dfrac {4} {10}.

Bài 2

Bên trong hộp có 2 bút đỏ và 8 bút xanh.

a) Viết tỉ số giữa số bút đỏ và số bút xanh.

b) Viết tỉ số giữa số bút xanh và số bút đỏ.

trả lời:

a) Tỉ số giữa bút đỏ và bút xanh là bao nhiêu? phân số {2} {8}

b) Tỉ số giữa bút xanh và bút đỏ là phân số {8} {2}

Bài 3

Có 5 trai và 6 gái trong tổ.

a) Viết tỉ số giữa số bạn trai với số bạn trong nhóm.

b) Viết tỉ số giữa số bé gái và số bé trai trong nhóm.

trả lời:

Tổng số bạn trong cả tổ: 5 + 6 = 11 (bạn)

a) Tỉ số giữa số bạn trai với số bạn trong nhóm là: phân số {5} {11}

b) Tỉ số giữa số bạn nữ với số bạn trong nhóm là: phân số {6} {11}

Bài 4

Trên ruộng có 20 con bò, số trâu bằng 1/4 số trâu. Hiệp sĩ có bao nhiêu con trâu?

giải pháp:

Để tìm số trâu chúng ta đi tìm dfrac {1} {4}tìm thấy trong số 20 đứa trẻ dfrac {1} {4} Nhân với 20 trên 20 trẻ em. dfrac {1} {4}Sau đó, thêm các đơn vị vào kết quả.

trả lời

Số trâu trên bãi cỏ là 20: 4 = 5 (con).

Đáp án: 5 con trâu

Xem thêm thông tin Toán lớp 4: Giới thiệu tỉ số trang 146

Toán lớp 4: Giới thiệu tỉ số trang 146

Giới thiệu về điểm số chung giúp đỡ Các em học sinh lớp 4 rèn luyện kỹ năng giải toán lớp 4 thật tốt. Với những kiến ​​thức lý thuyết trọng tâm kèm theo lời giải chi tiết 4 bài tập SGK Toán lớp 4 trang 146, 147 sẽ giúp các bạn giải bài tập Toán lớp 4 thật tốt.
Qua đó cũng giúp quý thầy cô tham khảo để soạn giáo án Giới thiệu về tỉ số Chương 5: Tỉ số – Một số bài toán liên quan đến tỉ số, tỉ lệ bản đồ Toán 4 cho học sinh của mình. Vậy mời quý thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Vik News:
Lý thuyết về tỷ lệ
ví dụ 1: Một đoàn ô tô tải có 5 ô tô tải và 7 ô tô khách.

Ta nói: – Tỉ số giữa số xe tải và số xe khách là 5: 7 hoặc .
Tỷ lệ này cho biết số lượng xe tải bằng xe khách số sàn.
– Tỉ lệ giữa số ô tô khách và số ô tô tải là 7: 5 hoặc .
Tỷ số này cho biết số ô tô chở khách bằng số xe tải.
Ví dụ 2:
Số một
Số thứ hai
Tỷ lệ của số thứ nhất và thứ hai
5
7
5: 7 hoặc
3
6
3: 6 hoặc
Một
b (khác 0)
a: b hoặc
Tỉ lệ của a và b là a: b hoặc (b không 0).
Giải bài tập Toán 4 trang 147
Bài 1
Viết tỉ số của a và b biết:

a) a = 2
b = 3

b) a = 7
b = 4

c) a = 6
b = 2

d) a = 4
b = 10

Trả lời
a) Tỉ lệ của 2 và 3 là 2: 3 hoặc .
b) Tỉ lệ của 7 và 4 là 7: 4 hoặc .
c) Tỉ lệ của 6 và 2 là 6: 2 hoặc .
d) Tỷ lệ của 4 và 10 là 4: 10 hoặc .
Bài 2
Trong hộp có 2 bút đỏ và 8 bút xanh.
a) Viết tỉ số giữa số bút đỏ và số bút xanh
b) Viết tỉ số giữa số bút xanh và số bút đỏ
Trả lời:
a) Tỉ số giữa bút đỏ và bút xanh là
b) Tỉ số giữa bút xanh và bút đỏ là
bài 3
Trong một tổ có 5 bé trai và 6 bé gái
a) Viết tỉ số giữa số bạn trai với số bạn trong nhóm.
b) Viết tỉ số giữa số bé gái và số bé trai trong nhóm.
Trả lời:
Tổng số bạn của cả tổ là: 5 + 6 = 11 (bạn)
a) Tỉ số giữa số bạn trai với số bạn trong nhóm là:
b) Tỉ số giữa số bạn nữ với số bạn trong nhóm là:
Bài 4
Trên sân có 20 con bò và số trâu bằng 1/4 số bò. Bài đó có bao nhiêu con trâu?
Phương pháp giải quyết:
Để tìm số trâu ta đi tìmtrong số 20 trẻ em. Để tìm của 20 trẻ em, chúng tôi nhân 20 với sau đó thêm đơn vị vào kết quả.
Trả lời
Số trâu trên bãi cỏ là: 20: 4 = 5 (con)
Đáp số: 5 con trâu

#Toán #lớp #Giới #thiệu #tỉ #số #trang

Giới thiệu về điểm số chung giúp đỡ Các em học sinh lớp 4 rèn luyện kỹ năng giải toán lớp 4 thật tốt. Với những kiến ​​thức lý thuyết trọng tâm kèm theo lời giải chi tiết 4 bài tập SGK Toán lớp 4 trang 146, 147 sẽ giúp các bạn giải bài tập Toán lớp 4 thật tốt.
Qua đó cũng giúp quý thầy cô tham khảo để soạn giáo án Giới thiệu về tỉ số Chương 5: Tỉ số – Một số bài toán liên quan đến tỉ số, tỉ lệ bản đồ Toán 4 cho học sinh của mình. Vậy mời quý thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Vik News:
Lý thuyết về tỷ lệ
ví dụ 1: Một đoàn ô tô tải có 5 ô tô tải và 7 ô tô khách.

Ta nói: – Tỉ số giữa số xe tải và số xe khách là 5: 7 hoặc .
Tỷ lệ này cho biết số lượng xe tải bằng xe khách số sàn.
– Tỉ lệ giữa số ô tô khách và số ô tô tải là 7: 5 hoặc .
Tỷ số này cho biết số ô tô chở khách bằng số xe tải.
Ví dụ 2:
Số một
Số thứ hai
Tỷ lệ của số thứ nhất và thứ hai
5
7
5: 7 hoặc
3
6
3: 6 hoặc
Một
b (khác 0)
a: b hoặc
Tỉ lệ của a và b là a: b hoặc (b không 0).
Giải bài tập Toán 4 trang 147
Bài 1
Viết tỉ số của a và b biết:

a) a = 2
b = 3

b) a = 7
b = 4

c) a = 6
b = 2

d) a = 4
b = 10

Trả lời
a) Tỉ lệ của 2 và 3 là 2: 3 hoặc .
b) Tỉ lệ của 7 và 4 là 7: 4 hoặc .
c) Tỉ lệ của 6 và 2 là 6: 2 hoặc .
d) Tỷ lệ của 4 và 10 là 4: 10 hoặc .
Bài 2
Trong hộp có 2 bút đỏ và 8 bút xanh.
a) Viết tỉ số giữa số bút đỏ và số bút xanh
b) Viết tỉ số giữa số bút xanh và số bút đỏ
Trả lời:
a) Tỉ số giữa bút đỏ và bút xanh là
b) Tỉ số giữa bút xanh và bút đỏ là
bài 3
Trong một tổ có 5 bé trai và 6 bé gái
a) Viết tỉ số giữa số bạn trai với số bạn trong nhóm.
b) Viết tỉ số giữa số bé gái và số bé trai trong nhóm.
Trả lời:
Tổng số bạn của cả tổ là: 5 + 6 = 11 (bạn)
a) Tỉ số giữa số bạn trai với số bạn trong nhóm là:
b) Tỉ số giữa số bạn nữ với số bạn trong nhóm là:
Bài 4
Trên sân có 20 con bò và số trâu bằng 1/4 số bò. Bài đó có bao nhiêu con trâu?
Phương pháp giải quyết:
Để tìm số trâu ta đi tìmtrong số 20 trẻ em. Để tìm của 20 trẻ em, chúng tôi nhân 20 với sau đó thêm đơn vị vào kết quả.
Trả lời
Số trâu trên bãi cỏ là: 20: 4 = 5 (con)
Đáp số: 5 con trâu

#Toán #lớp #Giới #thiệu #tỉ #số #trang


#Toán #lớp #Giới #thiệu #tỉ #số #trang

Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button