Thủ Thuật

Tội thao túng thị trường chứng khoán là gì? Bị xử lý như thế nào?

tội ác Thao túng thị trường chứng khoán là gì?? Nó được xử lý như thế nào? Hãy theo dõi bài viết để có câu trả lời.

Thao túng thị trường chứng khoán là gì?

Để tránh trường hợp ai đó thao túng thị trường chứng khoán, pháp luật Việt Nam đã có những quy định điều chỉnh thị trường này nhằm tạo sự minh bạch, công bằng và bình đẳng của thị trường. Cụ thể, theo Điều 3 Khoản 2 Nghị định 156/2020 / NĐ-CP, thao túng thị trường chứng khoán là việc thực hiện các hoạt động chứng khoán và các hành vi bị nghiêm cấm trên thị trường chứng khoán, bao gồm một, một số hoặc tất cả các hành vi sau:

  1. Liên tục mua bán chứng khoán để tạo cung cầu giả tạo bằng cách sử dụng một hoặc nhiều tài khoản giao dịch của mình hoặc của người khác hoặc thông đồng với nhau;
  2. Là hành vi chỉ luân chuyển giữa các thành viên trong nhóm để mua và bán cùng một loại chứng khoán trong cùng một ngày giao dịch, hoặc để tạo chứng khoán hoặc cung cầu giả tạo bằng cách thông đồng và mua bán chứng khoán mà không chuyển quyền sở hữu hoặc quyền sở hữu thực tế.
  3. Tạo giá đóng cửa hoặc giá mở cửa mới cho một chứng khoán trên thị trường bằng cách liên tục mua hoặc bán một chứng khoán có khối lượng giao dịch chiếm ưu thế vào thời điểm mở hoặc đóng cửa thị trường
  4. Kinh doanh chứng khoán dưới hình thức thông đồng, hoặc có hành vi thao túng giá chứng khoán bằng cách lôi kéo người khác liên tục đặt lệnh mua, bán chứng khoán, ảnh hưởng lớn đến cung cầu và giá chứng khoán.
  5. Bày tỏ ý kiến, trực tiếp hoặc gián tiếp, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng về một chứng khoán hoặc tổ chức phát hành chứng khoán đó, sau khi giao dịch đã được thực hiện, nhằm ảnh hưởng đến giá của chứng khoán đó. Giữ vị trí của bạn trong bảo mật đó.
  6. Sử dụng hoặc kết hợp các phương thức, phương thức giao dịch khác để tung tin đồn thất thiệt, cung cấp thông tin sai sự thật cho công chúng nhằm tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá chứng khoán.

Thao túng thị trường chứng khoán bị xử phạt như thế nào?

Điều 211 BLHS quy định về tội thao túng thị trường chứng khoán như sau.

đầu tiên. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây nhằm thu lợi bất chính từ 500.000.000 đồng đến 1.500.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại cho nhà đầu tư từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng thì bị phạt tiền: 500.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Sử dụng một hoặc nhiều tài khoản giao dịch của mình, của người khác hoặc thông đồng với nhau để liên tục mua, bán chứng khoán tạo cung cầu giả tạo;

b) Thông đồng với người khác đặt mua, bán cùng một loại chứng khoán trong cùng ngày giao dịch hoặc mua, bán chứng khoán thông đồng với nhau mà không thực sự chuyển quyền sở hữu hoặc chỉ chuyển quyền sở hữu. giữa các thành viên trong nhóm để tạo ra giá cổ phiếu, cung cầu giả tạo;

c) Tiếp tục mua, bán chứng khoán có khối lượng giao dịch chiếm ưu thế khi mở cửa, đóng cửa thị trường để tạo giá đóng cửa, giá mở cửa mới cho các loại chứng khoán đó trên thị trường;

d) Kinh doanh chứng khoán dưới hình thức thông đồng, lôi kéo người khác tiếp tục đặt lệnh mua, bán chứng khoán, ảnh hưởng lớn đến cung cầu, giá chứng khoán, thao túng giá chứng khoán;

đ) Sau khi quyết định, trực tiếp hoặc gián tiếp trình bày ý kiến ​​thông qua phương tiện thông tin đại chúng về loại chứng khoán và người cấp chứng khoán để tác động đến giá chứng khoán. giao dịch và nắm giữ các vị thế chứng khoán đó;

e) tạo ra cung và cầu giả tạo và sử dụng các phương pháp và hành vi giao dịch khác nhau để thao túng giá chứng khoán;

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 2.000.000.000 đồng đến 4.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) tổ chức;

b) Thu lợi bất chính trên 1.500.000.000 đồng

c) Gây thiệt hại cho chủ đầu tư trên 3.000.000.000 đồng;

d) Tái phạm nguy hiểm.

ba. Người vi phạm có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ từ 01 năm đến 05 năm, cấm làm nghề hoặc công vụ nhất định.

4. Tổ chức thương mại phạm các tội quy định tại Điều này, sẽ bị phạt như sau:

a) Phạm tội quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 2.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng.

b) Phạm tội quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 5.000.000.000 đồng đến 10.000.000.000 đồng.

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Luật này thì bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn.

d) Phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng đối với tổng công ty thương mại, cấm kinh doanh trong một số lĩnh vực nhất định từ 01 năm đến 03 năm, huy động vốn từ 01 năm. 5 đến 3 năm.

5. Mức xử phạt hành chính đối với hành vi thao túng thị trường chứng khoán được quy định tại Điều 36 Nghị định 156/2020 / NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1.30 Nghị định 128/2021 / NĐ). -CP), cụ thể:

a) tốt

Gấp 10 lần số thu bất hợp pháp, nhưng phạt 3.000.000.000 đồng đối với tổ chức và 15.000.000.000 đồng đối với cá nhân

Phạt tiền đến 3.000.000.000 đồng đối với trường hợp không có thu nhập trái quy định hoặc mức phạt tiền dưới 3.000.000.000 đồng đối với tổ chức và dưới 1.500.000.000 đồng đối với cá nhân. VND đối với tổ chức, 1.500.000.000 VND đối với cá nhân

B) Hình phạt bổ sung

Chúng tôi sẽ đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ chứng khoán đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước từ 01 đến 03 tháng. . Người nước ngoài tại Việt Nam thực hiện hành vi phạm tội.

Tước người hành nghề chứng khoán nếu vi phạm quyền sử dụng Giấy chứng nhận kinh doanh chứng khoán trong thời hạn từ 18 tháng đến 24 tháng.

C) Hành động khắc phục

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Nguồn: Thư viện pháp luật

Các hình phạt đối với hành vi thao túng thị trường chứng khoán là gì?

Mong rằng những chia sẻ trên đã giúp bạn biết được tội danh thao túng thị trường chứng khoán là gì và bị xử lý như thế nào. Cảm ơn đã theo dõi bài viết.

>>> Đọc thêm:

  • Mã họ FLC 2022 đầy đủ và chính xác nhất
  • Cổ phiếu Blue Chip là gì? Cổ phiếu blue-chip của HOSE
  • Một cuốn sách hay về chứng khoán cho người mới bắt đầu

Xem thêm thông tin Tội thao túng thị trường chứng khoán là gì? Bị xử lý như thế nào?

Tội thao túng thị trường chứng khoán là gì? Bị xử lý như thế nào?

Tội Thao túng thị trường chứng khoán là gì?? Nó được xử lý như thế nào? Mời các bạn theo dõi bài viết của chúng tôi để có câu trả lời.
Thao túng thị trường chứng khoán là gì?
Để tránh trường hợp có người thao túng thị trường chứng khoán, pháp luật Việt Nam đã có những quy định để quản lý thị trường này nhằm tạo sự minh bạch, công bằng và bình đẳng trên thị trường. Cụ thể, căn cứ khoản 2 Điều 3 Nghị định 156/2020 / NĐ-CP, thao túng thị trường chứng khoán là việc thực hiện các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán, bao gồm một, một số hoặc tất cả các hành vi dưới đây:
Sử dụng một hoặc nhiều tài khoản giao dịch của mình hoặc của người khác hoặc cấu kết với nhau để liên tục mua, bán chứng khoán nhằm tạo cung cầu giả tạo;
Đặt lệnh mua, bán cùng một loại chứng khoán trong cùng ngày giao dịch hoặc thông đồng với nhau để mua, bán chứng khoán không thực tế chuyển quyền sở hữu hoặc quyền sở hữu chỉ luân chuyển giữa các thành viên trong nhóm để tạo giá chứng khoán, cung cầu giả tạo;
Liên tục mua hoặc bán một chứng khoán với khối lượng chi phối khi mở cửa hoặc đóng cửa thị trường để tạo ra giá đóng cửa hoặc giá mở cửa mới cho chứng khoán đó trên thị trường;
Kinh doanh chứng khoán dưới hình thức thông đồng, lôi kéo người khác liên tục đặt lệnh mua, bán chứng khoán làm ảnh hưởng lớn đến cung cầu và giá chứng khoán, thao túng giá chứng khoán;
Thể hiện ý kiến ​​trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các phương tiện thông tin đại chúng về loại chứng khoán hoặc tổ chức phát hành chứng khoán nhằm tác động đến giá chứng khoán đó sau khi giao dịch được thực hiện. và giữ một vị trí trong bảo mật đó;
Sử dụng phương thức, hành vi giao dịch khác hoặc kết hợp tung tin đồn thất thiệt, cung cấp thông tin sai sự thật cho công chúng nhằm tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá chứng khoán.

Tội thao túng thị trường chứng khoán bị xử phạt như thế nào?
Tội thao túng thị trường chứng khoán được quy định tại Điều 211 BLHS như sau:
đầu tiên. Người nào có một trong các hành vi sau đây thu lợi bất chính từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại cho chủ đầu tư từ 1.000.000.000 đồng đến dưới 3.000.000.000 đồng thì bị phạt tiền. từ 500.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:
a) Sử dụng một hoặc nhiều tài khoản giao dịch của mình hoặc của người khác hoặc thông đồng với nhau để liên tục mua, bán chứng khoán nhằm tạo cung, cầu giả tạo;
b) Thông đồng với người khác đặt lệnh mua, bán cùng một loại chứng khoán trong cùng ngày giao dịch hoặc thông đồng với nhau để mua bán chứng khoán mà không thực sự chuyển quyền sở hữu hoặc chỉ luân chuyển quyền sở hữu. giữa các thành viên trong nhóm để tạo ra giá chứng khoán, cung cầu giả tạo;
c) Liên tục mua, bán chứng khoán với khối lượng chi phối tại thời điểm mở cửa, đóng cửa thị trường để tạo giá đóng cửa, giá mở cửa mới cho loại chứng khoán đó trên thị trường;
d) Kinh doanh chứng khoán dưới hình thức thông đồng, lôi kéo người khác liên tục đặt lệnh mua, bán chứng khoán làm ảnh hưởng lớn đến cung cầu và giá chứng khoán, thao túng giá chứng khoán;
đ) Đưa ra ý kiến ​​trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các phương tiện thông tin đại chúng về một loại chứng khoán, về tổ chức phát hành chứng khoán để tác động đến giá của loại chứng khoán đó sau khi quyết định. giao dịch và nắm giữ các vị thế chứng khoán đó;
e) Sử dụng phương thức, hành vi giao dịch khác để tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá chứng khoán.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 2.000.000.000 đồng đến 4.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:
a) Có tổ chức;
b) Thu lợi bất chính 1.500.000.000 đồng trở lên;
c) Gây thiệt hại cho chủ đầu tư 3.000.000.000 đồng trở lên;
d) Tái phạm nguy hiểm.
3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.
4. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, sẽ bị phạt như sau:
a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 2.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng;
b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 5.000.000.000 đồng đến 10.000.000.000 đồng;
c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn;
d) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong lĩnh vực nhất định từ 01 năm đến 03 năm, huy động vốn từ 01 năm. năm đến ba năm.
5. Mức xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi thao túng thị trường chứng khoán được quy định tại Điều 36 Nghị định 156/2020 / NĐ-CP (đã được sửa đổi bổ sung bởi Khoản 30 Điều 1 Nghị định 128/2021 / NĐ). -CP), cụ thể:
a) Tiền phạt
Phạt tiền gấp 10 lần số thu bất hợp pháp nhưng không dưới 3.000.000.000 đồng đối với tổ chức, 1.500.000.000 đồng đối với cá nhân;
Trường hợp không có số thu vi phạm pháp luật hoặc mức phạt tiền tính theo số thu vi phạm pháp luật thấp hơn 3.000.000.000 đồng đối với tổ chức, 1.500.000.000 đồng đối với cá nhân thì phạt tiền đến 3.000.000.000 đồng. VNĐ đối với tổ chức, 1.500.000.000 VNĐ đối với cá nhân.
b) Hình phạt bổ sung
Đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ chứng khoán trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước. người nước ngoài tại Việt Nam vi phạm;
Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề chứng khoán trong thời hạn từ 18 tháng đến 24 tháng đối với người hành nghề chứng khoán có hành vi vi phạm.
c) Biện pháp khắc phục hậu quả
Buộc nộp lại số thu bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.
Nguồn: Thư viện pháp luật

Hy vọng những chia sẻ trên đây của chúng tôi đã giúp bạn biết được tội thao túng thị trường chứng khoán là gì, tội thao túng thị trường chứng khoán bị xử lý như thế nào. Xin cảm ơn quý khách hàng đã theo dõi bài viết.
>>> Xem thêm:
Các mã họ FLC 2022 đầy đủ và chính xác nhất
Cổ phiếu Blue Chip là gì? Nhóm cổ phiếu bluechip trên sàn HOSE
Sách hay về chứng khoán cho người mới bắt đầu

#Tội #thao #túng #thị #trường #chứng #khoán #là #gì #Bị #xử #lý #như #thế #nào

Tội Thao túng thị trường chứng khoán là gì?? Nó được xử lý như thế nào? Mời các bạn theo dõi bài viết của chúng tôi để có câu trả lời.
Thao túng thị trường chứng khoán là gì?
Để tránh trường hợp có người thao túng thị trường chứng khoán, pháp luật Việt Nam đã có những quy định để quản lý thị trường này nhằm tạo sự minh bạch, công bằng và bình đẳng trên thị trường. Cụ thể, căn cứ khoản 2 Điều 3 Nghị định 156/2020 / NĐ-CP, thao túng thị trường chứng khoán là việc thực hiện các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán, bao gồm một, một số hoặc tất cả các hành vi dưới đây:
Sử dụng một hoặc nhiều tài khoản giao dịch của mình hoặc của người khác hoặc cấu kết với nhau để liên tục mua, bán chứng khoán nhằm tạo cung cầu giả tạo;
Đặt lệnh mua, bán cùng một loại chứng khoán trong cùng ngày giao dịch hoặc thông đồng với nhau để mua, bán chứng khoán không thực tế chuyển quyền sở hữu hoặc quyền sở hữu chỉ luân chuyển giữa các thành viên trong nhóm để tạo giá chứng khoán, cung cầu giả tạo;
Liên tục mua hoặc bán một chứng khoán với khối lượng chi phối khi mở cửa hoặc đóng cửa thị trường để tạo ra giá đóng cửa hoặc giá mở cửa mới cho chứng khoán đó trên thị trường;
Kinh doanh chứng khoán dưới hình thức thông đồng, lôi kéo người khác liên tục đặt lệnh mua, bán chứng khoán làm ảnh hưởng lớn đến cung cầu và giá chứng khoán, thao túng giá chứng khoán;
Thể hiện ý kiến ​​trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các phương tiện thông tin đại chúng về loại chứng khoán hoặc tổ chức phát hành chứng khoán nhằm tác động đến giá chứng khoán đó sau khi giao dịch được thực hiện. và giữ một vị trí trong bảo mật đó;
Sử dụng phương thức, hành vi giao dịch khác hoặc kết hợp tung tin đồn thất thiệt, cung cấp thông tin sai sự thật cho công chúng nhằm tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá chứng khoán.

Tội thao túng thị trường chứng khoán bị xử phạt như thế nào?
Tội thao túng thị trường chứng khoán được quy định tại Điều 211 BLHS như sau:
đầu tiên. Người nào có một trong các hành vi sau đây thu lợi bất chính từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại cho chủ đầu tư từ 1.000.000.000 đồng đến dưới 3.000.000.000 đồng thì bị phạt tiền. từ 500.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:
a) Sử dụng một hoặc nhiều tài khoản giao dịch của mình hoặc của người khác hoặc thông đồng với nhau để liên tục mua, bán chứng khoán nhằm tạo cung, cầu giả tạo;
b) Thông đồng với người khác đặt lệnh mua, bán cùng một loại chứng khoán trong cùng ngày giao dịch hoặc thông đồng với nhau để mua bán chứng khoán mà không thực sự chuyển quyền sở hữu hoặc chỉ luân chuyển quyền sở hữu. giữa các thành viên trong nhóm để tạo ra giá chứng khoán, cung cầu giả tạo;
c) Liên tục mua, bán chứng khoán với khối lượng chi phối tại thời điểm mở cửa, đóng cửa thị trường để tạo giá đóng cửa, giá mở cửa mới cho loại chứng khoán đó trên thị trường;
d) Kinh doanh chứng khoán dưới hình thức thông đồng, lôi kéo người khác liên tục đặt lệnh mua, bán chứng khoán làm ảnh hưởng lớn đến cung cầu và giá chứng khoán, thao túng giá chứng khoán;
đ) Đưa ra ý kiến ​​trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các phương tiện thông tin đại chúng về một loại chứng khoán, về tổ chức phát hành chứng khoán để tác động đến giá của loại chứng khoán đó sau khi quyết định. giao dịch và nắm giữ các vị thế chứng khoán đó;
e) Sử dụng phương thức, hành vi giao dịch khác để tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá chứng khoán.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 2.000.000.000 đồng đến 4.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:
a) Có tổ chức;
b) Thu lợi bất chính 1.500.000.000 đồng trở lên;
c) Gây thiệt hại cho chủ đầu tư 3.000.000.000 đồng trở lên;
d) Tái phạm nguy hiểm.
3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.
4. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, sẽ bị phạt như sau:
a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 2.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng;
b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 5.000.000.000 đồng đến 10.000.000.000 đồng;
c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn;
d) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong lĩnh vực nhất định từ 01 năm đến 03 năm, huy động vốn từ 01 năm. năm đến ba năm.
5. Mức xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi thao túng thị trường chứng khoán được quy định tại Điều 36 Nghị định 156/2020 / NĐ-CP (đã được sửa đổi bổ sung bởi Khoản 30 Điều 1 Nghị định 128/2021 / NĐ). -CP), cụ thể:
a) Tiền phạt
Phạt tiền gấp 10 lần số thu bất hợp pháp nhưng không dưới 3.000.000.000 đồng đối với tổ chức, 1.500.000.000 đồng đối với cá nhân;
Trường hợp không có số thu vi phạm pháp luật hoặc mức phạt tiền tính theo số thu vi phạm pháp luật thấp hơn 3.000.000.000 đồng đối với tổ chức, 1.500.000.000 đồng đối với cá nhân thì phạt tiền đến 3.000.000.000 đồng. VNĐ đối với tổ chức, 1.500.000.000 VNĐ đối với cá nhân.
b) Hình phạt bổ sung
Đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ chứng khoán trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước. người nước ngoài tại Việt Nam vi phạm;
Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề chứng khoán trong thời hạn từ 18 tháng đến 24 tháng đối với người hành nghề chứng khoán có hành vi vi phạm.
c) Biện pháp khắc phục hậu quả
Buộc nộp lại số thu bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.
Nguồn: Thư viện pháp luật

Hy vọng những chia sẻ trên đây của chúng tôi đã giúp bạn biết được tội thao túng thị trường chứng khoán là gì, tội thao túng thị trường chứng khoán bị xử lý như thế nào. Xin cảm ơn quý khách hàng đã theo dõi bài viết.
>>> Xem thêm:
Các mã họ FLC 2022 đầy đủ và chính xác nhất
Cổ phiếu Blue Chip là gì? Nhóm cổ phiếu bluechip trên sàn HOSE
Sách hay về chứng khoán cho người mới bắt đầu

#Tội #thao #túng #thị #trường #chứng #khoán #là #gì #Bị #xử #lý #như #thế #nào


#Tội #thao #túng #thị #trường #chứng #khoán #là #gì #Bị #xử #lý #như #thế #nào

Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button