Pháp Luật

Tổng hợp điểm mới Nghị định có hiệu lực từ đầu tháng 10/2017

Điểm mới Nghị định có hiệu lực từ đầu tháng 10/2017

Sau đây, Vik News VN xin điểm lại 1 số điểm mới của các Nghị định sẽ có hiệu lực từ đầu tháng 10/2017 (từ ngày 1 tới 10-10-2017) như: Người nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ được nhận 3, Gấp 5 lần mức lương cơ sở; Ban bố 20 loại hàng hóa, dịch vụ độc quyền nhà nước,…. Để biết thông tin cụ thể, hãy xem.

Chính sách Lao động – Tiền lương – Thuế có hiệu lực từ tháng 9

Chính sách Lao động – Tiền lương có hiệu lực từ đầu tháng 10/2017

Điểm mới Nghị định có hiệu lực từ đầu tháng 10/2017

1. Người được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ được thưởng 3,5 lần mức lương cơ sở.

Đây là nội dung đáng để mắt tới tại Nghị định 91/2017 / NĐ-CP quy định cụ thể 1 số điều của Luật Thi đua – Khen thưởng có hiệu lực từ khi ngày 01/10/2017.

Do đấy, mức tiền thưởng của 1 số danh hiệu thi đua và giải thưởng cho số đông, tư nhân được sửa đổi theo quy định tại Nghị định 42/2010 / NĐ-CP ngày 15 tháng 4 5 2010 như sau:

 • Khen thưởng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” cho người được nhận Bằng và tiền thưởng gấp 3,5 lần mức lương cơ sở (hiện là 1,5 lần);
 • Danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ” cho số đông được tặng cờ và được thưởng 12,0 lần mức lương cơ sở (hiện tại là 24,5 lần);
 • Danh hiệu Cờ thi đua cấp bộ, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, đoàn thể trung ương được tặng cờ và được thưởng 8,0 lần mức lương cơ sở (hiện tại là 15,5 lần).

Đối với “Gicửa ải thưởng Hồ Chí Minh” và “Gicửa ải thưởng Nhà nước” về khoa học và công nghệ; Văn nghệ thu được các danh hiệu và giải thưởng chi tiết sau:

 • “Gicửa ải thưởng Hồ Chí Minh” thưởng 270,0 lần mức lương cơ sở;
 • “Thưởng Nhà nước” 170,0 lần mức lương cơ sở.

2. Ban bố 20 loại hàng hóa, dịch vụ độc quyền nhà nước

Bắt đầu từ ngày 01 tháng 10 5 2017, Nghị định 94/2017 / NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ và lĩnh vực độc quyền nhà nước trong hoạt động thương nghiệp chính thức có hiệu lực.

Do đấy, Danh mục 20 loại hàng hóa, dịch vụ nhưng mà Nhà nước độc quyền hoạt động thương nghiệp được ban bố, như:

 • Hàng hóa, dịch vụ dùng cho quốc phòng, an ninh;
 • Sản xuất vàng miếng;
 • Phát hành xổ số;
 • Nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà (trừ trường hợp nhập cảng để kinh doanh hàng miễn thuế);
 • in và đúc tiền;
 • Phát hành tem bưu chính Việt Nam;
 • Truyền tải và điều độ hệ thống điện đất nước …

3. Chế độ của những người được huy động làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ

Nghị định 83/2017 / NĐ-CP về cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy có hiệu lực từ ngày 04 tháng 10 5 2017, thay thế Quyết định 44/2012 / QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 5 2012.

Do đấy, người được huy động làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ theo quyết định của cấp có thẩm quyền được lợi các cơ chế sau đây:

 • Người hưởng lương từ ngân sách nhà nước được lợi nguyên lương và các khoản phụ cấp, chi tiêu vận động, vận động, làm việc trong môi trường độc hại, có phụ cấp khu vực theo cơ chế hiện hành;
 • Các khoản chi trên được sắp xếp trong kinh phí chi hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị.
 • Người ko hưởng lương từ ngân sách nhà nước và công an, quân đội được nghỉ ngày công, ăn, ở và cung cấp dụng cụ vận động theo quy định tại điểm a và b Điều 19 Nghị định 30/2017 / NĐ-CP ngày 21/3/2017.

4. 06 trường hợp phải ra nghị quyết mới về xử lý vi phạm hành chính.

Nghị định 97/2017 / NĐ-CP sửa đổi 1 số điều của Nghị định 81/2013 / NĐ-CP quy định cụ thể 1 số điều và giải pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) từ khi ngày 05/10/2017.

Do đấy, người đã ra quyết định xử lý vi phạm hành chính phải ra quyết định mới lúc xảy ra các nguyên cớ sau:

 • Vi phạm thẩm quyền, thủ tục xử lý vi phạm hành chính;
 • Ra quyết định xử phạt trong các trường hợp quy định tại các tiểu mục a, b, c và d tiểu mục 1 Điều 65 của Luật xử lý vi phạm hành chính;
 • Giả mạo, làm méo mó giấy tờ xử phạt, giấy tờ vận dụng giải pháp xử lý hành chính;
 • Có sơ sót làm chỉnh sửa căn bản nội dung quyết định;
 • Nghị quyết được ban hành về việc khắc phục tố giác của người, cơ quan có thẩm quyền, sửa đổi căn cứ và nội dung của nghị quyết về xử lý vi phạm hành chính;
 • Có bản án hoặc quyết định tư pháp hủy bỏ toàn thể hoặc 1 phần nghị quyết về việc xử lý vi phạm hành chính được đề nghị.

Xem thêm thông tin Tổng hợp điểm mới Nghị định có hiệu lực từ đầu tháng 10/2017

Tổng hợp điểm mới Nghị định có hiệu lực từ đầu tháng 10/2017

Những điểm mới Nghị định có hiệu lực từ đầu tháng 10/2017
Sau đây, Vik News VN xin điểm qua 1 vài điểm mới của các Nghị định sẽ có hiệu lực từ đầu tháng 10/2017 (ngày 01 – 10/10/2017) như: Người nhận Bằng khen của Thủ tướng được thưởng 3,5 lần lương cơ sở; Ban bố 20 loại hàng hóa, dịch vụ độc quyền nhà nước,…. Nội dung cụ thể mời các bạn cùng tham khảo.
Chính sách Lao động – Tiền lương – Thuế có hiệu lực từ tháng 9
Chính sách Lao động – Tiền lương có hiệu lực đầu tháng 10/2017

1. Người nhận Bằng khen của Thủ tướng được thưởng 3,5 lần lương cơ sở
Đây là nội dung đáng để mắt tới tại Nghị định 91/2017/NĐ-CP chỉ dẫn cụ thể 1 số điều của Luật thi đua, khen thưởng có hiệu lực từ ngày 01/10/2017.
Theo đấy, chỉnh sửa mức tiền thưởng đối với 1 số danh hiệu thi đua, bề ngoài khen thưởng dành cho số đông, tư nhân so với quy định hiện hành tại Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 như sau:
Khen thưởng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” cho tư nhân được tặng Bằng và thưởng 3,5 lần mức lương cơ sở (hiện tại là 1,5 lần);
Danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ” đối với số đông được tặng cờ và thưởng 12,0 lần mức lương cơ sở (hiện tại là 24,5 lần);
Danh hiệu Cờ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương được tặng cờ và thưởng 8,0 lần mức lương cơ sở (hiện tại là 15,5 lần).
Đối với “Gicửa ải thưởng Hồ Chí Minh” và “Gicửa ải thưởng Nhà nước” về khoa học và công nghệ; văn chương nghệ thuật được cấp Bằng và mức thưởng chi tiết sau:
“Gicửa ải thưởng Hồ Chí Minh” thưởng 270,0 lần mức lương cơ sở;
“Gicửa ải thưởng Nhà nước” thưởng 170,0 lần mức lương cơ sở.
2. Ban bố 20 loại hàng hóa, dịch vụ độc quyền nhà nước
Từ ngày 01/10/2017, Nghị định 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn tiến hành độc quyền nhà nước trong hoạt động thương nghiệp chính thức có hiệu lực.
Theo đấy, ban bố Danh mục 20 loại hàng hóa, dịch vụ nhà nước độc quyền hoạt động thương nghiệp, như là:
Hàng hóa, dịch vụ dùng cho mục tiêu quốc phòng, an ninh;
Sản xuất vàng miếng;
Phát hành xổ số kiến thiết;
Nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà (trừ trường hợp nhập cảng để kinh doanh bán hàng miễn thuế);
In, đúc tiền;
Phát hành tem bưu chính Việt Nam;
Truyền tải, điều độ hệ thống điện đất nước…
3. Chế độ cho người được huy động làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ
Nghị định 83/2017/NĐ-CP về công việc cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy có hiệu lực từ ngày 04/10/2017 thay thế Quyết định 44/2012/QĐ-TTg ngày 15/10/2012.
Theo đấy, người được huy động làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn theo quyết định của cấp có thẩm quyền được lợi cơ chế như sau:
Người hưởng lương từ ngân sách nhà nước được trả nguyên lương và các khoản phụ cấp, tiền đi đường, tàu xe, làm việc trong môi trường độc hại, nơi có phụ cấp khu vực được lợi theo cơ chế hiện hành;
Chi phí cho các khoản trên được tính vào ngân sách chi hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị.
Người ko hưởng lương từ ngân sách nhà nước và cán bộ, chiến sĩ Công an được trợ cấp ngày công huân động, sắp xếp nơi ăn, nghỉ, cung cấp dụng cụ theo quy định tại Điểm a, b Điều 19 Nghị định 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017.
4. 06 trường hợp phải ban hành Quyết định xử lý VPHC mới
Nghị định 97/2017/NĐ-CP sửa đổi 1 số điều của Nghị định 81/2013/NĐ-CP quy định cụ thể 1 số điều và giải pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính (VPHC) có hiệu lực từ ngày 05/10/2017.
Theo đấy, người đã ban hành hình định xử lý VPHC phải ban hành hình định mới lúc có các căn cứ sau:
Vi phạm thẩm quyền, thủ tục xử lý VPHC;
Ban hành hình định xử phạt thuộc các trường hợp tại Điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều 65 Luật Xử lý VPHC;
Giả mạo, làm méo mó giấy tờ xử phạt, giấy tờ vận dụng giải pháp xử lý hành chính;
Có sơ sót làm chỉnh sửa căn bản nội dung quyết định;
Quyết định khắc phục tố giác của người hoặc cơ quan có thẩm quyền được ban hành làm chỉnh sửa căn cứ, nội dung của quyết định về xử lý VPHC;
Có bản án, quyết định của Tòa án về việc hủy bỏ 1 phần hoặc toàn thể quyết định xử lý VPHC bị khởi kiện.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Tổng #hợp #điểm #mới #Nghị #định #có #hiệu #lực #từ #đầu #tháng

Tổng hợp điểm mới Nghị định có hiệu lực từ đầu tháng 10/2017

Những điểm mới Nghị định có hiệu lực từ đầu tháng 10/2017
Sau đây, Vik News VN xin điểm qua 1 vài điểm mới của các Nghị định sẽ có hiệu lực từ đầu tháng 10/2017 (ngày 01 – 10/10/2017) như: Người nhận Bằng khen của Thủ tướng được thưởng 3,5 lần lương cơ sở; Ban bố 20 loại hàng hóa, dịch vụ độc quyền nhà nước,…. Nội dung cụ thể mời các bạn cùng tham khảo.
Chính sách Lao động – Tiền lương – Thuế có hiệu lực từ tháng 9
Chính sách Lao động – Tiền lương có hiệu lực đầu tháng 10/2017

1. Người nhận Bằng khen của Thủ tướng được thưởng 3,5 lần lương cơ sở
Đây là nội dung đáng để mắt tới tại Nghị định 91/2017/NĐ-CP chỉ dẫn cụ thể 1 số điều của Luật thi đua, khen thưởng có hiệu lực từ ngày 01/10/2017.
Theo đấy, chỉnh sửa mức tiền thưởng đối với 1 số danh hiệu thi đua, bề ngoài khen thưởng dành cho số đông, tư nhân so với quy định hiện hành tại Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 như sau:
Khen thưởng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” cho tư nhân được tặng Bằng và thưởng 3,5 lần mức lương cơ sở (hiện tại là 1,5 lần);
Danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ” đối với số đông được tặng cờ và thưởng 12,0 lần mức lương cơ sở (hiện tại là 24,5 lần);
Danh hiệu Cờ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương được tặng cờ và thưởng 8,0 lần mức lương cơ sở (hiện tại là 15,5 lần).
Đối với “Gicửa ải thưởng Hồ Chí Minh” và “Gicửa ải thưởng Nhà nước” về khoa học và công nghệ; văn chương nghệ thuật được cấp Bằng và mức thưởng chi tiết sau:
“Gicửa ải thưởng Hồ Chí Minh” thưởng 270,0 lần mức lương cơ sở;
“Gicửa ải thưởng Nhà nước” thưởng 170,0 lần mức lương cơ sở.
2. Ban bố 20 loại hàng hóa, dịch vụ độc quyền nhà nước
Từ ngày 01/10/2017, Nghị định 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn tiến hành độc quyền nhà nước trong hoạt động thương nghiệp chính thức có hiệu lực.
Theo đấy, ban bố Danh mục 20 loại hàng hóa, dịch vụ nhà nước độc quyền hoạt động thương nghiệp, như là:
Hàng hóa, dịch vụ dùng cho mục tiêu quốc phòng, an ninh;
Sản xuất vàng miếng;
Phát hành xổ số kiến thiết;
Nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà (trừ trường hợp nhập cảng để kinh doanh bán hàng miễn thuế);
In, đúc tiền;
Phát hành tem bưu chính Việt Nam;
Truyền tải, điều độ hệ thống điện đất nước…
3. Chế độ cho người được huy động làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ
Nghị định 83/2017/NĐ-CP về công việc cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy có hiệu lực từ ngày 04/10/2017 thay thế Quyết định 44/2012/QĐ-TTg ngày 15/10/2012.
Theo đấy, người được huy động làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn theo quyết định của cấp có thẩm quyền được lợi cơ chế như sau:
Người hưởng lương từ ngân sách nhà nước được trả nguyên lương và các khoản phụ cấp, tiền đi đường, tàu xe, làm việc trong môi trường độc hại, nơi có phụ cấp khu vực được lợi theo cơ chế hiện hành;
Chi phí cho các khoản trên được tính vào ngân sách chi hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị.
Người ko hưởng lương từ ngân sách nhà nước và cán bộ, chiến sĩ Công an được trợ cấp ngày công huân động, sắp xếp nơi ăn, nghỉ, cung cấp dụng cụ theo quy định tại Điểm a, b Điều 19 Nghị định 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017.
4. 06 trường hợp phải ban hành Quyết định xử lý VPHC mới
Nghị định 97/2017/NĐ-CP sửa đổi 1 số điều của Nghị định 81/2013/NĐ-CP quy định cụ thể 1 số điều và giải pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính (VPHC) có hiệu lực từ ngày 05/10/2017.
Theo đấy, người đã ban hành hình định xử lý VPHC phải ban hành hình định mới lúc có các căn cứ sau:
Vi phạm thẩm quyền, thủ tục xử lý VPHC;
Ban hành hình định xử phạt thuộc các trường hợp tại Điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều 65 Luật Xử lý VPHC;
Giả mạo, làm méo mó giấy tờ xử phạt, giấy tờ vận dụng giải pháp xử lý hành chính;
Có sơ sót làm chỉnh sửa căn bản nội dung quyết định;
Quyết định khắc phục tố giác của người hoặc cơ quan có thẩm quyền được ban hành làm chỉnh sửa căn cứ, nội dung của quyết định về xử lý VPHC;
Có bản án, quyết định của Tòa án về việc hủy bỏ 1 phần hoặc toàn thể quyết định xử lý VPHC bị khởi kiện.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Tổng #hợp #điểm #mới #Nghị #định #có #hiệu #lực #từ #đầu #tháng


#Tổng #hợp #điểm #mới #Nghị #định #có #hiệu #lực #từ #đầu #tháng

Vik News

Đại Bàng Xanh

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button