Thủ Thuật

TOP seed tốt nhất cho Ancient City trong Minecraft 1.19 The Wild

Ancient City mới được thêm vào sẽ là cấu trúc có giá trị nhất để khám phá trong Minecraft 1.19 The Wild. Nó chứa rất nhiều khối, kho báu, bùa chú và các vật phẩm hoàn toàn mới. Tuy nhiên, xác định vị trí của chúng là một vấn đề lớn và đôi khi người chơi không có đủ thời gian để làm điều đó theo cách thủ công.

Trong bài viết này, hãy cùng khám phá TOP những seed tốt nhất cho Ancient City trong Minecraft 1.19 The Wild, bao gồm cả tọa độ của các vị trí quan trọng.

TOP seed tốt nhất cho Ancient City trong Minecraft 1.19 The Wild

Thành trì trong Ancient City (Java)

 • Seed: -6542427500181432213
 • Tọa độ Ancient City: -1036, -42, 1124
 • Biome nơi xuất hiện: Biển

Đây là một seed khá đặc biệt có thể không bao giờ bị sao chép. Nó có Ancient City với một thành trì hoàn chỉnh bên trong. Người chơi có thể dễ dàng khám phá cả hai và xác định vị trí các rương, thư viện và thậm chí cả End Portal của nó. Sau khi dọn sạch cả hai địa điểm, game thủ có thể biến chúng thành một căn cứ dưới lòng đất.

Ancient Dripstone City (Java)

 • Seed: 2817169686383787731
 • Tọa độ Ancient City: 488, -40, -600
 • Biome nơi xuất hiện: Rừng

Seed này có sự kết hợp của một hang động đá nhỏ giọt với Ancient City bên trong biome Deep Dark. Điều này mang đến khung cảnh độc đáo với đặc điểm tương phản của hai quần xã sinh vật hợp nhất với nhau. Warden vẫn xuất hiện trong Ancient City, ngay cả khi nhân vật đang ở trong quần xã sinh vật hang động đá nhỏ giọt. Tuy nhiên, mob thù địch từ hang động có thể đánh lạc hướng nó để người chơi trốn thoát.

10 Ancient City trong Deep Dark (Java)

 • Seed: 5146159088207717555
 • Tọa độ Ancient City gần nhất: -728, -44, -168
 • Biome nơi xuất hiện: Đồng bằng

Thông thường, một quần xã sinh vật Deep Dark duy nhất chỉ có một Ancient City. Điều này làm cho việc thu thập các vật phẩm độc đáo trở nên khá tẻ nhạt, vì phải tìm các quần xã sinh vật nhiều lần. Tuy nhiên, seed này có tới 10 Ancient City được sinh ra bên trong một quần xã sinh vật Deep Dark duy nhất, tạo nên một quần thể thành phố khổng lồ. Người chơi có thể đi từ thành phố này sang thành phố khác để thu thập tất cả các chiến lợi phẩm mà mình muốn.

Thành trì bên cạnh Ancient City với Mineshaft (Bedrock)

 • Seed: 3621868329803409107
 • Tọa độ thành trì: -1452, -30, -860
 • Tọa độ Ancient City: -1448, -44, -632
 • Biome nơi xuất hiện: Rừng tối

Seed này tương tự như seed thành trì trước đó, tuy nhiên, thay vì ở bên trong thì thành trì lại xuất hiện phía trên nó. Hai cấu trúc được kết nối với nhau bằng một Mineshaft. Người chơi có thể dọn sạch 3 cấu trúc này để lấy chiến lợi phẩm có giá trị, sau đó xây dựng lại thành một căn cứ khổng lồ, kết nối mặt đất với lòng đất thông qua Mineshaft.


Thông tin thêm

TOP seed tốt nhất cho Ancient City trong Minecraft 1.19 The Wild

Ancient City mới được thêm vào sẽ là cấu trúc có giá trị nhất để khám phá trong Minecraft 1.19 The Wild. Nó chứa rất nhiều khối, kho báu, bùa chú và các vật phẩm hoàn toàn mới. Tuy nhiên, xác định vị trí của chúng là một vấn đề lớn và đôi khi người chơi không có đủ thời gian để làm điều đó theo cách thủ công.
Trong bài viết này, hãy cùng khám phá TOP những seed tốt nhất cho Ancient City trong Minecraft 1.19 The Wild, bao gồm cả tọa độ của các vị trí quan trọng.
TOP seed tốt nhất cho Ancient City trong Minecraft 1.19 The Wild
Thành trì trong Ancient City (Java)
Seed: -6542427500181432213
Tọa độ Ancient City: -1036, -42, 1124
Biome nơi xuất hiện: Biển

Đây là một seed khá đặc biệt có thể không bao giờ bị sao chép. Nó có Ancient City với một thành trì hoàn chỉnh bên trong. Người chơi có thể dễ dàng khám phá cả hai và xác định vị trí các rương, thư viện và thậm chí cả End Portal của nó. Sau khi dọn sạch cả hai địa điểm, game thủ có thể biến chúng thành một căn cứ dưới lòng đất.
Ancient Dripstone City (Java)
Seed: 2817169686383787731
Tọa độ Ancient City: 488, -40, -600
Biome nơi xuất hiện: Rừng

Seed này có sự kết hợp của một hang động đá nhỏ giọt với Ancient City bên trong biome Deep Dark. Điều này mang đến khung cảnh độc đáo với đặc điểm tương phản của hai quần xã sinh vật hợp nhất với nhau. Warden vẫn xuất hiện trong Ancient City, ngay cả khi nhân vật đang ở trong quần xã sinh vật hang động đá nhỏ giọt. Tuy nhiên, mob thù địch từ hang động có thể đánh lạc hướng nó để người chơi trốn thoát.
10 Ancient City trong Deep Dark (Java)
Seed: 5146159088207717555
Tọa độ Ancient City gần nhất: -728, -44, -168
Biome nơi xuất hiện: Đồng bằng

Thông thường, một quần xã sinh vật Deep Dark duy nhất chỉ có một Ancient City. Điều này làm cho việc thu thập các vật phẩm độc đáo trở nên khá tẻ nhạt, vì phải tìm các quần xã sinh vật nhiều lần. Tuy nhiên, seed này có tới 10 Ancient City được sinh ra bên trong một quần xã sinh vật Deep Dark duy nhất, tạo nên một quần thể thành phố khổng lồ. Người chơi có thể đi từ thành phố này sang thành phố khác để thu thập tất cả các chiến lợi phẩm mà mình muốn.
Thành trì bên cạnh Ancient City với Mineshaft (Bedrock)
Seed: 3621868329803409107
Tọa độ thành trì: -1452, -30, -860
Tọa độ Ancient City: -1448, -44, -632
Biome nơi xuất hiện: Rừng tối

Seed này tương tự như seed thành trì trước đó, tuy nhiên, thay vì ở bên trong thì thành trì lại xuất hiện phía trên nó. Hai cấu trúc được kết nối với nhau bằng một Mineshaft. Người chơi có thể dọn sạch 3 cấu trúc này để lấy chiến lợi phẩm có giá trị, sau đó xây dựng lại thành một căn cứ khổng lồ, kết nối mặt đất với lòng đất thông qua Mineshaft.

#TOP #seed #tốt #nhất #cho #Ancient #City #trong #Minecraft #Wild

TOP seed tốt nhất cho Ancient City trong Minecraft 1.19 The Wild

Ancient City mới được thêm vào sẽ là cấu trúc có giá trị nhất để khám phá trong Minecraft 1.19 The Wild. Nó chứa rất nhiều khối, kho báu, bùa chú và các vật phẩm hoàn toàn mới. Tuy nhiên, xác định vị trí của chúng là một vấn đề lớn và đôi khi người chơi không có đủ thời gian để làm điều đó theo cách thủ công.
Trong bài viết này, hãy cùng khám phá TOP những seed tốt nhất cho Ancient City trong Minecraft 1.19 The Wild, bao gồm cả tọa độ của các vị trí quan trọng.
TOP seed tốt nhất cho Ancient City trong Minecraft 1.19 The Wild
Thành trì trong Ancient City (Java)
Seed: -6542427500181432213
Tọa độ Ancient City: -1036, -42, 1124
Biome nơi xuất hiện: Biển

Đây là một seed khá đặc biệt có thể không bao giờ bị sao chép. Nó có Ancient City với một thành trì hoàn chỉnh bên trong. Người chơi có thể dễ dàng khám phá cả hai và xác định vị trí các rương, thư viện và thậm chí cả End Portal của nó. Sau khi dọn sạch cả hai địa điểm, game thủ có thể biến chúng thành một căn cứ dưới lòng đất.
Ancient Dripstone City (Java)
Seed: 2817169686383787731
Tọa độ Ancient City: 488, -40, -600
Biome nơi xuất hiện: Rừng

Seed này có sự kết hợp của một hang động đá nhỏ giọt với Ancient City bên trong biome Deep Dark. Điều này mang đến khung cảnh độc đáo với đặc điểm tương phản của hai quần xã sinh vật hợp nhất với nhau. Warden vẫn xuất hiện trong Ancient City, ngay cả khi nhân vật đang ở trong quần xã sinh vật hang động đá nhỏ giọt. Tuy nhiên, mob thù địch từ hang động có thể đánh lạc hướng nó để người chơi trốn thoát.
10 Ancient City trong Deep Dark (Java)
Seed: 5146159088207717555
Tọa độ Ancient City gần nhất: -728, -44, -168
Biome nơi xuất hiện: Đồng bằng

Thông thường, một quần xã sinh vật Deep Dark duy nhất chỉ có một Ancient City. Điều này làm cho việc thu thập các vật phẩm độc đáo trở nên khá tẻ nhạt, vì phải tìm các quần xã sinh vật nhiều lần. Tuy nhiên, seed này có tới 10 Ancient City được sinh ra bên trong một quần xã sinh vật Deep Dark duy nhất, tạo nên một quần thể thành phố khổng lồ. Người chơi có thể đi từ thành phố này sang thành phố khác để thu thập tất cả các chiến lợi phẩm mà mình muốn.
Thành trì bên cạnh Ancient City với Mineshaft (Bedrock)
Seed: 3621868329803409107
Tọa độ thành trì: -1452, -30, -860
Tọa độ Ancient City: -1448, -44, -632
Biome nơi xuất hiện: Rừng tối

Seed này tương tự như seed thành trì trước đó, tuy nhiên, thay vì ở bên trong thì thành trì lại xuất hiện phía trên nó. Hai cấu trúc được kết nối với nhau bằng một Mineshaft. Người chơi có thể dọn sạch 3 cấu trúc này để lấy chiến lợi phẩm có giá trị, sau đó xây dựng lại thành một căn cứ khổng lồ, kết nối mặt đất với lòng đất thông qua Mineshaft.

#TOP #seed #tốt #nhất #cho #Ancient #City #trong #Minecraft #Wild


Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button