Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 14 (Có đáp án)

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 14 là tài liệu cực kỳ hữu dụng nhưng Vik News muốn giới thiệu đến các bạn học trò lớp 11 tham khảo. Tài liệu tổng hợp 30 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án về Chính sách Quốc phòng và An ninh.

Trắc nghiệm Giáo dục công dân 11 Bài 14 giúp các bạn học trò lớp 11 có thêm tài liệu tham khảo, trau dồi kiến ​​thức để đạt kết quả cao trong kì thi học kì 1 sắp đến. Vì thế, sau đây là nội dung cụ thể của tài liệu, mời các bạn cùng theo dõi và tải về mobile tại đây.

Câu hỏi trắc nghiệm GDCD 11 bài 14

Câu hỏi 1. Nền quốc phòng và an ninh của nước ta là

A. Quốc phòng toàn dân và an ninh bình dân

B. Nền quốc phòng toàn dân kiên cố của các dân tộc

C. Quốc phòng, an ninh của quần chúng

D. Lịch sử khu vực phòng vệ

Câu 2. Lực lượng trung tâm để bảo vệ Quốc gia là

A. Đảng và Nhà nước

B. Tất cả mọi người

C. Đảng, nhà nước và quần chúng

D. Quân đội bình dân, Công an quần chúng

Câu 3. Tinh thần phận sự của công dân đối với chế độ quốc phòng và an ninh trình bày ở

A. Tuân theo luật dân sự là đủ đối với những công dân chẳng phải là bộ đội

B. Tuân theo quy định của luật pháp về quốc phòng, an ninh, gìn giữ thứ tự, an ninh đất nước

C. Chỉ lúc Nhà nước có đề nghị mới tiến hành đúng chế độ về an ninh, quốc phòng.

D. Chỉ phòng ngừa các thần thế bên ngoài lúc có lực lượng vũ lực đe doạ trực tiếp vào nước ta.

Câu 4. Liên kết quốc phòng với an ninh, nghĩa là liên kết sức mạnh của

A. Lực lượng và thế trận quốc phòng với lực lượng và thế trận an ninh.

B. Lực lượng Quốc phòng quần chúng và An ninh quần chúng

C. Lực lượng an ninh, quốc phòng

D. Quân đội bình dân và Công an quần chúng

Câu hỏi 5. Luật quy định rằng việc tăng nhanh quốc phòng và bảo vệ an ninh đất nước là nhiệm vụ của

A. Công an quần chúng

B. Quân đội quần chúng

C. Tất cả mọi người

D. Công dân

câu 6. Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại kết đoàn toàn dân tộc có phải là 1 trong những nội dung của chủ trương?

Dân số

B.Culture

C. Quốc phòng, an ninh

D. Đối ngoại

Câu 7. Điều nào sau đây là đúng về lực lượng đất nước?

A. Sức mạnh văn hóa vật chất ý thức của dân tộc

B. Sức mạnh của khoa học và công nghệ

C. Sức mạnh của hệ thống chính trị

D. Lực lượng quân sự

Câu 8. Sức mạnh của khoa học và công nghệ, sức mạnh của các lực lượng văn minh và cách mệnh trên toàn cầu là

A. Sức mạnh đất nước

B. sức mạnh của thời đại.

Sức mạnh ý thức

D. thể lực.

Câu 9. Nghĩa vụ của công dân đối với chế độ an ninh, quốc phòng được trình bày trong

:ĐẾN. chẳng phải tiến hành bổn phận quân sự lúc ko có chiến tranh.

B. chỉ tiến hành bổn phận quân sự lúc có đề nghị.

C. chuẩn bị tiến hành bổn phận quân sự.

D. bổn phận quân sự thuộc về nhà nước.

Câu 10. Nhân tố có ý nghĩa quyết định sức mạnh tổng hợp của khối đại kết đoàn toàn dân tộc là gì?

A. Sức mạnh đất nước

B. Sức mạnh của thời đại

C. Sức mạnh của Đảng và Nhà nước

D. Sức mạnh của quốc phòng, an ninh

Câu 11. Anh trai của H có giấy triệu tập tòng ngũ mà cha mẹ H ko muốn anh tòng ngũ nên đã bàn cách cho anh ở lại. Biết được điều ấy, H phải xử sự theo cách nào sau đây để tiến hành phận sự công dân của mình?

A. Giả vờ như bạn ko biết vì đây là việc của cha mẹ bạn.

B. Trao đổi với phụ huynh để họ hiểu phận sự của công dân trong việc bảo vệ Quốc gia.

C. Nhất trí với hành động của thầy u.

D. Tìm cách ngăn cản việc làm của thầy u.

Câu 12. Việc làm nào sau đây ko tiến hành đúng bổn phận bảo vệ Quốc gia?

A. Đăng ký bổn phận lúc đủ tuổi hợp lí.

B. Không chấp hành lệnh tòng ngũ.

C. Tham gia tập huấn quân sự ở trường.

D. Tham gia tuần tra đêm hôm trong khu dân cư.

Câu 13. Vai trò của quốc phòng và an ninh đất nước trong thời bình là gì?

A. Bảo vệ Đảng

B. Quốc phòng

C. Bảo vệ độc lập, chủ quyền và kiêm toàn cương vực

D. Sự bảo vệ của Đảng và Nhà nước

Câu 14. Trận chiến quốc phòng và an ninh là

A. Sự tổ chức cân đối của lực lượng trong cả nước và từng địa phương.

B. sự xếp đặt cân đối các đơn vị chủ lực trong cả nước.

C. sự tổ chức cân đối của các lực lượng trong cả nước.

D. sự tổ chức cân đối của các lực lượng ở từng địa phương.

Câu 15. A 5 nay 20 tuổi, có tên trong danh sách tòng ngũ 5 2019. Bố, mẹ A ko muốn con đi bổn phận vì A đang khiến cho doanh nghiệp B với thu nhập cao nên mới “hỏi thăm” về cháu. được miễn bổn phận quân sự. Trong trường hợp này, công tác của bố và mẹ của A là

A. cản trở chính trị địa phương.

B. trình bày quyền tự do, đồng đẳng của công dân.

C. bảo vệ quyền lao động hợp lí của trẻ con.

D. vi phạm chế độ quốc phòng và an ninh.

Câu 16. Thđấy người lạ vào làng mình để phát tài liệu, tuyên tuyên giáo lạ, K đã báo cho chính quyền địa phương. Công tác của K là

A. Nó ko nhu yếu vì nó không phù hợp tới tôi.

B. Không nhu yếu vì ko biết người lạ có cưỡng dâm hay ko.

C. Cần phải có để giúp bảo vệ sự an toàn của thị trấn.

D. Cần phải có để trình bày khả năng.

Câu 17. K, 17 tuổi, đang học lớp 11 và tham dự khám bổn phận quân sự tại địa phương là chấp hành tốt các quy định của luật pháp trong lĩnh vực bổn phận quân sự.

A. phòng chống tệ nạn.

B. An sinh xã hội.

C. quốc phòng và an ninh đất nước.

D. phòng chống tội nhân.

Câu 18. Đảng và Nhà nước ta kêu gọi toàn bộ quần chúng Việt Nam yêu chuộng hòa bình trên toàn cầu tranh đấu chống việc Trung Quốc hạ đặt bất hợp pháp giàn khoan 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam 5 2014. Các bạn đã làm được chưa?

A. phát huy sức mạnh toàn dân tộc.

B. liên kết sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

C. liên kết sức mạnh quốc phòng với sức mạnh an ninh.

D. liên kết sức mạnh kinh tế với sức mạnh quốc phòng, an ninh.

Câu 19. Ông D là cán bộ xã mà ko muốn đàn ông đăng ký bổn phận quân sự. Nếu là người trong gia đình anh Đ, em sẽ khuyên anh Đ như thế nào trong những cách sau?

A. Tuân thủ quy định của luật pháp về bổn phận quân sự.

B. Phcửa ải cho trẻ đi học để chẳng phải tham dự bổn phận quân sự.

C. Gặp Ban lãnh đạo quân sự cấp huyện để được phân phối.

D. Không đăng ký bổn phận quân sự.

Câu 20. Anh C hăng hái tham dự vào các hoạt động an ninh ở làng mình. Việc này trình bày phận sự nào sau đây của công dân?

A. Tin tưởng và chấp hành tốt chế độ, luật pháp về quốc phòng, an ninh.

B. Tăng lên ý thức cảnh giác cách mệnh trước mọi mưu mô, mưu mô của địch thủ.

C. Chuẩn bị tiến hành bổn phận quân sự.

D. Hăng hái tham dự các hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh của nơi trú ngụ.

Câu 21. N phát xuất hiện 1 nhóm người lợi dụng tâm tưởng sửa đổi Hiến pháp để tuyên truyền chống phá Nhà nước. N nên chọn cách thức nào sau đây?

R. Tôi ko ân cần vì ấy là chuyện của người to.

B. Khuyên chúng ko lây lan.

C. Theo dõi bí hiểm.

D. Báo cáo cơ quan luật pháp.

Câu 22. Ông B đã câu kết với người nước ngoài, phát tán tài liệu nói xấu Nhà nước. Hành vi của B vi phạm hành vi nào sau đây?

A. Phản quốc.

B. Lật đổ chính quyền bình dân.

C. Xâm phạm an ninh đất nước.

D. Lơ đãng, mất cảnh giác.

Câu 23. Tới gần ngày khám sức khỏe, N bàn với mẹ đưa cho X 1 khoản tiền để làm giả kết quả phân loại sức khỏe nhằm lẩn tránh bổn phận quân sự. Thđấy vậy, mẹ N. ko chịu và phân tách để em hiểu ấy là nghĩ suy sai lầm, vi phạm.

A. chế độ đối ngoại.

B. Chính sách quốc phòng và an ninh.

C. Chính sách dân số và việc làm.

D. Chính sách giáo dục và tập huấn.

Câu 24. Thanh niên phục vụ đủ điều kiện luật pháp tham dự khám bổn phận quân sự là nội dung căn bản của luật pháp thuộc lĩnh vực nào sau đây?

A. Phòng chống bệnh tật

B. An sinh xã hội

C. Quốc phòng, an ninh

D. Phòng chống tội nhân

Câu 25. Nhiều người dân quê tôi rất giận dữ trước hành động xâm phạm chủ quyền biển đảo của Trung Quốc. Họ đã đưa ra nhiều kế hoạch hành động để phản đối cách làm này. Bạn phản đối điều nào sau đây?

A. Lên án hành vi của Trung Quốc.

B. Biểu tình đòi chính phủ phải có hành động quân sự.

C. Giáo dục lứa tuổi trẻ về chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

D. Kêu gọi các lực lượng văn minh trên toàn cầu ủng hộ cuộc tranh đấu giành độc lập, chủ quyền dân tộc của Việt Nam.

Câu 26. Độ tuổi gọi tòng ngũ trong thời bình ở nước ta là

A. 18 tuổi tới 27 tuổi.

B. từ 18 tuổi tới 25 tuổi.

c. 18 tuổi trở lên

D. 18 tuổi tới 25 tuổi.

Câu 27. Phát hiện K trộm chó của mình, V rủ thêm H và G tới giúp đỡ rồi đánh K, trói và tra khảo. Tác phẩm này của K là

A. Cần phải có vì nó đã trộm chó của bạn nên nó có quyền đánh

B. nhu yếu vì để tránh bị trộm chó và những người láng giềng bao quanh

C. nhu yếu vì tôi muốn sợ kẻ trộm và dừng trộm chó

D. ko nên vì đánh và trói người là vi phạm và nguy nan tới tính mệnh người khác

Câu 28. K, 17 tuổi, đang học lớp 11 đã tham dự khám bổn phận quân sự tại địa phương. Tác phẩm này của K là

A. Cần phải có theo Luật bổn phận quân sự

B. Cần phải có để rà soát sức khỏe của chính bạn

C. nhu yếu hoặc sẽ bị phạt

D. nó ko nhu yếu vì tôi là sinh viên

Câu 29. Đảng và Nhà nước ta kêu gọi toàn bộ quần chúng Việt Nam yêu chuộng hòa bình trên toàn cầu tranh đấu chống khủng bố và chiến tranh phi chính nghĩa. Hành động ấy đã cho thấy

A. phát huy sức mạnh toàn dân tộc

B. liên kết sức mạnh toàn dân tộc với sức mạnh thời đại

C. liên kết sức mạnh quốc phòng với sức mạnh an ninh

D. liên kết sức mạnh kinh tế với sức mạnh quốc phòng, an ninh

Câu 30. Vì cha mẹ ko muốn Q đi tòng ngũ nên mẹ Q đã đưa cho anh P 1 số tiền để phân phối anh T, là cán bộ quân sự địa phương, xóa án tích. Trong vụ án này, người nào là người đã vi phạm chế độ quốc phòng, an ninh của Đảng và Nhà nước ta?

A. Bố của Q, mẹ của Q và Q

Mẹ của B.Q, anh P, anh T

C. Bố của Q, mẹ của Q và anh P

D. Bố của Q, mẹ của Q và anh T

Đáp án GDCD 11 bài 14

Cụm từ Hồi đáp Cụm từ Hồi đáp
Câu hỏi 1 ĐẾN Câu 16
Câu 2 DỄ Câu 17
Câu 3 TẨY Câu 18 ĐẾN
Câu 4 ĐẾN Câu 19 ĐẾN
Câu hỏi 5 Câu 20 DỄ
câu 6 Câu 21 DỄ
Câu 7 ĐẾN Câu 22 ĐẾN
câu 8 TẨY Câu 23 TẨY
Câu 9 Câu 24
câu 10 ĐẾN Câu 25 TẨY
Câu 11 TẨY Câu 26 TẨY
Câu 12 TẨY Câu 27 DỄ
Câu 13 Câu 28 ĐẾN
Câu 14 ĐẾN Câu 29 TẨY
Câu 15 DỄ Câu 30 TẨY

.

Xem thêm thông tin Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 14 (Có đáp án)

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 14 (Có đáp án)

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 14 là tài liệu cực kỳ hữu dụng nhưng Vik News muốn giới thiệu tới các bạn lớp 11 tham khảo. Tài liệu tổng hợp 30 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án kèm theo về bài Chính sách quốc phòng và an ninh.
Trắc nghiệm Công dân 11 Bài 14 giúp các em học trò lớp 11 có thêm nhiều tư liệu tham khảo, trau dồi tri thức để đạt kết quả cao trong bài thi học kì sắp đến. Vậy sau đây là nội dung cụ thể tài liệu, mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.
Câu hỏi trắc nghiệm GDCD 11 bài 14
Câu 1. Nền quốc phòng và an ninh nước ta là
A. Nền quốc phòng toàn dân và an ninh quần chúng
B. Nền quốc phòng toàn dân lớn mạnh
C. Nền quốc phòng và an ninh quần chúng
D. Nền quốc phòng khu vực
Câu 2. Lực lượng cốt cán để bảo vệ Quốc gia là
A. Đảng và Nhà nước
B. Toàn dân
C. Đảng, Nhà nước và quần chúng
D. Quân đội quần chúng, công an quần chúng
Câu 3. Tinh thần phận sự của công dân đôi với chế độ quốc phòng và an ninh trình bày ở việc
A. Chấp hành luật pháp dân sự là đủ với những công dân chẳng phải là quân nhân
B. Chấp hành luật pháp về quốc phòng và an ninh, gìn giữ thứ tự, an ninh đất nước
C. Chỉ lúc nào nhà nước nhắc nhở mới chấp hành các chế độ quốc phòng và an ninh
D. Chỉ cảnh giác với các thần thế bên ngoài lúc có sự dọa nạt trực tiếp bằng vũ lực vào nước ta.
Câu 4. Liên kết quốc phòng với an ninh, ấy là liên kết sức mạnh của
A. Lực lượng và thế trận quốc phòng với lực lượng và thế trận an ninh
B. Lực lượng quốc phòng toàn dân và an ninh quần chúng
C. Lực lượng quốc phòng an ninh
D. Lực lượng quân đội quần chúng và công an quần chúng
Câu 5. Pháp luật quy định củng cố hương phòng, bảo vệ an ninh đất nước là nhiệm vụ của
A. Công an quần chúng
B. Quân đội quần chúng
C. Toàn dân
D. Công dân
Câu 6. Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại kết đoàn toàn dân tộc là 1 trong các nội dung của chế độ?
A. Dân số
B. Văn hóa
C. Quốc phòng và an ninh
D. Đối ngoại
Câu 7. Nội dung nào dưới đây đúng lúc nói về sức mạnh dân tộc?
A. Sức mạnh của văn hóa ý thức và vật chất của dân tộc
B. Sức mạnh của khoa học và công nghệ
C. Sức mạnh của hệ thống chính trị
D. Sức mạnh của quân sự
Câu 8. Sức mạnh của khoa học và công nghệ, sức mạnh của các lực lượng văn minh và cách mệnh trên toàn cầu là
A. sức mạnh dân tộc
B. sức mạnh thời đại.
C. sức mạnh ý thức
D. sức mạnh thể chất.
Câu 9. Nghĩa vụ của công dân đối với chế độ quốc phòng và an ninh trình bày ở việc
:A. ko cần tiến hành bổn phận quân sự lúc ko có chiến tranh.
B. chỉ tiến hành bổn phận quân sự lúc bị buộc phải.
C. chuẩn bị tiến hành bổn phận quân sự.
D. bổn phận quân sự là của nhà nước.
Câu 10. Nhân tố có ý nghĩa quyết định sức mạnh tổng hợp của khối đại kết đoàn dân tộc là ?
A. Sức mạnh dân tộc
B. Sức mạnh thời đại
C. Sức mạnh của Đảng và Nhà nước
D. Sức mạnh của quốc phòng, an ninh
Câu 11. Anh trai của H có giấy gọi tòng ngũ mà cha mẹ của H ko muốn con đi quân nhân nên đã bàn với nhau tìm cách cho con ở lại. Biết được điều này H nên xử sự theo cách nào dưới đây để tiến hành phận sự công dân của mình?
A. Coi như ko biết vì đây là việc của cha mẹ.
B. Trò chuyện với cha mẹ để cha mẹ hiểu được phận sự bảo vệ Quốc gia của công dân.
C. Đồng ý với việc làm của cha mẹ.
D. Tìm cách ngăn cản việc làm của cha mẹ.
Câu 12. Việc làm nào dưới đây ko tiến hành đúng bổn phận bảo vệ Quốc gia?
A. Đăng kí bổn phận lúc tới tuổi.
B. Không chấp hành lệnh gọi tòng ngũ.
C. Tham gia tập tành quân sự ở trường học.
D. Tham gia tuần tra đêm hôm ở địa bàn dân cư.
Câu 13. Quốc phòng an ninh có vai trò như thế nào trong thời bình?
A. Bảo vệ Đảng
B. Bảo vệ Nhà nước
C. Bảo vệ độc lập, chủ quyền, kiêm toàn cương vực
D. Bảo vệ Đảng, Nhà nước
Câu 14. Thế trận của quốc phòng và an ninh là
A. việc tổ chức có lí lực lượng trên khu vực của cả nước, trong từng địa phương.
B. việc xếp đặt có lí các đơn vị chủ lực trên khu vực của cả nước.
C. việc tổ chức có lí lực lượng trên khu vực cả nước.
D. việc tổ chức có lí lực lượng trong từng địa phương.
Câu 15. A 20 tuổi, có tên trong danh sách gọi tòng ngũ của địa phương 5 2019. Bố và mẹ A ko muốn cho đàn ông tiến hành bổn phận vì A đang khiến cho doanh nghiệp B với thu nhập khá cao nên đã “xin” cho A được miễn tòng ngũ. Trong trường hợp này, việc làm của bố và mẹ A là
A. cản trở chủ trương của địa phương.
B. trình bày quyền tự do, đồng đẳng của công dân.
C. bảo vệ quyền lao động chính đáng của con.
D. vi phạm chế độ quốc phòng và an ninh.
Câu 16. Thđấy người lạ vào xóm của mình phát tài liệu và tuyên truyền về tín ngưỡng lạ, K đã báo cho chính quyền đại phương. Việc làm của K là
A. Không nhu yếu vì không phù hợp tới mình.
B. Không nhu yếu vì ko biết người lạ có vi phạm hay ko.
C. Cần phải có để góp phần bảo vệ an ninh xóm làng.
D. Cần phải có để chứng tỏ khả năng.
Câu 17. Bạn K, 17 tuổi đang học lớp 11 đã tham dự khám tuyển bổn phận quân sự tại địa phương là tiến hành tốt quy định của luật pháp về lĩnh vực
A. phòng chống tệ nạn.
B. an sinh xã hội.
C. quốc phòng, an ninh.
D. ngăn dự phòng tội nhân.
Câu 18. Đảng và Nhà nước ta kêu gọi toàn bộ quần chúng Việt Nam và quần chúng yêu chuộng hòa bình trên toàn cầu tranh đấu phản đối việc Trung Quốc hạ đặt bất hợp pháp Giàn khoan 981 trên vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam vào 5 2014. Việc làm ấy đã
A. phát huy sức mạnh toàn dân tộc.
B. liên kết sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.
C. liên kết sức mạnh quốc phòng với sức mạnh an ninh.
D. liên kết sức mạnh kinh tế với sức mạnh của quốc phòng an ninh.
Câu 19. Ông D là cán bộ xã mà ông lại ko muốn đàn ông mình phải tiến hành đăng kí bổn phận quân sự. Nếu là người nhà trong gia đình ông D, em sẽ khuyên ông D như thế nào trong các cách sau đây?
A. Chấp hành đúng luật bổn phận quân sự.
B. Nên cho con đi học để chẳng phải tham dự bổn phận quân sự.
C. Gặp Ban lãnh đạo quân sự huyện nhờ tương trợ.
D. Không đi đăng kí bổn phận quân sự.
Câu 20. Anh C hăng hái tham dự vào hoạt động bảo vệ an ninh tại xóm làng mình. Điều này trình bày phận sự nào dưới đây của công dân?
A. Tin tưởng và chấp hành tốt chế độ, luật pháp về quốc phòng và an ninh.
B. Nêu cao ý thức cảnh giác cách mệnh trước mọi mưu mô, mưu mô của địch thủ.
C. Chuẩn bị tiến hành bổn phận quân sự.
D. Hăng hái tham dự các hoạt động trên lĩnh vực quốc phòng và an ninh nơi trú ngụ.
Câu 21. N phát hiện 1 nhóm người lợi dụng việc góp quan điểm sửa đổi Hiến pháp để tuyên truyền chống phá Nhà nước. N cần chọn cách làm nào dưới đây?
A. Không ân cần vì ấy là việc của người to.
B. Khuyên họ ko nên tuyên truyền.
C. Kín đáo theo dõi.
D. Báo cơ quan công an.
Câu 22. Anh B có hành vi câu kết với người nước ngoài, phát tán tài liệu nói xấu Nhà nước. Hành vi của B đã vi phạm nội dung nào sau đây?
A. Phản bội Quốc gia.
B. Lật đổ chính quyền quần chúng.
C. Xâm phạm an ninh đất nước.
D. Sao nhãng, mất cảnh giác.
Câu 23. Sắp tới ngày tiến hành lệnh gọi khám sức khỏe bổn phận quân sự, N bàn với mẹ đưa cho X 1 khoản tiền để làm méo mó kết quả phân loại sức khỏe nhằm trốn bổn phận quân sự. Thđấy thế mẹ N đã khước từ và phân tách cho con hiểu ấy là nghĩ suy sai lầm, vi phạm
A. chế độ đối ngoại.
B. chế độ quốc phòng và an ninh.
C. chế độ dân số và khắc phục việc làm.
D. chế độ giáo dục và tập huấn.
Câu 24. Nam thanh niên đủ điều kiện theo quy định của luật pháp tham dự khám tuyển bổn phận quân sự là nội dung căn bản của luật pháp về lĩnh vực nào sau đây?
A. Phòng chống tệ nạn
B. An ninh xã hội
C. Quốc phòng và an ninh
D. Ngăn dự phòng tội nhân
Câu 25. Nhiều người dân quê em rất giận dữ trước việc Trung Quốc có những hành vi xâm phạm chủ quyền lãnh hải nước ta. Họ đã lên nhiều kế hoạch hành động phản đối việc làm này. Em phản đối việc làm nào trong các việc làm sau?
A. Lên án hành vi của Trung Quốc.
B. Biểu tình đòi chính phủ phải có hành động đáp trả về mặt quân sự.
C. Giáo dục cho lứa tuổi trẻ về chủ quyền biển đảo Việt Nam.
D. Kêu gọi các lực lượng văn minh trên toàn cầu ủng hộ Việt Nam tranh đấu vì độc lập, chủ quyền dân tộc.
Câu 26. Độ tuổi gọi tòng ngũ trong thời bình ở nước ta là
A. từ đủ 18 tới 27 tuổi.
B. từ đủ 18 tới 25 tuổi.
C. 18 tuổi trở lên
D. 18 tới 25 tuổi.
Câu 27. Phát hiện K bắt trộm chó nhà mình nên V rủ thêm H và G tới phân phối và đánh K, trói lại tra khảo. Việc làm này của K là
A. nhu yếu vì trộm chó nhà mình nên có quyền đánh
B. nhu yếu vì để chống trộm chó nhà mình và láng giềng bao quanh
C. nhu yếu vì muốn dọa cho tên trộm sợ nhưng ko đi trộm chó nữa
D. ko nên vì đánh và trói nguời là vi phạm và làm nguy nan tới tính mệnh người khác
Câu 28. Bạn K, 17 tuổi đang học lớp 11 đã tham dự khám tuyển bổn phận quân sự tại địa phương. Việc làm này của K là
A. nhu yếu theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự
B. nhu yếu để rà soát sức khỏe bản thân
C. nhu yếu nếu ko sẽ bị phạt
D. ko nhu yếu vì đang là học trò
Câu 29. Đảng và Nhà nước ta kêu gọi toàn bộ quần chúng Việt Nam và quần chúng yêu chuộng hòa bình trên toàn cầu tranh đấu phản đối việc khủng bố và chiến tranh phi chính nghĩa. Việc làm ấy đã trình bày
A. phát huy sức mạnh toàn dân tộc
B. liên kết sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại
C. liên kết sức mạnh quốc phòng với sức mạnh an ninh
D. liên kết sức mạnh kinh tế với sức mạnh của quốc phòng an ninh
Câu 30. Vì thầy u ko muốn cho Q đi quân nhân, nên mẹ Q đã đưa cho ông P 1 khoản tiền để lo lót cho ông T là cán bộ quân sự địa phương để loại Q ra khỏi danh sách trúng tuyển. Trong trường hợp này, những người nào đã vi phạm chế độ quốc phòng và an ninh của Đảng và Nhà nước ta?
A. Bố Q, mẹ Q và Q
B. Mẹ Q, ông P, ông T
C. Bố Q, mẹ Q và ông P
D. Bố Q, mẹ Q và ông T
Đáp án trắc nghiệm GDCD 11 bài 14
Câu
Đáp án
Câu
Đáp án
Câu 1
A
Câu 16
C
Câu 2
D
Câu 17
C
Câu 3
B
Câu 18
A
Câu 4
A
Câu 19
A
Câu 5
C
Câu 20
D
Câu 6
C
Câu 21
D
Câu 7
A
Câu 22
A
Câu 8
B
Câu 23
B
Câu 9
C
Câu 24
C
Câu 10
A
Câu 25
B
Câu 11
B
Câu 26
B
Câu 12
B
Câu 27
D
Câu 13
C
Câu 28
A
Câu 14
A
Câu 29
B
Câu 15
D
Câu 30
B
TagsGDCD 11

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Trắc #nghiệm #GDCD #Bài #Có #đáp #án

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 14 (Có đáp án)

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 14 là tài liệu cực kỳ hữu dụng nhưng Vik News muốn giới thiệu tới các bạn lớp 11 tham khảo. Tài liệu tổng hợp 30 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án kèm theo về bài Chính sách quốc phòng và an ninh.
Trắc nghiệm Công dân 11 Bài 14 giúp các em học trò lớp 11 có thêm nhiều tư liệu tham khảo, trau dồi tri thức để đạt kết quả cao trong bài thi học kì sắp đến. Vậy sau đây là nội dung cụ thể tài liệu, mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.
Câu hỏi trắc nghiệm GDCD 11 bài 14
Câu 1. Nền quốc phòng và an ninh nước ta là
A. Nền quốc phòng toàn dân và an ninh quần chúng
B. Nền quốc phòng toàn dân lớn mạnh
C. Nền quốc phòng và an ninh quần chúng
D. Nền quốc phòng khu vực
Câu 2. Lực lượng cốt cán để bảo vệ Quốc gia là
A. Đảng và Nhà nước
B. Toàn dân
C. Đảng, Nhà nước và quần chúng
D. Quân đội quần chúng, công an quần chúng
Câu 3. Tinh thần phận sự của công dân đôi với chế độ quốc phòng và an ninh trình bày ở việc
A. Chấp hành luật pháp dân sự là đủ với những công dân chẳng phải là quân nhân
B. Chấp hành luật pháp về quốc phòng và an ninh, gìn giữ thứ tự, an ninh đất nước
C. Chỉ lúc nào nhà nước nhắc nhở mới chấp hành các chế độ quốc phòng và an ninh
D. Chỉ cảnh giác với các thần thế bên ngoài lúc có sự dọa nạt trực tiếp bằng vũ lực vào nước ta.
Câu 4. Liên kết quốc phòng với an ninh, ấy là liên kết sức mạnh của
A. Lực lượng và thế trận quốc phòng với lực lượng và thế trận an ninh
B. Lực lượng quốc phòng toàn dân và an ninh quần chúng
C. Lực lượng quốc phòng an ninh
D. Lực lượng quân đội quần chúng và công an quần chúng
Câu 5. Pháp luật quy định củng cố hương phòng, bảo vệ an ninh đất nước là nhiệm vụ của
A. Công an quần chúng
B. Quân đội quần chúng
C. Toàn dân
D. Công dân
Câu 6. Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại kết đoàn toàn dân tộc là 1 trong các nội dung của chế độ?
A. Dân số
B. Văn hóa
C. Quốc phòng và an ninh
D. Đối ngoại
Câu 7. Nội dung nào dưới đây đúng lúc nói về sức mạnh dân tộc?
A. Sức mạnh của văn hóa ý thức và vật chất của dân tộc
B. Sức mạnh của khoa học và công nghệ
C. Sức mạnh của hệ thống chính trị
D. Sức mạnh của quân sự
Câu 8. Sức mạnh của khoa học và công nghệ, sức mạnh của các lực lượng văn minh và cách mệnh trên toàn cầu là
A. sức mạnh dân tộc
B. sức mạnh thời đại.
C. sức mạnh ý thức
D. sức mạnh thể chất.
Câu 9. Nghĩa vụ của công dân đối với chế độ quốc phòng và an ninh trình bày ở việc
:A. ko cần tiến hành bổn phận quân sự lúc ko có chiến tranh.
B. chỉ tiến hành bổn phận quân sự lúc bị buộc phải.
C. chuẩn bị tiến hành bổn phận quân sự.
D. bổn phận quân sự là của nhà nước.
Câu 10. Nhân tố có ý nghĩa quyết định sức mạnh tổng hợp của khối đại kết đoàn dân tộc là ?
A. Sức mạnh dân tộc
B. Sức mạnh thời đại
C. Sức mạnh của Đảng và Nhà nước
D. Sức mạnh của quốc phòng, an ninh
Câu 11. Anh trai của H có giấy gọi tòng ngũ mà cha mẹ của H ko muốn con đi quân nhân nên đã bàn với nhau tìm cách cho con ở lại. Biết được điều này H nên xử sự theo cách nào dưới đây để tiến hành phận sự công dân của mình?
A. Coi như ko biết vì đây là việc của cha mẹ.
B. Trò chuyện với cha mẹ để cha mẹ hiểu được phận sự bảo vệ Quốc gia của công dân.
C. Đồng ý với việc làm của cha mẹ.
D. Tìm cách ngăn cản việc làm của cha mẹ.
Câu 12. Việc làm nào dưới đây ko tiến hành đúng bổn phận bảo vệ Quốc gia?
A. Đăng kí bổn phận lúc tới tuổi.
B. Không chấp hành lệnh gọi tòng ngũ.
C. Tham gia tập tành quân sự ở trường học.
D. Tham gia tuần tra đêm hôm ở địa bàn dân cư.
Câu 13. Quốc phòng an ninh có vai trò như thế nào trong thời bình?
A. Bảo vệ Đảng
B. Bảo vệ Nhà nước
C. Bảo vệ độc lập, chủ quyền, kiêm toàn cương vực
D. Bảo vệ Đảng, Nhà nước
Câu 14. Thế trận của quốc phòng và an ninh là
A. việc tổ chức có lí lực lượng trên khu vực của cả nước, trong từng địa phương.
B. việc xếp đặt có lí các đơn vị chủ lực trên khu vực của cả nước.
C. việc tổ chức có lí lực lượng trên khu vực cả nước.
D. việc tổ chức có lí lực lượng trong từng địa phương.
Câu 15. A 20 tuổi, có tên trong danh sách gọi tòng ngũ của địa phương 5 2019. Bố và mẹ A ko muốn cho đàn ông tiến hành bổn phận vì A đang khiến cho doanh nghiệp B với thu nhập khá cao nên đã “xin” cho A được miễn tòng ngũ. Trong trường hợp này, việc làm của bố và mẹ A là
A. cản trở chủ trương của địa phương.
B. trình bày quyền tự do, đồng đẳng của công dân.
C. bảo vệ quyền lao động chính đáng của con.
D. vi phạm chế độ quốc phòng và an ninh.
Câu 16. Thđấy người lạ vào xóm của mình phát tài liệu và tuyên truyền về tín ngưỡng lạ, K đã báo cho chính quyền đại phương. Việc làm của K là
A. Không nhu yếu vì không phù hợp tới mình.
B. Không nhu yếu vì ko biết người lạ có vi phạm hay ko.
C. Cần phải có để góp phần bảo vệ an ninh xóm làng.
D. Cần phải có để chứng tỏ khả năng.
Câu 17. Bạn K, 17 tuổi đang học lớp 11 đã tham dự khám tuyển bổn phận quân sự tại địa phương là tiến hành tốt quy định của luật pháp về lĩnh vực
A. phòng chống tệ nạn.
B. an sinh xã hội.
C. quốc phòng, an ninh.
D. ngăn dự phòng tội nhân.
Câu 18. Đảng và Nhà nước ta kêu gọi toàn bộ quần chúng Việt Nam và quần chúng yêu chuộng hòa bình trên toàn cầu tranh đấu phản đối việc Trung Quốc hạ đặt bất hợp pháp Giàn khoan 981 trên vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam vào 5 2014. Việc làm ấy đã
A. phát huy sức mạnh toàn dân tộc.
B. liên kết sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.
C. liên kết sức mạnh quốc phòng với sức mạnh an ninh.
D. liên kết sức mạnh kinh tế với sức mạnh của quốc phòng an ninh.
Câu 19. Ông D là cán bộ xã mà ông lại ko muốn đàn ông mình phải tiến hành đăng kí bổn phận quân sự. Nếu là người nhà trong gia đình ông D, em sẽ khuyên ông D như thế nào trong các cách sau đây?
A. Chấp hành đúng luật bổn phận quân sự.
B. Nên cho con đi học để chẳng phải tham dự bổn phận quân sự.
C. Gặp Ban lãnh đạo quân sự huyện nhờ tương trợ.
D. Không đi đăng kí bổn phận quân sự.
Câu 20. Anh C hăng hái tham dự vào hoạt động bảo vệ an ninh tại xóm làng mình. Điều này trình bày phận sự nào dưới đây của công dân?
A. Tin tưởng và chấp hành tốt chế độ, luật pháp về quốc phòng và an ninh.
B. Nêu cao ý thức cảnh giác cách mệnh trước mọi mưu mô, mưu mô của địch thủ.
C. Chuẩn bị tiến hành bổn phận quân sự.
D. Hăng hái tham dự các hoạt động trên lĩnh vực quốc phòng và an ninh nơi trú ngụ.
Câu 21. N phát hiện 1 nhóm người lợi dụng việc góp quan điểm sửa đổi Hiến pháp để tuyên truyền chống phá Nhà nước. N cần chọn cách làm nào dưới đây?
A. Không ân cần vì ấy là việc của người to.
B. Khuyên họ ko nên tuyên truyền.
C. Kín đáo theo dõi.
D. Báo cơ quan công an.
Câu 22. Anh B có hành vi câu kết với người nước ngoài, phát tán tài liệu nói xấu Nhà nước. Hành vi của B đã vi phạm nội dung nào sau đây?
A. Phản bội Quốc gia.
B. Lật đổ chính quyền quần chúng.
C. Xâm phạm an ninh đất nước.
D. Sao nhãng, mất cảnh giác.
Câu 23. Sắp tới ngày tiến hành lệnh gọi khám sức khỏe bổn phận quân sự, N bàn với mẹ đưa cho X 1 khoản tiền để làm méo mó kết quả phân loại sức khỏe nhằm trốn bổn phận quân sự. Thđấy thế mẹ N đã khước từ và phân tách cho con hiểu ấy là nghĩ suy sai lầm, vi phạm
A. chế độ đối ngoại.
B. chế độ quốc phòng và an ninh.
C. chế độ dân số và khắc phục việc làm.
D. chế độ giáo dục và tập huấn.
Câu 24. Nam thanh niên đủ điều kiện theo quy định của luật pháp tham dự khám tuyển bổn phận quân sự là nội dung căn bản của luật pháp về lĩnh vực nào sau đây?
A. Phòng chống tệ nạn
B. An ninh xã hội
C. Quốc phòng và an ninh
D. Ngăn dự phòng tội nhân
Câu 25. Nhiều người dân quê em rất giận dữ trước việc Trung Quốc có những hành vi xâm phạm chủ quyền lãnh hải nước ta. Họ đã lên nhiều kế hoạch hành động phản đối việc làm này. Em phản đối việc làm nào trong các việc làm sau?
A. Lên án hành vi của Trung Quốc.
B. Biểu tình đòi chính phủ phải có hành động đáp trả về mặt quân sự.
C. Giáo dục cho lứa tuổi trẻ về chủ quyền biển đảo Việt Nam.
D. Kêu gọi các lực lượng văn minh trên toàn cầu ủng hộ Việt Nam tranh đấu vì độc lập, chủ quyền dân tộc.
Câu 26. Độ tuổi gọi tòng ngũ trong thời bình ở nước ta là
A. từ đủ 18 tới 27 tuổi.
B. từ đủ 18 tới 25 tuổi.
C. 18 tuổi trở lên
D. 18 tới 25 tuổi.
Câu 27. Phát hiện K bắt trộm chó nhà mình nên V rủ thêm H và G tới phân phối và đánh K, trói lại tra khảo. Việc làm này của K là
A. nhu yếu vì trộm chó nhà mình nên có quyền đánh
B. nhu yếu vì để chống trộm chó nhà mình và láng giềng bao quanh
C. nhu yếu vì muốn dọa cho tên trộm sợ nhưng ko đi trộm chó nữa
D. ko nên vì đánh và trói nguời là vi phạm và làm nguy nan tới tính mệnh người khác
Câu 28. Bạn K, 17 tuổi đang học lớp 11 đã tham dự khám tuyển bổn phận quân sự tại địa phương. Việc làm này của K là
A. nhu yếu theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự
B. nhu yếu để rà soát sức khỏe bản thân
C. nhu yếu nếu ko sẽ bị phạt
D. ko nhu yếu vì đang là học trò
Câu 29. Đảng và Nhà nước ta kêu gọi toàn bộ quần chúng Việt Nam và quần chúng yêu chuộng hòa bình trên toàn cầu tranh đấu phản đối việc khủng bố và chiến tranh phi chính nghĩa. Việc làm ấy đã trình bày
A. phát huy sức mạnh toàn dân tộc
B. liên kết sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại
C. liên kết sức mạnh quốc phòng với sức mạnh an ninh
D. liên kết sức mạnh kinh tế với sức mạnh của quốc phòng an ninh
Câu 30. Vì thầy u ko muốn cho Q đi quân nhân, nên mẹ Q đã đưa cho ông P 1 khoản tiền để lo lót cho ông T là cán bộ quân sự địa phương để loại Q ra khỏi danh sách trúng tuyển. Trong trường hợp này, những người nào đã vi phạm chế độ quốc phòng và an ninh của Đảng và Nhà nước ta?
A. Bố Q, mẹ Q và Q
B. Mẹ Q, ông P, ông T
C. Bố Q, mẹ Q và ông P
D. Bố Q, mẹ Q và ông T
Đáp án trắc nghiệm GDCD 11 bài 14
Câu
Đáp án
Câu
Đáp án
Câu 1
A
Câu 16
C
Câu 2
D
Câu 17
C
Câu 3
B
Câu 18
A
Câu 4
A
Câu 19
A
Câu 5
C
Câu 20
D
Câu 6
C
Câu 21
D
Câu 7
A
Câu 22
A
Câu 8
B
Câu 23
B
Câu 9
C
Câu 24
C
Câu 10
A
Câu 25
B
Câu 11
B
Câu 26
B
Câu 12
B
Câu 27
D
Câu 13
C
Câu 28
A
Câu 14
A
Câu 29
B
Câu 15
D
Câu 30
B
TagsGDCD 11

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Trắc #nghiệm #GDCD #Bài #Có #đáp #án


#Trắc #nghiệm #GDCD #Bài #Có #đáp #án

Vik News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button