Giáo Dục

Trắc nghiệm Giáo dục công dân 12 Bài 2

Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 2 là tài liệu hết sức có ích, tổng hợp 70 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án thuộc bài 2: Thi hành luật pháp.

Bộ câu hỏi Giáo dục Công dân 12 Bài 2 tổng hợp các bài tập trắc nghiệm về lý thuyết và bài tập cảnh huống có đáp án kèm theo. Bằng cách này, chúng tôi giúp các bạn học trò lớp 12 có thêm tài liệu tham khảo, trau dồi kiến ​​thức để đạt kết quả cao trong kì thi THPT Quốc gia 2022 sắp đến đây, sau đây là nội dung cụ thể của tài liệu, mời các bạn cùng theo dõi và tải về mobile tại đây .

Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 2

Câu hỏi 1. Thực thi luật pháp là công đoạn hoạt động nhằm mục tiêu đưa ra các quy định của luật pháp

A. đi vào cuộc sống.

B. duy trì việc luyện tập.

C. gia đình trong cuộc sống.

D. có chỗ đứng trong thực tiễn.

Hồi đáp: ĐẾN

Câu 2. Việc vận dụng luật là 1 hành vi

A. nhã ý của tư nhân hoặc tổ chức.

B. Hợp lí của tư nhân hoặc tổ chức.

C. tự nguyện của tất cả.

D. dân chủ trong xã hội.

Hồi đáp: TẨY

Câu 3. Hành vi nào sau đây không hề là tín hiệu của vi phạm luật pháp?

A. Không thích hợp.

B.Error.

C. Không hợp lí.

D. Do người có năng lực luật pháp tiến hành.

Hồi đáp: ĐẾN

Câu 4. Vi phạm hành chính là hành vi vi phạm luật pháp, vi phạm quy định nào sau đây?

A. Quản lý nhà nước.

B. Bảo đảm việc làm.

C. Kí kết hiệp đồng.

D. Nhà nước công vụ.

Hồi đáp: ĐẾN

Câu hỏi 5. Có bao lăm vẻ ngoài thực thi luật pháp?

A. 4 cách.

B. Ba vẻ ngoài.

C. Hai cách.

D. 1 vẻ ngoài.

Hồi đáp: ĐẾN

Câu 6. Có bao lăm loại vi phạm?

A. 4 loại.

B. 5 loại.

C. 6 loại.

D. Hai loại.

Hồi đáp: ĐẾN

Câu 7. Vi phạm dân sự là hành vi vi phạm luật pháp, vi phạm

A. của nả và các mối quan hệ nhân thân.

B. Quan hệ kinh tế và quan hệ lao động.

C. tiêu chuẩn điều hành nhà nước.

D. an ninh thứ tự xã hội.

Hồi đáp: ĐẾN

Câu 8. Vi phạm dân sự là hành vi vi phạm luật pháp, xâm phạm các quan hệ của nả, đấy là quan hệ

A. của nả, hiệp đồng.

B. quản trị, mệnh lệnh.

C. sản xuất và tiếp thị.

D. an ninh thứ tự xã hội.

Hồi đáp: ĐẾN

Câu 9. Người đáng bị trừng trị phải chịu bổn phận

1 tên tù nhân.

Hành chính B.

C. kỉ luật.

D.civil.

Hồi đáp: ĐẾN

Câu 10. Các hành vi vi phạm quan hệ của nả, quan hệ nhân thân là

A. Vi phạm Hành chính.

B. vi phạm dân sự.

C. vi phạm kinh tế.

D. vi phạm bản quyền.

Hồi đáp: TẨY

Câu 11. Người phải chịu bổn phận hình sự có thể

A. tù tội.

B. nguy nan.

C. cắt giảm lương.

xem lại

Hồi đáp: ĐẾN

Câu 12. Người có hành vi vi phạm thứ tự, an toàn giao thông phải chịu bổn phận

A. Hành chính.

B. kỷ luật.

C đền bù.

D.civil.

Hồi đáp: ĐẾN

Câu 13. Những hành vi nguy khốn cho xã hội bị coi là tù nhân được quy định trong BLHS là vi phạm

1 tên tù nhân.

Hành chính B.

C. các luật lệ chi phối xã hội.

D. an sinh xã hội.

Hồi đáp: ĐẾN

Câu 14. Vi phạm luật pháp có phải là hành vi ko có các tín hiệu sau đây ko?

A. Sự tiện nghi.

Trái phép.

C.Error.

D. Do người có năng lực luật pháp tiến hành.

Hồi đáp: ĐẾN

Câu 15. Các hành vi vi phạm luật pháp, xâm phạm quan hệ lao động, quan hệ công vụ nhà nước là

A. vi phạm kỉ luật.

B. Vi phạm Hành chính.

C. Vi phạm nội quy cơ quan.

D. vi phạm dân sự.

Hồi đáp: ĐẾN

Câu 16. Hành vi vi phạm các luật lệ điều hành nhà nước là hành vi vi phạm

A. Hành chính.

dân dụng b.

C. kỉ luật.

D. quan hệ xã hội.

Hồi đáp: ĐẾN

Câu 17. Hành vi vi phạm luật pháp ko có tín hiệu nào sau đây?

A. Trái với tập quán.

B.Error.

C. Không hợp lí.

D. Do người có năng lực luật pháp tiến hành.

Hồi đáp: ĐẾN

Câu 18. Vi phạm kỷ luật là hành vi vi phạm luật pháp liên can tới

A. quan hệ lao động, công vụ nhà nước.

B. nội quy của trường.

C. các mối quan hệ xã hội.

D. mối quan hệ nhà trường – học trò.

Hồi đáp: ĐẾN

Câu 19. Hành vi vi phạm luật pháp ko có tín hiệu nào sau đây?

A. Chống lại chính trị.

Trái phép.

C. Lỗi chủ ngữ.

D. Năng lực bổn phận pháp lý của chủ thể.

Hồi đáp: ĐẾN

Câu 20. Xâm phạm dân sự là hành vi vi phạm luật pháp, xâm phạm quan hệ nhân thân, nghĩa là quan hệ cơ thể.

1 ý thức.

B. lao động.

C. xã hội hóa.

D. cộng tác.

Hồi đáp: ĐẾN

Câu 21. Những người sản xuất hàng hóa để bán ra thị phần nhưng ko có giấy chứng thực đăng ký kinh doanh của cơ quan có thẩm quyền là vi phạm luật pháp.

A.civil.

Hành chính B.

C. thứ tự xã hội.

D. quan hệ kinh tế.

Hồi đáp: TẨY

Câu 22. Vi phạm luật pháp là 1 hành vi

A. trái thuần phong mỹ tục.

B. trái phép.

C. chống lại đạo đức xã hội.

D. chống lại nội quy của số đông.

Hồi đáp: TẨY

Câu 23. Hành vi trái luật pháp là hành vi xâm phạm và gây thiệt hại cho

A. Các mối quan hệ xã hội được luật pháp bảo vệ.

B. Các quan hệ chính trị của Nhà nước.

C. ích lợi của tổ chức, tư nhân.

D. hoạt động của tổ chức, tư nhân.

Hồi đáp: ĐẾN

Câu 24. Năng lực bổn phận là năng lực của người đã đủ tuổi do luật pháp quy định, có thể

A. biết và kiểm soát hành vi của mình.

B. hiểu hành vi của họ.

C. nhận thức được và đồng ý với hành vi của họ.

D. am tường về lĩnh vực bạn làm việc.

Hồi đáp: ĐẾN

Câu 25. Hành vi nào sau đây là vi phạm luật pháp?

A. Nhược điểm.

B.Error.

C. Những giảm thiểu.

D. Điểm yếu.

Hồi đáp: TẨY

Câu 26. Trách nhiệm pháp lý là phận sự nhưng con người, tổ chức phải gánh chịu hậu quả bất lợi do hành vi của mình gây ra dưới đây?

A. Không ân cần.

B. Vi phạm luật pháp.

C. Không cân nhắc.

D. Thiếu kế hoạch.

Câu 27. Trách nhiệm pháp lý được vận dụng cho những mục tiêu nào sau đây?

A. Hình phạt nghiêm khắc nhất đối với những kẻ vi phạm luật pháp.

B. Buộc nhân vật vi phạm kết thúc hành vi vi phạm luật pháp.

C. Phân định người tốt và kẻ xấu.

D. Cách ly người phạm tội với những người bao quanh.

Hồi đáp: TẨY

Câu 28. Giáo dục và khuyên can những người khác tránh hoặc kềm chế các hoạt động trái phép là 1 trong những mục tiêu của

A. giáo dục luật pháp.

B. Tinh thần bổn phận.

C. thực thi luật pháp.

D. vận dụng luật pháp.

Hồi đáp: TẨY

Câu 29. Hành vi phạm tội là hành vi nguy khốn cho xã hội và được coi là hành vi

1 kẻ tình nghi.

B. tù nhân.

C. cưỡng dâm.

D. xâm phạm.

Hồi đáp: TẨY

Câu 30. Trách nhiệm kỷ luật ko bao gồm nội dung nào sau đây?

1 PR.

B. Trọng yếu.

C. Chuyển sang công tác khác.

D. Buộc nghỉ việc.

Hồi đáp: TẨY

…………………….

Tải file tài liệu để xem nội dung cụ thể hơn

.

Xem thêm thông tin Trắc nghiệm Giáo dục công dân 12 Bài 2

Trắc nghiệm Giáo dục công dân 12 Bài 2

Trắc nghiệm GDCD 12 bài 2 là tài liệu hết sức có ích, tổng hợp 70 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án kèm theo về bài 2: Thực hiện luật pháp.
Trắc nghiệm Giáo dục công dân 12 Bài 2 tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm về lý thuyết và các bài tập cảnh huống có đáp án kèm theo. Qua đấy giúp các em học trò lớp 12 có thêm nhiều tư liệu tham khảo, trau dồi tri thức để đạt kết quả cao trong kì thi THPT Quốc gia 2022 sắp đến. Vậy sau đây là nội dung cụ thể tài liệu, mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.
Trắc nghiệm GDCD 12 bài 2
Câu 1. Thực hiện luật pháp là công đoạn hoạt động có mục tiêu khiến cho những quy định của luật pháp
A. đi vào cuộc sống.
B. gắn bó với thực tế.
C. không xa lạ trong cuộc sống.
D. có chỗ đứng trong thực tế.

Đáp án: A
Câu 2. Thực hiện luật pháp là hành vi
A. nhã ý của tư nhân, tổ chức.
B. hợp lí của tư nhân, tổ chức.
C. tình nguyện của mọi người.
D. dân chủ trong xã hội.

Đáp án: B
Câu 3. Tín hiệu nào dưới đây không hề là tín hiệu vi phạm luật pháp ?
A. Không phù hợp.
B. Lỗi.
C. Trái luật pháp.
D. Do người có năng lực bổn phận pháp lý tiến hành.

Đáp án: A
Câu 4. Vi phạm hành chính là hành vi vi phạm luật pháp, xâm phạm các luật lệ nào dưới đây ?
A. Quản lý nhà nước.
B. An toàn lao động.
C. Ký kết hiệp đồng.
D. Công vụ nhà nước.

Đáp án: A
Câu 5. Có mấy vẻ ngoài tiến hành luật pháp ?
A. 4 vẻ ngoài.
B. Ba vẻ ngoài.
C. Hai vẻ ngoài.
D. 1 vẻ ngoài.

Đáp án: A
Câu 6. Có mấy loại vi phạm luật pháp ?
A. 4 loại.
B. 5 loại.
C. 6 loại.
D. Hai loại.

Đáp án: A
Câu 7. Vi phạm dân sự là hành vi vi phạm luật pháp, xâm phạm đến
A. các quan hệ của nả và quan hệ nhân thân.
B. các quan hệ kinh tế và quan hệ lao động.
C. các luật lệ điều hành nhà nước.
D. thứ tự, an toàn xã hội.

Đáp án: A
Câu 8. Vi phạm dân sự là hành vi vi phạm luật pháp, xâm phạm đến các quan hệ của nả, đấy là quan hệ
A. sở hữu, hiệp đồng.
B. hành chính, mệnh lệnh.
C. sản xuất, kinh doanh.
D. thứ tự, an toàn xã hội.

Đáp án: A
Câu 9. Người phải chịu hình phạt từ là phải chịu bổn phận
A. hình sự.
B. hành chính.
C. kỷ luật.
D. dân sự.

Đáp án: A
Câu 10. Hành vi xâm phạm đến quan hệ của nả và quan hệ nhân thân là
A. vi phạm hành chính.
B. vi phạm dân sự.
C. vi phạm kinh tế.
D. vi phạm quyền tác giả.

Đáp án: B
Câu 11. Người phải chịu bổn phận hình sự có thẻ chịu
A. hình phạt tù.
B. phê bình.
C. hạ bậc lương.
D. kiểm điểm.

Đáp án: A
Câu 12. Người có hành vi vi phạm thứ tự an toàn giao thông phải chịu bổn phận
A. hành chính.
B. kỉ luật.
C. đền bù.
D. dân sự.

Đáp án: A
Câu 13. Hành vi nguy khốn cho xã hội, bị coi là tù nhân được quy định trong Bộ luật Hình sự là hành vi vi phạm
A. hình sự.
B. hành chính.
C. qui tắc quản lí xã hội.
D. an toàn xã hội.

Đáp án: A
Câu 14. Vi phạm luật pháp là hành vi ko có tín hiệu nào dưới đây ?
A. Tự ý.
B. Trái luật pháp.
C. Có lỗi.
D. Do người có năng lực bổn phận pháp lí tiến hành.

Đáp án: A
Câu 15. Hành vi vi phạm luật pháp, xâm phạm đến các quan hệ lao động, quan hệ công vụ nhà nước là
A. vi phạm kỷ luật.
B. vi phạm hành chính.
C. vi phạm nội quy cơ quan.
D. vi phạm dân sự.

Đáp án: A
Câu 16. Hành vi xâm phạm các luật lệ quản lí nhà nước là hành vi vi phạm
A. hành chính.
B. dân sự.
C. kỉ luật.
D. quan hệ xã hội.

Đáp án: A
Câu 17. Vi phạm luật pháp ko bao gồm tín hiệu nào dưới đây ?
A. Trái phong tục tập quán.
B. Lỗi.
C. Trái luật pháp.
D. Do người có năng lực bổn phận pháp lí tiến hành.

Đáp án: A
Câu 18. Vi phạm kỉ luật là hành vi vi phạm luật pháp liên can tới
A. các quan hệ lao động, công vụ nhà nước.
B. nội quy trường học.
C. các quan hệ xã hội.
D. các quan hệ giữa nhà trường và học trò.

Đáp án: A
Câu 19. Vi phạm luật pháp ko bao gồm tín hiệu nào dưới đây ?
A. Trái cơ chế.
B. Trái luật pháp.
C. Lỗi của chủ thể.
D. Năng lực bổn phận pháp lí của chủ thể.

Đáp án: A
Câu 20. Vi phạm dân sự là hành vi vi phạm luật pháp, xâm phạm đến các quan hệ nhân thân, đấy là các quan hệ về mặt
A. ý thức.
B. lao động.
C. xã giao.
D. cộng tác.

Đáp án: A
Câu 21. Người sản xuất hàng hóa để bán ra thị phần nhưng ko có giấy chứng thực đăng ký kinh doanh của cơ quan có thẩm quyền là vi phạm
A. dân sự.
B. hành chính.
C. thứ tự xã hội.
D. quan hệ kinh tế.

Đáp án: B
Câu 22. Vi phạm luật pháp là hành vi
A. trái thuần phong mĩ tục.
B. trái luật pháp.
C. trái đạo đức xã hội.
D. trái nội quy của số đông.

Đáp án: B
Câu 23. Hành vi trái luật pháp là hành vi xâm phạm, gây thiệt hại cho
A. các quan hệ xã hội được luật pháp bảo vệ.
B. các quan hệ chính trị của nhà nước.
C. các ích lợi của tổ chức, tư nhân.
D. các hoạt động của tổ chức, tư nhân.

Đáp án: A
Câu 24. Năng lực bổn phận pháp lí là bản lĩnh của người đã đạt 1 độ tuổi nhất mực theo quy định của luật pháp, có thể
A. nhận thức và điều khiển được hành vi của mình.
B. hiểu được hành vi của mình.
C. nhận thức và đồng ý với hành vi của mình.
D. có tri thức về lĩnh vực mình làm.

Đáp án: A
Câu 25. Vi phạm luật pháp có tín hiệu nào dưới đây ?
A. Khuyết điểm.
B. Lỗi.
C. Giảm thiểu.
D. Yếu kém.

Đáp án: B
Câu 26. Trách nhiệm pháp lí là phận sự nhưng các tư nhân, tổ chức phải gánh chịu hậu quả bất lợi từ hành vi nào dưới đây của mình ?
A. Không cẩn thận.
B. Vi phạm luật pháp.
C. Thiếu nghĩ suy.
D. Thiếu kế hoạch.
Câu 27. Trách nhiệm pháp lí được vận dụng nhằm mục tiêu nào dưới đây ?
A. Trừng trị nghiêm khắc nhất đối với người vi phạm luật pháp.
B. Buộc chủ thể vi phạm luật pháp kết thúc hành vi trái luật pháp.
C. Xác định được người tốt và người xấu.
D. Cách li người vi phạm với những người bao quanh.

Đáp án: B
Câu 28. Giáo dục, răn đe những người khác để họ tránh hoặc kềm chế việc làm trái luật pháp là 1 trong các mục tiêu của
A. giáo dục luật pháp.
B. bổn phận pháp lí.
C. tiến hành luật pháp.
D. áp dụng luật pháp.

Đáp án: B
Câu 29. Vi phạm hình sự là hành vi nguy khốn cho xã hội, bị coi là
A. nghi phạm.
B. tù nhân.
C. vi phạm.
D. xâm phạm.

Đáp án: B
Câu 30. Trách nhiệm kỉ luật ko bao gồm vẻ ngoài nào dưới đây ?
A. Cảnh cáo.
B. Phê bình.
C. Chuyển công việc khác.
D. Buộc nghỉ việc.

Đáp án: B
………………….
Mời các bạn tải File tài liệu để xem thêm nội dung cụ thể
TagsGDCD 12

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Trắc #nghiệm #Giáo #dục #công #dân #Bài

Trắc nghiệm Giáo dục công dân 12 Bài 2

Trắc nghiệm GDCD 12 bài 2 là tài liệu hết sức có ích, tổng hợp 70 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án kèm theo về bài 2: Thực hiện luật pháp.
Trắc nghiệm Giáo dục công dân 12 Bài 2 tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm về lý thuyết và các bài tập cảnh huống có đáp án kèm theo. Qua đấy giúp các em học trò lớp 12 có thêm nhiều tư liệu tham khảo, trau dồi tri thức để đạt kết quả cao trong kì thi THPT Quốc gia 2022 sắp đến. Vậy sau đây là nội dung cụ thể tài liệu, mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.
Trắc nghiệm GDCD 12 bài 2
Câu 1. Thực hiện luật pháp là công đoạn hoạt động có mục tiêu khiến cho những quy định của luật pháp
A. đi vào cuộc sống.
B. gắn bó với thực tế.
C. không xa lạ trong cuộc sống.
D. có chỗ đứng trong thực tế.

Đáp án: A
Câu 2. Thực hiện luật pháp là hành vi
A. nhã ý của tư nhân, tổ chức.
B. hợp lí của tư nhân, tổ chức.
C. tình nguyện của mọi người.
D. dân chủ trong xã hội.

Đáp án: B
Câu 3. Tín hiệu nào dưới đây không hề là tín hiệu vi phạm luật pháp ?
A. Không phù hợp.
B. Lỗi.
C. Trái luật pháp.
D. Do người có năng lực bổn phận pháp lý tiến hành.

Đáp án: A
Câu 4. Vi phạm hành chính là hành vi vi phạm luật pháp, xâm phạm các luật lệ nào dưới đây ?
A. Quản lý nhà nước.
B. An toàn lao động.
C. Ký kết hiệp đồng.
D. Công vụ nhà nước.

Đáp án: A
Câu 5. Có mấy vẻ ngoài tiến hành luật pháp ?
A. 4 vẻ ngoài.
B. Ba vẻ ngoài.
C. Hai vẻ ngoài.
D. 1 vẻ ngoài.

Đáp án: A
Câu 6. Có mấy loại vi phạm luật pháp ?
A. 4 loại.
B. 5 loại.
C. 6 loại.
D. Hai loại.

Đáp án: A
Câu 7. Vi phạm dân sự là hành vi vi phạm luật pháp, xâm phạm đến
A. các quan hệ của nả và quan hệ nhân thân.
B. các quan hệ kinh tế và quan hệ lao động.
C. các luật lệ điều hành nhà nước.
D. thứ tự, an toàn xã hội.

Đáp án: A
Câu 8. Vi phạm dân sự là hành vi vi phạm luật pháp, xâm phạm đến các quan hệ của nả, đấy là quan hệ
A. sở hữu, hiệp đồng.
B. hành chính, mệnh lệnh.
C. sản xuất, kinh doanh.
D. thứ tự, an toàn xã hội.

Đáp án: A
Câu 9. Người phải chịu hình phạt từ là phải chịu bổn phận
A. hình sự.
B. hành chính.
C. kỷ luật.
D. dân sự.

Đáp án: A
Câu 10. Hành vi xâm phạm đến quan hệ của nả và quan hệ nhân thân là
A. vi phạm hành chính.
B. vi phạm dân sự.
C. vi phạm kinh tế.
D. vi phạm quyền tác giả.

Đáp án: B
Câu 11. Người phải chịu bổn phận hình sự có thẻ chịu
A. hình phạt tù.
B. phê bình.
C. hạ bậc lương.
D. kiểm điểm.

Đáp án: A
Câu 12. Người có hành vi vi phạm thứ tự an toàn giao thông phải chịu bổn phận
A. hành chính.
B. kỉ luật.
C. đền bù.
D. dân sự.

Đáp án: A
Câu 13. Hành vi nguy khốn cho xã hội, bị coi là tù nhân được quy định trong Bộ luật Hình sự là hành vi vi phạm
A. hình sự.
B. hành chính.
C. qui tắc quản lí xã hội.
D. an toàn xã hội.

Đáp án: A
Câu 14. Vi phạm luật pháp là hành vi ko có tín hiệu nào dưới đây ?
A. Tự ý.
B. Trái luật pháp.
C. Có lỗi.
D. Do người có năng lực bổn phận pháp lí tiến hành.

Đáp án: A
Câu 15. Hành vi vi phạm luật pháp, xâm phạm đến các quan hệ lao động, quan hệ công vụ nhà nước là
A. vi phạm kỷ luật.
B. vi phạm hành chính.
C. vi phạm nội quy cơ quan.
D. vi phạm dân sự.

Đáp án: A
Câu 16. Hành vi xâm phạm các luật lệ quản lí nhà nước là hành vi vi phạm
A. hành chính.
B. dân sự.
C. kỉ luật.
D. quan hệ xã hội.

Đáp án: A
Câu 17. Vi phạm luật pháp ko bao gồm tín hiệu nào dưới đây ?
A. Trái phong tục tập quán.
B. Lỗi.
C. Trái luật pháp.
D. Do người có năng lực bổn phận pháp lí tiến hành.

Đáp án: A
Câu 18. Vi phạm kỉ luật là hành vi vi phạm luật pháp liên can tới
A. các quan hệ lao động, công vụ nhà nước.
B. nội quy trường học.
C. các quan hệ xã hội.
D. các quan hệ giữa nhà trường và học trò.

Đáp án: A
Câu 19. Vi phạm luật pháp ko bao gồm tín hiệu nào dưới đây ?
A. Trái cơ chế.
B. Trái luật pháp.
C. Lỗi của chủ thể.
D. Năng lực bổn phận pháp lí của chủ thể.

Đáp án: A
Câu 20. Vi phạm dân sự là hành vi vi phạm luật pháp, xâm phạm đến các quan hệ nhân thân, đấy là các quan hệ về mặt
A. ý thức.
B. lao động.
C. xã giao.
D. cộng tác.

Đáp án: A
Câu 21. Người sản xuất hàng hóa để bán ra thị phần nhưng ko có giấy chứng thực đăng ký kinh doanh của cơ quan có thẩm quyền là vi phạm
A. dân sự.
B. hành chính.
C. thứ tự xã hội.
D. quan hệ kinh tế.

Đáp án: B
Câu 22. Vi phạm luật pháp là hành vi
A. trái thuần phong mĩ tục.
B. trái luật pháp.
C. trái đạo đức xã hội.
D. trái nội quy của số đông.

Đáp án: B
Câu 23. Hành vi trái luật pháp là hành vi xâm phạm, gây thiệt hại cho
A. các quan hệ xã hội được luật pháp bảo vệ.
B. các quan hệ chính trị của nhà nước.
C. các ích lợi của tổ chức, tư nhân.
D. các hoạt động của tổ chức, tư nhân.

Đáp án: A
Câu 24. Năng lực bổn phận pháp lí là bản lĩnh của người đã đạt 1 độ tuổi nhất mực theo quy định của luật pháp, có thể
A. nhận thức và điều khiển được hành vi của mình.
B. hiểu được hành vi của mình.
C. nhận thức và đồng ý với hành vi của mình.
D. có tri thức về lĩnh vực mình làm.

Đáp án: A
Câu 25. Vi phạm luật pháp có tín hiệu nào dưới đây ?
A. Khuyết điểm.
B. Lỗi.
C. Giảm thiểu.
D. Yếu kém.

Đáp án: B
Câu 26. Trách nhiệm pháp lí là phận sự nhưng các tư nhân, tổ chức phải gánh chịu hậu quả bất lợi từ hành vi nào dưới đây của mình ?
A. Không cẩn thận.
B. Vi phạm luật pháp.
C. Thiếu nghĩ suy.
D. Thiếu kế hoạch.
Câu 27. Trách nhiệm pháp lí được vận dụng nhằm mục tiêu nào dưới đây ?
A. Trừng trị nghiêm khắc nhất đối với người vi phạm luật pháp.
B. Buộc chủ thể vi phạm luật pháp kết thúc hành vi trái luật pháp.
C. Xác định được người tốt và người xấu.
D. Cách li người vi phạm với những người bao quanh.

Đáp án: B
Câu 28. Giáo dục, răn đe những người khác để họ tránh hoặc kềm chế việc làm trái luật pháp là 1 trong các mục tiêu của
A. giáo dục luật pháp.
B. bổn phận pháp lí.
C. tiến hành luật pháp.
D. áp dụng luật pháp.

Đáp án: B
Câu 29. Vi phạm hình sự là hành vi nguy khốn cho xã hội, bị coi là
A. nghi phạm.
B. tù nhân.
C. vi phạm.
D. xâm phạm.

Đáp án: B
Câu 30. Trách nhiệm kỉ luật ko bao gồm vẻ ngoài nào dưới đây ?
A. Cảnh cáo.
B. Phê bình.
C. Chuyển công việc khác.
D. Buộc nghỉ việc.

Đáp án: B
………………….
Mời các bạn tải File tài liệu để xem thêm nội dung cụ thể
TagsGDCD 12

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Trắc #nghiệm #Giáo #dục #công #dân #Bài


#Trắc #nghiệm #Giáo #dục #công #dân #Bài

Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button