Giáo Dục

Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 11 (Có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh 11 bài 11 Quang hợp và năng suất cây trồng là tài liệu hết sức hữu dụng nhưng mà Vik News muốn giới thiệu tới độc giả cùng tham khảo.

Trắc nghiệm Sinh học 11 bài 11 bao gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm khách quan quay quanh tri thức về Quang hợp và năng suất cây trồng. Qua đấy giúp các em học trò lớp 11 có thêm nhiều tư liệu tham khảo, trau dồi tri thức để đạt kết quả cao trong kì giữa kì 1 sắp đến. Vậy sau đây là nội dung cụ thể trắc nghiệm Sinh 11 bài 11, mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.

Trắc nghiệm Sinh 11 Bài 11 có đáp án

Câu 1: Tại sao tăng diện tích lá cây lại làm tăng năng suất cây trồng?

A. Lá thải ra oxi nhiều hơn từ đấy xúc tiến hô hấp làm cây xanh có nhiều năng lượng hơn nên quang hợp nhiều hơn → tăng năng suất cây trồng.

B. Tán lá rộng sẽ che bớt mặt đất → giảm thiểu mất nước, tăng độ ẩm → giảm thoái hóa các chất hữu cơ trong đất.

C. Làm tăng mạnh độ quang hợp → tăng thu thập chất hữu cơ trong cây → năng suất cây trồng.

D. Nhiều lá thì cây sẽ hút được nhiều vật liệu hơn, nhựa được chuyển tốc độ hơn cho quang hợp.

Gợi ý giải đáp

Tăng diện tích lá cây lại làm tăng năng suất cây trồng là vì:

+ Lá là cơ quan quang hợp của cây

+ Quang hợp quyết định 90 – 95% năng suất cây trồng

Làm tăng mạnh độ quang hợp → tăng thu thập chất hữu cơ trong cây → năng suất cây trồng

Đáp án cần chọn là: C

Câu 2: Tại sao tạo giống mới lại làm tăng năng suất cây trồng?

A. Giống mới có bản lĩnh chống chịu tốt và cường độ quang hợp cao hơn.

B. Giống mới ko bị nhờn đất như giống cũ, do đấy quang hợp hiệu quả hơn.

C. Giống mới khiến sâu bệnh ko tấn công được.

D. Giống mới thường được trồng cách li và được tốt hơn.

Gợi ý giải đáp

Giống mới lại làm tăng năng suất cây trồng vì giống mới có bản lĩnh chống chịu tốt và cường độ quang hợp cao hơn.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 3: Năng suất cây trồng lệ thuộc vào

A. Khả năng quang hợp của giống cây trồng, bản lĩnh thu thập chất khô vào cơ quan kinh tế.

B. Nhịp điệu sinh trưởng của bô máy quang hợp

C. Thời gian hoạt động của bộ máy quang hợp.

D. Cả A, B và C đúng.

Gợi ý giải đáp

Năng suất cây trồng lệ thuộc vào bản lĩnh quang hợp của giống cây trồng, bản lĩnh thu thập chất khô vào cơ quan kinh tế.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 4: Quang hợp quyết định bao lăm % năng suất cây trồng?

A. 80 – 85%

B. 85 – 90%

C. 90 – 95%

D. Trên 95%.

Gợi ý giải đáp

Quang hợp quyết định 90 – 95% năng suất cây trồng.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 5: Dinh dưỡng khoáng quyết định bao lăm % năng suất cây trồng?

A. 5 – 10%

B. 85 – 90%

C. 90 – 95%

D. Trên 20%

Gợi ý giải đáp

Các chất dinh dưỡng khoáng quyết định 5 – 10% năng suất cây trồng.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 6: Năng suất kinh tế là

A. Toàn bộ năng suất sinh vật học được thu thập trong các cơ quan chứa các thành phầm có trị giá kinh tế đối với con người của từng loài cây.

B. 2/3 năng suất sinh vật học được thu thập trong các cơ quan chứa các thành phầm có trị giá kinh tế đối với con người của từng loài cây.

C. 1/2 năng suất sinh vật học được thu thập trong các cơ quan chứa các thành phầm có trị giá kinh tế đối với con người của từng loài cây.

D. 1 phần của năng suất sinh vật học được thu thập trong các cơ quan chứa các thành phầm có trị giá kinh tế đối với con người của từng loài cây.

Gợi ý giải đáp

Năng suất kinh tế: là 1 phần của năng suất sinh vật học được tích luỹ trong cơ quan chứa thành phầm (hạt, quả, củ… ) có trị giá kinh tế đối với con người.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 7: Năng suất kinh tế là gì?

A. Là phần chất khô thu thập trong cơ quan kinh tế.

B. Là phần chất khô trong toàn thể thân thể thực vật

C. Là phần chất khô thu thập trong thân.

D. Là phần chất khô thu thập trong hạt.

Gợi ý giải đáp

Năng suất kinh tế: là 1 phần của năng suất sinh vật học được tích luỹ trong cơ quan chứa thành phầm (hạt, quả, củ… ) có trị giá kinh tế đối với con người.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 8: Cây lúa năng suất kinh tế là bộ phận nào?

A. Hạt.

B. Củ.

C. Rễ.

D. Rơm, rạ.

Gợi ý giải đáp

Năng suất kinh tế: là 1 phần của năng suất sinh vật học được tích luỹ trong cơ quan chứa thành phầm (hạt, quả, củ…) có trị giá kinh tế đối với con người

Câu 9: Cây thuốc lá năng suất kinh tế là bộ phận nào?

A. Hạt.

B. Củ.

C. Rễ.

D. Lá.

Gợi ý giải đáp

Cây thuốc lá năng suất kinh tế là ở lá.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 10: Cây khoai môn năng suất kinh tế là bộ phận nào?

A. Hạt

B. Củ

C. Rễ

D. Lá

Gợi ý giải đáp

Cây khoai môn năng suất kinh tế là ở củ

Đáp án cần chọn là: B

Câu 11: Năng suất sinh vật học là tổng lượng chất khô thu thập được

A. Mỗi giờ trên 1 ha trồng trong suốt thời kì sinh trưởng.

B. Mỗi tháng trên 1 ha gieo trồng trong suốt thời kì sinh trưởng.

C. Mỗi phút trên 1 ha gieo trồng trong suốt thời kì sinh trưởng.

D. Mỗi ngày trên 1 hecta gieo trồng trong suốt thời kì sinh trưởng.

Gợi ý giải đáp

Năng suất sinh vật học: là tổng lượng chất khô tích luỹ được mỗi ngày trên 1 hecta gieo trồng trong suốt thời kì sinh trưởng.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 12: Năng suất sinh vật học là

A. tổng lượng chất tươi thu thập được mỗi giờ trên 1 ha gieo trồng trong suốt thời kì sinh trưởng.

B. tổng lượng chất khô thu thập được mỗi ngày trên 1 ha gieo trồng trong suốt thời kì sinh trưởng.

C. tổng lượng chất tươi thu thập được mỗi tuần trên 1 ha gieo trồng trong suốt thời kì sinh trưởng.

D. tổng lượng chất khô thu thập được mỗi tháng trên 1 ha gieo trồng trong suốt thời kì sinh trưởng.

Gợi ý giải đáp

Năng suất sinh vật học là: tổng lượng chất khô thu thập được mỗi ngày trên 1 ha gieo trồng trong suốt thời kì sinh trưởng.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 13: Năng suất sinh vật học là gì?

A. Là phần chất khô thu thập trong cơ quan kinh tế

B. Là phần chất khô trong toàn thể thân thể thực vật

C. Là phần chất khô thu thập trong thân

D. Là phần chất khô thu thập trong hạt

Gợi ý giải đáp

Năng suất sinh vật học là: tổng lượng chất khô thu thập được mỗi ngày trên 1 ha gieo trồng trong suốt thời kì sinh trưởng.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 14: Sự thu thập cacbon ở cây hướng dương (g/m2/ngày) như sau: rễ: 0,2; lá: 0,3; thân: 0,6; hoa: 8,8. Năng suất sinh vật học và năng suất kinh tế của cây hướng dương bằng bao lăm?

A. Năng suất sinh vật học 8.9 gam/m2/ngày, Năng suất kinh tế: 8.8 gam/m2/ngày.

B. Năng suất sinh vật học 10.9 gam/m2/ngày, Năng suất kinh tế: 8.8 gam/m2/ngày.

C. Năng suất sinh vật học 9.9 gam/m2/ngày, Năng suất kinh tế: 8.8 gam/m2/ngày.

D. Năng suất sinh vật học 9.9 gam/m2/ngày, Năng suất kinh tế: 9.8 gam/m2/ngày

Gợi ý giải đáp

– Năng suất sinh vật học: là tổng lượng chất khô tích luỹ được mỗi ngày trên 1 hecta gieo trồng trong suốt thời kì sinh trưởng.

– Năng suất kinh tế: là 1 phần của năng suất sinh vật học được tích luỹ trong cơ quan chứa thành phầm (hạt, quả, củ… ) có trị giá kinh tế đối với con người.

Câu 15: Sự thu thập cacbon ở 1 cây lấy thân (g/m2/ngày) như sau: rễ: 0,3; lá: 0,2; thân: 6,6; hoa: 2,1. Năng suất sinh vật học và năng suất kinh tế của cây này bằng bao lăm?

A. Năng suất sinh vật học 9.2 gam/m2/ngày, Năng suất kinh tế: 6.6 gam/m2/ngày

B. Năng suất sinh vật học 8.9 gam/m2/ngày, Năng suất kinh tế: 6.6 gam/m2/ngày

C. Năng suất sinh vật học 9.2 gam/m2/ngày, Năng suất kinh tế: 8.7 gam/m2/ngày

D. Năng suất sinh vật học 6.6 gam/m2/ngày, Năng suất kinh tế: 9.2 gam/m2/ngày

Gợi ý giải đáp

Năng suất sinh vật học = 0,3 + 0,2 + 6,6 + 2,1 = 9,2 gam/m2/ngày

Năng suất kinh tế = năng suất ở hoa = 6.6 gam/m2/ngày

Đáp án cần chọn là: A

Câu 16: Trên 1 ha cà chua, sau 60 ngày nhận được 3000kg sinh khối. Trong đấy, có 2400 kg quả. Hãy tác dụng suất sinh vật học (kg/ngày/ha), năng suất kinh tế (kg/ngày/ha), hệ số kinh tế?

A. 40 kg/ngày/ha; 40 kg/ngày/ha; 0,8.

B. 50 kg/ngày/ha; 40 kg/ngày/ha; 0,8.

C. 50 kg/ngày/ha; 40 kg/ngày/ha; 0,9.

D. 50 kg/ngày/ha; 40 kg/ngày/ha; 0,7.

Gợi ý giải đáp

Năng suất sinh vật học = 3000 : 60 = 50 kg/ngày/ha

Năng suất kinh tế = 2400 : 60 = 40 kg/ngày/ha

Hệ số kinh tế = 40 : 50 = 0,8

Đáp án cần chọn là: B

Câu 17: Trên 1 ha cà chua, sau 60 ngày nhận được 4200kg sinh khối. Trong đấy, có 3360 kg quả. Hãy tác dụng suất sinh vật học (kg/ngày/ha), năng suất kinh tế (kg/ngày/ha), hệ số kinh tế?

A. 56 kg/ngày/ha; 70 kg/ngày/ha; 0,8.

B. 56 kg/ngày/ha; 70 kg/ngày/ha; 1,25.

C. 70 kg/ngày/ha; 56kg/ngày/ha; 0,8.

D. 70 kg/ngày/ha; 56 kg/ngày/ha; 1,25.

Gợi ý giải đáp

Năng suất sinh vật học = 4200 : 60 = 70 kg/ngày/ha

Năng suất kinh tế = 3360 : 60 = 56 kg/ngày/ha

Hệ số kinh tế = 56 : 70 = 0,8

Đáp án cần chọn là: C

Câu 18: Tăng năng suất cây trồng phê duyệt sự điều khiển quang hợp là:

A. Tăng diện tích lá.

B. Tăng nhanh độ quang hợp.

C. Tăng hệ số kinh tế

D. Cả 3 ý trên

Gợi ý giải đáp

Cả A, B, C đều là giải pháp tăng năng suất cây trồng

Đáp án cần chọn là: D

Câu 19: Đâu chẳng hề là cách tăng năng suất cây trồng?

A. Tăng nhanh độ hô hấp..

B. Tăng nhanh độ quang hợp.

C. Tăng hệ số kinh tế.

D. Tăng diện tích lá

Gợi ý giải đáp

Người ta tăng năng suất năng suất cây trồng phê duyệt điều tiết quang hợp:

Tăng diện tích lá => tăng mạnh độ quang hợp→ tăng năng suất cây trồng.

Có thể tăng hệ số kinh tế của cây trồng bằng các giải pháp chọn giống và bón phân.

Ý A sai, tăng mạnh độ hô hấp => tăng công đoạn phân giải các chất => năng suất giảm

Đáp án cần chọn là: A

Câu 20: Cho các giải pháp sau:

(1) Tăng diện tích lá hấp thu ánh sáng là tăng mạnh độ quang hợp dẫn tới tăng thu thập chất hữu cơ trong cây → tăng năng suất cây trồng.

(2) Điều khiển tăng diện tích bộ lá nhờ các giải pháp: bón phân, tưới nước cân đối, tiến hành kỹ thuật thích hợp đối với mỗi loại và giống cây trồng.

(3) Điều tiết hoạt động quang hợp của lá bằng cách vận dụng các giải pháp kỹ thuật , bón phân, tưới nước cân đối, thích hợp đối với mỗi loài và giống cây trồng. Giúp cho cây hấp thu và chuyển hóa năng lượng mặt trời 1 cách có hiệu quả.

(4) Trồng cây với mật độ chi chít để lá thu được nhiều ánh sáng cho quang hợp.

(5) Tuyển chọn, sử dụng các loại cây có sự phân bố thành phầm quang hợp vào các bộ phận có trị giá kinh tế với tỉ lệ cao (hạt, quả, củ,…) → tăng hệ số kinh tế của cây trồng.

(6) Các giải pháp nông sinh, bón phân cân đối.Những giải pháp nào trên đây được sử dụng để tăng năng suất cây trồng phê duyệt điều tiết quang hợp?

A. (1), (2) và (3).

B. (1), (2), (3) và (4).

C. (1), (2), (3), (5) và (6).

D. (3) và (4).

Gợi ý giải đáp

Những giải pháp được sử dụng để tăng năng suất cây trồng là: (1), (2), (3), (5) và (6).

(4) ko được sử dụng, trồng cây với mật độ chi chít có thể làm giảm năng suất cây trồng.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 21: Các giải pháp kĩ thuật nhằm tăng lên năng suất cây trồng?

1. Tăng nhanh độ và hiệu suất quang hợp bằng chọn giống, lai tạo giống mới có bản lĩnh quang hợp cao.

2. Điều khiển sự sinh trưởng của diện tích lá bằng các giải pháp kĩ thuật như bón phân, tưới nước có lí.

3. Tăng lên hệ số hiệu quả quang hợp và hệ số kinh tế bằng chọn giống và các giải pháp kĩ thuật phù hợp.

4. Chọn các giống cây trồng có thời kì sinh trưởng vừa phải hoặc trồng vào thời vụ phù hợp để cây trồng sử dụng được tối đa ánh sáng mặt trời cho quang hợp.

5. Điều khiển nhịp độ sinh trưởng của bộ máy quang hợp.

6. Điều khiển thời kì hoạt động của bộ máy quang hợp

A. 1,2, 3, 4.

B. 3, 4. 5, 6.

C. 2, 4, 5, 6.

D. 2, 3, 4, 5.

Gợi ý giải đáp

Các giải pháp tăng lên năng suất cây trồng là: 1,2,3,4

Ý 5,6 sai : thời kì hoạt động và nhịp độ sinh trưởng của bộ máy quang hợp lệ thuộc tùy loài, ko điều chỉnh được.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 22: Có bao lăm giải pháp sau đây được sử dụng để tăng năng suất cây trồng?

1. Bón phân, tưới nước có lí.

2. Chọn giống có cường độ quang hợp cao.

3. Trồng cây với mật độ phù hợp.

IV, Trồng cây đúng mùa vụ.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Gợi ý giải đáp

Tất cả các giải pháp đều được sử dụng để tăng năng suất cây trồng:

I. Bón phân, tưới nước có lí.

II. Chọn giống có cường độ quang hợp cao.

III. Trồng cây với mật độ phù hợp.

IV, Trồng cây đủng mùa vụ.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 23: Để tăng lên năng suất cây trồng, người ta ko sử dụng giải pháp nào sau đây:

A. Tạo giống mới có cường độ quang hợp cao hơn giống gốc.

B. Sử dụng các giải pháp kỹ thuật nhằm làm ngày càng tăng diện tích lá và chỉ số diện tích lá.

C. Tăng bón phân đạm để tăng trưởng mạnh bộ lá tới mức tối đa.

D. Chọn các giống cây trồng có thời kì sinh trường phù hợp, trồng vào mùa vụ thích hợp.

Gợi ý giải đáp

Người ta thường ko tăng bón phân đạm. Vì lúc đấy bộ lá quá phệ có thể làm che khuất lớp lá dưới, lớp lá dưới quang hợp kém nhưng mà vẫn hô hấp phí tổn vật liệu làm giảm năng suất kinh tế.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 24: Quang hợp quyết định khoảng

A. 90 – 95% năng suất của cây trồng.

B. 80 – 85% năng suất của cây trồng.

C. 60 – 65% năng suất của cây trồng

D. 70 – 75% năng suất của cây trồng.

Gợi ý giải đáp

Quang hợp quyết định 90 – 95% năng suất cây trồng.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 25: Năng suất cây trồng tỷ lệ thuận với

A.Cường độ quang hợp

B. Cường độ hô hấp sáng

C. Điểm bù ánh sáng

D. Điểm bù CO2

Gợi ý giải đáp

Quang hợp quyết định năng suất cây trồng nên cường độ quang hợp tỉ lệ thuận với năng suất cây trồng.

Đáp án cần chọn là: A

.

Xem thêm thông tin Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 11 (Có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 11 (Có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh 11 bài 11 Quang hợp và năng suất cây trồng là tài liệu hết sức hữu dụng nhưng mà Vik News muốn giới thiệu tới độc giả cùng tham khảo.
Trắc nghiệm Sinh học 11 bài 11 bao gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm khách quan quay quanh tri thức về Quang hợp và năng suất cây trồng. Qua đấy giúp các em học trò lớp 11 có thêm nhiều tư liệu tham khảo, trau dồi tri thức để đạt kết quả cao trong kì giữa kì 1 sắp đến. Vậy sau đây là nội dung cụ thể trắc nghiệm Sinh 11 bài 11, mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.
Trắc nghiệm Sinh 11 Bài 11 có đáp án
Câu 1: Tại sao tăng diện tích lá cây lại làm tăng năng suất cây trồng?
A. Lá thải ra oxi nhiều hơn từ đấy xúc tiến hô hấp làm cây xanh có nhiều năng lượng hơn nên quang hợp nhiều hơn → tăng năng suất cây trồng.
B. Tán lá rộng sẽ che bớt mặt đất → giảm thiểu mất nước, tăng độ ẩm → giảm thoái hóa các chất hữu cơ trong đất.
C. Làm tăng mạnh độ quang hợp → tăng thu thập chất hữu cơ trong cây → năng suất cây trồng.
D. Nhiều lá thì cây sẽ hút được nhiều vật liệu hơn, nhựa được chuyển tốc độ hơn cho quang hợp.
Gợi ý giải đáp
Tăng diện tích lá cây lại làm tăng năng suất cây trồng là vì:
+ Lá là cơ quan quang hợp của cây
+ Quang hợp quyết định 90 – 95% năng suất cây trồng
Làm tăng mạnh độ quang hợp → tăng thu thập chất hữu cơ trong cây → năng suất cây trồng
Đáp án cần chọn là: C
Câu 2: Tại sao tạo giống mới lại làm tăng năng suất cây trồng?
A. Giống mới có bản lĩnh chống chịu tốt và cường độ quang hợp cao hơn.
B. Giống mới ko bị nhờn đất như giống cũ, do đấy quang hợp hiệu quả hơn.
C. Giống mới khiến sâu bệnh ko tấn công được.
D. Giống mới thường được trồng cách li và được tốt hơn.
Gợi ý giải đáp
Giống mới lại làm tăng năng suất cây trồng vì giống mới có bản lĩnh chống chịu tốt và cường độ quang hợp cao hơn.
Đáp án cần chọn là: A
Câu 3: Năng suất cây trồng lệ thuộc vào
A. Khả năng quang hợp của giống cây trồng, bản lĩnh thu thập chất khô vào cơ quan kinh tế.
B. Nhịp điệu sinh trưởng của bô máy quang hợp
C. Thời gian hoạt động của bộ máy quang hợp.
D. Cả A, B và C đúng.
Gợi ý giải đáp
Năng suất cây trồng lệ thuộc vào bản lĩnh quang hợp của giống cây trồng, bản lĩnh thu thập chất khô vào cơ quan kinh tế.
Đáp án cần chọn là: A
Câu 4: Quang hợp quyết định bao lăm % năng suất cây trồng?
A. 80 – 85%
B. 85 – 90%
C. 90 – 95%
D. Trên 95%.
Gợi ý giải đáp
Quang hợp quyết định 90 – 95% năng suất cây trồng.
Đáp án cần chọn là: C
Câu 5: Dinh dưỡng khoáng quyết định bao lăm % năng suất cây trồng?
A. 5 – 10%
B. 85 – 90%
C. 90 – 95%
D. Trên 20%
Gợi ý giải đáp
Các chất dinh dưỡng khoáng quyết định 5 – 10% năng suất cây trồng.
Đáp án cần chọn là: A
Câu 6: Năng suất kinh tế là
A. Toàn bộ năng suất sinh vật học được thu thập trong các cơ quan chứa các thành phầm có trị giá kinh tế đối với con người của từng loài cây.
B. 2/3 năng suất sinh vật học được thu thập trong các cơ quan chứa các thành phầm có trị giá kinh tế đối với con người của từng loài cây.
C. 1/2 năng suất sinh vật học được thu thập trong các cơ quan chứa các thành phầm có trị giá kinh tế đối với con người của từng loài cây.
D. 1 phần của năng suất sinh vật học được thu thập trong các cơ quan chứa các thành phầm có trị giá kinh tế đối với con người của từng loài cây.
Gợi ý giải đáp
Năng suất kinh tế: là 1 phần của năng suất sinh vật học được tích luỹ trong cơ quan chứa thành phầm (hạt, quả, củ… ) có trị giá kinh tế đối với con người.
Đáp án cần chọn là: D
Câu 7: Năng suất kinh tế là gì?
A. Là phần chất khô thu thập trong cơ quan kinh tế.
B. Là phần chất khô trong toàn thể thân thể thực vật
C. Là phần chất khô thu thập trong thân.
D. Là phần chất khô thu thập trong hạt.
Gợi ý giải đáp
Năng suất kinh tế: là 1 phần của năng suất sinh vật học được tích luỹ trong cơ quan chứa thành phầm (hạt, quả, củ… ) có trị giá kinh tế đối với con người.
Đáp án cần chọn là: A
Câu 8: Cây lúa năng suất kinh tế là bộ phận nào?
A. Hạt.
B. Củ.
C. Rễ.
D. Rơm, rạ.
Gợi ý giải đáp
Năng suất kinh tế: là 1 phần của năng suất sinh vật học được tích luỹ trong cơ quan chứa thành phầm (hạt, quả, củ…) có trị giá kinh tế đối với con người
Câu 9: Cây thuốc lá năng suất kinh tế là bộ phận nào?
A. Hạt.
B. Củ.
C. Rễ.
D. Lá.
Gợi ý giải đáp
Cây thuốc lá năng suất kinh tế là ở lá.
Đáp án cần chọn là: D
Câu 10: Cây khoai môn năng suất kinh tế là bộ phận nào?
A. Hạt
B. Củ
C. Rễ
D. Lá
Gợi ý giải đáp
Cây khoai môn năng suất kinh tế là ở củ
Đáp án cần chọn là: B
Câu 11: Năng suất sinh vật học là tổng lượng chất khô thu thập được
A. Mỗi giờ trên 1 ha trồng trong suốt thời kì sinh trưởng.
B. Mỗi tháng trên 1 ha gieo trồng trong suốt thời kì sinh trưởng.
C. Mỗi phút trên 1 ha gieo trồng trong suốt thời kì sinh trưởng.
D. Mỗi ngày trên 1 hecta gieo trồng trong suốt thời kì sinh trưởng.
Gợi ý giải đáp
Năng suất sinh vật học: là tổng lượng chất khô tích luỹ được mỗi ngày trên 1 hecta gieo trồng trong suốt thời kì sinh trưởng.
Đáp án cần chọn là: D
Câu 12: Năng suất sinh vật học là
A. tổng lượng chất tươi thu thập được mỗi giờ trên 1 ha gieo trồng trong suốt thời kì sinh trưởng.
B. tổng lượng chất khô thu thập được mỗi ngày trên 1 ha gieo trồng trong suốt thời kì sinh trưởng.
C. tổng lượng chất tươi thu thập được mỗi tuần trên 1 ha gieo trồng trong suốt thời kì sinh trưởng.
D. tổng lượng chất khô thu thập được mỗi tháng trên 1 ha gieo trồng trong suốt thời kì sinh trưởng.
Gợi ý giải đáp
Năng suất sinh vật học là: tổng lượng chất khô thu thập được mỗi ngày trên 1 ha gieo trồng trong suốt thời kì sinh trưởng.
Đáp án cần chọn là: B
Câu 13: Năng suất sinh vật học là gì?
A. Là phần chất khô thu thập trong cơ quan kinh tế
B. Là phần chất khô trong toàn thể thân thể thực vật
C. Là phần chất khô thu thập trong thân
D. Là phần chất khô thu thập trong hạt
Gợi ý giải đáp
Năng suất sinh vật học là: tổng lượng chất khô thu thập được mỗi ngày trên 1 ha gieo trồng trong suốt thời kì sinh trưởng.
Đáp án cần chọn là: B
Câu 14: Sự thu thập cacbon ở cây hướng dương (g/m2/ngày) như sau: rễ: 0,2; lá: 0,3; thân: 0,6; hoa: 8,8. Năng suất sinh vật học và năng suất kinh tế của cây hướng dương bằng bao lăm?
A. Năng suất sinh vật học 8.9 gam/m2/ngày, Năng suất kinh tế: 8.8 gam/m2/ngày.
B. Năng suất sinh vật học 10.9 gam/m2/ngày, Năng suất kinh tế: 8.8 gam/m2/ngày.
C. Năng suất sinh vật học 9.9 gam/m2/ngày, Năng suất kinh tế: 8.8 gam/m2/ngày.
D. Năng suất sinh vật học 9.9 gam/m2/ngày, Năng suất kinh tế: 9.8 gam/m2/ngày
Gợi ý giải đáp
– Năng suất sinh vật học: là tổng lượng chất khô tích luỹ được mỗi ngày trên 1 hecta gieo trồng trong suốt thời kì sinh trưởng.
– Năng suất kinh tế: là 1 phần của năng suất sinh vật học được tích luỹ trong cơ quan chứa thành phầm (hạt, quả, củ… ) có trị giá kinh tế đối với con người.
Câu 15: Sự thu thập cacbon ở 1 cây lấy thân (g/m2/ngày) như sau: rễ: 0,3; lá: 0,2; thân: 6,6; hoa: 2,1. Năng suất sinh vật học và năng suất kinh tế của cây này bằng bao lăm?
A. Năng suất sinh vật học 9.2 gam/m2/ngày, Năng suất kinh tế: 6.6 gam/m2/ngày
B. Năng suất sinh vật học 8.9 gam/m2/ngày, Năng suất kinh tế: 6.6 gam/m2/ngày
C. Năng suất sinh vật học 9.2 gam/m2/ngày, Năng suất kinh tế: 8.7 gam/m2/ngày
D. Năng suất sinh vật học 6.6 gam/m2/ngày, Năng suất kinh tế: 9.2 gam/m2/ngày
Gợi ý giải đáp
Năng suất sinh vật học = 0,3 + 0,2 + 6,6 + 2,1 = 9,2 gam/m2/ngày
Năng suất kinh tế = năng suất ở hoa = 6.6 gam/m2/ngày
Đáp án cần chọn là: A
Câu 16: Trên 1 ha cà chua, sau 60 ngày nhận được 3000kg sinh khối. Trong đấy, có 2400 kg quả. Hãy tác dụng suất sinh vật học (kg/ngày/ha), năng suất kinh tế (kg/ngày/ha), hệ số kinh tế?
A. 40 kg/ngày/ha; 40 kg/ngày/ha; 0,8.
B. 50 kg/ngày/ha; 40 kg/ngày/ha; 0,8.
C. 50 kg/ngày/ha; 40 kg/ngày/ha; 0,9.
D. 50 kg/ngày/ha; 40 kg/ngày/ha; 0,7.
Gợi ý giải đáp
Năng suất sinh vật học = 3000 : 60 = 50 kg/ngày/ha
Năng suất kinh tế = 2400 : 60 = 40 kg/ngày/ha
Hệ số kinh tế = 40 : 50 = 0,8
Đáp án cần chọn là: B
Câu 17: Trên 1 ha cà chua, sau 60 ngày nhận được 4200kg sinh khối. Trong đấy, có 3360 kg quả. Hãy tác dụng suất sinh vật học (kg/ngày/ha), năng suất kinh tế (kg/ngày/ha), hệ số kinh tế?
A. 56 kg/ngày/ha; 70 kg/ngày/ha; 0,8.
B. 56 kg/ngày/ha; 70 kg/ngày/ha; 1,25.
C. 70 kg/ngày/ha; 56kg/ngày/ha; 0,8.
D. 70 kg/ngày/ha; 56 kg/ngày/ha; 1,25.
Gợi ý giải đáp
Năng suất sinh vật học = 4200 : 60 = 70 kg/ngày/ha
Năng suất kinh tế = 3360 : 60 = 56 kg/ngày/ha
Hệ số kinh tế = 56 : 70 = 0,8
Đáp án cần chọn là: C
Câu 18: Tăng năng suất cây trồng phê duyệt sự điều khiển quang hợp là:
A. Tăng diện tích lá.
B. Tăng nhanh độ quang hợp.
C. Tăng hệ số kinh tế
D. Cả 3 ý trên
Gợi ý giải đáp
Cả A, B, C đều là giải pháp tăng năng suất cây trồng
Đáp án cần chọn là: D
Câu 19: Đâu chẳng hề là cách tăng năng suất cây trồng?
A. Tăng nhanh độ hô hấp..
B. Tăng nhanh độ quang hợp.
C. Tăng hệ số kinh tế.
D. Tăng diện tích lá
Gợi ý giải đáp
Người ta tăng năng suất năng suất cây trồng phê duyệt điều tiết quang hợp:
Tăng diện tích lá => tăng mạnh độ quang hợp→ tăng năng suất cây trồng.
Có thể tăng hệ số kinh tế của cây trồng bằng các giải pháp chọn giống và bón phân.
Ý A sai, tăng mạnh độ hô hấp => tăng công đoạn phân giải các chất => năng suất giảm
Đáp án cần chọn là: A
Câu 20: Cho các giải pháp sau:
(1) Tăng diện tích lá hấp thu ánh sáng là tăng mạnh độ quang hợp dẫn tới tăng thu thập chất hữu cơ trong cây → tăng năng suất cây trồng.
(2) Điều khiển tăng diện tích bộ lá nhờ các giải pháp: bón phân, tưới nước cân đối, tiến hành kỹ thuật thích hợp đối với mỗi loại và giống cây trồng.
(3) Điều tiết hoạt động quang hợp của lá bằng cách vận dụng các giải pháp kỹ thuật , bón phân, tưới nước cân đối, thích hợp đối với mỗi loài và giống cây trồng. Giúp cho cây hấp thu và chuyển hóa năng lượng mặt trời 1 cách có hiệu quả.
(4) Trồng cây với mật độ chi chít để lá thu được nhiều ánh sáng cho quang hợp.
(5) Tuyển chọn, sử dụng các loại cây có sự phân bố thành phầm quang hợp vào các bộ phận có trị giá kinh tế với tỉ lệ cao (hạt, quả, củ,…) → tăng hệ số kinh tế của cây trồng.
(6) Các giải pháp nông sinh, bón phân cân đối.Những giải pháp nào trên đây được sử dụng để tăng năng suất cây trồng phê duyệt điều tiết quang hợp?
A. (1), (2) và (3).
B. (1), (2), (3) và (4).
C. (1), (2), (3), (5) và (6).
D. (3) và (4).
Gợi ý giải đáp
Những giải pháp được sử dụng để tăng năng suất cây trồng là: (1), (2), (3), (5) và (6).
(4) ko được sử dụng, trồng cây với mật độ chi chít có thể làm giảm năng suất cây trồng.
Đáp án cần chọn là: C
Câu 21: Các giải pháp kĩ thuật nhằm tăng lên năng suất cây trồng?
1. Tăng nhanh độ và hiệu suất quang hợp bằng chọn giống, lai tạo giống mới có bản lĩnh quang hợp cao.
2. Điều khiển sự sinh trưởng của diện tích lá bằng các giải pháp kĩ thuật như bón phân, tưới nước có lí.
3. Tăng lên hệ số hiệu quả quang hợp và hệ số kinh tế bằng chọn giống và các giải pháp kĩ thuật phù hợp.
4. Chọn các giống cây trồng có thời kì sinh trưởng vừa phải hoặc trồng vào thời vụ phù hợp để cây trồng sử dụng được tối đa ánh sáng mặt trời cho quang hợp.
5. Điều khiển nhịp độ sinh trưởng của bộ máy quang hợp.
6. Điều khiển thời kì hoạt động của bộ máy quang hợp
A. 1,2, 3, 4.
B. 3, 4. 5, 6.
C. 2, 4, 5, 6.
D. 2, 3, 4, 5.
Gợi ý giải đáp
Các giải pháp tăng lên năng suất cây trồng là: 1,2,3,4
Ý 5,6 sai : thời kì hoạt động và nhịp độ sinh trưởng của bộ máy quang hợp lệ thuộc tùy loài, ko điều chỉnh được.
Đáp án cần chọn là: A
Câu 22: Có bao lăm giải pháp sau đây được sử dụng để tăng năng suất cây trồng?
1. Bón phân, tưới nước có lí.
2. Chọn giống có cường độ quang hợp cao.
3. Trồng cây với mật độ phù hợp.
IV, Trồng cây đúng mùa vụ.
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Gợi ý giải đáp
Tất cả các giải pháp đều được sử dụng để tăng năng suất cây trồng:
I. Bón phân, tưới nước có lí.
II. Chọn giống có cường độ quang hợp cao.
III. Trồng cây với mật độ phù hợp.
IV, Trồng cây đủng mùa vụ.
Đáp án cần chọn là: D
Câu 23: Để tăng lên năng suất cây trồng, người ta ko sử dụng giải pháp nào sau đây:
A. Tạo giống mới có cường độ quang hợp cao hơn giống gốc.
B. Sử dụng các giải pháp kỹ thuật nhằm làm ngày càng tăng diện tích lá và chỉ số diện tích lá.
C. Tăng bón phân đạm để tăng trưởng mạnh bộ lá tới mức tối đa.
D. Chọn các giống cây trồng có thời kì sinh trường phù hợp, trồng vào mùa vụ thích hợp.
Gợi ý giải đáp
Người ta thường ko tăng bón phân đạm. Vì lúc đấy bộ lá quá phệ có thể làm che khuất lớp lá dưới, lớp lá dưới quang hợp kém nhưng mà vẫn hô hấp phí tổn vật liệu làm giảm năng suất kinh tế.
Đáp án cần chọn là: C
Câu 24: Quang hợp quyết định khoảng
A. 90 – 95% năng suất của cây trồng.
B. 80 – 85% năng suất của cây trồng.
C. 60 – 65% năng suất của cây trồng
D. 70 – 75% năng suất của cây trồng.
Gợi ý giải đáp
Quang hợp quyết định 90 – 95% năng suất cây trồng.
Đáp án cần chọn là: A
Câu 25: Năng suất cây trồng tỷ lệ thuận với
A.Cường độ quang hợp
B. Cường độ hô hấp sáng
C. Điểm bù ánh sáng
D. Điểm bù CO2
Gợi ý giải đáp
Quang hợp quyết định năng suất cây trồng nên cường độ quang hợp tỉ lệ thuận với năng suất cây trồng.
Đáp án cần chọn là: A

TagsSinh học 11

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Trắc #nghiệm #Sinh #học #Bài #Có #đáp #án

Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 11 (Có đáp án)

Trắc nghiệm Sinh 11 bài 11 Quang hợp và năng suất cây trồng là tài liệu hết sức hữu dụng nhưng mà Vik News muốn giới thiệu tới độc giả cùng tham khảo.
Trắc nghiệm Sinh học 11 bài 11 bao gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm khách quan quay quanh tri thức về Quang hợp và năng suất cây trồng. Qua đấy giúp các em học trò lớp 11 có thêm nhiều tư liệu tham khảo, trau dồi tri thức để đạt kết quả cao trong kì giữa kì 1 sắp đến. Vậy sau đây là nội dung cụ thể trắc nghiệm Sinh 11 bài 11, mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.
Trắc nghiệm Sinh 11 Bài 11 có đáp án
Câu 1: Tại sao tăng diện tích lá cây lại làm tăng năng suất cây trồng?
A. Lá thải ra oxi nhiều hơn từ đấy xúc tiến hô hấp làm cây xanh có nhiều năng lượng hơn nên quang hợp nhiều hơn → tăng năng suất cây trồng.
B. Tán lá rộng sẽ che bớt mặt đất → giảm thiểu mất nước, tăng độ ẩm → giảm thoái hóa các chất hữu cơ trong đất.
C. Làm tăng mạnh độ quang hợp → tăng thu thập chất hữu cơ trong cây → năng suất cây trồng.
D. Nhiều lá thì cây sẽ hút được nhiều vật liệu hơn, nhựa được chuyển tốc độ hơn cho quang hợp.
Gợi ý giải đáp
Tăng diện tích lá cây lại làm tăng năng suất cây trồng là vì:
+ Lá là cơ quan quang hợp của cây
+ Quang hợp quyết định 90 – 95% năng suất cây trồng
Làm tăng mạnh độ quang hợp → tăng thu thập chất hữu cơ trong cây → năng suất cây trồng
Đáp án cần chọn là: C
Câu 2: Tại sao tạo giống mới lại làm tăng năng suất cây trồng?
A. Giống mới có bản lĩnh chống chịu tốt và cường độ quang hợp cao hơn.
B. Giống mới ko bị nhờn đất như giống cũ, do đấy quang hợp hiệu quả hơn.
C. Giống mới khiến sâu bệnh ko tấn công được.
D. Giống mới thường được trồng cách li và được tốt hơn.
Gợi ý giải đáp
Giống mới lại làm tăng năng suất cây trồng vì giống mới có bản lĩnh chống chịu tốt và cường độ quang hợp cao hơn.
Đáp án cần chọn là: A
Câu 3: Năng suất cây trồng lệ thuộc vào
A. Khả năng quang hợp của giống cây trồng, bản lĩnh thu thập chất khô vào cơ quan kinh tế.
B. Nhịp điệu sinh trưởng của bô máy quang hợp
C. Thời gian hoạt động của bộ máy quang hợp.
D. Cả A, B và C đúng.
Gợi ý giải đáp
Năng suất cây trồng lệ thuộc vào bản lĩnh quang hợp của giống cây trồng, bản lĩnh thu thập chất khô vào cơ quan kinh tế.
Đáp án cần chọn là: A
Câu 4: Quang hợp quyết định bao lăm % năng suất cây trồng?
A. 80 – 85%
B. 85 – 90%
C. 90 – 95%
D. Trên 95%.
Gợi ý giải đáp
Quang hợp quyết định 90 – 95% năng suất cây trồng.
Đáp án cần chọn là: C
Câu 5: Dinh dưỡng khoáng quyết định bao lăm % năng suất cây trồng?
A. 5 – 10%
B. 85 – 90%
C. 90 – 95%
D. Trên 20%
Gợi ý giải đáp
Các chất dinh dưỡng khoáng quyết định 5 – 10% năng suất cây trồng.
Đáp án cần chọn là: A
Câu 6: Năng suất kinh tế là
A. Toàn bộ năng suất sinh vật học được thu thập trong các cơ quan chứa các thành phầm có trị giá kinh tế đối với con người của từng loài cây.
B. 2/3 năng suất sinh vật học được thu thập trong các cơ quan chứa các thành phầm có trị giá kinh tế đối với con người của từng loài cây.
C. 1/2 năng suất sinh vật học được thu thập trong các cơ quan chứa các thành phầm có trị giá kinh tế đối với con người của từng loài cây.
D. 1 phần của năng suất sinh vật học được thu thập trong các cơ quan chứa các thành phầm có trị giá kinh tế đối với con người của từng loài cây.
Gợi ý giải đáp
Năng suất kinh tế: là 1 phần của năng suất sinh vật học được tích luỹ trong cơ quan chứa thành phầm (hạt, quả, củ… ) có trị giá kinh tế đối với con người.
Đáp án cần chọn là: D
Câu 7: Năng suất kinh tế là gì?
A. Là phần chất khô thu thập trong cơ quan kinh tế.
B. Là phần chất khô trong toàn thể thân thể thực vật
C. Là phần chất khô thu thập trong thân.
D. Là phần chất khô thu thập trong hạt.
Gợi ý giải đáp
Năng suất kinh tế: là 1 phần của năng suất sinh vật học được tích luỹ trong cơ quan chứa thành phầm (hạt, quả, củ… ) có trị giá kinh tế đối với con người.
Đáp án cần chọn là: A
Câu 8: Cây lúa năng suất kinh tế là bộ phận nào?
A. Hạt.
B. Củ.
C. Rễ.
D. Rơm, rạ.
Gợi ý giải đáp
Năng suất kinh tế: là 1 phần của năng suất sinh vật học được tích luỹ trong cơ quan chứa thành phầm (hạt, quả, củ…) có trị giá kinh tế đối với con người
Câu 9: Cây thuốc lá năng suất kinh tế là bộ phận nào?
A. Hạt.
B. Củ.
C. Rễ.
D. Lá.
Gợi ý giải đáp
Cây thuốc lá năng suất kinh tế là ở lá.
Đáp án cần chọn là: D
Câu 10: Cây khoai môn năng suất kinh tế là bộ phận nào?
A. Hạt
B. Củ
C. Rễ
D. Lá
Gợi ý giải đáp
Cây khoai môn năng suất kinh tế là ở củ
Đáp án cần chọn là: B
Câu 11: Năng suất sinh vật học là tổng lượng chất khô thu thập được
A. Mỗi giờ trên 1 ha trồng trong suốt thời kì sinh trưởng.
B. Mỗi tháng trên 1 ha gieo trồng trong suốt thời kì sinh trưởng.
C. Mỗi phút trên 1 ha gieo trồng trong suốt thời kì sinh trưởng.
D. Mỗi ngày trên 1 hecta gieo trồng trong suốt thời kì sinh trưởng.
Gợi ý giải đáp
Năng suất sinh vật học: là tổng lượng chất khô tích luỹ được mỗi ngày trên 1 hecta gieo trồng trong suốt thời kì sinh trưởng.
Đáp án cần chọn là: D
Câu 12: Năng suất sinh vật học là
A. tổng lượng chất tươi thu thập được mỗi giờ trên 1 ha gieo trồng trong suốt thời kì sinh trưởng.
B. tổng lượng chất khô thu thập được mỗi ngày trên 1 ha gieo trồng trong suốt thời kì sinh trưởng.
C. tổng lượng chất tươi thu thập được mỗi tuần trên 1 ha gieo trồng trong suốt thời kì sinh trưởng.
D. tổng lượng chất khô thu thập được mỗi tháng trên 1 ha gieo trồng trong suốt thời kì sinh trưởng.
Gợi ý giải đáp
Năng suất sinh vật học là: tổng lượng chất khô thu thập được mỗi ngày trên 1 ha gieo trồng trong suốt thời kì sinh trưởng.
Đáp án cần chọn là: B
Câu 13: Năng suất sinh vật học là gì?
A. Là phần chất khô thu thập trong cơ quan kinh tế
B. Là phần chất khô trong toàn thể thân thể thực vật
C. Là phần chất khô thu thập trong thân
D. Là phần chất khô thu thập trong hạt
Gợi ý giải đáp
Năng suất sinh vật học là: tổng lượng chất khô thu thập được mỗi ngày trên 1 ha gieo trồng trong suốt thời kì sinh trưởng.
Đáp án cần chọn là: B
Câu 14: Sự thu thập cacbon ở cây hướng dương (g/m2/ngày) như sau: rễ: 0,2; lá: 0,3; thân: 0,6; hoa: 8,8. Năng suất sinh vật học và năng suất kinh tế của cây hướng dương bằng bao lăm?
A. Năng suất sinh vật học 8.9 gam/m2/ngày, Năng suất kinh tế: 8.8 gam/m2/ngày.
B. Năng suất sinh vật học 10.9 gam/m2/ngày, Năng suất kinh tế: 8.8 gam/m2/ngày.
C. Năng suất sinh vật học 9.9 gam/m2/ngày, Năng suất kinh tế: 8.8 gam/m2/ngày.
D. Năng suất sinh vật học 9.9 gam/m2/ngày, Năng suất kinh tế: 9.8 gam/m2/ngày
Gợi ý giải đáp
– Năng suất sinh vật học: là tổng lượng chất khô tích luỹ được mỗi ngày trên 1 hecta gieo trồng trong suốt thời kì sinh trưởng.
– Năng suất kinh tế: là 1 phần của năng suất sinh vật học được tích luỹ trong cơ quan chứa thành phầm (hạt, quả, củ… ) có trị giá kinh tế đối với con người.
Câu 15: Sự thu thập cacbon ở 1 cây lấy thân (g/m2/ngày) như sau: rễ: 0,3; lá: 0,2; thân: 6,6; hoa: 2,1. Năng suất sinh vật học và năng suất kinh tế của cây này bằng bao lăm?
A. Năng suất sinh vật học 9.2 gam/m2/ngày, Năng suất kinh tế: 6.6 gam/m2/ngày
B. Năng suất sinh vật học 8.9 gam/m2/ngày, Năng suất kinh tế: 6.6 gam/m2/ngày
C. Năng suất sinh vật học 9.2 gam/m2/ngày, Năng suất kinh tế: 8.7 gam/m2/ngày
D. Năng suất sinh vật học 6.6 gam/m2/ngày, Năng suất kinh tế: 9.2 gam/m2/ngày
Gợi ý giải đáp
Năng suất sinh vật học = 0,3 + 0,2 + 6,6 + 2,1 = 9,2 gam/m2/ngày
Năng suất kinh tế = năng suất ở hoa = 6.6 gam/m2/ngày
Đáp án cần chọn là: A
Câu 16: Trên 1 ha cà chua, sau 60 ngày nhận được 3000kg sinh khối. Trong đấy, có 2400 kg quả. Hãy tác dụng suất sinh vật học (kg/ngày/ha), năng suất kinh tế (kg/ngày/ha), hệ số kinh tế?
A. 40 kg/ngày/ha; 40 kg/ngày/ha; 0,8.
B. 50 kg/ngày/ha; 40 kg/ngày/ha; 0,8.
C. 50 kg/ngày/ha; 40 kg/ngày/ha; 0,9.
D. 50 kg/ngày/ha; 40 kg/ngày/ha; 0,7.
Gợi ý giải đáp
Năng suất sinh vật học = 3000 : 60 = 50 kg/ngày/ha
Năng suất kinh tế = 2400 : 60 = 40 kg/ngày/ha
Hệ số kinh tế = 40 : 50 = 0,8
Đáp án cần chọn là: B
Câu 17: Trên 1 ha cà chua, sau 60 ngày nhận được 4200kg sinh khối. Trong đấy, có 3360 kg quả. Hãy tác dụng suất sinh vật học (kg/ngày/ha), năng suất kinh tế (kg/ngày/ha), hệ số kinh tế?
A. 56 kg/ngày/ha; 70 kg/ngày/ha; 0,8.
B. 56 kg/ngày/ha; 70 kg/ngày/ha; 1,25.
C. 70 kg/ngày/ha; 56kg/ngày/ha; 0,8.
D. 70 kg/ngày/ha; 56 kg/ngày/ha; 1,25.
Gợi ý giải đáp
Năng suất sinh vật học = 4200 : 60 = 70 kg/ngày/ha
Năng suất kinh tế = 3360 : 60 = 56 kg/ngày/ha
Hệ số kinh tế = 56 : 70 = 0,8
Đáp án cần chọn là: C
Câu 18: Tăng năng suất cây trồng phê duyệt sự điều khiển quang hợp là:
A. Tăng diện tích lá.
B. Tăng nhanh độ quang hợp.
C. Tăng hệ số kinh tế
D. Cả 3 ý trên
Gợi ý giải đáp
Cả A, B, C đều là giải pháp tăng năng suất cây trồng
Đáp án cần chọn là: D
Câu 19: Đâu chẳng hề là cách tăng năng suất cây trồng?
A. Tăng nhanh độ hô hấp..
B. Tăng nhanh độ quang hợp.
C. Tăng hệ số kinh tế.
D. Tăng diện tích lá
Gợi ý giải đáp
Người ta tăng năng suất năng suất cây trồng phê duyệt điều tiết quang hợp:
Tăng diện tích lá => tăng mạnh độ quang hợp→ tăng năng suất cây trồng.
Có thể tăng hệ số kinh tế của cây trồng bằng các giải pháp chọn giống và bón phân.
Ý A sai, tăng mạnh độ hô hấp => tăng công đoạn phân giải các chất => năng suất giảm
Đáp án cần chọn là: A
Câu 20: Cho các giải pháp sau:
(1) Tăng diện tích lá hấp thu ánh sáng là tăng mạnh độ quang hợp dẫn tới tăng thu thập chất hữu cơ trong cây → tăng năng suất cây trồng.
(2) Điều khiển tăng diện tích bộ lá nhờ các giải pháp: bón phân, tưới nước cân đối, tiến hành kỹ thuật thích hợp đối với mỗi loại và giống cây trồng.
(3) Điều tiết hoạt động quang hợp của lá bằng cách vận dụng các giải pháp kỹ thuật , bón phân, tưới nước cân đối, thích hợp đối với mỗi loài và giống cây trồng. Giúp cho cây hấp thu và chuyển hóa năng lượng mặt trời 1 cách có hiệu quả.
(4) Trồng cây với mật độ chi chít để lá thu được nhiều ánh sáng cho quang hợp.
(5) Tuyển chọn, sử dụng các loại cây có sự phân bố thành phầm quang hợp vào các bộ phận có trị giá kinh tế với tỉ lệ cao (hạt, quả, củ,…) → tăng hệ số kinh tế của cây trồng.
(6) Các giải pháp nông sinh, bón phân cân đối.Những giải pháp nào trên đây được sử dụng để tăng năng suất cây trồng phê duyệt điều tiết quang hợp?
A. (1), (2) và (3).
B. (1), (2), (3) và (4).
C. (1), (2), (3), (5) và (6).
D. (3) và (4).
Gợi ý giải đáp
Những giải pháp được sử dụng để tăng năng suất cây trồng là: (1), (2), (3), (5) và (6).
(4) ko được sử dụng, trồng cây với mật độ chi chít có thể làm giảm năng suất cây trồng.
Đáp án cần chọn là: C
Câu 21: Các giải pháp kĩ thuật nhằm tăng lên năng suất cây trồng?
1. Tăng nhanh độ và hiệu suất quang hợp bằng chọn giống, lai tạo giống mới có bản lĩnh quang hợp cao.
2. Điều khiển sự sinh trưởng của diện tích lá bằng các giải pháp kĩ thuật như bón phân, tưới nước có lí.
3. Tăng lên hệ số hiệu quả quang hợp và hệ số kinh tế bằng chọn giống và các giải pháp kĩ thuật phù hợp.
4. Chọn các giống cây trồng có thời kì sinh trưởng vừa phải hoặc trồng vào thời vụ phù hợp để cây trồng sử dụng được tối đa ánh sáng mặt trời cho quang hợp.
5. Điều khiển nhịp độ sinh trưởng của bộ máy quang hợp.
6. Điều khiển thời kì hoạt động của bộ máy quang hợp
A. 1,2, 3, 4.
B. 3, 4. 5, 6.
C. 2, 4, 5, 6.
D. 2, 3, 4, 5.
Gợi ý giải đáp
Các giải pháp tăng lên năng suất cây trồng là: 1,2,3,4
Ý 5,6 sai : thời kì hoạt động và nhịp độ sinh trưởng của bộ máy quang hợp lệ thuộc tùy loài, ko điều chỉnh được.
Đáp án cần chọn là: A
Câu 22: Có bao lăm giải pháp sau đây được sử dụng để tăng năng suất cây trồng?
1. Bón phân, tưới nước có lí.
2. Chọn giống có cường độ quang hợp cao.
3. Trồng cây với mật độ phù hợp.
IV, Trồng cây đúng mùa vụ.
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Gợi ý giải đáp
Tất cả các giải pháp đều được sử dụng để tăng năng suất cây trồng:
I. Bón phân, tưới nước có lí.
II. Chọn giống có cường độ quang hợp cao.
III. Trồng cây với mật độ phù hợp.
IV, Trồng cây đủng mùa vụ.
Đáp án cần chọn là: D
Câu 23: Để tăng lên năng suất cây trồng, người ta ko sử dụng giải pháp nào sau đây:
A. Tạo giống mới có cường độ quang hợp cao hơn giống gốc.
B. Sử dụng các giải pháp kỹ thuật nhằm làm ngày càng tăng diện tích lá và chỉ số diện tích lá.
C. Tăng bón phân đạm để tăng trưởng mạnh bộ lá tới mức tối đa.
D. Chọn các giống cây trồng có thời kì sinh trường phù hợp, trồng vào mùa vụ thích hợp.
Gợi ý giải đáp
Người ta thường ko tăng bón phân đạm. Vì lúc đấy bộ lá quá phệ có thể làm che khuất lớp lá dưới, lớp lá dưới quang hợp kém nhưng mà vẫn hô hấp phí tổn vật liệu làm giảm năng suất kinh tế.
Đáp án cần chọn là: C
Câu 24: Quang hợp quyết định khoảng
A. 90 – 95% năng suất của cây trồng.
B. 80 – 85% năng suất của cây trồng.
C. 60 – 65% năng suất của cây trồng
D. 70 – 75% năng suất của cây trồng.
Gợi ý giải đáp
Quang hợp quyết định 90 – 95% năng suất cây trồng.
Đáp án cần chọn là: A
Câu 25: Năng suất cây trồng tỷ lệ thuận với
A.Cường độ quang hợp
B. Cường độ hô hấp sáng
C. Điểm bù ánh sáng
D. Điểm bù CO2
Gợi ý giải đáp
Quang hợp quyết định năng suất cây trồng nên cường độ quang hợp tỉ lệ thuận với năng suất cây trồng.
Đáp án cần chọn là: A

TagsSinh học 11

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Trắc #nghiệm #Sinh #học #Bài #Có #đáp #án


#Trắc #nghiệm #Sinh #học #Bài #Có #đáp #án

Vik News

Đại Bàng Xanh

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button