Giáo Dục

Trắc nghiệm tiếng Anh 9 Unit 2 (Có đáp án)

Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 Unit 2: City Life Đây là tài liệu rất hữu ích nhằm mục đích giới thiệu dữ liệu lớn cho các em học sinh lớp 9 làm tài liệu tham khảo.

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 Unit 2 gồm các câu hỏi trắc nghiệm về cuộc sống thành phố có đáp án kèm theo. Qua đây sẽ cung cấp cho các bạn học sinh lớp 9 thêm tài liệu tham khảo, nâng cao kiến ​​thức để đạt kết quả tốt trong các kì thi sắp tới. Đây là thông tin chi tiết. Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 Unit 2 Theo dõi và tải về tại đây.

Bài tập trắc nghiệm tiếng anh lớp 9 unit 2

tôi. Tìm những từ có âm thanh khác nhau trong phần gạch chân.

1. A. Thuộc tínhtất cả cácCấu hìnhB. Nghệ thuậttất cả cácNC. F.tất cả cáctôiNói cách kháctất cả cácđồ thủ công
2. Tiến sĩ A.đầuhóa đơnga tàuC. Tai ngheGd. Bác sĩG-store
A.str thứ 3tôimáubvtôitốtxe ô tôtôichâm chíchDiremtôind
4. A.threaNói cách kháctôi. bọn trẻeatràC.PLeaan toànD.D.eadline
5. A EthêuB.prEgiao banhC. BenEđúngDieppeECT

II. Chọn phương án đúng A, B, C hoặc D để hoàn thành câu.

1. Osaka đã trở thành một trong những thành phố “đáng sống” ở Châu Á.

hơn

tôi. Tốt hơn

tất cả các. rất nhiều

D. Hầu hết

2. Luân Đôn là một trong những thành phố lớn nhất thế giới, nhưng dân số lại …. nhiều hơn cả Tokyo.

nhỏ

tôi. số thập phân

c nhỏ hơn

D. Ít hơn

3. London có lẽ nổi tiếng nhất với các viện bảo tàng, phòng trưng bày, cung điện và các điểm tham quan khác. Nhưng nó cũng bao gồm nhiều loại người, nền văn hóa và tôn giáo mà bạn sẽ không tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác.

một cái khác lớn hơn

tôi. to lớn

tất cả các. rộng

D. rộng hơn

4. Thành phố Hà Nội hiện nay là ……… 10 năm trước.

A. Quá lớn

tôi. to hơn

C. lớn hơn nhiều

D. lớn nhất

5. Dòng chảy này bây giờ ít hơn nhiều so với trước đây. Mọi người có ý thức về môi trường và cố gắng giữ cho các dòng sông sạch sẽ.

A. Có mây

tôi. dơ bẩn

tất cả các. có hại đến môi trường

D. Sự ô nhiễm

6. Khi chúng tôi ở Đà Nẵng, chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian.

đi. đi bộ đường dài

tôi. đi bộ đường dài

C. Đi bộ đường dài

D. đi lang thang

7. Tại các lễ hội dành cho trẻ em, vườn bách thú luôn có ……… người và chủ yếu là trẻ em.

A. Bao bì

B. đã

với C

D. Chấm điểm

8. Hãy chắc chắn mang theo giày của bạn ……. Khi bạn đến chùa.

đến

thùng đựng hàng

Hạt giống

thu hút

9. Khi bác sĩ đến, anh ấy ……… đã xem tất cả các kết quả xét nghiệm và đưa cho tôi đơn thuốc.

đi. ngoài

tôi. Nhiều hơn

C. A.

ở D.

10. Một tình bạn bền chặt đã phát triển giữa hai người họ …. Chúng tôi giúp đỡ nhau trong cuộc sống hàng ngày.

một

Ví dụ

trong c.

Ông chủ

III. Hoàn thành các câu sau bằng cách sử dụng so sánh kép.

1. Nó sẽ …………………………. nhận được một công việc. ( khó )

2. Lỗ áo len là …………… (Lớn)

3. Trong khi chờ phỏng vấn, tôi …………… (hồi hộp)

4. Vào ban ngày, thời tiết là …… (xấu)

5. Khi cuộc trò chuyện tiếp tục, anh ấy ………

IV. Hoàn thành mỗi câu sau với các cụm động từ trong hộp. Thay đổi hình thức của động từ nếu cần thiết.

nộp đơn; trên đầu; ăn mặc đẹp lên; có kinh nghiệm; Khắc phục;

tiếp tục; dỡ xuống; thiết lập; cởi; quay lại;

1. Chúng tôi ….. có một nhà hàng thực sự tốt gần ga xe lửa trung tâm.

2. Bạn không cần phải …………… Đến bưu điện – quần jean và áo phông đều được.

3. Giáo sư Colin Evers ……… Nhận việc làm tại một trường đại học danh tiếng ở Sydney.

4. Chúng tôi thực sự không thể ……………….. Chúng tôi sẽ phải tìm một ngôi nhà lớn hơn nếu chúng tôi sống như thế này.

5. Mary đã rất không vui vào tuần trước, nhưng bây giờ …………………………………… ………..

6. Bạn phải cởi giày trước khi vào nhà.

7. Họ …………………………. xây dựng một rạp chiếu phim cũ mới.

8. Ủy ban …………… Tổ chức các sự kiện xã hội cho sinh viên.

9. Bị cúm mất mấy ngày liền.

10. Các nhà leo núi đã kiệt sức.

Đề thi trắc nghiệm Tiếng Anh 9 unit 2 có đáp án

tôi. Tìm những từ có âm thanh khác nhau trong phần gạch chân.

1C;

2B;

3D;

4 – tôi;

5D;

II. Chọn phương án đúng A, B, C hoặc D để hoàn thành câu.

một chiều;

2C;

3D;

4 – Alt

5 – a;

6 – Loại bỏ

7-A;

8-C;

9 – B;

10-D;

III. Hoàn thành các câu sau bằng cách sử dụng so sánh kép.

1 – nặng hơn;

2 – lớn hơn;

3 – Tôi ngày càng lo lắng hơn.

4 – Nó đang trở nên tồi tệ hơn.

5 – nói nhiều hơn;

IV. Hoàn thành mỗi câu sau với các cụm động từ trong hộp. Thay đổi hình thức của động từ nếu cần thiết.

1. Tôi đã phát hiện ra.

2. Ngụy trang

3. Yêu cầu;

4. Tiến hành.

5. Hãy mạnh mẽ lên.

6. Cất cánh

7. Kéo xuống;

8. Cài đặt

9. Nào

10. Hãy ăn năn.


Thông tin thêm

Trắc nghiệm tiếng Anh 9 Unit 2 (Có đáp án)

Trắc nghiệm tiếng Anh 9 Unit 2: City life là tài liệu vô cùng hữu ích mà Vik News muốn giới thiệu đến bạn học sinh lớp 9 cùng tham khảo.
Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 9 Unit 2 bao gồm các dạng câu hỏi trắc nghiệm khách quan về City life có đáp án kèm theo. Qua đó giúp các em học sinh lớp 9 có thêm nhiều tư liệu tham khảo, trau dồi kiến thức để đạt kết quả cao trong các bài thi tới. Vậy sau đây là nội dung chi tiết trắc nghiệm tiếng Anh 9 Unit 2 mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.
Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 9 Unit 2
I. Find the words which has a different sound in the part underlined.
1. A. attraction
B. artisan
C. frame
D. handicraft
2. A. drumhead
B. illustration
C. earplug
D. drugstore
3. A. strip
B. visual
C. artistic
D. remind
4. A. thread
B. treat
C. pleasure
D. deadline
5. A. embroider
B. preserve
C. benefit
D. effect
II. Choose the correct option A, B, C or D to complete the sentences.
1. Osaka has become one of the …………… “livable” city in Asia.
A. more
B. better
C. much
D. most
2. London is one of the largest cities in the world but its population is a lot …….. than Tokyo.
A. small
B. few
C. smaller
D. fewer
3. London is probably most famous for its museums, galleries, palaces and other sights, but it also includes a …………… range of peoples, cultures and religions than any other places.
A. greater
B. big
C. wide
D. wider
4. Ha Noi City now is …………. Than it was 10 years ago.
A. as large
B. more large
C. much larger
D. the largest
5. This river now is much less…………than before. People are aware of the environment and thay try to keep the river clean.
A. polluted
B. pollutes
C. polluting
D. pollution
6. When we were in Da Nang, we spent a lot of time …………… around and looking at the ancient temples, bridges and houses.
A. wander
B. wandering
C. wandered
D. wanders
7. On children Festival, the zoo is always …………. with people mainly children.
A. packed
B. had
C. contained
D. scored
8. You should take your shoes ………….. when you go into the temples.
A. up
B. in
C. off
D. on
9. When the doctor came in, he went ………….. all my test results and gave me a prescription.
A. out
B. over
C. in
D. of
10. A close friendship has grown…… between them. They help each other in the daily life.
A. in
B. out
C. of
D. up
III. Complete the following sentences, using double comparative.
1. It becomes …………………… to find a job. ( hard )
2. That hole in your pullover is getting …………………………… ( big )
3. As I waited for my interview, I became ……………………………. ( nervous )
4. As the day went on, the weather got ………………………………… ( bad )
5. As the conversation went on, he became …………………………………….. ( talkative )
IV. Complete each of the following sentences with a phrasal verb from the box. Change the form of the verbs if necessary.
apply for; cheer up; dress up; find out; get over;
go on; pull down; set up; take off; turn back;
1. We’ve ……………………… a really good restaurant near the central station.
2. You don’t need to …………………………. to go to the mail – jeans and a T – shirt are fine.
3. Professor Colin Evers………………………… a job at a famous university in Sydney.
4. We really can’t……………………. living like this – we’ll have to find a bigger house.
5. Mary was very unhappy last week, but she has …………………….. now.
6. You need to ………………….. your shoes before going inside the house.
7. They …………………….. the old cinema to build a new shopping mall.
8. A committee has been ………………………. to organise social events for the students.
9. It took me a few days to …………………….. my flu
10. The mountain climbers had to ……………………… because they were exhausted.
Đáp án trắc nghiệm tiếng Anh 9 Unit 2
I. Find the words which has a different sound in the part underlined.
1 – C;
2 – B;
3 – D;
4 – B;
5 – D;
II. Choose the correct option A, B, C or D to complete the sentences.
1 – D;
2 – C;
3 – D;
4 – C
5 – A;
6 – B
7 – A;
8 – C;
9 – B;
10 – D;
III. Complete the following sentences, using double comparative.
1 – harder and harder;
2 – bigger and bigger;
3 – more and more nervous;
4 – worse and worse;
5 – more and more talkative;
IV. Complete each of the following sentences with a phrasal verb from the box. Change the form of the verbs if necessary.
1. found out;
2. Dress up;
3. Applied for;
4. Go on;
5. Cheered up;
6. take off;
7. Pulled down;
8. Set up;
9. Get over;
10. Turn back;

#Trắc #nghiệm #tiếng #Anh #Unit #Có #đáp #án

Trắc nghiệm tiếng Anh 9 Unit 2 (Có đáp án)

Trắc nghiệm tiếng Anh 9 Unit 2: City life là tài liệu vô cùng hữu ích mà Vik News muốn giới thiệu đến bạn học sinh lớp 9 cùng tham khảo.
Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 9 Unit 2 bao gồm các dạng câu hỏi trắc nghiệm khách quan về City life có đáp án kèm theo. Qua đó giúp các em học sinh lớp 9 có thêm nhiều tư liệu tham khảo, trau dồi kiến thức để đạt kết quả cao trong các bài thi tới. Vậy sau đây là nội dung chi tiết trắc nghiệm tiếng Anh 9 Unit 2 mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.
Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 9 Unit 2
I. Find the words which has a different sound in the part underlined.
1. A. attraction
B. artisan
C. frame
D. handicraft
2. A. drumhead
B. illustration
C. earplug
D. drugstore
3. A. strip
B. visual
C. artistic
D. remind
4. A. thread
B. treat
C. pleasure
D. deadline
5. A. embroider
B. preserve
C. benefit
D. effect
II. Choose the correct option A, B, C or D to complete the sentences.
1. Osaka has become one of the …………… “livable” city in Asia.
A. more
B. better
C. much
D. most
2. London is one of the largest cities in the world but its population is a lot …….. than Tokyo.
A. small
B. few
C. smaller
D. fewer
3. London is probably most famous for its museums, galleries, palaces and other sights, but it also includes a …………… range of peoples, cultures and religions than any other places.
A. greater
B. big
C. wide
D. wider
4. Ha Noi City now is …………. Than it was 10 years ago.
A. as large
B. more large
C. much larger
D. the largest
5. This river now is much less…………than before. People are aware of the environment and thay try to keep the river clean.
A. polluted
B. pollutes
C. polluting
D. pollution
6. When we were in Da Nang, we spent a lot of time …………… around and looking at the ancient temples, bridges and houses.
A. wander
B. wandering
C. wandered
D. wanders
7. On children Festival, the zoo is always …………. with people mainly children.
A. packed
B. had
C. contained
D. scored
8. You should take your shoes ………….. when you go into the temples.
A. up
B. in
C. off
D. on
9. When the doctor came in, he went ………….. all my test results and gave me a prescription.
A. out
B. over
C. in
D. of
10. A close friendship has grown…… between them. They help each other in the daily life.
A. in
B. out
C. of
D. up
III. Complete the following sentences, using double comparative.
1. It becomes …………………… to find a job. ( hard )
2. That hole in your pullover is getting …………………………… ( big )
3. As I waited for my interview, I became ……………………………. ( nervous )
4. As the day went on, the weather got ………………………………… ( bad )
5. As the conversation went on, he became …………………………………….. ( talkative )
IV. Complete each of the following sentences with a phrasal verb from the box. Change the form of the verbs if necessary.
apply for; cheer up; dress up; find out; get over;
go on; pull down; set up; take off; turn back;
1. We’ve ……………………… a really good restaurant near the central station.
2. You don’t need to …………………………. to go to the mail – jeans and a T – shirt are fine.
3. Professor Colin Evers………………………… a job at a famous university in Sydney.
4. We really can’t……………………. living like this – we’ll have to find a bigger house.
5. Mary was very unhappy last week, but she has …………………….. now.
6. You need to ………………….. your shoes before going inside the house.
7. They …………………….. the old cinema to build a new shopping mall.
8. A committee has been ………………………. to organise social events for the students.
9. It took me a few days to …………………….. my flu
10. The mountain climbers had to ……………………… because they were exhausted.
Đáp án trắc nghiệm tiếng Anh 9 Unit 2
I. Find the words which has a different sound in the part underlined.
1 – C;
2 – B;
3 – D;
4 – B;
5 – D;
II. Choose the correct option A, B, C or D to complete the sentences.
1 – D;
2 – C;
3 – D;
4 – C
5 – A;
6 – B
7 – A;
8 – C;
9 – B;
10 – D;
III. Complete the following sentences, using double comparative.
1 – harder and harder;
2 – bigger and bigger;
3 – more and more nervous;
4 – worse and worse;
5 – more and more talkative;
IV. Complete each of the following sentences with a phrasal verb from the box. Change the form of the verbs if necessary.
1. found out;
2. Dress up;
3. Applied for;
4. Go on;
5. Cheered up;
6. take off;
7. Pulled down;
8. Set up;
9. Get over;
10. Turn back;

#Trắc #nghiệm #tiếng #Anh #Unit #Có #đáp #án


Tổng hợp: Vik News

Vik News

Viknews Việt Nam chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích về hôn nhân – gia đình, làm đẹp, kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai kỳ, trước sau sinh, son môi , sữa ong chúa, nhà cửa nội thất (cửa gỗ, đèn chùm trang trí, bàn ăn, tủ bếp..)……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button