Trực tiếp CKTG Tốc Chiến hôm nay ngày 14/06: Trung Quốc vs Mexico, Hàn Quốc vs Anh

Cập nhật trực tiếp diễn biến và kết quả của các trận đấu CKTG Tốc Chiến mùa 1 / Icons Global Championship 2022 – Ngày 14/06.

Trực tiếp CKTG Tốc Chiến 2022 – Ngày 14/06 (Nguồn: Youtube Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến)

Kết quả CKTG Tốc Chiến hôm nay ngày 14/06

Bảng B

Ngày Giờ Đội 1 Tỷ số Đội 2
14/06 17:00 JDG   STMN
14/06 18:30 USG   RRQ

Bảng C

Ngày Giờ Đội 1 Tỷ số Đội 2
14/06 20:00 VK   JT
14/06 21:30 Rix.GG   T1

Đội hình ra sân của các đội

Đội hình ra sân của JD Gamign

 • Đường Baron: JDG Lemon
 • Đường rừng: JDG Xingdou
 • Đường giữa: JDG Jiujiu
 • Xạ thủ đường đôi: JDG Chi
 • Hỗ trợ đường đôi: JDG Doki

Đội hình ra sân của J Team

 • Đường Baron: JT Dawn128
 • Đường rừng: JT Cherry
 • Đường giữa: JT Pan
 • Xạ thủ đường đôi: JT Berry
 • Hỗ trợ đường đôi: JT Dy

Đội hình ra sân của T1

 • Đường Baron: T1 Jjong
 • Đường rừng: T1 JY
 • Đường giữa: T1 Core
 • Xạ thủ đường đôi: T1 BDG
 • Hỗ trợ đường đôi: T1 Penguin

Đội hình ra sân của STMN

 • Đường Baron: STMN Withdeath
 • Đường rừng: STMN Lézing
 • Đường giữa: STMN Serious
 • Xạ thủ đường đôi: STMN Cold
 • Hỗ trợ đường đôi: STMN Arvoinen

Đội hình ra sân của USG

 • Đường Baron: USG Lark
 • Đường rừng: USG Maii
 • Đường giữa: USG Tatuki217
 • Xạ thủ đường đôi: USG Threez
 • Hỗ trợ đường đôi: USH Khaz

Đội hình ra sân của RRQ

 • Đường Baron: RRQ DevilJ
 • Đường rừng: RRQ Chazz
 • Đường giữa: RRQ Helios
 • Xạ thủ đường đôi: RRQ Marky
 • Hỗ trợ đường đôi: RRQ Exosen

Đội hình ra sân của RIX

 • Đường Baron: RIX Random
 • Đường rừng: RIX SE7
 • Đường giữa: RIX Snitch
 • Xạ thủ đường đôi: RIX Doom
 • Hỗ trợ đường đôi: RIX Clue

Đội hình ra sân của VK

 • Đường Baron: VK Odyceuz
 • Đường rừng: VK Lord
 • Đường giữa: VK Katrina
 • Xạ thủ đường đôi: VK Nomercy
 • Hỗ trợ đường đôi: VK Maynah

Thông tin thêm

Trực tiếp CKTG Tốc Chiến hôm nay ngày 14/06: Trung Quốc vs Mexico, Hàn Quốc vs Anh

Cập nhật trực tiếp diễn biến và kết quả của các trận đấu CKTG Tốc Chiến mùa 1 / Icons Global Championship 2022 – Ngày 14/06.
Trực tiếp CKTG Tốc Chiến 2022 – Ngày 14/06 (Nguồn: Youtube Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến)
Kết quả CKTG Tốc Chiến hôm nay ngày 14/06
Bảng B
Ngày
Giờ
Đội 1
Tỷ số
Đội 2
14/06
17:00
JDG
 
STMN
14/06
18:30
USG
 
RRQ
Bảng C
Ngày
Giờ
Đội 1
Tỷ số
Đội 2
14/06
20:00
VK
 
JT
14/06
21:30
Rix.GG
 
T1
Đội hình ra sân của các đội
Đội hình ra sân của JD Gamign
Đường Baron: JDG Lemon
Đường rừng: JDG Xingdou
Đường giữa: JDG Jiujiu
Xạ thủ đường đôi: JDG Chi
Hỗ trợ đường đôi: JDG Doki
Đội hình ra sân của J Team
Đường Baron: JT Dawn128
Đường rừng: JT Cherry
Đường giữa: JT Pan
Xạ thủ đường đôi: JT Berry
Hỗ trợ đường đôi: JT Dy
Đội hình ra sân của T1
Đường Baron: T1 Jjong
Đường rừng: T1 JY
Đường giữa: T1 Core
Xạ thủ đường đôi: T1 BDG
Hỗ trợ đường đôi: T1 Penguin
Đội hình ra sân của STMN
Đường Baron: STMN Withdeath
Đường rừng: STMN Lézing
Đường giữa: STMN Serious
Xạ thủ đường đôi: STMN Cold
Hỗ trợ đường đôi: STMN Arvoinen
Đội hình ra sân của USG
Đường Baron: USG Lark
Đường rừng: USG Maii
Đường giữa: USG Tatuki217
Xạ thủ đường đôi: USG Threez
Hỗ trợ đường đôi: USH Khaz
Đội hình ra sân của RRQ
Đường Baron: RRQ DevilJ
Đường rừng: RRQ Chazz
Đường giữa: RRQ Helios
Xạ thủ đường đôi: RRQ Marky
Hỗ trợ đường đôi: RRQ Exosen
Đội hình ra sân của RIX
Đường Baron: RIX Random
Đường rừng: RIX SE7
Đường giữa: RIX Snitch
Xạ thủ đường đôi: RIX Doom
Hỗ trợ đường đôi: RIX Clue
Đội hình ra sân của VK
Đường Baron: VK Odyceuz
Đường rừng: VK Lord
Đường giữa: VK Katrina
Xạ thủ đường đôi: VK Nomercy
Hỗ trợ đường đôi: VK Maynah

#Trực #tiếp #CKTG #Tốc #Chiến #hôm #nay #ngày #Trung #Quốc #Mexico #Hàn #Quốc #Anh

Trực tiếp CKTG Tốc Chiến hôm nay ngày 14/06: Trung Quốc vs Mexico, Hàn Quốc vs Anh

Cập nhật trực tiếp diễn biến và kết quả của các trận đấu CKTG Tốc Chiến mùa 1 / Icons Global Championship 2022 – Ngày 14/06.
Trực tiếp CKTG Tốc Chiến 2022 – Ngày 14/06 (Nguồn: Youtube Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến)
Kết quả CKTG Tốc Chiến hôm nay ngày 14/06
Bảng B
Ngày
Giờ
Đội 1
Tỷ số
Đội 2
14/06
17:00
JDG
 
STMN
14/06
18:30
USG
 
RRQ
Bảng C
Ngày
Giờ
Đội 1
Tỷ số
Đội 2
14/06
20:00
VK
 
JT
14/06
21:30
Rix.GG
 
T1
Đội hình ra sân của các đội
Đội hình ra sân của JD Gamign
Đường Baron: JDG Lemon
Đường rừng: JDG Xingdou
Đường giữa: JDG Jiujiu
Xạ thủ đường đôi: JDG Chi
Hỗ trợ đường đôi: JDG Doki
Đội hình ra sân của J Team
Đường Baron: JT Dawn128
Đường rừng: JT Cherry
Đường giữa: JT Pan
Xạ thủ đường đôi: JT Berry
Hỗ trợ đường đôi: JT Dy
Đội hình ra sân của T1
Đường Baron: T1 Jjong
Đường rừng: T1 JY
Đường giữa: T1 Core
Xạ thủ đường đôi: T1 BDG
Hỗ trợ đường đôi: T1 Penguin
Đội hình ra sân của STMN
Đường Baron: STMN Withdeath
Đường rừng: STMN Lézing
Đường giữa: STMN Serious
Xạ thủ đường đôi: STMN Cold
Hỗ trợ đường đôi: STMN Arvoinen
Đội hình ra sân của USG
Đường Baron: USG Lark
Đường rừng: USG Maii
Đường giữa: USG Tatuki217
Xạ thủ đường đôi: USG Threez
Hỗ trợ đường đôi: USH Khaz
Đội hình ra sân của RRQ
Đường Baron: RRQ DevilJ
Đường rừng: RRQ Chazz
Đường giữa: RRQ Helios
Xạ thủ đường đôi: RRQ Marky
Hỗ trợ đường đôi: RRQ Exosen
Đội hình ra sân của RIX
Đường Baron: RIX Random
Đường rừng: RIX SE7
Đường giữa: RIX Snitch
Xạ thủ đường đôi: RIX Doom
Hỗ trợ đường đôi: RIX Clue
Đội hình ra sân của VK
Đường Baron: VK Odyceuz
Đường rừng: VK Lord
Đường giữa: VK Katrina
Xạ thủ đường đôi: VK Nomercy
Hỗ trợ đường đôi: VK Maynah

#Trực #tiếp #CKTG #Tốc #Chiến #hôm #nay #ngày #Trung #Quốc #Mexico #Hàn #Quốc #Anh


Tổng hợp: Vik News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button